Fota: sir2701 / depositphotos.com

«Sprabavaŭ vyklikać chutkuju dapamohu pa numary 103 — [telefanavaŭ] dva razy z chatniaha i try z mabilnaha. Tam prosta nie padymali słuchaŭku. Datelefanavacca zmoh tolki praz słužbu 112 — tam užo złučyli z chutkaj, i jašče pačakaŭ chviliny try. Spadziajusia, heta adzinkavy vypadak, tamu što situacyja, viadoma, nie z pryjemnych», 

— napisaŭ u redakcyju Zerkalo.io Ihar.

Padobnaje paviedamleńnie było atrymanaje i ad Volhi (imia źmienienaje) ź Minska: 

«Chutkich nie chapaje; datelefanavacca pa 103 atrymałasia tolki z treciaha razu. I skazali čakać nie mienš za hadzinu, [bo] mocna zahružanyja. Praź niejki čas patelefanavała znoŭ u chutkuju — čakańnie da šaści hadzin. Rastłumačyli, što najpierš jeduć tudy, «dzie naradžajuć, pamirajuć i zadychajucca».

«Učora ŭ 12.30 žoncy stała drenna, vielmi drenna: tempieratura, vanity, dyjareja. Ja pasprabavaŭ nabrać 103 — nichto nie zdymaŭ słuchaŭku. Ja byŭ prosta ŭ šoku! Potym patelefanavaŭ u 112, mianie złučyli z chutkaj. Da nas pryjechali tolki ŭ 20.47»,

— padzialiŭsia jašče adzin čytač pa imieni Ivan (imia źmienienaje).

Voś što napisaŭ minčuk Arciom:

«Učora ŭviečary (23.00) stała drenna čałavieku — až da straty prytomnaści. Vyklikać chutkuju sprabavali hadzinu, telefanavali z dvuch telefonaŭ i čuli hudki. Datelefanavalisia, užo kali padjazdžali da BCHMD, kudy pajechali prosta naŭzdahad. Pa numarach balnicy taksama było pieryjadyčna zaniata, ale ŭ 80% išli hudki. Razumieju ich zahružanaść, ale jany ž vidavočna nie mohuć pradbačyć: čałaviek z terminovaj prablemaj ci nie».

«U samyja horšyja časy ludzi čakali chutkuju da dziesiaci hadzin!» Što kažuć supracoŭniki chutkaj

My pahavaryli ź niekalkimi supracoŭnikami minskich padstancyj chutkaj dapamohi. Fielčar adnoj ź ich, Hanna (imia źmienienaje), raspaviała, što nahruzka pavialičyłasia kala tydnia z pałovaj tamu. Dziaŭčyna adznačaje, što adbivajecca na situacyi ŭzdym zachvorvalnaści na kavid, ale «tolki častkova».

— Z-za vialikaj kolkaści ludziej, jakija vyklikajuć chutkuju biez bačnaj na toje pryčyny, my sapraŭdy doŭha razhrabajem vizity. Ludzi vyklikajuć na tempieraturu 37; patrabujuć daviedki ad chutkaj, što my byli ŭ ich; nie mohuć spravicca z chvorym horłam i hetak dalej. My paśpiavajem na ŭsio, prosta heta zajmaje čas, tamu što chvareje šmat supracoŭnikaŭ. Dyśpietčary papiaredžvajuć, što bryhada nie zmoža pryjechać chutka, — i pravilna robiać. Ludziam doma davodzicca čakać pa-roznamu, da dźviuch hadzin u siarednim. Ale ŭ samyja horšyja časy (heta kastryčnik 2021 hoda) ludzi čakali chutkuju da dziesiaci hadzin!

Jašče adna fielčarka, jakaja pracuje na inšaj staličnaj padstancyi, Kryścina (imia źmienienaje), taksama paćvierdziła, što prablema jość. Miedyk kaža, što ciapier u jaje kalektyvie chvarejuć mnohija supracoŭniki, ale sprava nie tolki ŭ hetym:

— Kolki na padstancyi ŭsiaho supracoŭnikaŭ, ja nie viedaju, ale ciapier chvareje kala 20. Voś siońnia na źmienu nie vyjšła 12 čałaviek. Ale chtości vychodzić za chvoraha kalehu, pracuje zvyš času; choć paru razoŭ byvała, što bryhada ci dźvie ŭ sutki adsutničali: vyjści nie było kamu.

Pa słovach fielčara, mocna vyrasła kolkaść vizitaŭ — ciapier u adnoj bryhady moža być i dvaccać za źmienu, heta ŭ dva razy bolš, čym raniej. Fielčar zaŭvažyła rost kolkaści vyklikaŭ pa karanavirusnaj infiekcyi i adznačaje, što stali bolš chvareć dzieci.

— Niekatoryja vyklikajuć, kali daviedalisia, što ŭ ich stanoŭčy test: bajacca, prosiać advieźci ich u balnicu, zrabić KT. Pryjazdžajem, bačym, što saturacyja narmalnaja, pakazańniaŭ dla hetaha niama. Ale ŭsio adno starajemsia zavieźci, tamu što ludzi prosiać, a admović u špitalizacyi my nie možam. Ale, viadoma, jość vypadki, kali pacyjentam sapraŭdy drenna: nizkaja saturacyja, ciažka dychać, lačeńnie nie dapamahaje. Viadoma, taki vizit abhruntavany. Naohuł, chočacca, kab ludzi stali chadzić u maskach, nie naviedvali šmatludnyja miescy, choć niejak zadumalisia pra svajo zdaroŭje.

Pry hetym, taksama adznačaje surazmoŭca, časta ludzi telefanujuć pa pytańniach, jakija nie tyčacca pracy ekstrannaj słužby.

— Čałaviek chvareje adzin-dva dni i prosić nas uziać mazok. A my ich naohuł nie biarom. Abo lanujecca schadzić u palikliniku, tamu što tam čerhi, i vyklikaje nas, prosić vydać balničny. Heta my taksama nie možam zrabić, tamu jamu ŭsio adno pryjdziecca potym iści da lekara. Jašče časam prosiać pryznačyć lačeńnie abo vypisać recept. Heta taksama nie da nas. U vyniku i pacyjentu nie dapamahli, i čas na vizit da jaho patracili. A tym, kamu sapraŭdy patrebnaja dapamoha, prychodzicca doŭha čakać.

Na praciahu dnia, pa słovach Kryściny, čas čakańnia źmianiajecca i da viečara pavialičvajecca. Ad hetaha stamlajucca i pacyjenty, i sami supracoŭniki chutkaj dapamohi.

— Zvyčajna heta dźvie ci try hadziny; a pieravozki z balnicy (abo palikliniki) u balnicu addajucca ŭ apošniuju čarhu — pacyjent moža čakać piać-šeść hadzin, tamu što jon usio adno pad nahladam inšych lekaraŭ, — tłumačyć Kryścina. — Kali ščyra, [mnie] paśla kožnych sutak chočacca zvolnicca, tamu što vielmi ciažka. Pracuješ biez zajezdu, časam niama času navat schadzić u prybiralniu, nie toje što pajeści, — treba razhrabać vizity, kab chacia b da nočy spravicca.

«Kali ŭ pacyjenta 37,3 abo ceły miesiac balić žyvot, a jon nie idzie ŭ palikliniku — chutkaja pavinna na heta jeździć?»

Padobnym čynam tłumačyć pryčyny prablem z vyklikam chutkaj i lekar adnoj z haradskich padstancyj. Nastaśsia (imia źmienienaje) kaža, što ŭ jaje kalektyvie supracoŭniki chvarejuć «pavalna».

— Usie rečy i kiroŭca jość, a ŭ mašynu pasadzić niama kaho. Byvaje, sa 110 supracoŭnikaŭ 20 — na balničnych. Dachodzić da taho, što 20 bryhad pa horadzie nie mohuć jeździć — ich prosta niama. Heta adčuvalna. U apošnija dni — maksimalna šmat vizitaŭ, a jechać niama kamu, nahruzka idzie na inšyja bryhady.

 Skrynšot statystyki na sajcie stancyi chutkaj miedycynskaj dapamohi minsk-smp.by

 Skrynšot statystyki na sajcie stancyi chutkaj miedycynskaj dapamohi minsk-smp.by

Ciapier u nas na padstancyi chvarejuć try lekary — heta šmat, cełaja lekarskaja bryhada. Kavidnyja bryhady nie mohuć spravicca z płyńniu svaich zapytaŭ — i skidvajuć ich na «liniejnyja», jakija jeździać pa zvyčajnych vyklikach. I «čystym» supracoŭnikam davodzicca jechać tudy. Potym jany ŭžo nie mohuć absłuhoŭvać inšyja vizity, adpaviedna, ich adkładajuć. Časam terminovyja vypadki zabirajuć kalehi ź inšaha rajona, kab choć niechta pryjechaŭ. I ja taksama zaŭvažaju, što my časam jeździm na inšyja rajony.

Jašče prablema ŭ tym, što pryjazdžaješ, a ŭ čałavieka prosta balić hałava! Tak, jana moža baleć tak, što i nie ŭstać z łožka — tady vyklik abhruntavany. Ale kali ŭ pacyjenta 37,3 abo ceły miesiac balić žyvot, a jon nie idzie ŭ palikliniku — chutkaja pavinna na heta jeździć? Byvaje, usie fielčary zaniatyja; ty siadziš na niejkim, prabačcie, hłupstvie — tłumačyš čałavieku, jak mierać cisk. A tabie telefanuje dyśpietčar: «Tam u čałavieka nažavoje. Vy dzie?» Ja ŭ ludziej zvyčajna pytajusia: «Vy kali plitu zapalić nie možacie, vyklikajecie hazavikoŭ? Abo kali treba pamianiać lampačku — elektrykaŭ?» Toje ž samaje i tut. Ludzi ničoha nie viedajuć pra svoj arhanizm i nie chočuć viedać.

Taksama lekar patłumačyła, jak raźmiarkoŭvajucca pa bryhadach vykliki na dom.

— Zvyčajna dyśpietčar ad pacyjenta pieradaje źviestki na padstancyju za chvilinu-dźvie, a potym miascovy dyśpietčar užo šukaje, chto pajedzie. Zvyčajny vizit (da prykładu, arteryjalny cisk) moža być pieradadzieny bryhadzie na praciahu hadziny. Treba razumieć: navat kali chtości pamiraje, zadychajecca, u dyśpietčara jość šeść chvilin, kab pieradać vizit, i jašče 15 chvilin dajecca na toje, kab my dajechali. Ciapier sapraŭdy šmatlikija vizity «zharajuć». Heta značyć, naprykład, jaho atrymali ranicaj, a bryhada pryjechała praź niekalki hadzin abo ŭ druhoj pałovie dnia. Ale, razumiejecie, na terminovy vizit chtości abaviazkova pryjedzie. Moža, fielčara adpraviać, a nie lekara, ale chtości dakładna budzie.

— Čytačy kažuć, što navat nie mohuć datelefanavacca dyśpietčaram.

— Chutčej za ŭsio, niama kamu trubku padniać, ale ja nie pracuju ŭ hetaj słužbie i nie mahu vam dakładna adkazać. Adnak treba razumieć, što kali pacyjent telefanuje ŭ 103, jon traplaje na hałoŭnuju padstancyju, a adtul užo pieradajuć zvaroty na inšyja.

Nastaśsia dadała, što doŭha mohuć čakać ludzi, jakija źviarnulisia ŭ chutkuju z karanavirusam.

— Nie chapaje «apranutych» bryhad (miedykaŭ u achoŭnych kaściumach, jakija i absłuhoŭvajuć pacyjentaŭ z COVID-19. — Zaŭv. Zerkalo.io), apranać usich nie buduć. Pa-pieršaje, chto tady budzie absłuhoŭvać čystyja vizity? Pa-druhoje, heta hrošy. Tut iduć dapłaty. Dla lekaraŭ jany vyšejšyja, tamu imknucca rabić tak, kab bolš zadziejničać fielčaraŭ i ŭ cełym «apranać» mienš bryhad.

Ale tak ci inakš, adna bryhada z usimi vyklikami nie spraŭlajecca. Ciapier jość pieravozačnyja kamandy — heta fielčar, jaki pieravozić pacyjenta ŭ stacyjanar abo z balnicy ŭ balnicu. Jašče jon zachoplivaje prosta kavidnyja vizity, tamu što nie chapaje ludziej. Tamu chaj pacyjenty nie pieražyvajuć — za ŭsimi pryjeduć, prosta paźniej.

Kali sapraŭdy treba vyklikać chutkuju dapamohu?

My paprasili lekara saryjentavać čytačoŭ, u jakich vypadkach sapraŭdy varta vyklikać chutkuju. Niemahčyma achapić usie pryčyny bolu i ŭsie zachvorvańni, ale śpiecyjalist pasprabavała nazvać najbolš častyja i važnyja vypadki.

  • Dzieci. Kali dzicia niešta prahłynuła, papiarchnułasia i zadychajecca. Pry niastrymnych vanitach, abciažaranym dychańni, vysokaj tempieratury, jakaja nie źbivajecca lekami. Pry tempieratury z vysypkaj, «sutarhavaj hatoŭnaści» — na hety stan pakazvaje «marmurovaja» skura dziciaci, ledzianyja ruki, nohi i pry hetym tempieratura 39. Taksama siudy adnosiacca traŭmy.
  • Ciažarnyja žančyny z tempieraturaj, bolem u žyvacie. Ale tut, kali jość mahčymaść, možna jechać u balnicu, tamu što nie zaŭsiody moža pryjechać bryhada z akušeram-hiniekołaham.
  • Darosłyja. Pry sutarhach. Ale nie tady, kali nahu źviało. Havorka idzie pra stratu śviadomaści. Pry mocnych vanitach kryvioju; nyračnych kolikach; pastajannych vostrych bolach u žyvacie, jakija supravadžajucca vanitami i pavyšeńniem tempieratury. Pry traŭmach z kryvaciokam; traŭmach hałavy (pry traŭmach ruk i noh biez kryvacioku, kali jość mahčymaść, lepš samim pajechać u traŭmapunkt). Kali ŭ čałavieka parušyłasia maŭleńnie, «pavisła» ruka, pierakasiła tvar. Nie varta adkładvać vyklik chutkaj dyjabietykam (ale važna samim kantralavać cukar), ludziam, u jakich chrypy ŭ lohkich. Mocna maładziejuć infarkty ŭ mužčyn — treba być napahatovie, kali jość pastajannyja dušačyja piakučyja boli ŭ hrudnoj kletcy, jakija addajuć u levuju ruku.

Čytajcie taksama:

Što siońnia adbyvajecca ŭ paliklinikach FOTY

Katastrofa ŭ paliklinikach. Hihanckija čerhi na čatyry-šeść hadzin, sotni ludziej u kalidorach u paniadziełak

Hałoŭnaja pa achovie zdaroŭja ŭ Minsku: Padčas siońniašnich čerhaŭ ciažkaha praciakańnia zachvorvańnia vyjaŭlena nie było

Doktar-infiekcyjanist na bryfinhu Minzdaroŭja: Kali vy pa-naplavacielsku staviciesia da navakolnych, rodnych, to možacie nie nasić maski

Miedyki taksama chvarejuć. Minzdaroŭja raskazała, jak vyrašajuć pytańnie ź niedachopam daktaroŭ

Minzdaroŭja dazvoliła daktaram stavić dyjahnaz «karanavirus» biez praviadzieńnia PŁR ci antyhien-testaŭ

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?