Uradženiec litoŭskaha horada Paniaviežys Simas Skinderys biełaruskim futbolnym zaŭziataram znajomy z 2004 hoda. Tady jon padpisaŭsia za minski kłub «Tarpieda-SKA», za jaki adhulaŭ siezon. Paśla byŭ navapołacki «Naftan», adjezd u Kazachstan i karotkaterminovaje viartańnie ŭ Litvu. A z 2009 hoda Skinderys nieparyŭna źviazany ź Biełaruśsiu: «Minsk», ź jakim uziaŭ bronzu čempijanata Biełarusi, babrujskaja «Biełšyna», mazyrskaja «Słavija», «Haradzieja», dzie i skončyŭ karjeru.

Ale i paśla hetaha Simas nie viarnuŭsia na radzimu, a zastaŭsia ŭ Biełarusi. I, miarkujučy pa ŭsim, adčuvaŭ siabie vydatna, u adroźnieńnie ad bolšaści miascovych žycharoŭ. U studzieni 2021 hoda Skinderys vyrazna daŭ zrazumieć: u Biełarusi jaho ŭsio zadavalniaje, jon całkam padtrymlivaje režym Łukašenki, a hvałt z boku siłavikoŭ paśla vybaraŭ 2020-ha — vina samich pratestoŭcaŭ, jakim treba było siadzieć doma.

Ale ciapier Skinderys trapiŭ u historyju, dzie jamu naŭrad ci dapamoža Łukašenka, jakoha eks-bramnik vielmi pavažaje. Zrešty, u našaj krainie ŭsialakaje moža być.

Čym Skinderys zajmaŭsia ŭ Biełarusi?

Prafiesijnuju karjeru Skinderys zaviaršyŭ u 2018 hodzie, ale z futbołu nie syšoŭ. Litoviec nieŭzabavie paśla sychodu na «piensiju» staŭ treniravać dziaciej u adnoj z pryvatnych futbolnych škoł.

Ale ŭžo ŭ mai 2020-ha supracoŭnictva sa škołaj litoviec spyniŭ. U razmovie z karespandentam «Trybuny» Skinderys zapeŭnivaŭ, što paśla hetaha jon pierajšoŭ na pracu ŭ inšuju futbolnuju škołu. U jakuju — nie ŭdakładniŭ. Doŭhija pošuki kankretyki vynikaŭ nie dali — nivodzin dziciačy trenier, jaki pracuje ŭ Minsku i vobłaści, z kim nam udałosia pahutaryć, nie moh skazać, dzie ž pracuje Simas.

Adnak nam usio ž udałosia daviedacca, što paśla taho, jak Skinderys syšoŭ ź dziciačaha futbołu, z hetym vidam sportu jon usio ž taki zaviazaŭ. Niejki čas litoviec pracavaŭ u adnoj sa słužbaŭ taksi Mienska. Byŭ etap, kali jon jeździŭ na niejkija zarobki ŭ Jeŭropu, dakładniej — u Ispaniju. Nichto z našych surazmoŭcaŭ tak i nie zmoh udakładnić, što heta byli za zarobki. Adnak toje, što pajezdki byli mienavita ŭ Ispaniju, dakazvaje najaŭnaść ispanskaha telefonnaha numara, jaki ŭdałosia zdabyć «Trybunie». Praŭda, kali ciapier patelefanavać pa im, to ŭ adkaz možna pačuć, što hety numar užo nie isnuje.

Jość u rasparadžeńni redakcyi «Trybuny» i biełaruski numar Simasa. Ale, miarkujučy pa miesiendžarach, jon užo daŭno nie vykarystoŭvajecca. Kali ž patelefanavać, to možna pačuć, što abanient časova niedastupny.

Taksama «Trybunie» raspaviali, što paśla taho, jak Simas daŭ skandalnaje intervju, u jakim nazvaŭ biełaruski mientalitet kałhasnym i vykazaŭ upeŭnienaść, što biełarusaŭ «treba trymać bolš žorstkija, inakš budzie bardak», ad litoŭca adviarnulisia mnohija tavaryšy. Niekatoryja i zusim abarvali ź im znosiny. Tamu daviedacca, čym žyŭ da niadaŭniaha času Simas, davoli prablematyčna.

Moža zastacca za kratami na praciahły termin

«Trybunie» stała viadoma, što litoviec staŭ fihurantam kryminalnaj spravy i moža pazbavicca voli na praciahły termin. Havorka idzie pra bolš čym 10 hadoŭ za spravy, źviazanyja z narkotykami. Pry hetym pa jakim artykule prachodzić eks-futbalist, dakładna nieviadoma — pra heta nie viedajuć navat tyja, chto mieŭ ź im choć niejki kantakt u apošni čas.

Kryminalny kodeks RB pa narkatyčnych artykułach praduhledžvaje vielmi vialikija pakarańnia. Naprykład, artykuł 327 KK RB («kradziež narkatyčnych srodkaŭ, psichatropnych rečyvaŭ, ich prekursoraŭ i anałahaŭ») praduhledžvaje pazbaŭleńnie voli da 15 hadoŭ u zaležnaści ad ciažaru złačynstva. Artykuł 328 («niezakonny abarot narkatyčnych srodkaŭ, psichatropnych rečyvaŭ, ich prekursoraŭ i anałahaŭ») pahražaje i ŭvohule 25 hadami turmy.

Ciapier Simas znachodzicca ŭ turmie ŭ Žodzinie.

Infarmacyju pra toje, što Skinderys trapiŭ u situacyju, źviazanuju z narkotykami, «Trybunie» paćvierdzili niekalki nie źviazanych adna z adnoj krynic. Praŭda, pry hetym ludziam nieviadoma, kali dakładna adbyłosia zatrymańnie i ci daŭno Skinderys byŭ źviazany z zabaronienymi preparatami.

Možna vykazać zdahadku, što zatrymańnie adbyłosia nie tak daŭno. Na staroncy eks-futbalista ŭ Fejsbuku apošniaja publikacyja na ścianie datavanaja 22 śniežnia 2021 hoda — tady ŭ dački byŭ navahodni ranišnik. Skinderys prajaŭlaŭ aktyŭnaść i ŭ kamientarach — adkazvaŭ na vinšavańni. Ale paśla 22 śniežnia nijakich novych publikacyj u FB nie źjaŭlałasia, choć litoviec davoli aktyŭna karystaŭsia sacsietkaj.

Što tyčycca druhoha pytańnia — pra suviaź Skinderysa z zabaronienymi rečyvami, — to surazmoŭcy «Trybuny» nie zaŭvažali za litoŭcam ničoha asabliva padazronaha, ale ciapier uspaminajuć — jak jon vychvalaŭsia, što «chutka stanie bahatym čałaviekam».

Što pra situacyju kažuć tyja, chto viedaje Skinderysa?

Pry padrychtoŭcy materyjału «Trybuna» źviazvałasia sa šmatlikimi pradstaŭnikami futbolnaha śvietu Biełarusi. Asablivych kamientaroŭ na hetuju temu davać jany nie chacieli, ale nie chavali šoku ad taho, što zdaryłasia. Zrešty, paru čałaviek na ŭmovach ananimnaści pahadzilisia raspavieści, jakim zapomnili Skinderysa-futbalista.

— Skinderysa viedaju daŭno, ale, ščyra, takaja infarmacyja vielmi ździviła, — kaža adzin z tych, chto pierasiakaŭsia ŭ futbole ź litoŭcam. — Choć jon zaŭsiody byŭ takim niesurjoznym chłopcam, možna skazać, dzivakom.

Inšy surazmoŭca vykazaŭ zdahadku, što Skinderys prosta źviazaŭsia nie z toj kampanijaj, i na heta mahło paŭpłyvać miesca, u jakim litoviec vyras.

— Navina, viadoma, ździviła. Ale jon pa žyćci taki, pafihistaŭ niašmat. Nu, čysty bramnik:). Dumaju, jon moh nie ŭśviedamlać da kanca ŭsiu surjoznaść situacyi. Napeŭna, dumaŭ: «Aj, ničoha, praskoču jak-niebudź». Nie vyklučaju, što byli niejkija surjoznyja prablemy ź finansami. Naohuł, jon narmalny chłopiec, prosta vialikaje dzicia. Mnie zdajecca, što jon naŭrad ci šukaŭ, jak by źviazacca z hetym usim. Nie vyklučana, što jaho chtości i padhavaryŭ, Simas moh patrapić nie ŭ tuju kampaniju.

Dumaju, usie, chto jaho viedaŭ, trochi ŭ šoku. Inšaja sprava, treba viedać, adkul jon rodam. Jon ža naradziŭsia ŭ Paniaviežysie, ros tam. A heta, jak mnie raspaviadali, samy bandycki horad Litvy. Bandytyzm ŭ horadzie kvitnieŭ jakraz tady, kali Skinderys tam ros. Moža być, heta ŭ niejkaj stupieni pryviało da takoj situacyi.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0