Da 10 krasavika ŭ kramie 7745.by dziejničaje śpiecyjalnaja prapanova na top samych nieabchodnych instrumientaŭ dla sadu i aharodu — biespracentnaja rasterminoŭka da 3 hadoŭ. Usio prosta. Techniku vy zabirajecie bieź pieršaha ŭnioska, a jaje košt vypłačvajecie na praciahu nastupnych 36 miesiacaŭ roŭnymi płaciažami bieź jakich-niebudź pierapłat i z mahčymaściu daterminovaha pahašeńnia. Daviedka ab dachodach i paručycieli nie patrebnyja.

U miežach hetaj prapanovy možna nabyć kultyvatary i motabłoki madelaŭ Fermer i Asilak, jakija vyłučajucca vydatnaj jakaściu zborki, vysokaj znosaŭstojlivaściu i prastatoj u kiravańni. Univiersalnaja sčepka dazvalaje vykarystoŭvać roznaje naviasnoje abstalavańnie, što značna pašyraje funkcyjanalnyja mahčymaści kultyvataraŭ.

Užo zaraz jość mahčymaść nabyć motabłok ASILAK SL-131 mahutnaściu 13 k.s. U najbližejšy čas na skład kramy pastupiać jašče 13 madelaŭ ASILAK, jakija možna papiarednie zamović praz košyk sajta abo pa telefonie.

Da kožnaha kultyvatara i motabłoka my padbiarom usio nieabchodnaje naviasnoje abstalavańnie: sčepku, płuh, abhońnik, hruntazačep, bulbasadžałku, bulbakapałku i navat pryčep. Poŭny kamplekt naviasnoha abstalavańnia možna nabyć u rasterminoŭku na tych ža ŭmovach, što i kultyvatar.

Naprykład, motabłok bienzinavy ASILAK SL-101 mahutnaściu 10 k.s. z płuham, abhońnikam, sčepkaj i hruntazačepami abydziecca ŭ 1548,39 rub. U rasterminoŭku vaš štomiesiačny płaciež za ŭsio abstalavańnie składzie 43,01 rub. abo 37,16 rub. za kultyvatar biez naviasnoha.

Dla pakupki ŭ rasterminoŭku dastatkova aformić zamovu ŭ kramie 7745.by, dzie vam vypišuć rachunak-fakturu na abrany tavar. Prapanova dziejničaje na terytoryi ŭsioj Biełarusi. Vam nie treba iści ŭ kramu — rachunak vysyłajecca ekspres-poštaj paśla ŭzhadnieńnia zamovy.

Z rachunkam vy źviartajeciesia ŭ najbližejšaje adździaleńnie Biełarusbanka, jakoje zaklučaje kredytnuju damovu dla nabyćcia tavaru ŭ rasterminoŭku. Zvyčajna zajaŭka ŭzhadniajecca na praciahu niekalkich hadzin.

Akramia kultyvatara i motabłoka, u ramkach akcyi možna nabyć i inšuju sadovuju techniku. Prapanujem samachodnuju bienzinavuju hazonakasiłku z vysokapradukcyjnym ruchavikom mahutnaściu 3700 Vt OLEO-MAC G 48 TBQ COMFORT PLUS. Dadzienaja hazonakasiłka vyrablena ŭ Italii, raspracavana dla vialikich płoščaŭ i z ulikam pavyšanaj kamfortnaści dla karystalnika, a štomiesiačny płaciež składzie 23,3 rubla.

Dla nievialikich učastkaŭ prapanujem bolš tanny elektryčny varyjant. Hazonakasiłka ECO LM 3817 M daść rady ŭčastku płoščaj da 10 sotak i kaštavaćmie ŭsiaho 6 rubloŭ na miesiac!

Akramia hazonakasiłki, dla dohladu hazona spatrebicca aeratar i skaryfikatar. Prapanoŭvajem aeratar-skaryfikatar WORTEX AE 3212 S, jaki dziakujučy źmiennamu vału vykonvaje funkcyi aeracyi i skaryfikacyi. Štomiesiačny płaciež za WORTEX AE 3212 S składzie 7,2 rubla.

U rasterminoŭku vy možacie nabyć bienzapiłu italjanskaha vytvorcy OLEO-MAC GS 35 S. Mahutnaść piły — 2 k.s., daŭžynia šyny — 40 sm, a płaciež na miesiac składaje ŭsiaho 10,4 rubla.

Nieabchodnaj pryładaj dla dohladu ŭčastka źjaŭlajecca motakasa ECO GTP-185F. Instrumient ukamplektavany hałoŭkaj dla loski dy nažom i lohka spravicca z raślinnaściu luboha typu: trava, kusty, drobny draŭlany paraśnik. Zarekamiendavała siabie jak nadziejnaja i ŭniviersalnaja pryłada dla nieprafiesijnaha vykarystańnia. Štomiesiačny płaciež — usiaho 5,5 rubla.

U miežach akcyi vy možacie nabyć ačyščalnik vysokaha cisku WORTEX PW 1116 pradukcyjnaściu 390 ł/h i maksimalnym ciskam 110 bar. Myjka vałodaje funkcyjaj samaŭsmoktvańnia i ŭkamplektavana padoŭžanym šłanham daŭžynioj 5 mietraŭ. Košt na miesiac — 5,41 rubla.

U kramie majucca ŭsie nieabchodnyja kamplektujučyja i raschodnyja materyjały dla sadovaj techniki: łancuhi i šyny dla łancužnych piłaŭ, loski dy nažy dla trymieraŭ i hazonakasiłak, śviečki zapalvańnia, a taksama masła dla zmazki.

Akramia sadovaj techniki, u kramie pradstaŭlena bolš za 700 tavarnych katehoryj: bytavaja technika i elektronika, posud, elektrainstrumient i asnastka, santechnika, elektryka, krapiež, bytavaja chimija, kaśmietyka, srodki hihijeny dla dziaciej i darosłych.

Usie pieraličanyja tavary, a taksama tysiačy inšych možna kupić i pa kartach rasterminoŭki. Da apłaty dastupnyja karty «Chałva», «Karta pakupak», «Mahnit», «Smart-karta», «Čarapacha».

Dastaŭka ažyćciaŭlajecca ŭ luby punkt Biełarusi. A ŭ 18 haradach respubliki jość punkty samavyvazu, dzie možna atrymać luby tavar, nie apłačvajučy dastaŭku.

Padrychtoŭka da dačnaha siezonu stanovicca prostaj, zručnaj i vyhadnaj, kali pravilna padabrać kramu. Zaprašajem pa pakupki ŭ internet-kramu 7745.by!

Publikujecca na pravach rekłamy. AAT «7745 Bolšoj mahazin» UNP 192970106

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна