Palityčnaja rada Abjadnanaj hramadzianskaj partyi vystupiła z zajavaj što da situacyi pamiž Biełaruśsiu i Rasijaj.

«U suviazi z tym, što za apošni hod u srodkach masavaj infarmacyi Rasijskaj Fiederacyi rezka vyrasła kolkaść pravakacyjnych zajavaŭ pra mahčymaść pahłynańnia Rasijaj Respubliki Biełaruś da 2024 h. i, u pieršuju čarhu,

u suviazi sa źjaŭleńniem 16 vieraśnia 2019 h. u rasijskaj haziecie «Kamiersant» infarmacyi ab tym, što premjer-ministry Respubliki Biełaruś S. Rumas i Rasijskaj Fiederacyi D. Miadźviedzieŭ parafiravali prahramu ekanamičnaj intehracyi dźviuch krain;

zychodziačy z realnaści pahrozy straty suvierenitetu i niezaležnaści Respubliki Biełaruś;

zychodziačy sa źniešniaj i ŭnutranaj palityki, jakuju pravodzić i jakoj prytrymlivajecca ciapierašniaje kiraŭnictva Rasijskaj Fiederacyi;

zychodziačy z adsutnaści vyraznych adkazaŭ i reakcyj ciapierašniaha kiraŭnictva Respubliki Biełaruś na dadzienyja zajavy;

hruntujučysia na art. 1 Kanstytucyi Respubliki Biełaruś ( «Respublika Biełaruś vałodaje viaršenstvam i paŭnatoj ułady na svajoj terytoryi, samastojna ažyćciaŭlaje ŭnutranuju i źniešniuju palityku» i «Respublika Biełaruś abaraniaje svaju niezaležnaść i terytaryjalnuju cełasnaść, kanstytucyjny ład, zabiaśpiečvaje zakonnaść i pravaparadak») i art. 3 ( «Adzinaj krynicaj dziaržaŭnaj ułady i nośbitam suvierenitetu ŭ Respublicy Biełaruś źjaŭlajecca narod. Narod ažyćciaŭlaje svaju ŭładu niepasredna, praz pradstaŭničyja i inšyja orhany ŭ formach i miežach, vyznačanych Kanstytucyjaj»);

a taksama hruntujučysia na art. 34 Kanstytucyi ( «Hramadzianam Respubliki Biełaruś harantujecca prava na atrymańnie, zachoŭvańnie i raspaŭsiudžvańnie poŭnaj, dakładnaj i svoječasovaj infarmacyi ab dziejnasci dziaržaŭnych orhanaŭ, hramadskich abjadnańniaŭ, ab palityčnym, ekanamičnym, kulturnym i mižnarodnym žycci, stanie navakolnaha asiarodździa» i «Dziaržaŭnyja orhany, hramadskija abjadnańni, słužbovyja asoby abaviazany dać hramadzianinu Respubliki Biełaruś mahčymaść aznajomicca ​​z materyjałami, jakija zakranajuć jaho pravy i zakonnyja intaresy »);

uličvajučy, što pačynajučy, pa mienšaj miery, z 2001 h. ni adny vybary, praviedzienyja ŭ pradstaŭničyja i inšyja orhany ŭłady Respubliki Biełaruś, nie byli pryznanyja suśvietnaj supolnaściu svabodnymi i demakratyčnymi,

Palitrada Abjadnanaj Hramadzianskaj Partyi (AHP) patrabuje ad ciapierašniaha kiraŭnictva Respubliki Biełaruś:

— nieadkładna apublikavać dakumient, parafiravany S. Rumasam i D. Miadźviedzievym, u jakim utrymlivajecca prahrama «ekanamičnaj intehracyi» Biełarusi i Rasii;

— pradastavić hetyja prajekty na ekśpiertyzu niezaležnym ekśpiertam, pradstaŭnikam apazicyjnych sił i hramadzianskaj supolnaści (u tym liku dla abmierkavańnia metazhodnaści hetych prajektaŭ);

— nadalej apieratyŭna i ŭ poŭnaj miery infarmavać hramadzian Respubliki Biełaruś ab chodzie pieramovaŭ, kansultacyj i dasiahnutych pahadnieńniaŭ u ramkach pabudovy tak zvanaj «Sajuznaj dziaržavy» i hetak zvanaj «intehracyi» Respubliki Biełaruś i Rasijskaj Fiederacyi;

— zabiaśpiečyć poŭny dostup niezaležnych ŚMI da infarmacyi adnosna chodu raspracoŭki i realizacyi hetych prajektaŭ;

— Hienieralnamu prakuroru i Kanstytucyjnamu Sudu Respubliki Biełaruś dać pravavuju acenku dziejańniam słužbovych asob, jakija majuć dačynieńnie da raspracoŭki i zaćvierdžańnia prahramy (prahram) intehracyi Respubliki Biełaruś i Rasijskaj Fiederacyi;

Palitrada AHP zajaŭlaje:

— u vypadku lubych sprobaŭ anšlusu (choć siłavym šlacham, choć šlacham ekanamičnaha pahłynańnia) narod Biełarusi pakidaje za saboj prava adstojvać svaju niezaležnaść lubymi srodkami;

— lubyja dziejańni słužbovych asob Respubliki Biełaruś, u tym liku padpisańnie dakumientaŭ, jakija padryvajuć ekanamičny ci palityčny suvierenitet Respubliki Biełaruś, buduć rasceńvacca jak dziaržaŭnaja zdrada;

Palitrada AHP zaklikaje:

— usie palityčnyja partyi i hramadskija abjadnańni dałučycca da hetaj zajavy AHP i ŭstać adzinym frontam na abaronu Kanstytucyi, suvierenitetu i niezaležnaści Respubliki Biełaruś, zrabiŭšy heta svajoj pieršačarhovaj zadačaj;

— hramadzian Respubliki Biełaruś być hatovymi da abarony suvierenitetu i niezaležnaści svajoj krainy, jak heta patrabuje art. 57 Kanstytucyi Respubliki Biełaruś («Abarona Respubliki Biełaruś - abaviazak i śviaščenny doŭh hramadzianina Respubliki Biełaruś»)».

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0