Ranicaj 14 vieraśnia bolš za sotniu baćkoŭ sabralisia na terytoryi mienskaj himnazii №4, kab vykazać pretenzii dyrektaru navučalnaj ustanovy Andreju Hocmanu, piša «Radyjo Svaboda».

Pryčynaj staŭ piatničny prychod u himnaziju supracoŭnicy inspekcyi ŭ spravach niepaŭnaletnich Frunzenskaha RUUS Mienska Viktoryi Rudoj. 11 vieraśnia školnikaŭ 8-ch klasaŭ sabrali ŭ aktavuju zalu, dzie pradstaŭnica pravaachoŭnych orhanaŭ papiaredziła dziaciej pra adkaznaść za ŭdzieł u niesankcyjanavanych mierapryjemstvach, raskazała pra «fašysckija symbali», pad jakimi chodzić apazycyja, a taksama papiaredziła, kab bolš za dvoje nie źbiralisia, bo heta ŭžo «masavaja akcyja».

«Pradstaŭnica milicyi zapałochvała padletkaŭ»

Pavodle samich vučniaŭ, mnohija demanstratyŭna pajšli z sustrečy, a inšyja zapisali pramovu na telefony i pieradali baćkam.

«Usie mierapryjemstvy, jakija adbyvajucca ŭ krainie, niesankcyjanavanyja, — pačała supracoŭnica inspekcyi. — Praz heta mnohija ludzi pryciahnutyja da administracyjnaj adkaznaści. Bojki, napady, vykarystańnie chłapušak, kaktejlaŭ Mołatava i śviatłašumavych hranataŭ na mitynhach — bandyckija aperacyi, za jakija praduhledžana ŭžo nie administracyjnaja, a kryminalnaja adkaznaść».

Dalej Viktoryja Rudaja pryhraziła padletkam, što «nia daj Boh, jana kahości pabačyć z hetym ściaham abo biełuju stužačku na ruce».

«Ja potym pahladžu, možacie adrazu zdymać (šum u zali, abureńnie). Kali vy čytali historyju, pad hetym ściaham chadzili niemcy, jon źjaŭlajecca nacysckim symbalem. Ja prašu supakoicca, budziecie zadavać pytańni potym… My jak orhany ŭnutranych spraŭ ličym, što zachop ułady pačynajecca z taho momantu, kali iduć zakliki ŭ sacyjalnych sietkach: davajcie staniem vakoł RUUS abo pojdziem na płošču Niezaležnaści. Kali ludzi tak hurtujucca, namier na zachop ułady ŭ ich užo jość. Toj ža Nexta piša: źbirajemsia tam i tam. Heta zaklik da ekstremisckich dziejańniaŭ».

Aburanyja baćki vyrašyli daznacca, na jakoj padstavie kiraŭnictva dapuskaje ŭ navučalnuju ŭstanovu takich «lektaraŭ». Pa ich słovach, supracoŭnica milicyi pieraličyła ŭsio toje, za što možna pryciahvać da adkaznaści siłavikoŭ — hvałt, užyvańnie zbroi, adsutnaść identyfikacyi.

14 vieraśnia blizu 120 čałaviek pryjšli da prystupak himnazii — u budynak naviednikaŭ nie puskajuć z pryčyny «epidemičnaj sytuacyi». Im było daviedziena, što dyrektar na naradzie, i paraili prychodzić u pryjomny dzień — sierada paśla abiedu. Taki raskład baćkoŭ nie zadavoliŭ, zapatrabavali pradstaŭnika administracyi. Na hanak vyjšła namieśnica dyrektara pa vychavaŭčaj pracy Volha Kulinkovič.

Panarakała, što inspektarka pierad tym naviedała vosiem ustanovaŭ adukacyi, i ŭsio było dobra. A tut raptam niejkaja niezadavolenaść. Skazała, što heta planavy vizyt, bo z padletkami, u jakich łamajecca śvietapohlad, nieabchodna pracavać u tym liku i pravaachoŭnym orhanam. Pra źmiest pramovy nia viedała, bo ź imi tekst nichto nie ŭzhadniaje. U vyniku žorstkaj hadzinnaj razmovy pahadziłasia, što kiraŭnictva škoły źbiare vaśmiklaśnikaŭ i skaža pra faktalahičnyja pamyłki lektarki. Paśla hetaha ŭ pryjomnaj zarehistravali kalektyŭnuju zajavu baćkoŭ navučencaŭ.

Kali bolšaść ludziej razyšlisia, pryjechaŭ ekipaž milicyi i Andrej Hocman. Siłavikoŭ vyklikali z vachty — «ci mała što». Zrešty, nieŭzabavie tyja adjechali. Dyrektar himnazii zaprasiŭ baćkoŭ u aktavuju zalu i, jak i jahonaja namieśnica, zaznačyŭ, što nie ŭ jahonaj kampetencyi kantralavać lektaraŭ ź siłavych strukturaŭ. Paabiacaŭ prasłuchać zapis i, kali niešta jamu zdasca nieprymalnym, ahučyć svaje pretenzii kiraŭnctvu inspekcyi ŭ spravach niepaŭnaletnich. I zapeŭniŭ, što ŭ prysutnaści darosłych sam pahavoryć z padletkami, ź jakimi viała hutarku Viktoryja Rudaja.

«Staršynia kamisii zabiaśpiečyŭ na vybarach jaŭku 107%»

Pretenzii da Andreja Hocmana nie abmiažoŭvajucca tolki epizodam z zaprošanaj milicyjantkaj. Jon byŭ kiraŭnikom adnoj z učastkovych kamisij, jakija na čas vybaraŭ prypisalisia ŭ himnazii. Pavodle niezaležnych naziralnikaŭ i padlikaŭ platformy «Hołas», razam z daterminovym hałasavańniem jaŭka na ŭčastku skłała… 107%. Akramia taho, 9 žniŭnia staršynia-dyrektar vyklikaŭ AMAP, kali ludzi zapatrabavali vynikovych pratakołaŭ.

Na hetaj padstavie była padrychtavanaja i pieradadzienaja kalektyŭnaja zajava na 5 arkušach z amal dźviuma sotniami podpisaŭ. U pryvatnaści, asudžajucca parušeńni Vybarčaha kodeksu, učynienyja čalcami vybarčaj kamisii na terytoryi himnazii. Heta abmiežavańnie pravoŭ i zabarona prysutnaści na vybarčych učastkach niezaležnych naziralnikaŭ, admova naziralnikam u aznajamleńni z kopijaj pratakołu, nieadpaviednaść kolkaści vybarnikaŭ u padlikach naziralnikaŭ i pratakołach kamisii.

Padpisanty aburanyja pavodzinami čalcoŭ vybarčych kamisij paśla zakryćcia vybarčych učastkaŭ. Heta tyčycca admovy aznajomić vybarnikaŭ z vynikovym pratakołam, evakuacyja čalcoŭ kamisii pad achovaj supracoŭnikaŭ AMAP u toj čas, kali na terytoryi himnazii znachodzilisia vybarniki, baćki vučniaŭ, a taksama niepaŭnaletnija dzieci.

Taksama asudžajucca vykazvańni «hramadzianina Łukašenki» pra toje, što nastaŭnikam, jakija nie padtrymlivajuć idealohiju dziaržavy, nia miesca ŭ školnych ścienach. Zhodna z artykułam №4 Kanstytucyi Biełarusi, idealohija palityčnych partyj, relihijnych ci inšych hramadzkich abjadnańniaŭ nia moža naviazvacca ŭ jakaści abaviazkovaj dla hramadzianaŭ. A tamu niedapuščalny pieraśled, zvalnieńni i inšyja represii ŭ bok nastaŭnikaŭ, jakija prytrymlivajucca alternatyŭnych palityčnych pohladaŭ.

Akramia taho, baćki kateharyčna zabaraniajuć biez dazvołu zakonnych pradstaŭnikoŭ źbirać podpisy ź niepaŭnaletnich pad lubymi dakumentami, adklikać dziaciej z zaniatkaŭ dla lubych metaŭ, pradstaŭnikam pravaachoŭnych orhanaŭ vieści «prafilaktyčnyja» hutarki, supracoŭnikam himnazii pravodzić idealahičnuju pracu, nakiravanuju na adnabakovaje aśviatleńnie palityčnaj sytuacyi i historyi nacyjanalnych symbalaŭ, a taksama pahražać adkaznaściu za pohlady navučencaŭ i ich baćkoŭ.

«Admovicca ad lubych achviaravańniaŭ na patreby škoły»

Razam z tym jość i inšyja prykłady. U himnazii №4 vykładaje fizkulturu Siarhiej Arciušeŭski, jaki padpracoŭvaje ratavalnikam. Jaho na try dni pasadzili na Akreścina za toje, što razam z kalehami ratavaŭ pratestoŭcaŭ 6 vieraśnia — padčas uciokaŭ ad amapaŭcaŭ tyja skakali ŭ Kamsamolskaje voziera. Abvinavacili, što nie pieradaŭ u ruki pravaachoŭnikam, a vaziŭ na druhi bierah.

10 vieraśnia jaho sudzili, dali štraf 810 rubloŭ. Pahražali zvalnieńniem. Administracyja zapeŭnivaje, što Arciušeŭski budzie pracavać. Baćki, jakija sabralisia la škoły, vitali Siarhieja avacyjami — jon jakraz vioŭ školnikaŭ na stadyjon.

Tym nia mieniej baćki vučniaŭ zaniepakojenyja faktami i tendencyjami, jakija vychodziać za miežy pravavoha pola, i pryjšli da nastupnaha rašeńnia:

  • admovicca ad lubych dobraachvotnych achviaravańniaŭ na patreby škoły;
  • admovicca ad farmavańnia baćkoŭskich kamitetaŭ i apiakunskich radaŭ;
  • admovicca ad prysutnaści dziaciej na infarmacyjnych hadzinach (palitinfarmacyjach) dziela abarony ad infarmacyi idejałahičnaha charaktaru;
  • admovicca ad udziełu dziaciej u lubych mierapryjemstvach, prapanavanych himnazijaj, jakija nie źviazanyja naŭprost z vučebnym pracesam ci tvorčaściu.

Zhodna z artykułam 3 Kanstytucyi Respubliki Biełaruś, narod Biełarusi jość adzinaja krynica ŭłady ŭ krainie. Na hetaj padstavie arhanizavanyja baćki himnazistaŭ majuć namier i nadalej sačyć za vykanańniem zakonaŭ administracyjaj i supracoŭnikami navučalnaj ustanovy.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0