Hałoŭnaje ŭpraŭleńnie baraćby z arhanizavanaj złačynnaściu MUS zatrymała byłoha namieśnika ministra transpartu i kamunikacyj Uładzimira Ŭłasieniu.

ZAT «Biełaruskaja transpartna-ekśpiedycyjnaja i frachtavaja kampanija» i Ministerstva transpartu i kamunikacyj apynulisia ŭciahnutymi ŭ karupcyjny skandał, paviedamlaje «Ježiednievnik». Hałoŭnym upraŭleńniem baraćby z arhanizavanaj złačynnaściu (HUBAZ) MUS aryštavany były namieśnik ministra transpartu i kamunikacyj Uładzimir Ułasienia.

Kryminalny skandał vakoł pradstaŭnika Respubliki Biełaruś u ZAT «Biełaruskaja transpartna-ekśpiedycyjnaja i frachtovaja kampanija», upraŭlajučaha 51% akcyj, jakija naležać našaj krainie, moža mieć vielmi niehatyŭnyja nastupstvy dla Mintransu ŭ cełym i dla kampanii ŭ pryvatnaści. Dakładniej, nastupstvy ŭžo jość.

Sprava ŭ tym, što zatrymanym pradstaŭnikom kampanii staŭ Uładzimir Ułasień, jaki dosyć doŭhi čas zajmaŭ pasadu namieśnika ministra transpartu i kamunikacyj. Kali ŭ 2006 hodzie bujny słužboviec adznačyŭ svajo 65-hodździe, jaho adpravili na piensiju, ale padabrali ciopleńkaje miastečka ŭ ZAT «Biełaruskaja transpartna-ekśpiedycyjnaja i frachtovaja kampanija».

Pakazalna, što zatrymańnie byłoha namieśnika ministra adbyłosia za niekalki dzion da źmieny ministra transpartu i kamunikacyj, a mahčyma, svajoj pasady ministra Ŭładzimir Sasnoŭski i pazbaviŭsia mienavita praz hety skandał. Zatrymany ździajśniaŭ niezakonnyja dziejańni ŭ bolšaj stupieni jak były namministra, čym pradstaŭnik ZAT «Biełaruskaja transpartna-ekśpiedycyjnaja i frachtovaja kampanija».

Pavodle papiaredniaj infarmacyi, U.Ułasień padazrajecca ŭ tym, što razam z dyrektaram TAA «Zvon» padbuchtorvaŭ dvuch biźniesoŭcaŭ da dačy chabaru ŭ pamiery $120 tys. «za spryjalnaje rašeńnie pytańnia ab zaklučeńni damovaŭ doŭhaterminovaj arendy płoščaŭ AAT «Aŭtasiła» i AAT «Aŭtakambinat №4». Paśla taho jak padazravanyja atrymali $40 tys., jany byli zatrymanyja apieratyŭnikami HUBAZ MUS.

Ciapier śledstva sprabuje vyśvietlić, ci dziejničali zatrymanyja samastojna ci źjaŭlalisia pasiarednikami ŭ karupcyjnym łancužku.

ZAT «Biełaruskaja transpartna-ekśpiedycyjnaja i frachtovaja kampanija» była stvoranaja ŭ 1998 hodzie «u metach zabieśpiačeńnia farmavańnia i raźvićcia nacyjanalnaj sistemy transpartna-ekśpiedycyjnaha absłuhoŭvańnia, stvareńnia nacyjanalnaha handlovaha fłotu, pavieličeńnia valutnych pastupleńniaŭ u biudžet respubliki za košt pašyreńnia ekspartu transpartnych pasłuh».

Inicyjatyva naležała Ministerstvu transpartu i kamunikacyj i Ministerstvu pradprymalnictva i inviestycyj.

Prajekt byŭ bolš čym ambicyjny. U jahonyja zadačy zakładalisia farmavańnie nacyjanalnaj sistemy transpartna-ekśpiedycyjnaha absłuhoŭvańnia, zabieśpiačeńnie transpartna-ekśpiedycyjnaha absłuhoŭvańnia ekspartna-impartnych pastavak pradukcyi dla patreb Biełarusi, frachtavańnie marskich i račnych sudoŭ, arhanizacyja źmiašanych i kambinavanych pieravozak hruzaŭ. Za minułyja 11 hadoŭ ZAT «Biełaruskaja transpartna-ekśpiedycyjnaja i frachtovaja kampanija» ŭziała na siabie častku zamiežnahandlovych płyniaŭ, jakija raniej išli mima biełaruskaha biudžetu, ale niejkaj istotnaj roli na rynku adyhryvać nie stała.

«Ježiednievnik»

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна