Heta ŭžo 4-y ŭ sieryi vialikich maršaŭ pratestu ŭ Minsku. Papiarednija adbylisia 16, 23 i 30 žniŭnia.

20:15

Pravaabaroncy paviedamlajuć pra zatrymańnie socień ludziej pa ŭsioj krainie na siońniašnim maršy.

19:48

NN uziała kamientar uładalnika kaviarni, u jakoj nieviadomyja raźbili škło ŭ vyciahnuli niekalki čałaviek. «Dla mianie heta šok, ja byŭ nie tam u hety momant, ja sam ź Pinska, kaviarnia pracuje z novaha hoda. My ciapier hladzim kamiery, zapisy, ja ŭžo niekalki pahladzieŭ, budziem dumać, što rabić dalej. Chto vinavaty? Toj, chto raźbivaŭ — pry čym tut vitryna? Kali heta supracoŭniki, ludzi ŭ formie, to jany pavinny za heta i adkazvać. Ale tam, zdajecca, ludzi nie ŭ formie, ale z dubinkami, pakul nie mahu skazać, što budziem rabić z hetym. Ludzi ŭžo prapanujuć dapamohu ŭ adnaŭleńni i kampiensacyi škła», — kaža Uładzimir.

19:28

Minskaje mietro adnaviła svaju pracu.

19:21

19:03

Žorstkija zatrymańni adbyvajucca ŭ horadzie. Častka ludziej zabiehła ŭ kaviarniu na praśpiekcie Pieramožcaŭ, a haspadary ŭstanovy zakryli ŭvachod u jaho. Siłaviki ŭ cyvilnym pałkami raźbili dźviery, vyciahnuli adtul ludziej. Ludzi sprabavali zastupicca za zatrymanych, ale heta tolki pravakavała dadatkovuju ahresiju.

18:51

Zdajecca, siłaviki sprabujuć začyścić centr: čytačy paviedamlajuć ab zatrymańniach na Pieramožcaŭ, na płoščy Svabody i ŭ Hrušaŭcy.

18:33

Ludziej, što razychodziacca, vycieśnili z prajeznaj častki praśpiekta Pieramožcaŭ i praśpiekta Mašerava ŭ rajonie Niamihi. Niekatorych sprabavali zatrymać.

Heta byli ludzi, što viartalisia paśla šmatsotysiačnaj demanstracyi, što dajšła da Pałaca Niezaležnaści.

18:25

Cichary i vvšniki adhaniajuć tych chto zastaŭsia. Jość zatrymańni.

Taksama masavy nalot na Kamsamolski park. Piać aŭtazakaŭ. Zatrymlivajuć tych, chto zastaŭsia.

18:05

Siłaviki pierakryli vulicu Lenina ŭ rajonie haścinicy «Jeŭropa».

17:59

Ahromnistyja ščyty pieratvarylisia ŭ art-abjekt, ich razmalavali. Kala Pałaca zastalisia paru socień čałaviek. Na ludziej pyrskajuć hazam, jany adbiahajuć i potym viartajucca.

17:53

La Pałaca Niezaležnaści zastałosia niekalki sotniaŭ čałaviek. Pieryjadyčna ŭ samoha ačapleńnia chtości raspylaje piarcovy haz, ad jakoha reža vočy i horła. Ale ludzi praciahvajuć stajać.

17:45

Demanstranty raśpisali sistemu «Rubiež» antyłukašenkaŭskimi łozunhami, naprykład: «Łukašenka, sychodź». Na mužčynu ŭ adkaz pyrsnuli bałončykam z hazam.

17:15

Taki epizod. Ludzi adciahvajuć sietku, jakoj aharodžany Pałac Niezaležnaści, i pytajucca ŭ amapaŭcaŭ: «A Saša vyjdzie?» A pobač demanstranty ŭ parku abtrasajuć jabłyni-štryfiel.

16:50

Niekatoryja ludzi stali abychodzić Pałac Niezaležnaści z boku Arłoŭskaj. Tam staić łancuh milicyi, a taksama sałdataŭ terminovaj słužby. Mnohich nie puskajuć, ludzi svaracca. Kahości puskajuć pa pašparcie (chto žyvie tut, asabliva ź dziećmi, a kahości — nie).

16:45

Ludzi la Pałaca Niezaležnaści skandujuć: «puści da siabie pahrecca!», «Karajeva pad sud», «Nam nichto nie płacić». Pry hetym siłavikam adrasujuć nastupnyja repliki: «Jon źbiažyć, a vas pakinie», «Zdymi masku».

Niekatoryja schavalisia ad daždžu pad drevami, na prypynkach.

16:31

16:17

Kala steły pačaŭsia doždž, niekatoryja ad Pałaca Niezaležnaści viartajucca ŭ centr horadu, a inšyja iduć da kardonu siłavikoŭ. «Stajańnie» tam praciahvajecca.

Na kalučy drot vakoł steły ludzi čaplajuć bieł-čyrvona-biełyja stužki, sałdaty z aŭtamatami, jakija stajać u ačapleńni, nijak na heta nie reahujuć

16:01

Na stele sałdat pastavili voddal kalučaha drotu, vidać, kab vyklučyć kantakty z demanstrantami. Na Pałacy sportu z repraduktaraŭ raskazali, što bieł-čyrvona-bieły ściah nacyscki, potym uklučyli znakamituju miełodyju Šastakoviča i himn RB

15:59

Kala Pałaca Niezaležnaści ludzi padyšli ŭsutyč da kalučaha drotu i vadamiotaŭ. Jany fatahrafujuć ŭzmocnieny kardon. Siłaviki ŭklučyli sireny. Incydentaŭ niama

15:45

U adroźnieńnie ad minułych akcyj, hetym razam mnohija pratestoŭcy nie zatrymlivajucca kala steły, a adrazu iduć da rezidencyi.

15:10

Hałava kałony da 15:00 apynułasia la steły. Miemaryjał pa pierymietry abharodžany i pierakryty siłavikami, ludzi prajšli dalej pa praśpiekcie Pieramožcaŭ.

Niasuć vialiki ściah i bjuć u baraban

14:56

Tym časam abanienty biełaruskich apierataraŭ pačali paviedamlać pra prablemy z dostupam u sieciva ŭ mabilnych apierataraŭ.

14:55

14:52

Demanstranty całkam zaniali vulicu Lenina da praśpiekta Pieramožcaŭ

14:50

Častka ludziej ź Niamihi rušyć na Lenina, častka - da steły

14:39

14:35

14:33

Dźvie vialikija kałony pratestoŭcaŭ złučylisia na Niamizie. Ciapier tam niekalki tysiač čałaviek ź bieł-čyrvona-biełymi ściahami.

14:32

Minsk. Ciapier praśpiekt pierakryŭ AMAP i ŭnutranyja vojski pry dvuch vadamiotach «Drapiežnik» i troch aŭtamabilach «Rubiež»

14:31

Demanstranty zaniali prajeznuju častku praśpiekta miž Kastryčnickaj i cyrkam

14:22

Skrazny prajezd pa praśpiekcie Niezaležnaści pierakryty na Kazłova. Na tratuarach ad cyrka da parka Čaluskincaŭ — dziasiatki tysiač demanstrantaŭ sa ściahami. Ruchajucca ŭ bok centra, Niamihi

Ludzi ad HUMa ŭžo pajšli ŭ bok steły

14:21

Minski HUM zakryŭsia: na praśpiekcie Niezaležnaści šmat ludziej u formie, siłaviki sa ščytami. Praśpiekt pierakryty ad Janki Kupały

14:20

U Minsku zatrymali kiraŭnicu abjadnańnia «Ekadom» Irynu Suchij. Padrabiaznaści i akaličnaści zatrymańnia pakul što nieviadomyja.

14:17

Na skryžavańni Lenina i praśpiekta Niezaležnaści źbirajucca ludzi. Pa niekalki dziasiatkaŭ čałaviek z kožnaha boku skryžavańnia. Prachod z boku Nacyjanalnaha banka pierakryty, šmat AMAPaŭcaŭ sa ščytami stajać łancuhom.

14:15

Dziesiać BTR znachodziacca kala Pałaca Niezaležnaści ŭ Minsku

14:07

Vialikaja kałona pratestujučych na praśpiekcie Dziaržynskaha. Ludzi iduć sa ściahami, na čale kałony niasuć raściažku z nadpisam « Basta!!!», mašyny sihnalać.

14:00

Na płoščy Kołasa mnoha ludziej, pa praśpiekcie iduć hrupami ad uschodu, na prypynkach źbirajucca.

13:53

Na Niezaležnaści ludziej zaraz nie puskajuć, ale vypuskajuć.

13:49

Siońnia siłaviki zatrymlivajuć ludziej i imknucca raźbić kałony jašče ŭ mikrarajonach, adkul ludzi iduć u centr. Čytačy NN pišuć pra zatrymańni ŭ rajonie Puškinskaj. «Kasmanaŭty» bili ludziej dubinkami i zatrymali niekalkich čałaviek.

13:47

Kałona demanstrantaŭ ruchajecca pa vuł. Kašavoha.

13:38

Jak i ŭ minułuju niadzielu, błakavany i most z Maskoŭskaj na płošču Niezaležnaści.

 

13:27

Pierakrytaja Kastryčnickaja płošča. Toje ž samaje i z płoščaj Pieramohi i Partyzanskim praśpiektam.

13:11

Vialikija kałony ci hrupy demanstrantaŭ ruchajucca pa Prytyckaha, Dziaržynskaha, Niezaležnaści, Partyzanskim, Pieramožcaŭ, Mašerava, vulicach Kalvaryjskaj

13:01

Na Barysaŭskim trakcie milicyja haniała nievialikuju hrupu z BČB ściahami. Zatrymali minimum adnu dziaŭčynu.

12:59

Na praśpiekcie Niezaležnaści ŭ rajonie HUMa stajać siłaviki sa ščytami. Ale ludzi pakul što mohuć prajści.

12:57

Zakryli i mietro Puškinskaja, kala jakoj sabrałasia vialikaja kałona demanstrantaŭ, što iduć u bok centra Minska.

12:35

Stancyi mietro Płošča Jakuba Kołasa, Kupałaŭskaja, Kastryčnickaja, Płošča Lenina i Płošča Pieramohi začynieny

12:25

U Minsk zajechali BRDM, jany ruchajucca ŭ bok Pałaca Niezaležnaści.

12:10

U mikrarajonach Minska farmirujucca pieršyja kałony demanstrantaŭ. Na fota: aŭtazavodcy.

11:46

Płošča Niezaležnaści ŭ Minsku ačeplenaja, jak i ŭ minułuju niadzielu, padziemnyja pierachody na jaje zakrytyja, handlovy centr «Stalica» nie pracuje.

Fota Siarhieja Bałaja

Fota Siarhieja Bałaja

Fota Siarhieja Bałaja

Fota Siarhieja Bałaja

11:39

Na Kastryčnickaj płoščy ludzi ŭ bałakłavach raściahvajuć kalučy drot.

11:20

Jak i padčas dvuch minułych niadzielnych maršaŭ, u Minsku Steła siońnia ačeplenaja i abniesienaja kalučym drotam.

U stalicu pryjechali BTRy, a taksama vadamioty. Handlovy centr «Zamak» z ranicy začynieny «pa techničnych pryčynach».

Milicyja zaklikała nie prychodzić na akcyi pratestu, bo budzie zadziejničana śpiectechnika milicyi i ŭnutranych vojskaŭ, pierakryty praśpiekty.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?