Pres-sakratar polskaha ŭrada Piotr Miuler paviedamiŭ, što kala pamiežnych pierachodaŭ znachodzicca 3-4 tysiačy čałaviek. Na miescy ŭzmocnienyja siły pamiežnikaŭ, palicyi i vajskoŭcaŭ.

Ludzi ruchalisia ŭ napramku punkta propusku «Bruzhi». Biełaruskija siłaviki adcisnuli mihrantaŭ u les. Ciapier jany znachodziacca na niejtralnaj terytoryi pamiž Biełaruśsiu i Polščaj.

12 tysiač polskich vajskoŭcaŭ na miažy ź Biełaruśsiu pryviedzieny ŭ bajavuju hatoŭnaść, paviedamiŭ ministr abarony Polščy Maryjuš Błaščak. U Litvie paviedamili, što nakiroŭvajuć dadatkovyja siły da biełaruskaj i polskaj miežaŭ.

Mihranty robiać sproby prarvacca na terytoryju Polščy. A ŭ praŭładnych Telehram-kanałach, u aficyjnych miedyja ŭ Biełarusi razhortvajecca aktyŭnaja infarmacyjnaja padtrymka padziej, źviazanych ź mihracyjnymi prablemami.

U Dziaržpahrankamitecie Biełarusi zajavili, što heta biežancy, jakija chočuć atrymać prytułak u JeC, i Minsk nie budzie pieraškadžać tamu, što jany pakinuć krainu. U Polščy, u svaju čarhu, abvinavacili ŭłady Biełarusi ŭ pravakacyi, zajaviŭšy, što vialikija hrupy mihrantaŭ znachodziacca pad poŭnym kantrolem biełaruskich śpiecsłužbaŭ i armii.

Prezident Polščy Andžej Duda pahavaryŭ sa Śviatłanaj Cichanoŭskaj, kab padziakavać za adnaznačnuju padtrymku biełaruskimi demakratyčnymi siłami polskaha naroda. Taksama Duda siońnia hutaryŭ ź lidarami inšych krain, jakija vykazvali jamu padtrymku.

Polšča zakryvaje ruch praz pamiežny pierachod u Kuźnicy z 7:00 ad zaŭtra. Polskija pahraničniki paviedamlajuć, što prajechać možna budzie praź pierachody ŭ Ciarespali i Babroŭnikach.

Krainy z usiaho śvietu vykazvajuć salidarnaść z Polščaj i asudžajuć dziejańni režymu Łukašenki. U pryvatnaści, z Polščaj salidaryzavalisia kiraŭnik Jeŭrakamisii Ursuła fon der Lajen, staršynia Jeŭrapiejskaj Rady Šarl Mišel i pradstaŭnik Dziarždepartamienta ZŠA Nied Prajs.

U toj čas jak pres-sakratar Kramla Piaskoŭ skazaŭ: My nie sumniavajemsia ŭ tym, što mihracyjnyja słužby Biełarusi prymajuć usie nieabchodnyja miery dla taho, kab situacyju ŭtrymlivać u zakonnym rečyščy.

Na miažy dziejničaje nadzvyčajnaje stanovišča, i praca ŚMI tam niemahčymaja. Žurnalisty atrymlivajuć materyjały pieravažna z sacyjalnych sietak.

U ES zahavaryli ab mahčymym uviadzieńni sankcyj suprać avijakampanij inšych krain za pieravozki mihrantaŭ. ES paprosić dapamohu AAN u repatryjacyi mihrantaŭ, jakija prybyvajuć praź Biełaruś.

****************

Čytajcie ŭ našym anłajnie, jak raźvivalisia siońnia padziei na biełaruska-polskaj miažy.

21:18. U Biełaruskim tavarystvie čyrvonaha kryža raskazali ab tym, jak dapamahajuć mihrantam na miažy ź ES.

Biełaruskaje tavarystva Čyrvonaha Kryža (BTČK) «nadzvyčaj surjozna» stavicca da situacyi ź mihrantami na biełaruska-polskaj miažy.

Hienieralny sakratar Biełaruskaha tavarystva Čyrvonaha Kryža Dźmitryj Šaŭcoŭ raskazaŭ ab dapamozie mihrantam na miažy pamiž Biełaruśsiu i ES.

— Nam paviedamlaje Dziaržpamiežkamitet, što jość takija hrupy mihrantaŭ, što jany majuć patrebu ŭ dapamozie. I my tady arhanizoŭvajem i pieradajom dla ich praduktovyja nabory, srodki asabistaj hihijeny, koŭdry, ciopłuju vopratku, pałatki, spalnyja miaški, — skazaŭ hienieralny sakratar BTČK.

21:17. Polšča zakryvaje ruch praz pamiežny pierachod u Kuźnicy z 7:00 ad zaŭtra. Polskija pahraničniki paviedamlajuć, što prajechać možna budzie praź pierachody ŭ Ciarespali i Babroŭnikach.

20:39. Užo niekalki miesiacaŭ na miažy Biełarusi i krain ES adbyvajecca biesprecedentny kryzis. Polšča i Litva abvinavačvajuć aficyjny Minsk, miarkujuć, što kryzis byŭ stvorany štučna jak pomsta za pazicyju Varšavy i Vilni adnosna niepryznańnia vynikaŭ prezidenckich vybaraŭ u Biełarusi. Biełaruskija ŭłady pierakładajuć adkaznaść na Polšču, Litvu i tak zvany «kalektyŭny Zachad». Jany śćviardžajuć, što kryzis na miažy — častka bolš maštabnaha mihracyjnaha kryzisu ŭ Jeŭropie, jaki nibyta ŭtvaryŭsia z-za vajennych interviencyj u Blizki Uschod, maŭlaŭ, jeŭrapiejskija palityki sami paklikali da siabie mihrantaŭ. Raźbirajemsia, što nie tak z arhumientami ŭładaŭ.

Novaje abvastreńnie na miažy: što nie tak z arhumientami łukašenkaŭcaŭ? 

20:37. Niezakonnyja sproby pierasiekčy miažu zdaralisia i raniej. Tolki biełaruskija pamiežniki dziejničali inakš. Zhadali, što pahražała ludziam, jakija sprabavali patrapić u Jeŭropu ŭ abychod prapusknoha punkta. 

Štraf, departacyja, IČU. Jak raniej abychodzilisia z tymi, chto sprabavaŭ prarvacca praź miažu

20:35. Dziaržpamiežkamitet Biełarusi paćvierdziŭ infarmacyju pra streły na biełaruska-polskaj miažy

Biełaruskija siłaviki śćviardžajuć, što streły nibyta byli z boku Polščy.

20:03. Bolš za 2000 mihrantaŭ znachodziacca zaraz na biełaruska-polskaj miažy i patrabujuć ich prapuścić. Pa acenkach polskaha boku, ich ad 3000 da 4000. Pry hetym mihranty spakojna padyšli da biełaruskaj miažy, pavalili płot, siekli drevy, pastavili namioty i palili vohniščy. Pa hetaj situacyi zastajecca šmat pytańniaŭ, na jakija biełaruskija ŭłady nie dajuć adkazu.

1. Samaje cikavaje ŭ situacyi, što adbyłasia, heta jakim čynam tysiačy mihrantaŭ udałosia adnačasova dabracca da miažy i arhanizavacca ŭ kałonu? I jak hetaha nie zaŭvažyli siłavyja struktury Biełarusi?

2. Čamu biełaruskija pamiežniki nie zatrymlivajuć mihrantaŭ za niezakonnaje pierasiačeńnie miažy?

3. Za vychad na prajeznuju častku darohi i ŭdzieł u masavych šeściach dziasiatki tysiač hramadzian Biełarusi byli pryciahnutyja da administratyŭnaj i kryminalnaj adkaznaści. Čamu mihrantaŭ, jakija išli pa prajeznaj častcy arhanizavanaj kałonaj, nie zatrymali?

4. Čamu biełaruski bok nie raźbivaje pałatačnyja łahiery dla ludziej, jakich, jak śćviardžajecca, «vycisnuła» Polšča? Čamu im nie prapanujuć raźmiaścicca ŭ časovych mihracyjnych centrach, jakija isnujuć, pryčym byli zbudavanyja za srodki Jeŭrasajuza dy inšych mižnarodnych struktur? Mihranty vymušanyja žyć na miažy ŭ vielmi ciažkich umovach, tym bolš ciapier, u čas chaładoŭ.

5. Čamu mihrantam nie prapanujuć prytułak u Biełarusi? I čamu na situacyju nie reahuje biełaruskaje pradstaŭnictva AAN?

«Naša Niva» źviarnułasia z pytańniem pra toje, čamu mihrantaŭ nie zatrymlivajuć u Dziaržaŭny pamiežny kamitet. Ale adkazu my nie atrymali.

19:28. Na polskaj miažy — palicyja.

19:07. Kiraŭnik MZS Litvy Habryjelus Łandśbierhis z-za paharšeńnia situacyi na miažy ES zaklikaŭ unieści aeraporty Biełarusi ŭ sankcyjny śpis.

18:52. Ambasadary krain NATO na pasiadžeńni Paŭnočnaatłantyčnaj rady ŭ aŭtorak ci sieradu majuć abmierkavać situacyju na biełaruska-polskaj miažy, paviedamili krynicy Radyjo Svaboda ŭ aljansie.

Krynicy kažuć, što 4-y artykuł NATO pakul nie budzie ŭvodzicca ŭ dziejańnie, ale hetaha nielha vyklučać u budučyni.

Pytańnie pra smtuacyju na biełaruska-polskaj miažy taksama maje abmiarkoŭvacca ambasadarami krain ES u sieradu. Praciahvajecca praca nad piatym pakietam sankcyj ES suprać režymu Alaksandra Łukašenki, i čakajecca, što jon moža być hatovy da sustrečy ministraŭ zamiežnych spraŭ krain ES 15 listapada. Pavodle apošnich źviestak, u hetym pakiecie budzie kala 30 fizičnych i jurydyčnych asob.

18:43. NATA zajaviła, što zaniepakojenaja eskałacyjaj na biełaruska-polskaj miažy, sočyć za situacyjaj na miažy Biełarusi ź Litvoj i Łatvijaj i hatovaja akazać padtrymku krainam-udzielnicam błoka.

18:25.

18:21. «Ludzi žyvuć kiepska». Kurd prakamientavaŭ pavodziny svaich ziemlakoŭ na miažy

Z ranicy 8 listapada na miažy z Polščaj bolš za 2 tysiačy mihrantaŭ sprabujuć trapić na terytoryju Jeŭrasajuza ź Biełarusi. Ale niaŭžo jany nie bačyli papiarednich navinaŭ? Pra toje, što robiać biełaruskija pamiežniki, pra toje, što palaki nie puskajuć da siabie mihrantaŭ, pra toje, jak ludzi vymušanyja načavać u lesie kala miažy?

«Naša Niva» zadała hetyja pytańni adnamu z aktyŭnych udzielnikaŭ čata mihrantaŭ. Jon tłumačyć: na miažy pieravažna pradstaŭniki Kurdystana, heta adzin z rehijonaŭ Iraka. Surazmoŭca i sam kurd.

«U Kurdystanie karupcyja i niaspraviadlivaść uładaŭ, bolšaść nasielnictva biednaja i nie maje pravoŭ, moładź biespracoŭnaja. Ludzi žyvuć kiepskim žyćciom, čamu i vybirajuć hety kiepski šlach», — kaža surazmoŭca.

Ale ci sapraŭdy kurdy nie razumiejuć, što ich čakaje na miažy?

«Usio jany viedajuć, ale nie majuć žyćcia i budučyni ŭ svajoj krainie praź niespraviadlivaść», — adkazvaje mužčyna.

18:15.

17:47. DPK: Na miažy z Polščaj znachodziacca bolš za 2 tysiačy čałaviek

Viedamstva adznačaje, što situacyja zastajecca vielmi napružanaj.

DPK abvinavačvaje polski bok u tym, što toj nie sprabuje razabracca ŭ situacyi i ŭžyvaje haz, a rujnavańnie mihrantami aharodžy nazyvaje adkazam na nieapraŭdanaje ŭžyvańnie palakami śpiecsrodkaŭ.

17:19. Prezident Polščy Andžej Duda pravodzić z kiraŭnictvam krainy terminovuju naradu nakont situacyi na biełaruska-polskaj miažy.

17:00. Mihranty sprabujuć zrujnavać aharodžu łapatami. Na videa Minabarony Polščy patrapiŭ mihrant z łapataj, jaki raniej rujnavaŭ aharodžu nažnicami.

16:32. Mihranty rujnujuć polskuju aharodžu pry dapamozie śpiecyjalnych nažnic pa mietale.

Heta bačna na videa, apublikavanym ministerstva abarony Polščy. Viedamstva śćviardžaje, što heta ŭsio robicca pad nazirańniem i kantrolem biełaruskich vajskoŭcaŭ, jakija nijak nie zaminajuć nielehalnamu pierasiačeńniu miažy.

16:10. «U suviazi ź situacyjaj na polska-biełaruskaj miažy prezident Polščy Andrej Duda siońnia ŭ 14.30 (16.30 msk) u BBN, sustreniecca z premjer-ministram, ministrami i kiraŭnikami słužbaŭ», — pišuć «RIA Novosti» sa spasyłkaj na Biuro nacyjanalnaj biaśpieki Polščy. 

16:00. Mihranty pavalili častku płotu. Polskija pamiežniki stajać ścianoju pierad natoŭpam mihrantaŭ, jakija skandujuć «Germany».

15:30. Zjaviłasia videa, na jakim bačna, jak mihranty sprabujuć šturmavać miažu z Polščaj pry dapamozie vialikaha biarvieńnia.

15:00. Polskija słužby paviedamlajuć, što praduchilili sprobu mihrantaŭ prabicca na polski bok z poŭdnia ad pamiežnaha pierachodu ŭ Kuźnicy. 

14:00. U Litvie mohuć uvieści nadzvyčajnaje stanovišča. Hetyja miery prapanuje ŭvieści Ministerstva ŭnutranych spraŭ Litvy ŭ suviazi ź vialikaj płyńniu nielehalnych mihrantaŭ, jakija padyšli siońnia da biełaruska-polskaj miažy, i mahčymym paŭtoram hetaj situacyi na miažy ź Litvoj. Pra heta na pres-kanfierencyi paviedamiła ministr unutranych spraŭ Ahnie Biłatajcie, piša delfi.lt.

Były prezident Jeŭrapiejskaj rady i kolišni polski premjer Donald Tusk zaklikaŭ urad krainy raspracavać płan pa praduchileńni mihranckaha kryzisu na miažy ź Biełaruśsiu. «Mahčyma, užo čas padumać, ci nie pryjšoŭ čas pačać realizacyju 4 artykuła NATO», — zaklikaŭ Donald Tusk.

Donald Tusk pra mihrantaŭ na miažy: «Mahčyma, čas pačać realizacyju 4-ha artykuła NATO»

13:30. U polskim pamiežnym punkcie «Kuźnica-Biełastockaja» paviedamili, što i lehkavyja, i hruzavyja mašyny jany prapuskajuć. Mahčyma, uzmocnieny kantrol jość na biełaruskaj miažy, ale palaki takoj infarmacyi nie majuć.

13:02. Ministerstva abarony Polščy apublikavała videa z Bruzhoŭ, źniataje ź viertalota.

Pa im možna acanić prykładny maštab situacyi la pahranpierachodu. Na videa bačna, što mihranty znachodziacca na terytoryi Biełarusi.

12:57. Dziaržaŭnyja ŚMI Biełarusi zajaŭlajuć, što hrupa mihrantaŭ pakinuła terytoryju Biełarusi. Adnak nie ŭdakładniajecca, jak mienavita hetyja ludzi pierajšli miažu. 

Palaki infarmacyju ab pierasiačeńni mihrantami miažy nie kamientujuć. Pavodle raniejšaj infarmacyi, mihranty nie dajšli da punkta propusku, a zbočyli ŭ les.

12:40. Kreml prakamientavaŭ situacyju z natoŭpam mihrantaŭ na miažy

«Tut, biezumoŭna, u nas niama sumnievaŭ u tym, što mihracyjnyja słužby Biełarusi prymajuć usie nieabchodnyja zachady, kab situacyju ŭtrymlivać u zakonnym rečyščy. 

Viadoma, niama sumnievaŭ i ŭ tym, što ŭličvajucca mierkavańni i mahčymaja zaniepakojenaść u suviazi z tym, što mihranty mohuć pieraciakać na našu terytoryju», — pieradaje «RIA Novosti» słovy pres-sakratara Pucina Dźmitryja Piaskova.

12:30. U hrupie mihrantaŭ bolš za 1000 čałaviek

Dziaržaŭny pamiežny kamitet paviedamiŭ «RIA Novosti», što ŭ natoŭpie bolš za 1000 čałaviek, pieravažna žančyny i dzieci, i «pahrozy jany pakul nie pradstaŭlajuć». 

Miž tym polski bok zajaŭlaje, što ŭ natoŭpie pieravažna maładyja mužčyny, a taksama što «rychtujecca šturm polskaj miažy». 

12:20. Siońnia Polšča praviadzie terminovuju antykryzisnuju naradu pa situacyi ź mihrantami na miažy ź Biełaruśsiu z udziełam premjer-ministra, ministra ŭnutranych spraŭ i ministra abarony Polščy.

12:00. Źjavilisia pieršyja reakcyi na situacyju z polskaha boku. Pres-sakratar ministra-kaardynatara śpiecsłužbaŭ Polščy Stanisłaŭ Žaryn u Twitter napisaŭ pra padrychtoŭku masavaha šturmu polskaj miažy.

«Vielmi tryvožnaja infarmacyja ź miažy. U Biełarusi, niedaloka ad miažy z Polščaj, sabrałasia vialikaja hrupa mihrantaŭ. Jany tolki što rušyli ŭ bok polskaj miažy. Jany pasprabujuć masava prajści ŭ Polšču. U hrupie bolšaść — maładyja mužčyny. Pačałasia najbujniejšaja sproba siłavoha ŭvarvańnia ŭ Polšču».

«Dadatkovaja infarmacyja śviedčyć ab tym, što hrupoŭka znachodzicca pad strohim kantrolem uzbrojenych biełarusaŭ. Jany vyrašajuć, u jakim napramku pojdzie hrupa», — dadaŭ jon.

«Vyhladaje, što tam budzie sproba siłavoha pierachodu miažy». Reakcyja polskaha boku na masavuju kałonu mihrantaŭ u Bruzhach

11:45. Pavodle niepaćvierdžanaj infarmacyi, siłaviki zaviarnuli kałonu mihrantaŭ u les. U Kuźnicy z polskaha boku dziažurać pamiežniki, vajskoŭcy i palicyja. Našy čytačy paviedamili, što mihrantaŭ supravadžajuć biełaruskija pamiežniki. Fota zroblena ŭ 10 ranku kala zapraŭki, jakaja znachodzicca ŭ 200 mietrach ad punkta propuska.

11:15. Dziarpahrankamitet prakamientavaŭ situacyju z natoŭpam mihrantaŭ kala miažy.

«Ciapier šmatlikaja hrupa biežancaŭ z rečami ruchajecca ŭzdoŭž trasy da miažy z Polščaj. Biełaruskim bokam prymajucca ŭsie nieabchodnyja zachady dla zabieśpiačeńnia bieśpierapynnaha funkcyjanavańnia kanałaŭ mižnarodnych złučeńniaŭ, a taksama biaśpieki ludziej, jakija ruchajucca pa aŭtamahistrali», — havorycca ŭ paviedamleńni.

Taksama biełaruskija pamiežniki čamuści vinavaciać Polšču ŭ situacyi. 

«Pamiežnaja straža Polšy nieadnarazova rapartavała pra toje, jak tysiačami vyciskaje mihrantaŭ da miažy ź Biełaruśsiu. Na hety krok adčaju biežancy pajšli z-za raŭnadušša i biesčałaviečnaha staŭleńnia polskich uładaŭ».

10:50. «Naša Niva» dazvaniłasia ŭ punkt propusku «Bruzhi», kab daviedacca, što adbyvajecca, ale dziažurny pamiežnik adkazaŭ, što nie budzie heta kamientavać.

10:30. Napiaredadni pachodu da miažy mihranty raźbili łahier u navakolnych lasach — na videa bačnyja dziasiatki namiotaŭ. Kolki ŭ ich prabyli ludzi, jakich biełaruskija čynoŭniki nazyvajuć turystami, nieviadoma.

10:20. Źjavilisia videa, jak vialiki natoŭp mihrantaŭ idzie pa darozie ŭ bok pahraničnaha pierachoda «Bruzhi». Fota i videa było zroblena prykładna za kiłamietr ad pahraničnaha pierachodu. Natoŭp supravadžali ŭzbrojenyja vajskoŭcy. 

Mihranty arhanizavana vyjšli na prajeznuju častku. Ich nichto nie zatrymlivaŭ.

***

ES abvinavačvajuć biełaruskija ŭłady ŭ tym, što jany naŭmysna pravakujuć mihracyjny kryzis, arhanizavaŭšy pierapraŭku tysiač nielehalnych mihrantaŭ da miežaŭ ES (u asnoŭnym Polšča i Litva) u adpłatu za sankcyi. 

Pavodle niamieckich danych, ciapier u Biełaruś štodnia prybyvajuć kala 800-1000 mihrantaŭ.

Biełaruś rychtujecca prymać da 40 rejsaŭ u tydzień sa Stambuła, Damaska i Dubaja

Sikorski: Jak avijakampanija moža adroźnić mihranta ad niemihranta? Jak my možam jamu zabaranić?

Źjaviłasia videa, na jakim mihranty sprabujuć atakavać polskich pamiežnikaŭ

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0