Minfin ZŠA va ŭzajemadziejańni ź Dziarždepartamientam uvioŭ piaty sa žniŭnia 2020 hoda pakiet finansavych sankcyj suprać Biełarusi. Adnym ź jaho klučavych elemientaŭ stali siektaralnyja sankcyi suprać biełaruskaha dziaržaŭnaha doŭhu: sankcyjnaje padraździaleńnie Minfina ZŠA OFAC zabaraniła amierykanskim hramadzianam i arhanizacyjam davać novyja pazyki Ministerstvu finansaŭ i Banku raźvićcia Biełarusi (naležyć uradu) abo kuplać novyja ablihacyi abiedźviuch dziaržarhanizacyj terminam bolš čym na 90 dzion. Hetyja abmiežavańni raspaŭsiudžvajucca na kredyty i ablihacyi ŭ luboj valucie.

Minfin Biełarusi z červienia 2020 hoda nie vychodzić na źniešni rynak — zachodnija daŭhavyja rynki dla krainy zakrylisia paśla prezidenckich vybaraŭ i masavych pratestaŭ žniŭnia minułaha hoda.

Na ŭnutranym daŭhavym rynku nierezidentaŭ amal niama. Adnak novyja sankcyi ZŠA ŭsio roŭna istotna paŭpłyvajuć na biełaruskija dziaržpazyki.

Minfin krainy, chutčej za ŭsio, pazbavicca mahčymaści pryciahvać dalary na ŭnutranym rynku, pakolki amierykanskija banki-karespandenty pavinny buduć spynić absłuhoŭvać hetyja tranzakcyi,

patłumačyŭ RBK były staršy daradca OFAC Brajan O'Tuł.

Unutranyja pazyki ŭ dalarach

U mocna dalaryzavanaj biełaruskaj ekanomicy miascovy Minfin navat unutrany doŭh vypuskaje ŭ asnoŭnym u zamiežnych valutach. Pavodle Minfina Biełarusi (pdf), ciapier naminavanyja ŭ dalarach ZŠA vypuski ŭnutranych dziaržablihacyj na $2,64 młrd, abo kala 60% usiaho ŭnutranaha doŭhu. U Banka raźvićcia ŭ abaračeńni znachodziacca dalaravyja ablihacyi jašče na $115 młn, vynikaje ź jaho materyjałaŭ. Apošni na hety momant dalaravy vypusk ablihacyj Minfina byŭ raźmieščany ŭ kancy vieraśnia na $17,4 młn.

Raźmiaščeńnie, pahašeńnie i vypłata dachodu pa dziaržaŭnych kaštoŭnych papierach ažyćciaŭlajucca ŭ valucie naminału, pakazvaje biełaruski Minfin. Luby elektronny dalaravy płaciož u śviecie prachodzić praz amierykanski bank-karespandent.

«Uličvajučy, što amierykancam zabaraniajucca lubyja apieracyi z novym abaviazkam biełaruskaha Minfina, ja dumaju, što klirynh pazykovych tranzakcyj taksama budzie zabaronieny», — skazaŭ RBK O'Tuł.

Zabaraniajucca «usie tranzakcyi z novym abaviazkam terminam bolš za 90 dzion, vypuščanym 2 śniežnia 2021 hoda abo paśla, uklučajučy pradastaŭleńnie finansavańnia i inšyja apieracyi», havorycca ŭ dyrektyvie, apublikavanaj OFAS (pdf). Raniej ZŠA ŭvodzili siektaralnyja sankcyi suprać suvierennaj zapazyčanaści Vieniesueły i Rasii, śfiera dziejańnia abmiežavańniaŭ va ŭsich hetych vypadkach adroźnivałasia.

OFAC padkreślivaje, što ŭ ahulnym vypadku Minfin Biełarusi nie zabłakavany, heta značyć jaho aktyvy nie padlahajuć zamarozcy. ZŠA nie adrazajuć biełaruski ŭrad ad svajoj finansavaj sistemy, kaža O'Tuł.

Naprykład, Minfin pa-raniejšamu moža źbirać dalaravyja dachody ŭ biudžet respubliki ad źniešnieekanamičnaj dziejnaści. Finansavyja instytuty ZŠA «mohuć praciahvać trymać karespandenckija rachunki i apracoŭvać dalaravyja klirynhavyja tranzakcyi dla Minfina Biełarusi abo Banka raźvićcia ŭ tych vypadkach, kali heta nie nakiravana na absłuhoŭvańnie raźlikaŭ z novym biełaruskim dziarždoŭham, vynikaje z adkazu OFAC.

Pa aznačeńni, zabarony nie raspaŭsiudžvajucca na isnujučy doŭh Minfina Biełarusi, vypuščany da 2 śniežnia. Amierykanskija inviestary, kali takija majucca, zmohuć atrymlivać pa im pracenty, pradavać papiery na druhasnym rynku abo ŭtrymlivać da pahašeńnia. Amierykanskija banki-karespandenty zmohuć praciahnuć absłuhoŭvać raźliki pa ŭnutranych dołaravych dziaržablihacyjach, jakija znachodziacca ŭ zvarocie.

Raniej ekśpierty i rejtynhavyja ahienctvy kazali, što zachodnija siektaralnyja sankcyi suprać biełaruskaha dziaržaŭnaha doŭhu buduć ŭzmacniać zaležnaść respubliki ad rasijskaha finansavańnia. 22 listapada 2021 hoda Minfin Biełarusi raźmiaściŭ trochhadovyja ŭnutranyja ablihacyi ŭ rasijskich rublach (na 21,9 młrd rub.), u jeŭra ŭnutranyja papiery nie raźmiaščalisia z 2019 hoda.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0