Raźmierkavańnie abaviazkaŭ pamiž premjer-ministram, jaho namieśnikami i kiraŭnikom Aparatu Saŭmina zaćvierdžana rasparadžeńniem premjer-ministra ad 22 žniŭnia 2018 hoda №249r.

Premjer-ministr Siarhiej Rumas ažyćciaŭlaje kiraŭnictva niepasredna dziejnaściu Savieta ministraŭ. Jon kuryruje pytańni ŭnutranych spraŭ, zamiežnych spraŭ, abarony, biudžetu, finansaŭ, dziaržaŭnaj biaśpieki, justycyi, MUS, MZS (akramia pytańniaŭ źniešnieekanamičnaj dziejnaści), ministerstvy abarony, suviazi i infarmatyzacyi, finansaŭ (u častcy pytańniaŭ vykanańnia respublikanskaha biudžetu), justycyi (akramia pytańniaŭ Departamienta pa archivach i spravavodstvie), KDB, Dziaržpahrankamitet, abłvykankamy i Minski harvykankam, Aparat Savieta Ministraŭ.

Siarhiej Rumas zabiaśpiečvaje ahulnaje kiravańnie i kantrol za inviestycyjnaj dziejnaściu, vykanańniem važniejšych paramietraŭ prahnozu sacyjalna-ekanamičnaha raźvićcia Biełarusi, vykanańniem respublikanskaha biudžetu. Kaardynuje pytańni ŭzajemadziejańnia z Nacyjanalnym schodam, Kanstytucyjnym sudom, Viarchoŭnym sudom, Dziaržaŭnym sakrataryjatam Savieta biaśpieki, Hienieralnaj prakuraturaj, Nacyjanalnym bankam, Śledčym kamitetam.

Pieršy namieśnik premjer-ministra Alaksandr Turčyn adkazvaje za kaardynacyju i kantrol za źniešnieekanamičnaj dziejnaściu respublikanskich dziaržorhanaŭ i inšych arhanizacyj, padparadkavanych uradu, dla zabieśpiačeńnia vykanańnia važniejšych paramietraŭ prahnozu sacyjalna-ekanamičnaha raźvićcia krainy pa eksparcie tavaraŭ i pasłuh, salda źniešniaha handlu tavarami i pasłuhami. Alaksandr Turčyn kuryruje pytańni ekanomiki, padatkovaj i hrašova-kredytnaj palityki, źniešnieekanamičnaj dziejnaści, łahistyki, finansavaha zabieśpiačeńnia inviestycyjnaj dziejnajści i acenki efiektyŭnaści inviestycyjnych prajektaŭ, dziaržaŭnych znakaŭ, kaštoŭnych mietałaŭ, strachavoj dziejnaści, kaštoŭnych papier, majomasnych adnosin (uklučajučy kiravańnie, rasparadžeńnie, pryvatyzacyju, acenku i ŭlik majomaści, što znachodzicca va ŭłasnaści Biełarusi), pradprymalnictva, handlu, pasłuh nasielnictvu, mytnaj spravy, mižnarodnych finansavych i ekanamičnych arhanizacyj, svabodnych ekanamičnych zon.

Namieśnik premjer-ministra Uładzimir Kucharaŭ adkazvaje za pytańni raźvićcia budaŭničaha kompieksu, transpartu i kamunikacyj, žyllovaj i kamunalnaj haspadarki, nadzvyčajnych situacyj.

Vice-premjer Ihar Lašenka kuryruje pytańni raźvićcia pramysłovaści, u tym liku abaronnych halin, enierhietyčnaha kompleksu, enierhaefiektyŭnaści, jakaści i kankurentazdolnaści pradukcyi pramysłovaści, standartyzacyi, zboru, pierapracoŭki łomu i adchodaŭ čornych i kalarovych mietałaŭ, navukovaj, navukova-techničnaj i inavacyjnaj dziejnaści, intelektualnaj ułasnaści, impartazamiaščeńnia, farmiravańnia bałansu paliŭna-enierhietyčnych resursaŭ Sajuznaj dziaržavy.

Namieśnik premjer-ministra Ihar Pietryšenka ažyćciaŭlaje realizacyju paŭnamoctvaŭ pradstaŭnika ad Biełarusi ŭ Saviecie Jeŭrazijskaj ekanamičnaj kamisii, pa pytańniach dziejnaści Biełarusi ŭ ramkach Sajuznaj dziaržavy, Jeŭrazijskaha ekanamičnaha sajuza, nacyjanalnaha kaardynatara Biełarusi pa pytańniach SND. Ihar Pietryšenka kuryruje pytańni sacyjalna-kulturnaj śfiery, adukacyi, achovy zdaroŭja, sportu, druku, azdaraŭleńnia i sanatorna-kurortnaha lačeńnia nasielnictva, uklučajučy azdaraŭleńnie dziaciej za miažoj, humanitarnaj dziejnaści, sacyjalnaj abarony, archivaŭ i spravavodstva. Jon budzie zajmacca kaardynacyjaj raboty kiraŭnictva ŭrada z nasielnictvam.

Vice-premjer Michaił Rusy kuryruje pytańni raźvićcia ahrapramysłovaha kompleksu, vytvorčaści i pierapracoŭki sielskahaspadarčaj pradukcyi, charčovych resursaŭ, lasnoj haspadarki, pryrodnych resursaŭ i achovy navakolnaha asiarodździa, minieralna-syravinnaj bazy, hidramietearałohii.

U zaležnaści ad kuryrujemych napramkaŭ za vice-premjerami zamacavany adpaviednyja ministerstvy i inšyja dziaržorhany.

Kiraŭnik Aparatu Saŭmina kiruje dziejnaściu aparatu pa pytańniach, nazvanych u rasparadžeńni, uzajemadziejničaje z namieśnikami premjer-ministra, inšymi členami Saŭmina, a taksama zabiaśpiečvaje ŭzajemadziejańnie kiraŭnictva Saŭmina z Administracyjaj Prezidenta i inšymi dziaržorhanami.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?