Inicyjatyva Protect Belarus praciahnie dapamahać supracoŭnikam siłavych viedamstvaŭ, jakija stracili pracu, bo «admovilisia vykonvać złačynnyja zahady». Jana zasnavanaja biełaruskimi IT-pradprymalnikami na čale z suzasnavalnikam kampanii PandaDoc Mikitam Mikado sumiesna ź Biełaruskim fondam salidarnaści, piša «Radyjo Svaboda».

Pra heta paviedamiła «Svabodzie» aficyjnaja pradstaŭnica PandaDoc Anastasija Miralubava.

«Dziasiatkam ludziej dapamahli vypłatami, maralnaj i jurydyčnaj padtrymkaj. My hetuju pracu praciahvajem z našym partneram — Fondam salidarnaści. Siłaviki da nas źviartajucca štodnia, my apracoŭvajem zajaŭki i vypłačvajem dapamohu. I hetaja inicyjatyva budzie praciahvacca stolki, kolki patrebna», — skazała Anastasija.

U PandaDoc zajavili, što ŭłady pravodziać represii i čyniać cisk, kab spynić hetuju inicyjatyvu. Pavodle kampanii, «ułady vyrašyli ŭziać u zakładniki» čatyroch nievinavatych supracoŭnikaŭ, jakija nia majuć dačynieńnia da inicyjatyvy zasnavalnikaŭ kampanii PandaDoc. Čatyroch supracoŭnikaŭ kampanii PandaDoc — heta hałoŭny buhaltar Julija Šardyka, dyrektar Dźmitryj Rabcevič, dyrektar pa praduktu Viktar Kuŭšynaŭ i HR Uładzisłaŭ Michałap — aryštavali na dva miesiacy. Ich padazrajuć u kradziažy ŭ asabliva bujnym pamiery.

«Całkam zrazumieła, što ŭsio heta palityčnaja zamova. Kalehi nijakich adnosin da majoj inicyjatyvy nia majuć. Pry hetym ułady sprabujuć nastolki nizkim sposabam uździejničać na mianie», — zajaviŭ Mikita Mikado.

Aficyjnaja pradstaŭnica PandaDoc Anastasija Miralubava skazała «Svabodzie», što pryčyny i padstavy, zhodna ź jakimi zatrymanyja supracoŭniki kampanii ŭ Miensku, niezrazumiełyja.

«Kampanija ŭ šoku, my ŭsprymajem heta jak palityčnyja represii, nakiravanyja ŭ bok Mikity z pryčyny jaho aktyŭnaj dziejnaści pa dapamozie zvolnienym siłavikam. Inačaj heta nazvać nielha, bo nijakich padstaŭ dla aryštu supracoŭnikaŭ nia bačym ni my, ni jurysty. Heta niepravamiernyja, niesumlennyja aryšty. Pakidać heta ŭ cišyni, jak šmat što adbyvajecca ŭ Rasiei i Biełarusi, my taksama ŭžo nia možam», — skazała Anastasija.

Pavodle Anastasii, aryšty supracoŭnikaŭ nie byli brutalnymi, ale «sam fakt taho, što kaleham i ich siemjam ciapier davodzicca prachodzić praz taki strach — heta brutalna samo pa sabie».

Ciapier kampanija nakiravała ŭsie siły na toje, kab vyzvalić svaich supracoŭnikaŭ z-za krataŭ.

Pavodle Anastasii, pakul PandaDoc spadziajecca, što zmoža praciahvać dalej svaju pracu ŭ Biełarusi i joj nie daviadziecca vyjaždžać z krainy.

«My spadziajomsia na lepšaje, što adbudziecca źmiena režymu i kampanija zmoža zastacca na radzimie, dzie nie daviadziecca bajacca za svajo žyćcio, za toje, što niechta budzie aryštavany, što buduć rejdy i vobšuki ŭ ofisie. Ale ciapierašnija padziei pakazvajuć, što treba razhladać dadatkovy varyjant. Ale spadziajomsia, što kampanija ŭsio ž zmoža zastacca ŭ Biełarusi, nie daviadziecca źjaždžać i ŭ Biełarusi taksama zastaniecca PVT, bo biełaruskija eŭrabondy trymajucca vyklučna na IT-technalohijach. My nie chacieli b, kab usie IT-kampanii źjaždžali, a heta adbudziecca, kali nia źmienicca režym i nia sydzie tyranija».

Mikita Mikado zajaviŭ, što zatrymanyja supracoŭniki ni ŭ čym nie vinavatyja, ich try dni ŭtrymlivali biaz dopusku advakataŭ i ciapier źbirajucca pasadzić.

Druhoha vieraśnia ŭ mienskim ofisie kampanii PandaDoc prajšli pieratrusy, padčas jakich byli zablakavanyja bolš za 20 supracoŭnikaŭ, 7 ź jakich zatrymali dla dopytu. U niekatorych supracoŭnikaŭ praviali vobšuki doma, urešcie ich zatrymali. Ciaham dvuch nastupnych dzion supracoŭniki Departamentu finansavych raśśledavańniaŭ apytali bolš za 100 pracaŭnikoŭ kampanii.

«Jany, vidać, začapili za samaje balučaje»

Viktar Kuŭšynaŭ ciapier u SIZA №1 na vulicy Vaładarskaha ŭ Miensku. Pra heta «Svabodzie» paviedamiła jaho žonka Saša Dzikan.

«Jaho tudy zavieźli adrazu z DFR. Budziem vyśviatlać, ci mahčymyja ź im sustrečy, i budziem praciahvać zmahańnie. Što nam jašče zastajecca rabić?»

Saša kaža, što muža zatrymali doma piaciora siłavikoŭ, na jaho nadzieli kajdanki.

«2 vieraśnia niedzie paŭtary hadziny ciahnuŭsia vobšuk u nas. Uvieś dzień jaho trymali ŭ DFR, i niedzie a hadzinie nočy ich adtul vyvieźli. Napisali, što muža zatrymali a 10 viečara 2 vieraśnia, chacia pa fakcie zatrymali a 10 ranicy, kali pa jaho pryjechali da nas dadomu. Vyličyli pa hiealakacyi, na žal, mabilnyja aperatary źlivajuć infarmacyju, mianie ciapier prasłuchoŭvajuć. Zabrali moj i jaho kamputary».

Pavodle Sašy Dzikan, inicyjatyva Protect Belarus — pryvatnaja inicyjatyva zasnavalnikaŭ PandaDoc, jana nijak nie źviazanaja z kampanijaj.

«Tut ofis kampanii vialiki, i jany, vidać, vyrašyli ŭziać muža i jaho troch kalehaŭ u zakładniki. Metaŭ uładaŭ ja nia viedaju. Mahčyma, jany chočuć imi handlavać, kab spynili dziejnaść, albo publična pakazalna pakarać, albo skazać siłavikam, što jany atrymajuć śpisy tych, chto prasiŭ dapamohi. Tam źviarnulisia pa padtrymku mnoha ludziej, i Mikita heta publična abviaščaŭ. Jany, vidać, začapili za samaje balučaje, bo dla Łukašenki važna, kab jaho padtrymlivali siłaviki», — kaža Saša.

Saša Dzikan kaža, što kampanija PandaDoc, jakaja ŭvachodzić u Park vysokich technalohij, prachodziła šmat mižnarodnych aŭdytaŭ i tam «usio čysta».

«Kali ja ŭbačyła infarmacyju pra 107 tysiač biełaruskich rubloŭ, mnie stała prosta śmiešna. Heta plavok, viedajučy, jakija zarobki ŭ ich. Atrymlivajecca, što hetyja 30 tysiač eŭra jany ŭčatyroch nibyta skrali. Dy jany za paru miesiacaŭ mohuć zarabić takija hrošy. Jany ŭžo nia viedajuć, što im prypisać. Jany absalutna ni ŭ čym nie vinavatyja. Ja spadziajusia, što muž vierniecca dachaty», — kaža Saša.

«Ciapier vychodžu i za siabie, i za muža»

Saša Dzikan kaža, što siamja ŭ šoku ad zatrymańnia Viktara, baćki dvuchhadovaha dziciaci.

«Ale trymajemsia, što rabić. Dla mianie prykład — Śviatłana Cichanoŭskaja, jana trymajecca, u jaje sytuacyja z mužam naohuł žachlivaja. Tamu i nam treba trymacca».

Siońnia Saša Dzikan pryniała ŭdzieł u čarhovaj mirnaj akcyi pratestu žančyn u Miensku.

«Ja chaču inšaha žyćcia ŭ svabodnaj krainie, dzie ja budu adčuvać siabie ŭ biaśpiecy, dzie nia buduć represavać maju siamju, kab moj muž vyjšaŭ na svabodu i moh spakojna pracavać dalej. Ciapier vychodžu i za siabie, i za muža», — skazała Saša Dzikan.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?