Fota: ułasny archiŭ Lubovi

Fota: ułasny archiŭ Lubovi

«Ź pieršaha dekretnaha adpačynku ja vyjšła ŭ druhi. Padraśli dzieci — dahladała za svajoj babulaj. Jana pamierła ŭ mianie na rukach. Zatym za śviakroŭkaj, što chvareła, a potym za svajoj maci paśla insultu, — raskazvaje Luboŭ. — U hety čas siamju zabiaśpiečvaŭ muž, jaki pracuje ŭ IT-śfiery.

Što tyčycca majoj hramadzianskaj pazicyi, to ja zaŭsiody była aktyŭnaj. Šmat vyvučała vybarčaje zakanadaŭstva, była naziralnicaj na parłamienckich vybarach i, kaniečnie, u 2020 hodzie ja nie mahła zastacca ŭ baku. Ja pa žyćci sprabuju baranić pravy. Maŭčać nie mahu, kali baču, što adbyvajecca niešta niezakonnaje, i toje, što kryŭdzić ludziej».

U 2020 hodzie žančyna vyłučałasia ŭ vybarčuju kamisiju, tady jaje nie ŭziali. I Luboŭ asprečvała hetaje rašeńnie ŭ sudzie, ale i jon nie zadavoliŭ skarhu.

«U vyniku ja ŭdzielničała jak naziralnica. Jašče źbirała podpisy potym za adklikańnie Hajdukieviča i pryznačanaha deputata ŭ našym rajonie Kuźniacova. Ale ŭ vyniku pryjšli adpiski», — raskazvaje žančyna.

Za ŭdzieł u mirnych pratestach žančynu zatrymlivali trojčy. Pieršy raz — 1 vieraśnia 2020 jaje zatrymali kala doma: supracoŭniki milicyi ŭ štackim prosta zapichali ŭ mašynu. Tady sud daŭ joj 10 bazavych štrafu za niepadparadkavańnie i nibyta ŭdzieł u pikiecie kala ministerstva adukacyi 28 žniŭnia.

Fota: ułasny archiŭ Lubovi

Fota: ułasny archiŭ Lubovi

Druhi raz byŭ 14 kastryčnika. Luboŭ zatrymali kala ratušy, dzie prachodziŭ «Hučny marš». Paśla niekalkich hadzin u RUUSie, jaje adpuścili.

A treci raz žančynu zatrymali 2 kastryčnika, kali jana stajała ŭ łancuhu salidarnaści kala Dana Mall. Tam byŭ artykuł 23.34. Troje sutak jana praviała na Akreścina. U vyniku atrymała štraf u 30 bazavych.

«Paśla hetaha muž skazaŭ, što jon chvalujecca za dziaciej i treba źjazdžać z krainy, — raskazvaje Luboŭ. — Pakolki muž pracuje ŭ IT, to my stali rychtavacca da rełakiejtu».

Luboŭ pavinna dziaržavie 2674 rubli padachodnaha padatku i 1 rubiel pieni

U krasaviku 2021 hoda padatkovaja inśpiekcyja paprasiła ŭ Lubovi dekłaracyju za 2020 hod i za pieršyja try miesiacy 2021-ha. Jana dasłała nulavuju dekłaracyju, i ŭ mai siamja źjechała ŭ Polšču. Da studzienia biahučaha hoda nijakaj suviazi z padatkovaj u Lubovi nie było.

Paru tydniaŭ tamu vyśvietliłasia, što padatkovaja Pieršamajskaha rajona Minska pravieryła adpaviednaść raschodaŭ i dachodaŭ Lubovi i zaprasiła tłumačeńni, za košt čaho žančyna žyła ŭvieś hety čas.

«Za košt čaho, zrazumieła: heta dapamoha na dziaciej i hrošy muža. Ja ž za hety čas pracavała tolki paŭhoda. Muž davaŭ mnie hrošy najaŭnymi ci na kartku, i ja apłačvała pasłuhi suviazi i hetak dalej, — adznačaje žančyna. — Ale padatkovaja inśpiekcyja paličyła tolki maje dachody za šeść miesiacaŭ pracy.

Nie ŭličyli ni dapamohu na dziaciej, ni toj fakt, što moj muž davaŭ mnie hrošy. Raschody jany ŭziali jak biudžet pražytačnaha minimumu na miesiac i apłatu pasłuh z kartki».

U vyniku padatkovaja inśpiekcyja Pieršamajskaha rajona paličyła, što za hety čas roźnica pamiž dachodami i raschodami Lubovi składaje 16 713 rubloŭ. Pa ich mierkavańni, na hetyja hrošy padatki nie byli spłočanyja.

I pakolki Luboŭ nibyta nie zmahła paćvierdzić dachod, to joj naličyli pavyšany padachodny padatak u sumie 16%. Ciapier žančyna pavinna dziaržavie 2674 rubli padachodnaha padatku i 1 rubiel pieni.

«Inśpiektar padaŭ dakumienty ŭ Adździeł prymusovaha spahnańnia. Ale pakul niejkich spahnańniaŭ z karty ci aryštu majomaści nie było, — raskazvaje Luboŭ. — Ale ja nie zhodnaja z tym, što treba niešta płacić dziaržavie. Ja nakiravała ŭ padatkovuju inśpiekcyju svaju niazhodu z hetym spahnańniem.

Za što ja pavinna płacić? Ni za jakoj dapamohaj pa dohladzie, akramia dziciačych da troch hadoŭ, da dziaržavy nie źviartałasia. Chadziła zaŭsiody ŭ dziciačyja sadki i škołu, kab dapamahčy pamyć vokny, niešta arhanizavać, udzielničała va ŭsich zborach hrošaj ŭ hetych ustanovach. Ščyra ličyła, što heta treba našym dzieciam, a ŭ dziaržavy nie chapaje srodkaŭ.

Adnosna niadaŭna asensavała, što hrošy ŭ dziaržavy jość, ale ich raschodujuć nieracyjanalna dla hramadzian. Na siłavy błok zamnoha, kab utrymlivać uładu ŭ svaich rukach.

Tym nie mienš, nie škaduju, što dahladała i dapamahała blizkim ludziam, rabiła dabro i vykazvała svaju hramadzianskuju pazicyju, udzielničała ŭ nazirańni, pisała skarhi, chadziła na maršy, pisała palitviaźniam i padtrymlivaju ich siemji. Usio roŭna dabro pieramoža».

Luboŭ patrapiła ŭ śpisy darmajedaŭ: jana płacić pavyšanuju kamunałku za častku kvatery baćkoŭ, jakaja zastałasia joj u spadčynu.

«Uličvajučy, što była pryvatyzacyja, mnie jašče zastałosia 7/100 kvatery, jakuju ja litaralna ŭčora padaryła bratu praz davieranuju asobu, — kaža Luboŭ. — Ale kali ja składała dekłaracyju za 2020 hod, to ŭ majoj majomaści ničoha nie było vydzielena, maci jašče žyła».

Luboŭ ličyć, što takija dziejańni padatkovaj — heta palityčna matyvavany cisk. Jana miarkuje, što cisnuć nie tolki na jaje, ale i na ŭsich, chto adstojvaje svaje pravy.

«Ja vyrašyła, što ciapier budu maksimalna im pisać i tłumačyć svaju pazicyju. A potym, kali jany ŭsio ž taki prymuć svajo rašeńnie, budu ź imi sudzicca», — kaža žančyna.

Juryst: «Dadzienaja kamanda pravieryć ludziej, jakija mieli «narodnyja» artykuły»

«Nielha skazać, što tut niešta nie adpaviadaje zakanadaŭstvu Biełarusi, — adznačyŭ juryst, jaki paprasiŭ ab ananimnaści. — Na žal, našymi sudami nie ŭsprymajucca niejkija abstaviny ci zdarovy sens pry vyniasieńni rašeńnia. Kirujucca tolki dziejsnym zakonam. Kali čałaviek nie pradstaviŭ źviestki ab dachodach, to pavodle zakonu ličycca, što jaho vydatki pieravysili dachody».

Pa słovach jurysta, takija pravierki pravodzilisia i da 2020 hoda. Padatkovaja inśpiekcyja taksama maje prava pravieryć vašy dachody i vydatki za 10 hadoŭ. Tamu nielha skazać, što jana novaja i śpiecyjalna robicca dla taho, kab cisnuć na aktyŭnych biełarusaŭ.

«Ale ja viedaju, što takaja praktyka z padatkami ciapier źjaŭlajecca. Dadzienaja kamanda pravieryć ludziej, jakija mieli «narodnyja» artykuły, — praciahvaje juryst. — Što rabić Lubovi? Termin pa abskardžvańni akta ŭ jaje ŭžo minuŭ. Možna pasprabavać adnavić hetyja terminy ŭ suviazi z tym, što žančyna nie znachodziłasia ŭ Biełarusi.

Luboŭ moža padać udakładnienuju dekłaracyju, u jakoj pakaža, što jaje muž davaŭ joj hrošy. Padarunki ad blizkich svajakoŭ, u dadzienym vypadku pieravod hrošaj, padatkami nie abkładajucca. Tady padatkovaja maje prava pierahledzieć akt pravierki i admianić spahnańnie. Udakładnienuju dekłaracyju možna padać taksama anłajn u asabistym kabiniecie na sajcie padatkovaj inśpiekcyi. Ciaham miesiaca pavinny dać piśmovy adkaz.

U vypadku, kali padatkovaja nie prymie tłumačeńni Lubovi, možna padać u sud skarhu na akt pravierki i prykłaści chadajnictva, što niahledziačy na toje, što 30 dzion na abskardžvańnie byli prapuščanyja, prosim pryniać da razhladu, bo čałaviek znachodziŭsia za miažoj. Sud moža paličyć hetyja abstaviny važkimi i razhledzieć skarhu, a moža skazać, što heta niavažkaja pryčyna.

U druhim vypadku treba budzie płacić štraf, kali Luboŭ płanuje viartacca ŭ Biełaruś. Bo jana moža zajechać u krainu i nie vyjechać u suviazi z hetym štrafam. Joj mohuć abmiažavać vyjezd. Druhi varyjant — nie płacić i nie pryjazdžać u Biełaruś».

***

Kali vy patrapili ŭ padobnuju situacyju, pišycie ŭ naš telehram-bot

Čytajcie taksama: 

Adziny padatak pavialičać u 2-4 razy. Jakija źmieny ŭ padatkach nas čakajuć

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0