22 śniežnia viadomy miedyjamieniedžar i zasnavalnica Pres-kłuba Julija Słuckaja razam ź blizkimi viartałasia z adpačynku dadomu. U aeraporcie jaje paprasili prajści praz čyrvony mytny kalidor — z taho momantu blizkija stracili ź joj suviaź. Jak akazałasia, Juliju zatrymali, pavieźli na «ahlad miesca złačynstva», a paśla — u DFR KDK. 31 śniežnia joj vystavili abvinavačvańnie za niavypłatu padatkaŭ u asabliva bujnym pamiery. Ciapier Julija Słuckaja, jak i jaje kalehi, znachodzicca ŭ SIZA №1 na vulicy Vaładarskaha ŭ Minsku. Praz advakata Siarhieja Lepieša jana zmahła dać intervju i raskazać pra ŭmovy svajho ŭtrymańnia i niekatoryja abstaviny spravy, piša Tut.by.

Jak raspaviała Julija Słuckaja advakatu, 22 śniežnia kala 14 hadzin jana prylacieła ŭ Minsk razam z dačkoj i ŭnukami. Na pašpartnym kantroli ich padzialili. U toj momant jana nie razumieła, što havorka idzie pra zatrymańnie, padumała, što patrebny dadatkovy mytny kantrol.

Ab tym, što jaje zatrymlivajuć, Julija zrazumieła pa «spačuvajučych vačach supracoŭnicy mytni». Nieŭzabavie pryjšoŭ supracoŭnik DFR Kamiteta dziaržkantrolu, pravioŭ jaje ŭ mikraaŭtobus, na jakim jaje pavieźli dadomu. Tam, pa słovach Julii, prajšoŭ «ahlad miesca złačynstva». Jakoha mienavita złačynstva — nichto nie patłumačyŭ.

Zatym Juliju Słuckuju pavieźli ŭ budynak DFR KDK na vulicy Kalvaryjskaj, dzie pravodzilisia šmathadzinnyja «hutarki». U tuju noč jana zmahła paspać tolki 30 chvilin — na stale. Tolki 23 śniežnia kala 10 hadzin joj pakazali pieršy dakumient ab zatrymańni, pieradaje słovy Julii Słuckaj advakat Siarhiej Lepieš.

Druhuju noč zatrymanyja supracoŭniki Pres-kłuba praviali ŭ IČU na Akreścina, paśla ich pieraviali ŭ SIZA №1 na Vaładarskaha. U kamiery Julii siem čałaviek. Troje ź ich — abvinavačanyja pa «palityčnych» artykułach, kaža jana.

— Adna žančyna była zatrymanaja pa «spravie Cichanoŭskaha», druhaja dziaŭčyna — studentka-aktyvistka, treciaja — vałancior. Adna z susiedak asudžanaja za narkotyki, jašče adna — za kradziež. U cełym, liču, što mnie pašancavała z sukamiernicami.

Pa słovach advakata Siarhieja Lepieša, Julija adčuvaje siabie narmalna. Pieršy čas jana nie mahła pavieryć, što heta ŭsio zdaryłasia ź joj. Ale, jak ni dziŭna, strohi rasparadak dnia ŭ SIZA — padjom u 6 ranicy, adboj u 22 hadziny viečara — dapamoh pryjści ŭ siabie. Ciapier jana trojčy ŭ dzień robić zaradku na roznyja hrupy ciahlic. U kamiery była kniha Karniehi «Jak pierastać turbavacca i pačać žyć», a taksama padručnik pa anhlijskaj movie — čytańnie ciapier taksama zajmaje jaje čas.

— U kamiery jość televizar, pa im idzie tolki BT, i Julija kaža, što heta pieraškadžaje joj dumać. Mahčymaść padumać źjaŭlajecca tolki paśla adboju. Jana šmat razvažaje ab ludziach, jakija apynulisia ŭ padobnych miescach, ab Maryi Kaleśnikavaj, ab svaich blizkich.

Advakat kaža, što Julija vielmi mocna pieražyvaje za syna Piatra Słuckaha. 22 śniežnia jon znachodziŭsia ŭ ofisie Pres-kłuba, jaho taksama zatrymali. Sa słoŭ Alaksandry, dački Julii Słuckaj, z momantu zatrymańnia ź im nie pravodziłasia nijakich śledčych dziejańniaŭ. Julija ličyć, što heta sposab cisku na jaje.

Pra toje, što adbyvajecca ź inšymi zatrymanymi supracoŭnikami Pres-kłuba, joj ničoha nieviadoma, kaža advakat.

Bolš čym za dva tydni, jakija Julija Słuckaja znachodzicca nie na svabodzie, jana nie atrymała nivodnaha lista abo paštoŭki — tolki telehramu. Bolš za ŭsio joj nie chapaje svabody, siamji, chadźby, śviatła i pryvatnaści.

— «Raniej ja šmat zajmałasia pracaj, i ciapier idzie pieraacenka siamji. Razumieju, što mała nadavała joj uvahi», — tak skazała Julija, — kaža advakat Siarhiej Lepieš.

Novy hod zasnavalnik Pres-kłuba ŭpieršyniu ŭ žyćci sustrakała nie na voli. 31 śniežnia kala 18 hadzin razam z sukamiernicami jany nakryli śviatočny stoł, na jakim akazalisia ryba, chleb i tort, i pažadali adna adnoj usiaho najlepšaha.

— U listapadzie maja padabaronnaja vyjaviła, što da jaje Telegram padklučana inšaja pryłada — kampjutar, jaki znachodziŭsia dzieści ŭ Rasijskaj Fiederacyi. Jana źviarnułasia da śpiecyjalistaŭ. Jany vyśvietlili, što padklučeńnie było zroblena jašče 11 červienia. Tady jana paśmiajałasia, što joj asabliva cikaviacca, raz padklučylisia jašče da žniŭnia, ale nie nadała hetamu faktu naležnaha značeńnia.

Pa słovach Julii Słuckaj, joj nie vystavili dakumientalnaha paćvierdžańnia sumy niedapłačanych padatkaŭ, nie byli paznačanyja padstavy, na jakich Pres-kłub pavinien byŭ vypłacić ich u bolšym abjomie. Ad śledčaha jana ŭpieršyniu daviedałasia pra toje, što sprava ab niavypłacie padatkaŭ tyčycca «prajekta hramadskaha telebačańnia», jakoje nibyta chacieli stvaryć byłyja žurnalisty TB.

— Akademija Pres-kłuba sapraŭdy pravodziła chakaton miedyjaprajektaŭ. Było bolš za 30 zajavak. Žury, jakoje składajecca ź miedyjaekśpiertaŭ i inviestaraŭ, vybrała siem prajektaŭ, jakija trapili ŭ inkubatar. Prajekty byli nakiravany na roznyja ŭzrostavyja i metavyja hrupy i nie mieli nijakaha dačynieńnia da palityki. Adzin z prajektaŭ byŭ videaprajekt, ale nijakaha dačynieńnia da telebačańnia jon nie maje.

Pa słovach advakata, Julija Słuckaja ŭpeŭnienaja, što jaje prafiesijnaja dziejnaść pryviała da zatrymańnia i faktyčnaha razhromu Pres-kłuba jak instytuta, jaki raźvivaŭ niezaležnuju žurnalistyku.

6 studzienia svajaki zatrymanych supracoŭnikaŭ Pres-kłuba pieraviali na rachunak centralnaha aparata Śledčaha kamiteta zabieśpiačeńnie kampiensacyi škody — 109 769 rubloŭ. Stolki padatkaŭ, pavodle viersii śledstva, Pres-kłub nie zapłaciŭ u dziaržaŭny biudžet.

***

22 śniežnia ŭ Biełaruski Pres-kłub pryjšli siłaviki. U ofisie i doma ŭ supracoŭnikaŭ prajšli pieratrusy abo ahlady. U toj dzień zatrymali kiraŭnicu prajekta Juliju Słuckuju, prahramnaha dyrektara Ału Šarko, finansavaha dyrektara Siarhieja Alšeŭskaha, kiraŭnika Akademii Pres-kłuba Siarhieja Jakupava, apieratara Piatra Słuckaha, a taksama byłuju žurnalistku BT Ksieniju Łuckinu.

31 śniežnia im vystavili abvinavačvańnie. Juliju Słuckuju abvinavacili va ŭchileńni ad vypłaty padatkaŭ u asabliva bujnym pamiery, Ału Šarko, Siarhieja Alšeŭskaha, Piatra Słuckaha, Ksieniju Łuckinu — u saŭdziele ŭ złačynstvie. Siarhieja Jakupava, hramadzianina Rasii, vyzvalili ź SIZA i vysłali z krainy z zabaronaj na ŭjezd u nastupnyja dziesiać hadoŭ.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?