U niadzielu 23 žniŭnia ŭ Minsku pad bieł-čyrvona-biełymi ściahami prajšoŭ šmattysiačny Marš novaj Biełarusi. Sotni tysiač biełarusaŭ sabralisia la płoščy Niezaležnaści i rušyli vialikaj kałonaj da Steły, a paśla — da płoščy Dziaržaŭnaha Ściaha, što za Pałacam Niezaležnaści.

Pakolki praśpiekt Pieramožcaŭ zaharadziŭ AMAP, nie daŭšy ludziam stać na płoščy Dziaržaŭnaha Ściaha, pratestoŭcy raźviarnulisia i pačali razychodzicca. U hety momant u svoj pałac pad prycełami telekamier prylacieŭ Alaksandr Łukašenka z aŭtamatam — vyraznaja demanstracyja svajoj hatoŭnaści iści da kanca. Jaho pasłańnie dysaniravała z ahulnaj śviatočnaj atmaśfieraj.

Na vulicy Minska vyjšła vielmi roznaja publika: byŭ i siaredni kłas, i rabočyja, i hości z rehijonaŭ. 

Panavała atmaśfiera karnavału i ŭzdymu. Minčuki vitali šeście ściahami z bałkonaŭ i dachaŭ. Žanhlor cyrka demanstravaŭ svajo majsterstva pad apładysmienty. Byli barabany, ludzi ŭ kreatyŭnych kaściumach i tysiačy płakataŭ, a taksama šyldy z nazvami svaich pradpryjemstvaŭ i nasielenych punktaŭ.

A kali ŭłady z metaj psichałahičnaha ŭździejańnia ŭklučyli hučnamoŭniki z savieckimi pieśniami, narod žyva padpiavaŭ «Piervym diełom samolety»: «Piervym diełom, piervym diełom Łukašienko, a Jermošina, Jermošina potom».

Siońnia ludziam nie dazvolili padyści da Steły, jakaja stała emacyjnym centram pratestu tydzień tamu. Ułady vystavili ščylny kardon z aŭtamatami ŭ jakaści demanstracyi siły. Bajcy trochi źbiantežana nazirali za sotniami tysiač ludziej, što išli, i išli, i išli pobač, sa ściahami i kvietkami. Žychary doma nasuprać Steły vyviesili dva hihanckija nacyjanalnyja ściahi.

Kaleśnikava, Kavalkova, Łatuška i Dyleŭski siońnia na mitynhu ahučyli patrabavańni Kaardynacyjnaj rady. Heta adstaŭka ministra ŭnutranych spraŭ, abviaščeńnie novych vybaraŭ, a taksama inicyjavańnie adklikańnia deputataŭ usich uzroŭniaŭ, kali jany nie asudziać hvałt i falsifikacyi.

Pakul nieviadoma ni pra adzin incydent padčas maršu, demanstranty pavodzili siabie vyklučna mirna.

20:00

Ad Steły arhanizavana adviali sałdat unutranych vojsk. Aharodža z kalučaha drotu pakul zastajecca.

19:59

Na vulicy Lenina ludzi syšli z prajeznaj častki i roznymi šlachami pajšli ŭ bok płoščy Niezaležnaści. AMAP taksama hruzicca ŭ svoj transpart. Ruch pa vulicy Lenina ad pierakryžavańnia ź Internacyjanalnaj pakul jašče pierakryty.

19:47

Kupki demanstrantaŭ pacichu razychodziacca.

19:35

Kałona demanstrantaŭ dajšła da pierakryžavańnia praśpiekta Pieramožcaŭ i Internacyjanalnaj (na płoščy Pieramohi). Na praśpiekt Niezaležnaści ich nie prapuskajuć šarenhi śpiecnazu. Niechta zbočvaje na Niamihu, niechta na Zybickuju. Kałona radzieje.

19:06

Viertalot z čyrvona-zialonym arnamientam prylacieŭ z centra horada, pralacieŭ nad demanstrantami i pačaŭ kružyć nad rezidencyjaj, sieŭ. 

Puł pieršaha paźniej paviedamiŭ, što ŭ viertalocie prylacieŭ sam Łukašenka. Pryčym vyjšaŭ ź viertalota ŭ broniekamizelcy z aŭtamatam, ale biez mahazina.

19:03

Tym časam u Maskvie kala biełaruskaha pasolstva zatrymali sama mieniej 11 čałaviek. Tam taksama adbyvałasia akcyja salidarnaści ź biełarusami.

18:50

Natoŭp razvaročvajecca, idzie ŭ bok Niamihi. Na raźvitańnie kryčać: «Kožny dzień».

Tym časam pačalisia prablemy z mabilnym internietam.

18:41

Supraćstajańnie praciahvajecca. Adlehłaść zachoŭvajecca.

18:40

La rezidencyi Łukašenki napružana, paviedamlaje Svaboda. Ludzi padychodziać da łancuha AMAPa, jany kryčać sałdatam: «Apuści ščyty, ty davaŭ prysiahu»!

18:26

Adhlehłaść ad ačapleńnia da demanstrantaŭ składaje niekalki dziasiatkaŭ mietraŭ. 

Fota «Čaj z malinavym vareńniem»

Fota «Čaj z malinavym vareńniem»

18:17

Kala Pałaca Niezaležnaści stajać šturmavyja kompleksy «Rubiež», z dapamohaj jakich razhaniali pratesty ŭ noč z 9 na 10 žniŭnia.

18:16

Mašyny ź mihałkami, na ich staić śpiecnaz.

18:05

Ludzi iduć ad steły da Pałaca Niezaležnaści. Dziasiatki tysiač. Daroha la Pałaca pierakryta niekalkimi kardonami, vajskovaja technika ź sinie-čyrvonymi mihałkami.

Nie dachodziačy da BiełEkspa, praśpiekt Pieramožcaŭ pierakryli siłaviki.

17:55

Ad vulicy Vaładarskaha da steły pajechali 10-15 aŭtobusaŭ i mikraaŭtobusaŭ, a taksama 4 aŭtazaki, piša Tut.by

Kala steły ludzi pavoli padychodziać usio bližej da siłavikoŭ. Adny ŭdzielniki akcyi strymlivajuć inšych, kab nie padychodzili zanadta blizka. Z kałonak pa-raniejšamu hučać zakliki razyścisia.

Tym časam byli zaŭvažanyja sałdaty sa snajpierskimi vintoŭkami SVD i hranatamiotam RPH-7.

Kala steły ŭ 17:16. Tut.by

Kala steły ŭ 17:16. Tut.by

17:45

Na praśpiekcie Pieramožcaŭ, niepadalok ad steły prajšoŭ nievialiki mitynh, vystupili Kaleśnikava, Kavalkova, Łatuška i Dyleŭski. Jany ahučyli patrabavańni Kaardynacyjnaj rady: adstaŭka ministra ŭnutranych spraŭ, abviaščeńnie novych vybaraŭ, a taksama inicyjavać adklikańnie deputataŭ usich uzroŭniaŭ, kali jany nie asudziać hvałt i falsifikacyi.

Z dynamikaŭ pieryjadyčna danosicca: razychodźciesia, nie vymušajcie prymianiać fizičnuju siłu i śpiecsrodki.

Pamiž zaklikami ŭklučajuć savieckija pieśni.

17:20

Ciapier ludzi stajać na schiłach kala haścinicy «Płanieta» i na praśpiekcie Pieramožcaŭ, na bok steły pierachodzić nie sprabujuć. Steła ačeplenaja niekalkimi radami siłavikoŭ, časam jany hrupami pieramiaščajucca ŭnutry ačeplenaha pierymietra. Z hučnahavarycielaŭ danosiacca prośby razyścisia, ludzi reahujuć na heta krykami «Fu!».

17:04

Dziasiatki tysiač kala Steły. Usio ačeplena, kala 1000 siłavikoŭ, usie ŭ kaskach, aharodžana. Adny vajskoŭcy ŭ kamuflažy, inšyja ŭ formie. Pryjšli Kaleśnikava i Kavalkova, prosiać adyści na advarotny bok i nie leźci, vałanciory adharadzilisia.

Kaleśnikava, Kavalkova, Łatuška, Maksim Znak i Siarhiej Dyleŭski (MTZ) vyrašajuć, što rabić dalej.

U kožnaha vajskoŭca ŭ ačapleńni za śpinaj - aŭtamat Kałašnikava.

17:00

Kala HUMa ludziej sahnali z prajeznaj častki, ciapier jany iduć pa chodnikach. Pa praśpiekcie puścili ruch.

Stancyi mietro «Płošča Lenina», «Kastryčnickaja» i «Płošča Pieramohi» adkryli dla pasadki i vysadki pasažyraŭ.

17:26

U Homieli pratestoŭcy zrabili vialikaje koła — prajšli praz praśpiekt Lenina, źviarnuli na praśpiekt Pieramohi i znoŭ vyjšli na Savieckuju. Ciapier iduć da płoščy Lenina. Kałona raściahnułasia na niekalki kiłamietraŭ.

 16:50

U napramku Steły pa praśpiekcie Mašerava iduć tysiačy ludziej.

16:45

Budmateryjały ŭ arcy na Lenina.

16:40

Dziasiatki junakoŭ sa ściahami zaleźli na dach doma na praśpiekcie.

16:30

Častka ludziej idzie pa praśpiekcie Pieramožcaŭ. Hałava prajšła «Halereju» i nabliziłasia da «Płaniety». Dziasiatki tysiač u kałonie. Tam užo stajać vajskoŭcy.

Chvost — kala Čyrvonaha kaścioła.

Častka pajšła ad płoščy Pieramohi da Jakuba Kołasa.

16:27

U Mahilovie na płoščy Słavy sabrałasia blizu čatyroch tysiač udzielnikaŭ maršu «Za novuju Biełaruś», piša Svaboda.

Apošni raz na najstarejšym placy apazicyjna nastrojenyja haradžanie źbiralisia ŭ 1996 hodzie — na «Čarnobylskim šlachu». U dalejšym płošča stanaviłasia miescam praviadzieńnia aficyjnych imprezaŭ. Ciapier pratestoŭcy razyšlisia pa płoščy. Častka ŭdzielničaje ŭ mitynhu, jaki pravodziać prychilniki Śviatłany Cichanoŭskaj.

16:24

Ludzi praciahvajuć hulać pa praśpiekcie Niezaležnaści. Častka pajšła ŭ bok praśpiekta Pieramožcaŭ, šmat ludziej la cyrka, častka hulaje pa Kastryčnickaj. A chvost kałony jašče na samoj płoščy Niezaležnaści.

16:20

Kala Steły pastavili kalučy drot i aharodžy. Na praśpiekcie ludzi skandujuć «Trybunał» i «Karajeva ŭ turmu».

16:11

U handlovym centry «Halereja», jaki znachodzicca ŭ pačatku praśpiekta Pieramožcaŭ, tolki što abviaścili pra ekstranaje zakryćcio.

16:06

16:06

Kala tysiačy čałaviek sabralisia kala SIZA №1 na vulicy Vaładarskaha ŭ Minsku, paviedamlaje karespandent Svabody. Jany zaniali chodniki i prajeznuju častku vulicy, kryčać choram nasuprać muroŭ turmy: «Vypuskaj!» Niepadalok stajać dźvie mašyny z AMAPam, incydentaŭ niama.

16:00

Ludzi prosta hulajuć pa praśpiekcie. Vialikaja kałona idzie ŭ bok Kastryčnickaj płoščy.

15:49

Voś, što raspavioŭ «Našaj Nivie» rabočy MTZ.

«Jość pieraškoda dla masavaj zabastoŭki: mnohija žyvuć u internatach, nas pałochajuć zvalnieńniem, a heta značyć, što stracicca i internat. Pałochajuć pazbaŭleńniem premij taksama. Tamu ja nie dumaju, što maštabnaja zabastoŭka ŭsio ž adbudziecca, ale my vierym u siłu mirnych pratestaŭ. Historyja ŭžo pakazvała, što jany ŭrešcie pryvodziać da pieramien. Dzie tydzień, tam dva, tam miesiac, hałoŭnaje nie spyniacca i iści da kanca».

15:48

Akcyi prachodziać i ŭ rehijonach. U Homieli kala teatra sabralisia niekalki tysiač čałaviek. U Breście demanstranty sabralisia na płoščy Lenina. U Mahilovie ludzi pačali źbiracca na praśpiekcie Miru kala abłvykankama. U Viciebsku ludzi pajšli šeściem pa vulicy Lenina. 

15:39

Ludzi praciahvajuć ściahvacca na praśpiekt.

15:31

Praśpiekt pierakryty pa płoščy Pieramohi, natoŭpy, kolki vidać, iduć u bok płoščy Niezaležnaści.

15:23

Ludzi skandujuć: «Trybunał» i «Adpuskaj». «Nie zabudziem, nie darujem». I kaniečnie — «Žyvie Biełaruś!»

Ludzi iduć z Ramanaŭskaj słabady

Ludzi iduć z Ramanaŭskaj słabady

15:12

Adzin z papularnych łozunhaŭ: «Sabačku, sabačku» (imitacyja pad «Za baćku» na aficyjnym mitynhu).

15:11

15:08

Na płoščy Niezaležnaści hraje saŭndtrek z «17 imhnieńniaŭ viasny». Biare za dušu.

Fota Alesia Paškieviča

Fota Alesia Paškieviča

14:57

Na płoščy Niezaležnaści ŭłady ŭklučyli dynamiki, ź jakich papiaredžvajuć, što hramadzianie parušajuć zakanadaŭstva, a taksama pieśniu «V horodskom sadu» ŭ vykanańni Kabzona.

14:52

Na praśpiekcie Niezaležnaści — dziasiatki tysiač ludziej. Ludzi hukajuć: «Nie zabudziem, nie darujem».

14:47

Pa Kalvaryjskaj z dvuch bakoŭ iduć hrupy ludziej, sotniami, zahornutyja ŭ bčb ściahi.

14:45

Demanstranty pierakryli praśpiekt Niezaležnaści na płoščy Niezaležnaści. Ruch pierakryty.

Pakul bolš za 10 tysiač. 

14:43

Ludziej na płoščy tak šmat, što padyści z boku praśpiekta niemahčyma, ludzi stajać na praśpiekcie, bo niama jak upierad ruchacca. DAI praśpiekt pierakryvać pakul nie choča, tamu pa prajeznaj častcy ruchacca nie vypadaje.

14:41

14:35

Aŭtazaki na Vaładarskaha.

14:33

La płoščy Pieramohi kałona pratestoŭcaŭ, jakija iduć da płoščy Niezaležnaści, nie kančajecca ŭžo 25 chvilin.

14:31

Pryjšła kałona miedykaŭ, akciory Kupałaŭskaha. 

14:30

Prachod z boku BDPU na Płošču Niezaležnaści pierakryty. Tamu ludzi ad Instytuta kultury sprabujuć prajści na płošču praz vulicu Miaśnikova.

14:27

Na płoščy Niezaležnaści ludzi skandujuć: «Sychodź». Mašyny niaspynna sihnalać.

14:26

U Breście i Viciebsku sabrałasia pa niekalki sotniaŭ ludziej.

Za paradkam u Breście na miescy demanstracyi sočać byłyja vajskoŭcy 38-j bryhady. Desantniki z byłym kambryham Valeryjem Sachaščykam pryjšli na płošču sa ściahami PDV. Ich źjaŭleńnie ludzi sustreli apładysmientami.

14:25

14:23

14:22

U Hrodnie na Savieckaj płoščy sabrałasia na Marš salidarnaści kala 2 tysiač, heta rabočyja zavodaŭ u pracoŭnaj formie. Milicyja papiaredžvaje ŭ hukaŭzmacnialnik, što mierapryjemstva niesankcyjanavanaje, u adkaz demanstranty plaskajuć u ładki i skandujuć «Žyvie Biełaruś», «Sychodź», «Svabodu».

Zatym kala troch tysiač rušyli z Savieckaj płoščy na płošču Lenina karotkim šlacham, praz Savieckuju vulicu. Skandujuć «Trybunał», «Zabojcy», «Hańba». 

14:15

Na płoščy Niezaležnaści niekalki tysiač. 

14:14

Pa Lenina na praśpiekt rušać sotni ludziej.

14:13

14:06

Kałona ź Instytuta kultury złučyłasia ź niekalkimi sotniami čałaviek la Akademii kiravańnia pry Prezidencie. Zaraz u kałonie bolš za tysiaču čałaviek. Jany ruchajucca ŭ bok płoščy Niezaležnaści.

Padobna, što ludziej z Maskoŭskaj nie prapuskajuć. 

13:57

Rabotniki MTZ abjadnalisia z kałonaj kaleh, jakaja idzie ad MZKC i MAZa la prachadnoj traktarnaha zavoda. Dalej kałona rušyła pa Daŭhabrodskaj u bok Motaviełazavoda.

13:55

Na budynku Minharvykankama ŭklučyŭsia hučnahavaryciel: jon zaklikaje tych, chto sabraŭsia na płoščy Niezaležnaści, razyścisia. I papiaredžvaje ab adkaznaści. 

13:53

13:48

Na praśpiekcie Niezaležnaści, asnoŭnych praśpiektach horada, płoščy Niezaležnaści atmaśfiera mirnaja i śviatočnaja. Usiudy iduć kałony ci ciakuć patoki ludziej sa ściahami i płakatami. A voś kala Steły na praśpiekcie Pieramožcaŭ vystaŭlena ačapleńnie. 

13:40

Kalvaryjskaja vulica.

13:35

Patok ludziej ciače ŭ centr kala Motavieła na Partyzanskim praśpiekcie. 

Ludzi na płoščy Jakuba Kołasa źlivajucca ŭ sucelny patok. 

13:25

Kałony MZKC i MTZ nie sustrelisia. Kałona MZKC nie stała čakać rabočych z Traktarnaha zavoda. 

13:23

Na trasach Maładziečna — Minsk, Hrodna — Minsk i inšych — hihanckija chvasty mašyn, jakija jeduć u Minsk, ruch zapavoleny. DAI pierakryła adnu z pałos, praviariajuć mašyny vybaračna. 

13:18

Kałona idzie pa praśpiekcie Dziaržynskaha

Kałona idzie pa praśpiekcie Dziaržynskaha

13:10

Płošča Niezaležnaści i praśpiekt Niezaležnaści pa stanie na 13:00 nie pierakrytyja, prajezd svabodny, paviedamlaje karespandent «Našaj Nivy».

Adnak zakrytyja stancyi mietro «Płošča Lenina», «Kastryčnickaja», «Kupałaŭskaja» i «płošča Pieramohi».

***

Mašyny ź siłavikami, jakija ad 9 žniŭnia štodzień pryjazdžajuć na dziažurstva ŭ centr, siońnia stajać na vulicach Savieckaj, Kamsamolskaj, Vaładarskaj, Biersana, Śviardłova, kala stadyjona «Dynama».

ANT paviedamiła, što ŭ Minsku admienieny prałukašenkaŭski aŭtaprabieh.

Pa Partyzanskim praśpiekcie idzie nievialikaja kałona rabočych z MZKC. Na Traktarnym ich čakaje kałona ź niekalkich dziasiatkaŭ čałaviek z MTZ pad bieł-čyrvona-biełymi ściahami.

Da MTZ pryjechała hrupa šachcioraŭ Biełaruśkalija. 

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?