Zastacca biez pašparta za miažoj? Niepryjemna, ale nie katastrofa. Hałoŭnaje, nie niervujciesia: dadomu viarnucca vy zmožacie. Chiba što vydatkujecie krychu času na razrulvańnie hetaj prablemy. Nižej znajomim vas z ałharytmam dziejańniaŭ, aprabavanym na ŭłasnym dośviedzie.

Najpierš vam patrebna źviarnucca ŭ miascovuju palicyju. Tam vy napišacie zajavu ab kradziažy ci stracie z ukazańniem detalaŭ, a naŭzamien vam vydaduć daviedku ab stracie pašparta.

Dalej vam spatrebiacca dźvie fatahrafii. Pamiery zdymkaŭ — jak u pašparcie, 3,5ch4,5 sm. Kali pry sabie fota nie majecie, daviadziecca rabić pa miescy znachodžańnia. U jeŭrapiejskich krainach fotabudki zvyčajna jość u padziemnych pierachodach, u ich kamplekt patrebnych vam fatahrafij budzie kaštavać kala 5 jeŭra.

Ciapier treba źviarnucca ŭ ambasadu abo konsulstva Biełarusi. Kali takoha niama, to ŭ biełaruskaje dypłamatyčnaje pradstaŭnictva adnoj z sumiežnych krain. Zvyčajna ambasady pracujuć u pieršaj pałovie dnia. Pieralik ajčynnych pradstaŭnictvaŭ možacie hladzieć tut.

Prychapicie z saboj vydadzienuju ŭ palicyi daviedku ab stracie pašparta, 2 fota (3,5ch4,5 sm), 20 jeŭra (ich spahaniaje konsulstva za padrychtoŭku papierki, ź jakoj vy ŭ pierśpiektyvie zmožacie viarnucca na radzimu) i kopii vašaha pašparta abo inšych dakumientaŭ. Nie majecie — paprasicie ŭ svajakoŭ vysłać skany.
Tak supracoŭniki ambasady ci konsulstva zmohuć u samy karotki termin vyznačyć vašu asobu, a kali dakumientaŭ u vas niama, to na heta pojdzie niekalki dzion.

U pasolstvie vam vydaduć paśviedčańnie na viartańnie ŭ Respubliku Biełaruś, jakoje budzie dziejničać paŭhoda. Vyrablajecca jano da 1 miesiaca, ale sa skanami dakumientaŭ zvyčajna nie bolej za dzień. Z hetym dakumientam vy zmožacie pakinuć krainu i zajechać u Biełaruś. Tym časam vaš zhubleny pašpart anulujuć, kab im nichto bolej nie zmoh skarystacca.

Ciaham adnaho miesiaca paśla pryjezdu vam treba źviarnucca ŭ adździeł pa hramadzianstvie i mihracyi pa miescy rehistracyi i zdać paśviedčańnie na viartańnie. Paźniej, praz dva tydni ci miesiac (u zaležnaści ad taho, ci budziecie dapłočvać za terminovaść vyrabu), zmožacie atrymać novy pašpart.

Źviarnicie ŭvahu!

Kali ŭ vas skrali nie tolki pašpart, ale i hrošy, i vy nie možacie zapłacić konsulstvu 20 jeŭra, to jość dva varyjanty vyjścia: pazyčyć abo paprasić svajakoŭ zrabić pieravod Western Union. Pazyčyć možna ŭ kahości ź miascovych, a paśla pierasłać vypłatu. Abo možacie pasprabavać «pazyčyć» u konsulstva, piśmova patłumačyŭšy situacyju. U takim vypadku hrošy viarnuć treba budzie ŭžo paśla viartańnia ŭ krainu.

Asabliva pilna varta pastavicca da zvarotnaha maršrutu. Sprava ŭ tym, što paśviedčańnie na viartańnie daje vam prava tolki zajechać u svaju krainu, ale nie admianiaje nieabchodnaść vizaŭ u inšych dziaržavach. Takim čynam, kali vy apynulisia biez pašparta va ŭmoŭnaj Italii, ź jakoj zručna łaŭkostami lacieć u Biełaruś praź Vilniu abo Varšavu, to vy, pa zakonie, nie možacie hetaha praviarnuć, bo ŭ Litvu ci Polšču patrebnaja šenhien-viza. Tamu daviadziecca lacieć abo naŭprost u Minsk-2, abo tranzitam praz Kijeŭ / Maskvu. Ci možna pryjechać zahadzia ŭ miascovy aeraport i sprabavać damovicca, kab vas puścili ŭ samalot biez pašparta. Imaviernaść stanoŭčaha adkazu małaja, ale na ŭłasnym dośviedzie paviedamlajem, što ŭsio realna. Nam, praŭda, spatrebiłasia kala čatyroch hadzin, kab damovicca z kiraŭnictvam aeraporta pra padobnuju apieracyju.

Kali vy paviedamicie ŭ konsulstva pra stratu pašparta, jaho anulujuć. Ale zdarajecca takoje, što praz peŭny čas pašpart niechta znachodzić dy jon apynajecca ŭ konsulstvie krainy, dzie byŭ vami stračany. Tady vam mohuć prysłać jaho ŭ Biełaruś. I heta asabliva kaštoŭna, kali ŭ vašym pašparcie zastalisia dziejsnyja vizy i vam škada ich hublać. Tamu raim papiarednie, padčas vizitu ŭ konsulstva za paśviedčańniem na viartańnie, paprasić supracoŭnikaŭ nie anulavać usie staronki: pašpart možna anulavać i častkova. I kali ŭ vas zastanucca sapraŭdnyja staronki ź vizami i budzie na rukach novy pašpart, vy zmožacie z dvuma pašpartami vyjazdžać za miažu, pakul vizy nie pierastanuć dziejničać.

Pryjemnych vam padarožžaŭ i budźcie pilnyja!

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?