Kaho ŭłady ličać darmajedami?

Słova «darmajed» ułady starajucca paźbiahać, zanadta vostra jano adhukajecca ŭ ludziach i adkidvaje ŭ saviecki čas, kali ludziej «biez vyznačanaha rodu zaniatkaŭ» sudzili — mahli zabrać usiu majomaść, nabytuju na niezaroblenyja hrošy, vysielić u śpiecyjalnuju miascovaść na termin ad dvuch da piaci hod, dzie abaviazvali pracavać. 

Ciapier darmajedaŭ aficyjna nazyvajuć «niezaniatymi ŭ ekanomicy», heta značyć, čałaviek nie pracuje i nie płacić padatkaŭ (ale jość vyklučeńni — pra ich nižej).

Śpisy farmirujucca kožny kvartał, tamu, kali vy možacie paćvierdzić, što majecie pryčynu nie płacić padatki, źviestki ŭ kamisiju pry vykankamie pa miescy rehistracyi treba pradastavić da 21 krasavika, da 21 lipienia, da 21 kastryčnika i da 21 studzienia (u zaležnaści ad kvartała). 

Jakija taryfy dla darmajedaŭ?

Pakul pavyšeńni zakranuć košty na aciapleńnie, padahreŭ haračaj vady i haz. Košty na aciapleńnie i haračuju vadu bolšyja prykładna ŭ piać razoŭ. Adna hihakałoryja kaštuje 107,31 rubla.

Tak, voźmiem zvyčajnuju adnapakajovuju kvateru na 41 «kvadrat» u domie 2018 hoda pabudovy. Padčas aciaplalnaha siezona ŭ lutym hetaha hoda na aciapleńnie takoj kvatery traciłasia 0,5945 Hkał, što kaštavała 12,26 rubla. A na padahreŭ vady — 0,2663 Hkał. Heta składała 5,49 rubla.

Kali ž haspadara kvatery pryznajuć darmajedam, to haračaja vada budzie kaštavać 28,58 rubla, a aciapleńnie zavažyć na 63,8 rubla. To-bok daviadziecca płacić na 74,63 rubla bolš, čym zvyčajna.

A chto ŭ śpisie vyklučeńniaŭ?

Pieraličym, kaho nie pavinny ŭklučać u «bazu darmajedaŭ». 

 • invalidy (niezaležna ad hrupy invalidnaści) i niedziejazdolnyja ludzi
 • niepaŭnaletnija
 • piensijaniery
 • ułaśniki kvater, ofisaŭ, mašyna-miescaŭ, jakija aficyjna zdajuć ich i płaciać padatki
 • maci abo baćka, jakija vychoŭvajuć dzicia va ŭzroście da 7 hod, dzicia-invalida da 18 hod abo troch ci bolš niepaŭnaletnichdziaciej
 • muž abo žonka vajskoŭca abo śpiecyjalista na raźmierkavańni na čas abaviazkovaj pracy 
 • siabry i rabotniki kaapieratyvaŭ i fiermierskich haspadarak
 • samazaniatyja (zajmajucca vidami dziejnaści, jakija nie adnosiacca da pradprymalnictva, i płaciać adziny padatak) — naprykład, pierakładčyki, repietytary, dyzajniery, fatohrafy
 • indyvidualnyja pradprymalniki, jakija zapłacili padatak bolšy za 20 bazavych vieličyń
 • rabotniki pa damovie padradu i siezonnyja rabočyja
 • vajskoŭcy, u tym liku reziervisty, na čas zboraŭ, a taksama tyja, chto prachodzić alternatyŭnuju słužbu
 • advakaty i nataryusy
 • zaniatyja ŭ ahraekaturyźmie i ramieśniki
 • ułaśniki majomaści kamiercyjnych arhanizacyj (za vyklučeńniem akcyjaniernych tavarystvaŭ)
 • tvorčyja rabotniki (piśmieńniki, kampazitary, naprykład), status jakich paćviardžaje tvorčy sajuz — paśla likvidacyi Biełaruskaha sajuza piśmieńnikaŭ siabry arhanizacyi taki status zhubiać
 • śviatary, sieminarysty, manachi
 • ułaśniki padsobnych haspadarak, ale na abłasnyja harady i Minsk heta nie raspaŭsiudžvajecca
 • aficyjna zarehistravanyja biespracoŭnyja, u tym liku padčas pierapadrychtoŭki i pavyšeńnia kvalifikacyi
 • studenty dzionnych adździaleńniaŭ, jakija ŭpieršyniu atrymlivajuć adukacyju
 • spartoŭcy z nacyjanalnych zbornych i kamand
 • asoby pad aryštam ci ŭ źniavoleńni bolšym za 183 dni ŭ hodzie
 • asoby, jakija atrymlivajuć piensiju abo strachavyja vypłaty ŭ vyniku niaščasnych vypadkaŭ abo prafiesijnych zachvorvańniaŭ
 • tyja, chto źjechaŭ ź Biełarusi i nie žyvie ŭ krainie bolš za paŭhoda

Ale časta svoj status treba dadatkova paćvierdzić — naprykład, kali vy bolš za paŭhoda znachodziciesia za miažoj.

Straciŭ pracu — i adrazu ŭklučać u bazu?

Pry abnaŭleńni bazy ŭličvajecca kvartał, kali čałaviek straciŭ pracu, źvierchu dajecca try miesiacy na pošuki novaj. Kali vas skaracili na pracy abo zvolnili, bo vy nie adpaviadali zajmanaj pasadzie, abo kali stan zdaroŭja nie dazvalaŭ pracavać dalej — vam dajecca paŭhoda.

Taksama šeść miesiacaŭ dajecca vajskoŭcam, udzielnikam vajskovych zboraŭ, «alternatyŭščykam», jakija stracili pracu paśla słužby. Vypusknikam na pošuki pracy taksama dajecca amal paŭhoda — z momantu atrymańnia dypłoma i da kanca biahučaha hoda.

Što rabić tym, chto źjechaŭ za miažu?

«Baza darmajedaŭ» vas zakranie, tolki kali vy majecie va ŭłasnaści žyllo. U hetym vypadku vy pavinny paćvierdzić, što nie prosta lehalna žyviacie za miažoj, a što majecie tam pracu ci vučyciesia na dzionnym adździaleńni, inakš vas uklučać u «bazu». 

Źviestki ab pracy ci vučobie treba padać u kamisiju pry vykankamie pa miescy vašaj rehistracyi ŭ Biełarusi. Nie zabudźciesia, što śpisy farmirujucca kožny kvartał. Najbližejšy dedłajn — 21 kastryčnika, kali pačnuć abnaŭlać źviestki na pieršy kvartał 2022 hoda.

Kali vy pracujecie za miažoj, treba pradastavić abo kopiju pracoŭnaj damovy, abo kopiju licenzii na ažyćciaŭleńnie dziejnaści; abo kopiju inšaha dakumienta, jaki paćviardžaje, što vy lehalna pracujecie.

Kali vy vučyciesia (uvaha, tolki na dzionnym adździaleńni!), treba pradastavić daviedku z univiersiteta; kopiju damovy z univiersitetam; kopii inšych dakumientaŭ, jakija paćviardžajuć, što vy nasamreč student zamiežnaj VNU. 

Važna — prymajucca tolki kopii dakumientaŭ, pierakładzienyja na biełaruskuju ci ruskuju movu, zavieranyja apaścilem. Adpravić dakumienty možna pa zvyčajnaj pošcie, pa elektronnaj pošcie abo prynieści asabista ŭ kamisiju, kantakty treba šukać na sajcie vykankama ci administracyi rajona, dzie vy zarehistravanyja. 

Kamisija, atrymaŭšy dakumienty, vyrašaje, na jaki čas čałavieka nie buduć uklučać u «bazu darmajedaŭ». Kali ŭ dakumientach ukazany termin (naprykład, kantrakt na piać hod), to rekamiendavana na hety čas i nie ŭklučać u śpisy. Kali termin nie prapisany, kamisija moža pryniać rašeńnie nie ŭklučać u śpisy na praciahu hoda, ale mohuć vyzvalić i na adzin kvartał, pa skančeńni jakoha znoŭ daviadziecca źviartacca da čynoŭnikaŭ.

Jak daviedacca, što ja ŭ bazie?

Pravieryć siabie možna pa bazie, jakaja znachodzicca na Adzinym partale elektronnych pasłuh. Baza abnaŭlajecca raz na try miesiacy. Adzin zapyt kaštuje 42 kapiejki. Kab atrymać dostup da bazy, treba źviarnucca ŭ słužbu «Adno akno» pa miescy rehistracyi, dzie na padstavie asabistych źviestak i zajavy vydaduć asabisty identyfikatar. 

Na sajcie Minpracy adznačana, što infarmacyju možna atrymać niepasredna ŭ kamisii — pazvanić, pryjści asabista ci nakiravać list pa elektronnaj pošcie. Pry hetym važna siabie identyfikavać, udakładniaje Ministerstva: nazvać svoj identyfikacyjny numar i inšyja pašpartnyja danyja, jakija zapytajuć čynoŭniki. 

Znajšoŭ siabie ŭ bazie. I što ciapier?

Kali vy ŭłaśnik doma ci kvatery, pavinny apłačvać pa poŭnych taryfach haz, aciapleńnie i haračuju vadu, na inšyja taryfy nadbaŭki pakul nie prymianiajuć. Asabliva adčuvalna suma vyraście za ciapło i vadu — prykładna ŭ piać razoŭ. 

Kali mianie ŭklučyli ŭ bazu pamyłkova, usio adno płacić kamunałku pa poŭnaj?

Kali vy ličycie, što vas uklučyli ŭ bazu pamyłkova, treba źviarnucca ŭ kamisiju pry vykankamie i piśmova abhruntavać pretenziju, prykłaści dakumienty, jakija paćviardžajuć, što vy abo ŭdzielničajecie ŭ ekanomicy krainy, abo padpadajecie pad vyklučeńni. Kali kamisija pahodzicca z vašymi arhumientami, sumu kamunałki vam pieraličać, roźnicu pavinny viarnuć. Ale vyrašeńnie situacyi moža zaciahnucca, tamu, kab paźbiehnuć pieni, lepš zapłacić pa žyroŭcy, a paśla čakać pieraraźliku. 

Važna — poŭny taryf naličvajecca tolki ŭłaśniku kvatery, jakoha pryznali «darmajedam», na astatnich žycharoŭ kvatery, kali jany nie ŭ bazie, kamunałku raźličać pa lhotnych staŭkach. 

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0