Fota: Legion-Media

Fota: Legion-Media

«Pradkazała, što ja vyjdu zamuž albo ŭ 27, albo ŭ 29»

Kryścinie 26 hadoŭ. Dziaŭčyna pajšła da znacharki, kali razam sa svajoj maci źviarnuła ŭvahu na toje, što ŭ jaje siamji nichto ź siaścior nie vychodzić zamuž. 

«I navat braty nie mohuć ažanicca. Im užo pad sorak hadoŭ, i ničoha nie składvajecca. Maja mama skazała, što treba źjeździć da znacharki. Hetaja žančyna žyła ŭ Baranavičach. Da hetaha ja tolki viedała, jak adroźnić sapraŭdnuju lekarku ad machlarki. Čałaviek, jaki žadaje dapamahčy, nie nazavie niejkuju fiksavanuju sumu, jakuju treba zapłacić. Zvyčajna daješ stolki, kolki chočaš. Čakała, što ŭbaču ŭ jaje tam jaki-niebudź pakoj z čarapami. Takoha nie było.

Pamiataju, što jana navat zarehistravała taki svoj «biznes», bo susiedzi skardzilisia, što da jaje prychodzić šmat ludziej.

Jana varažyła mnie na kartach. Raspaviała šmat pra majo minułaje, patłumačyła, što adbyvajecca z bratami i siostrami. Akazałasia, što suroki nakłali nie na majo pakaleńnie, a jašče na baćkoŭ. Pradkazała, što ja vyjdu zamuž albo ŭ 27, albo ŭ 29. Voś čakaju.

Jašče jana pravodziła rytuał pa źniaćci hetych surokaŭ. Čytała malitvu, niešta rabiła z voskam ad śviečki. Mnie było žudasna niejak. Hety vosk rabiŭsia ŭsio strašniejšy i strašniejšy. Nie viedaju, jak heta rastłumačyć. Potym jana jaho kinuła ŭ vadu, znoŭ pačała čytać malitvy, i jon staŭ razhładžvacca. U vyniku ja zapłaciła joj 50 rubloŭ, ale samu sumu jana nie nazyvała», — kaža dziaŭčyna. 

Kryścina ŭpeŭnienaja, što nasamreč znacharki isnujuć, ale ich nie tak šmat. Usio, što navaražyła joj taja žančyna, dziaŭčyna starajecca nie prymiarać na siabie, bo ščyra vieryć, što čałaviek sam vyrašaje svoj los. 

«Pamiataju, jak mnie raskazvali pra viedźmu, jakaja žyła ŭ našaj vioscy. Ciapier mnohija ŭ jaje rodzie pamirajuć ad raku. I voś ty jak by nie vieryš va ŭsio takoje, ale potym pačynaješ, bo nie moža być takich supadzieńniaŭ», — razvažaje jana. 

Taksama ŭ Kryściny byŭ vopyt naviedvańnia astrołaha. U haraskopy dziaŭčyna nikoli nie vieryła. Jana ličyć, što heta sapraŭdnaja łuchta. 

«Asabliva tyja, jakija pa televizary kruciać. Kali vučyłasia ŭ mahistratury, u mianie była adnahrupnica, jakaja zachaplałasia astrałohijaj. Jana nam časam składała natalnyja karty. Było padrabiazna, u detalach. Pieršy čas prosta pa prykole, a potym jana pačała rabić prahnozy.

Skazała mnie, što ja pajedu adpracoŭvać raźmierkavańnie ŭ inšy horad. Ja nie vieryła ŭ heta, tamu što ŭ mianie tady była stałaja praca. Ale tak i atrymałasia. Jak ja tolki ni sprabavała zastacca ŭ Minsku, pierabrała try pracy. U vyniku źjechała na raźmierkavańnie ŭ Hrodna. Z taho času astrałohija mnie i stała cikavaja.

Potym z adnahrupnicaj ja suviaź zhubiła i znajšła svajho pastajannaha astrołaha. Pryjšła z pytańniem, ci budu ja siadzieć u turmie i ci treba mnie źjechać. Jana adkazała, što aryštu nie budzie, ale rekamiendavała źjechać.

Darečy, astrołah raskazvaje pra niejkija karmičnyja sustrečy, situacyi, ale pastajanna paŭtaraje, što vybar usio roŭna za čałaviekam.

Taksama nakont pracy ŭsio słušna jana mnie skazała. Chacia ja i nie vieryła pieršapačatkova. Ceny ŭ jaje roznyja, hledziačy što vy budzie rabić. Sama jana z Ukrainy. I ciapier takim čynam źbiraje danaty na humanitarnuju dapamohu», — kaža Kryścina.

«Źniaćcie vianka biasšlubnaści i ŭsiaho astatniaha kaštavała 300 dalaraŭ»

Alesi 37 hadoŭ. Kali joj było 25, dziaŭčyna pajšła da varažbitki. U jaje nie składvałasia z chłopcami.

«Maja siabroŭka ŭ jaje była. Vyrašyła, što mnie taksama treba. Jana raskład rabiła na kartach taro. Skazała, što ŭ mianie vianok biasšlubnaści i što jana ničoha z hetym zrabić nie moža. Ja ŭ heta pavieryła, paru miesiacaŭ mianie nie adpuskała. Paśla ja pajšła hety vianok zdymać. Znajšła cyhanku, jakaja heta paćvierdziła, pastaviła mnie jašče šmat dyjahnazaŭ, ale skazała, što zdoleje dapamahčy.

Źniaćcie vianka biasšlubnaści i ŭsiaho astatniaha kaštavała 300 dalaraŭ. Tady ja padumała, što heta vielmi šmat, i prapanavała joj papracavać tolki ź viankom biasšlubnaści. Jak jana heta rabiła, ja nie viedaju. Z taho momantu ŭ maim žyćci ničoha i nie źmianiłasia», — kaža dziaŭčyna. 

Praź niejki čas Alesia zrazumieła, što jaje ašukali, i vyrašyła bolš nie chadzić da cyhanki. Ale chutka pazbavicca ad varažbitki nie atrymałasia.

«Jana doŭha mianie nie adpuskała. U mianie byŭ chistki psichałahičny stan, jana heta razumieła, — kaža dziaŭčyna. — Jana mnie pieryjadyčna telefanavała, zapałochvała. Kazała, što vianok źniali, ale ž jość jašče šmat čaho. Ja jaje słuchała, ale nie viałasia. Potym adna maja siabroŭka paraiła mnie schadzić da varažbita, jaki b pravieryŭ, ci sapraŭdy na mnie jość suroki. Jon mnie skazaŭ, što adzinaja maja prablema — nizkaja samaacenka. Ja tady doŭha śmiajałasia».

Taksama Alesia była ŭ astrołaha, jakaja zrabiła joj natalnuju kartu. Ničoha novaha pra siabie dziaŭčyna nie daviedałasia.

«Jana mnie raskazała pra charaktar, pra maje pavodziny dy inšaje. Pra heta ja viedała.

Užo paźniej ja stała vyvučać, jak navodziacca suroki, jak ich zdymać. U hetym niama niejkaj niezrazumiełaj mahii. Heta prosty hipnoz. Jany havorać spakojnym hołasam, paŭtarajuć niekalki razoŭ słovy. U takim stanie ŭ čałavieka možna zakidvać usio što zaŭhodna.

Naprykład, kali lekar na pryjomie kaža, što kali vy terminova nie vylečycie horła, to buduć niejkija nastupstvy. Što robić čałaviek? Jon u žachu biažyć u apteku za lekami. Z varažbitkami hetak ža», — kaža jana.

«Ja vieru ŭ astrałohiju, a z varažbitkami ŭ mianie nie skłałasia»

Taćcianie 35 hadoŭ. Dziaŭčyna nieadnarozava źviartałasia da tarołahaŭ. Jaje cikaviła, ci zmoža jana realizavacca ŭ žyćci i, viadoma, vyjści zamuž. 

«Byvaje, što na mianie napadaje takaja niaŭpeŭnienaść u sabie, što mnie treba, kab niechta skazaŭ, što ŭsio narmalna. Tarołahu ja zapłaciła 35 rubloŭ.

Jana skazała, što ŭ žyćci ŭ mianie budzie bolš dobraha, čym drennaha. Praz try miesiacy mianie pasadzili, a potym uvohule treba było źjechać z krainy. Nie viedaju, kali budzie toje samaje dobraje, ale pakul takoje sabie.

A pra zamuž jana skazała, što heta budzie niachutka. Pakul ja budu addavać uvieś volny čas pracy», — kaža jana. 

Taćciana źjechała ź Minska ŭ Kijeŭ. Tam jana paznajomiłasia z astrołaham, jakaja zrabiła joj prahnoz na hod. 

«Jana skazała, što mianie znoŭ čakaje pierajezd. Choć ja nie vieryła ŭ heta. Tolki pryjechała, uładkavałasia. I tut pačałasia vajna. Pryjšłosia źjechać. Astrołah mieła racyju.

Jašče jana nazvała daty, u jakija nielha padpisvać važnyja dakumienty, raskazała pa miesiacach, kali ŭ mianie budzie aktyŭnaja faza, a kali pasiŭnaja. U cełym ja vieru ŭ astrałohiju, a z varažbitkami ŭ mianie nie skłałasia», — dzielicca Taćciana. 

«Natalnyja karty realna pracujuć, kali padychodzić da ich vyvučeńnia surjozna»

Marynie 22 hady. Jana niadaŭna pačała vyvučać astrałohiju. Doŭhi čas dziaŭčynu cikaviŭ fakt, što ŭ jaje asiarodździ jość ludzi, jakija naradzilisia pa datach pobač ź joj, ale ŭ ich absalutna roznyja charaktary. 

«Jak tak? Adnojčy ja daviedałasia pra natalnyja karty. Tam uličvaŭsia nie tolki znak, u jakim było sonca padčas vašaha dnia naradžeńnia, ale i znak miesiaca, płaniet, a jašče tak zvanyja «damy» i aśpiekty pamiž niabiesnymi ciełami. Ja pastupova stała čytać tematyčnuju litaraturu, artykuły ŭ interniecie, i majo zachapleńnie dajšło da taho, što ciapier ja pišu i pierakładaju artykuły dla supołki pa astrałohii, u jakoj 50 tysiač padpisantaŭ. Sama dla siabie stała astrołaham», — raskazvaje jana. 

Maryna nie admaŭlajecca, kali siabry prosiać zrabić im prahnoz na hod. Hrošy za heta dziaŭčyna nie biare, bo nie ličyć siabie śpiecyjalistam.

«Naohuł, z surjoznaj astrałohijaj na prastory SND ciažka: heta ŭ ZŠA jość univiersitety i sistema raźvitaja, u nas hetaja tema ŭsprymajecca tolki ź ironijaj. Sami ž astrołahi albo samavučki, albo vučacca ŭ takich ža.

Nie mahu nie zaŭvažyć, jak astrałohija stanovicca srodkam u palitycy. Viedaju šmat tych, chto zajmajecca mundannaj astrałohijaj. Jana adkazvaje za padziei, źviazanyja ŭ tym liku z adnosinami pamiž krainami śvietu. Mundannaja astrałohija prasoŭvaje svajo bačańnie palityčnaj karciny pad sousam «u Pucina mocny Mierkuryj», «u natalnaj karcie Ukrainy Lilit idzie pa siomym domie — i toje ž samaje było padčas padziej na Majdanie». Kožny interpretuje na svaju karyść i dla svajoj audytoryi.

Heta, darečy, bolš vidavočna ŭ taro. Jašče z prychodam pandemii ŭźlacieli prodažy, a kolkaść ezateryčnych błohieraŭ u Tyktoku raście z kožnym dniom. Ludzi realna hetym cikaviacca», — zaŭvažaje dziaŭčyna.

Maryna ličyć, što takaja papularnaść uźnikła z-za taho, što ludziam prosta patrebnyja dobryja słovy. 

«Chto vas jašče pachvalić za vašy ž hrošy? — kaža jana. — Pa-druhoje, z kožnym hodam dobrych navin mienšaje, a tut zajšoŭ u Tyktok — i daviedaŭsia, što «vaš rycar pientaklaŭ prajavicca na hetym tydni». I chaj sabie jaho niama, ale pryjemna časam atrymać nadzieju. Za joj ludzi i iduć.

Ja vieru ŭ natalnyja karty, bo jany realna pracujuć, kali padychodzić da ich vyvučeńnia surjozna. Baču, jak spraŭdžvajecca prahnoz, jaki ja sama sabie rabiła na hod. Z taro składaniej: tut bolš psichałohii. Tarołah moža lepš čytać vaš tvar, čym karty, i pracavać na vašy emocyi. Karaciej, u ezaterycy, jak i va ŭsich śfierach: śpiecyjalistaŭ moža być šmat, a dobrych niedastatkova».

Čytajcie taksama: 

Źniać kvateru ŭ Minsku ciapier realna ad 100 dalaraŭ. Pahladzieli na samyja tannyja varyjanty arendy ŭ stalicy FOTA

Ci možna traktavać pastanovu ab abmiežavańni ŭjezdu mašyn ź ES u Biełaruś jak zabaronu na tranzit hruzaŭ? Adkaz — nie

Клас
2
Панылы сорам
10
Ха-ха
4
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
1