Spačatku apišam viersiju siłavikoŭ. Staršy daradca pa pravach čałavieka AAN u Biełarusi Omer Fišer «padvioŭ pad artykuł» Drazdoŭskaha i Hrableŭskaha: prydumaŭ schiemu, pavodle jakoj hrošy, jakija pa prajekcie vydzialalisia na pravavuju dapamohu paciarpiełym ad chatniaha hvałtu i ludziam ź invalidnaściu, nasamreč pajšli na apłatu pracy advakataŭ, jakija dapamahali ludziam, što sutyknulisia z represijami paśla vybaraŭ. Havorka idzie pra sumu kala 5 tysiač dołaraŭ, dapamohu atrymała 23 čałavieki. 

Supracoŭniki «Ofisa» prachodziać abvinavačanymi ŭ machlarstvie, arhanizavanym hrupaj asob (č. 2 art. 209 KK, im pahražaje štraf, ci aryšt, ci chimija da 4 hod, ci kałonija na toj ža termin). Omer Fišer nijakaha statusu pa spravie nie maje, jon byŭ pryznačany hiensiekam AAN, tamu maje status niedatykalnaści. Drazdoŭski i Hrableŭski paviedamić niuansy spravy nie mohuć, ale voś što zajaŭlali da zatrymańnia, kali DFR tolki prajaviŭ da ich intares.

«Padstavaj dla pieraśledu stała, pa sutnaści, rekamiendacyja niekalkim paciarpiełym ź invalidnaściu i bieź źviarnucca pa dapamohu da advakataŭ, — pisaŭ Siarhiej Drazdoŭski. — Dziejnaść ažyćciaŭlałasia «Ofisam» u miežach sumiesnaj inicyjatyvy z AAN u Biełarusi pa akazańni dapamohi ludziam ź invalidnaściu i inšym uraźlivym hrupam nasielnictva». 

Siarhiej Drazdoŭski, fota «Imiena»

Siarhiej Drazdoŭski, fota «Imiena»

Ni Hrableŭski, ni Drazdoŭski asabista nijakich srodkaŭ ad AAN na advakackija pasłuhi nie atrymlivali. Pravaabaroncy pryznali ich palitviaźniami.

Aleh Hrableŭski raskazvaŭ, što kali jaho pieršy raz vyklikali ŭ DFR, to da jaho nie puścili advakata, choć jon mieŭ z saboj damovu (apieratyŭniki zajavili, što heta padrobka), prymusili jaho raspranucca, usialak prynižali i pahražali. A 3-ha lutaha jaho źmiaścili pad vartu. Siarhieja Drazdoŭskaha, jaki maje invalidnaść i pierasoŭvajecca ŭ vazku, adpravili pad chatni aryšt. 

Amal paŭhoda pa spravie nie było amal nijakich navinaŭ. A trymać pad vartaj pa hetym artykule možna tolki šeść miesiacaŭ, jakija zakančvalisia 3-ha žniŭnia. I voś, u kancy lipienia stanovicca viadoma, što supracoŭnikaŭ «Ofisa» adpuskajuć — mieru ŭtrymańnia im zamianili na nie źviazanuju z abmiežavańniem svabody.

«Ja nie pryznaju svaju vinu ni ŭ jakoj častcy, ni ŭ jakoj miery, ni ŭ jakoj stupieni, ni ŭ jakim razumieńni — nie pryznaju i nie źbirajusia pryznavać, — zajaviŭ Drazdoŭski. — Chatni aryšt u adnosinach da mianie byŭ advolnym i niezakonnym».

U AAN, kaniečnie, nie mahli abminuć uvahaj pieraśled supracoŭnikaŭ arhanizacyi, ź jakoj supracoŭničali. Hety kiejs uvajšoŭ u dakład ab situacyi z pravami čałavieka, jaki abmiarkoŭvali na 48-j siesii Savieta pa pravach čałavieka. I voś tut razhareŭsia skandał.

U Ministerstvie zamiežnych spraŭ śćviardžajuć, što dasyłali ŭ AAN svaju viersiju bačańnia ich supracoŭnictva z «Ofisam», usie detali kryminalnaj spravy. Ale nie chacieli apubličvać niuansy, tym bolš, Drazdoŭskaha i Hrableŭskaha adpuścili da siesii Savieta, ich spravu ŭ sud nie nakiravali. Ale kali zhadvańnie pra pieraśled źjaviłasia ŭ dakumiencie, vyrašyli zahavaryć. Uładzimir Makiej uźniaŭ hetaje pytańnie na sustrečy z hiensiekam AAN. 

Uładzimir Makiej

Uładzimir Makiej

«My ŭkazali na niedapuščalnaść vykarystańnia trybuny AAN, asobnych struktur AAN dla demanizacyi Biełarusi, dyskredytacyi Biełarusi pa absalutna nadumanych palityzavanych matyvach, — zajaviŭ jon. — Vyśvietliłasia, što hiensiek nie viedaŭ niekatorych momantaŭ.

Jahonyja pamočniki, jany nam viadomyja, jany źjaŭlajucca pradstaŭnikami krain ź Jeŭrapiejskaha sajuza, za jahonaj śpinaj robiać šerah niepryhladnych rečaŭ. Vykarystoŭvali finansavyja srodki AAN, jakija vydzialalisia na ludziej ź invalidnaściu, na padtrymku ŭdzielnikaŭ pratesnych akcyj». 

Va ŭnison Makieju zahavaryła i prapahanda: «Čałaviek panios adkaznaść za machlarstva i jaho ŭžo daŭno adpuścili», — zajavili na TB pra Drazdoŭskaha. Nasamreč nijakaha pakarańnia jašče nichto nie panios, suda, jaki b pryznaŭ supracoŭnikaŭ «Ofisa» vinavatymi i nie było.

«Śledstva ŭ naš adras praciahvajecca», — paviedamlaŭ Siarhiej Drazoŭski, kali jaho adpuścili z chatniaha aryštu. To-bok jany ŭsio jašče fihuranty kryminalnaj spravy.

Aleh Hrableŭski, fota reform.by

Aleh Hrableŭski, fota reform.by

Pradstaŭnictva AAN u Biełarusi na pretenzii MZS adreahavała tak: pra zakłapočanaść biełaruskaha boku nam viadoma, robim usio mahčymaje, kab praciahvać supracoŭnictva z krainaj. 

Asablivaściu machlarstva pryniata ličyć toj fakt, što złačynca zavałodvaje majomaściu paciarpiełaha, uvodziačy jaho ŭ zman. Hrošy, pra jakija havorać siłaviki, naležali AAN. Ale infarmacyi pra toje, što arhanizacyja sama źviarnułasia da siłavikoŭ u suviazi z tym, što ich padmanuli, z zajavaj ab pryznańni paciarpiełymi, niama. Jak i niama faktaŭ, što Hrableŭski i Drazdoŭski ŭ svaich intaresach zavałodali hrašyma, niešta z hetaha atrymali.

Bolš za toje, Amer Fišer, ź jakoha, jak zajaŭlaje ŭłada, usio i pačałosia, nie vyklučany ź sistemy AAN, jon praciahvaje pracu ŭ inšaj krainie. I pieraśled supracoŭnikaŭ «Ofisa» ŭ AAN nie padtrymali.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0