Fota: commons.wikimedia.org

Fota: commons.wikimedia.org

U čałavieka moža być nudnaja praca ci jašče bolš nudnaje chobi, ale jon moža być dušoj kampanii, viadomym praz svaju daścipnaść. Ź inšaha boku, možna być apatyčnaj asobaj, niazdolnaj kamunikavać ź ludźmi, ale pry hetym mieć, naprykład, vyklučny talent muzyki. Ci buduć takich ludziej ličyć nudnymi?

Voś što navuka kaža pra nudnaść

Daśledčyki časta vyvučajuć, jak heta — pracavać na nudnaj pracy, rabić nudnyja zadańni i mieć nudnyja adnosiny, ale vielmi mała prac pryśviečanyja temie ludziej, jakich bačać jak nudnych. Zhodna ź niekatorymi z takich prac, dla «nudnych» ludziej charakternaje vielmi vuzkaje koła cikaŭnaściej, schilnaść paŭtarać adny i tyja ž žarty i historyi, pastajanna skardzicca i mała cikavicca žyćciom inšych.

Psichołah Vijnand van Tyłburh vyrašyŭ sistematyziravać hetyja viedy i pahladzieć, jak našy stereatypy i čakańni inšych ludziej upłyvajuć na toje, ci ličym my ich nudnymi. Daśledčyk apytaŭ 115 čałaviek i paprasiŭ ich skłaści śpis rysaŭ, jakija ŭ ich asacyirujucca z nudnymi ludźmi. Potym jon źviarnuŭsia da 116 inšych ludziej i paprasiŭ ich acanić, nakolki śpis, składzieny pieršaj hrupaj respandentaŭ, charaktaryzuje stereatypna nudnaha čałavieka.

Siarod tych charaktarystyk, jakija atrymaŭ van Tyłburh, asabliva časta sustrakalisia nastupnyja:

  • poŭnaja adsutnaść zacikaŭlenaściej, vielmi vuzkaje koła zacikaŭlenaściej ci najaŭnaść tolki adnoj zacikaŭlenaści,
  • niazdolnaść być viasiołym i adsutnaść pačućcia humaru,
  • adsutnaść svajho mierkavańnia,
  • schilnaść da nyćcia i niehatyŭnaha myśleńnia,
  • schilnaść zanadta šmat havaryć i niaŭmieńnie słuchać surazmoŭcu,
  • adsutnaść tvorčych zdolnaściej i imknieńniaŭ u žyćci.

Samymi nudnymi respandenty van Tyłburha nazvali pradstaŭnikoŭ amal usich prafiesij, źviazanych z danymi, finansami, strachavańniem ci padatkami. Jašče ŭ zonie ryzyki lubyja prafiesii, źviazanyja z prybirańniem ci myćciom, supracoŭniki handlu i tyja, chto pracuje ŭ ofisie.

Nudnyja ludzi, jak ličać respandenty van Tyłburha, lubiać son, šmat vučycca, hladzieć telebačańnie, chadzić u carkvu ci ŭdzielničać u inšaj dziejnaści, źviazanaj z relihijaj, nazirać za ptuškami i źbirać rečy nakštałt marak, lalek ci maniet. A taksama jany atrymlivajuć zadavalnieńnie ad usiaho, źviazanaha z matematykaj.

Jak inšyja ludzi staviacca da nudnych?

Van Tyłburh i jaho kalehi skłali apisańni ludziej, jakija mieli typovyja dla «nudnaha» čałavieka rysy, i prasačyli reakcyi inšych ludziej na hetyja apisańni. Vyniki pakazali, što takich ludziej inšyja ličać mienš sardečnymi i kampietentnymi, čym bolš cikavych asobaŭ. Što jašče horš, inšyja ludzi vielmi starajucca paźbiahać nudnych tavaryšaŭ. Zhodna z adnym z ekśpierymientaŭ van Tyłburha, jany navat paprasili b bolš hrošaj za čas, praviedzieny z kimści nudnym, čym za čas ź cikavym čałaviekam.

Navat kali vy paznali siabie va ŭsich hetych apisańniach, jość padstavy dla aptymizmu. Pierš za ŭsio, vyniki pracy van Tyłburha — nie aksijoma, i pytańnie nudoty jašče treba daśledavać (chacia heta i moža być nudna).

Akramia hetaha, jość jakaści, jakija navat samy nudny čałaviek moža ŭ sabie palepšyć. Navučyciesia bolš słuchać surazmoŭcu, pazityŭna stavicca da žyćcia i nie nyć, budźcie bolš ścipłymi — navat hetyja rečy značna palepšać staŭleńnie da vas inšych ludziej.

«Naša Niva» adnaŭlaje zbor danataŭ — padtrymać prosta

Čytajcie taksama:

Nazvany lohki i efiektyŭny sposab padoŭžyć žyćcio

Jak razmaŭlać ź dziećmi pra vajennyja padziei? Parady psichołaha

Vybrali samy nudny dzień XX stahoddzia

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?