BiełTA

BiełTA

«Vysnova była zroblena adnaznačnaja: nieabchodnaja karekciroŭka pa ŭsich napramkach — kryminalnaha, pracoŭnaha i inšaha zakanadaŭstva. Abjektyŭnaj asnovaj dla hetaha źjaŭlajecca zapyt prostych hramadzian na zabieśpiačeńnie hramadskaj biaśpieki, zachavańnie paradku i miru ŭ krainie», — padkreśliŭ Alaksandr Łukašenka.

Pry hetym patrabavańnie zastajecca niaźmiennym: zakanadaŭstva pavinna nie tolki apieratyŭna reahavać na lubyja parušeńni, ale i papiaredžvać mahčymyja pahrozy, paviedamlaje BiełTA.

«Havorka nie pavinna iści tolki pra zakručvańnie hajek. Dzieści pavinna być i ŭzmacnieńnie adkaznaści, a dzieści, jak my pracavali nad inšymi kodeksami, da prykładu, pavinny być i pasłableńni», — skazaŭ jon.

Pavodle Łukašenki, zakanadaŭstva pavinna nie tolki apieratyŭna reahavać na lubyja parušeńni, ale i papiaredžvać mahčymyja pahrozy. U jakaści prykładu apieratyŭnaści pa źmianieńni zakanadaŭstva pryvioŭ Rasiju.

«Na prykładzie ŭbačanaha ŭ kancy minułaha hoda ŭ Biełarusi jany zrabili adpaviednyja vysnovy, prazrysta, vyrazna, jasna pryniaŭšy peŭnyja zakony. Heta nie tolki prykład apieratyŭnaści, ale i pa tematycy dla nas vielmi važna», - skazaŭ jon.

U pryvatnaści, jon zhadaŭ ab pryniaćci zakona pa supraćdziejańni hieraizacyi nacyzmu.

«Heta vielmi važnaje dla nas pytańnie. Jany ŭ hetym kirunku zrabili kankretnyja kroki. Čamu b nie skarystacca hetym vopytam tak, jak jany skarystalisia našym horkim vopytam?»- zaŭvažyŭ Łukašenka.

«Jak dakładvajuć našy śpiecsłužby, žyć spakojna nam nie daduć. A značyć, treba być hatovymi da lubych prajaŭ destruktyŭnaj aktyŭnaści: ad zaklikaŭ da niezakonnych zabastovak da manipulavańnia śviadomaściu ludziej z dapamohaj internet - technałohij, — źviarnuŭ uvahu jon. — Na kožny padobny krok u arsienale ŭ nas pavinny miecca adekvatnyja instrumienty reahavańnia».

Pierad udzielnikami narady — kiraŭnikami ŭrada, parłamienta, sudziejskaha korpusa i pravaachoŭnych viedamstvaŭ — Łukašenka pastaviŭ šerah pytańniaŭ. «Jakija asnoŭnyja źmieny płanujucca ŭ kryminalnym zakanadaŭstvie? Nakolki sistemna jano pierahledžana? U poŭnaj miery zabiaśpiečvajecca achova kanstytucyjnaha ładu?».

«Ludzi pavinny viedać hetyja źmieny zakonaŭ, aznajomicca ź ich źmiestam i vyrazna ŭrazumieć, jakija buduć nastupstvy za nievykanańnie zakonaŭ», - padkreśliŭ jon.

Łukašenka taksama pacikaviŭsia, jakija miechanizmy praduhledžany ŭ častcy baraćby z ekstremizmam, harantavańnia nacyjanalnaj biaśpieki i achovy hramadskaha paradku.

Alaksandra Łukašenku taksama cikavić, što zroblena dla naviadzieńnia paradku ŭ advakatury.

«Asnoŭnaja zadača hetaha pravavoha instytuta — abarona zakonnych intaresaŭ hramadzian, subjektaŭ haspadarańnia. Jak jany tut niaŭchilna vykonvajuć zakon? - pastaviŭ pytańnie jon. — Ale jašče raz padkreślivaju, biez sprobaŭ pastavić kahości na kaleni i nachilić. Vinavaty — adkazvaj, nie vinavaty — idzi pracuj».

Akramia taho, Łukašenka pacikaviŭsia, što jašče nieabchodna, kab hramadzianie krainy mahli spakojna žyć i pracavać, a dziaržsłužačyja, vajskoŭcy — vykonvać svoj abaviazak.

«Voś hetyja ŭkidy ŭ internet — piersanalnyja źviestki, pahrozy siemjam, dzieciam — heta pavinna vyrazacca kalennym žalezam. Kažu pramym tekstam», - padkreśliŭ jon.

Kiraŭnik Administracyi prezidenta Ihar Siarhiejenka ŭ pačatku narady adznačyŭ, što ŭ metach vykanańnia daručeńniaŭ kiraŭnika dziaržavy praviedzieny maštabny pierahlad zakanadaŭstva.

Pravavyja normy vyvučalisia ŭ prałamleńni jak na padziei paślavybarčaha pieryjadu, tak i na nieabchodnaść papiaredžańnia novych mahčymych formaŭ destruktyŭnaj aktyŭnaści. Hetaja praca viałasia pa niekalkich kirunkach. Na placoŭkach Administracyi prezidenta i Dziarsakrataryjata Rady biaśpieki byli stvorany dźvie rabočyja hrupy. Pieršaja zajmałasia ŭdaskanaleńniem kodeksa pa pytańniach kryminalnaj adkaznaści, druhaja kaardynavała dziejnaść pa karekciroŭcy zakanadaŭstva ŭ śfiery hramadskaj biaśpieki. Pamiž hrupami było naładžanaje pastajannaje ŭzajemadziejańnie.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0