Rasijski MHIMO (Maskoŭski dziaržaŭny instytut mižnarodnych adnosinaŭ MZS Rasii) vypuściŭ manahrafiju «Śviet u XXI st.: prahnoz raźvićcia mižnarodnaha stanovišča pa krainach i rehijonach».

Manahrafiju napisali supracoŭniki Centra vajenna-palityčnych daśledavańniaŭ instytuta. U joj šmat raździełaŭ, ale najbolš cikavym vyhladaje raździeł 6.1.3: «Biełoruśsija: ciarnisty šlach da intehracyi z Rasijaj». 

U im analityki dajuć prahnoz raźvićcia Biełarusi da 2050 hoda, u jakim maje adbycca abjadnańnie krain. 

Aproč vidavočnych fantazij aŭtary dajuć i kankretnyja rekamiendacyi: naprykład, jany rajać rasijskim uładam jak maha chutčej zamianić Łukašenku na bolš prarasijskaha prezidenta, kab źmienšyć kolkaść pralitaj kryvi pry anieksii — maŭlaŭ, ciapierašni Łukašenka haduje nacyjanalistaŭ, jakija mohuć stać pieraškodaj da biaskroŭnaha pracesu. 

Taksama jany kažuć, što Rasija pavinna mieć płan nakštałt krymskaha ŭ momant pieradačy ŭłady ŭ Biełarusi. 

Frahmient «Krymskaj viasny».

Frahmient «Krymskaj viasny».

Pryvodzim poŭny tekst raździeła. 

***

Stanovišča Biełarusi ŭ pieryjad da 2025 h., niahledziačy na žorstki aŭtarytarny režym Łukašenki, budzie charaktaryzavacca tolki bačnaściu palityčnaj stabilnaści.

U ekanomicy buduć dziejničać supiarečlivyja tendencyi: pieryjady stahnacyi buduć źmianiacca nievialikim ekanamičnym rostam i naadvarot.

Adnak u cełym ekanamičnaje stanovišča respubliki budzie ŭskładniacca.

Imknučysia zachavać nieabmiežavanuju ŭładu, prezident Łukašenka budzie tarmazić abjektyŭnyja pracesy intehracyi z Rasijaj. A heta budzie niehatyŭna ŭpłyvać na ekanomiku Biełarusi i ŭzrovień žyćcia jaje hramadzian.

Pa toj ža pryčynie Łukašenka praciahnie manieŭravańnie pamiž Rasijaj i Zachadam, ale atrymać jakija-niebudź istotnyja finansavyja ŭlivańni ŭ biełaruskuju ekanomiku z boku ES i ZŠA nie zmoža.

U vyniku sacyjalna-ekanamičnaja napružanaść u krainie budzie raści i pieryjadyčna vybuchać masavaj niezadavolenaściu, vuličnymi akcyjami i sprobami majdanu.

Situacyja budzie paharšacca pieraciakańniem u Biełaruś niestabilnaści z terytoryi Ukrainy.

Pastupova ŭ Biełarusi budzie farmavacca padpolnaja sietka bajevikoŭ-nacyjanalistaŭ, hatovych vystupić sa zbrojaj u rukach suprać uładaŭ.

Hety praces budzie adbyvacca jak stychijna, tak i nakiroŭvacca zachodnimi centrami, jakija viaduć hibrydnuju vajnu suprać Rasii i jaje sajuźnikaŭ.

Miž tym, imknučysia zachavać niezaležnaść ad Rasii i tarmoziačy pracesy intehracyi dźviuch krain, Łukašenka praciahnie nasadžvać u krainie litvinski nacyjanalizm u procivahu ahulnaruskamu adzinstvu. 

Hetaja palityka budzie lehitymizavać i ŭmacoŭvać tyja samyja hramadskija płasty, pierš za ŭsio, siarod moładzi, jakija i vystupiać udarnaj siłaj budučaha minskaha majdanu. Va ŭmovach, kali Łukašenka dušyć lubyja prarasijskija ruchi i arhanizacyi, heta pryviadzie da stvareńnia ŭ Biełarusi palityčnaha vakuumu na prarasijskim fłanhu.

Tam nie sfarmujecca arhanizavanaj palityčnaj siły, zdolnaj supraćstajać nacisku prazachodniaj apazicyi.

Pryčym, čym daŭžej Łukašenka budzie zastavacca pry ŭładzie i pravodzić svaju ciapierašniuju palityku, tym bolš šancaŭ na toje, što paśla jaho sychodu ŭ Biełarusi adbudziecca paŭtor ukrainskaha majdanu.

Takim čynam, momant pieradačy ŭłady ŭ Biełarusi, jaki, chutčej za ŭsio, nastupić da 2025 h., budzie najbolš napružanym i niebiaśpiečnym z punktu hledžańnia rasijskich intaresaŭ.

Nielha całkam vyklučać, što Łukašenka moža być źniaty ŭ vyniku masavych akcyj pratestu.

Navat varyjant kantralavanaj pieradačy ŭłady inšaj asobie šlacham pastanovačnych vybaraŭ moža dać asiečku i pryvieści da narodnych vystupleńniaŭ, jak było, naprykład, u Armienii ŭ 2008 hodzie.

Nastupstvam hetych masavych akcyj pratestu moža stać sproba siłavoha zachopu ŭłady prazachodnimi kołami.

Rasija pavinna być hatovaja da takoha raźvićcia padziej i mieć adpaviedny płan dziejańniaŭ kštałtu taho, što byŭ uvasobleny ŭ Krymie ŭ 2014 hodzie.

Taksama ŭ intaresach Maskvy, kab pieradača ŭłady u Biełarusi adbyłasia jak maha raniej, inakš prychod da ŭłady prarasijskich sił budzie ŭsio składaniej zabiaśpiečyć mirnym šlacham.

Paśla 2025 hoda pačniecca pahłyblenaja intehracyja Rasii i Biełarusi jak u ramkach JEAES, tak i Sajuznaj dziaržavy. Adnak, heta adbudziecca tolki ŭ tym vypadku, kali Maskva zabiaśpiečyć pieradaču ŭłady ŭ Biełarusi prarasijskamu kandydatu.

Pry hetym scenary možna čakać, što da 2050 h. intehracyjnyja pracesy zojduć nastolki daloka, što paŭstanie pytańnie ab dałučeńni Biełarusi da Rasiei.

***

Varta adznačyć, što simvalizm «2050 hoda» prachodzić čyrvonaj rysaj skroź mnohija čarnasocienskija prajekty, jakija isnujuć u Biełarusi za rasijskija hrošy. 

Prajekty nakštałt «SONAR-2050» naŭprost vynosiać heta navat u svaju nazvu. 

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?