Ab surjoznaści prablem śviedčać vyniki sakavickaha apytańnia biznesu, jakoje pravioŭ siarod svaich udzielnikaŭ Saviet pa raźvićci pradprymalnictva (kansultatyŭny orhan urada).

Usie kampanii-respandenty adznačyli, što ekanamičnyja sankcyi niehatyŭna ŭpłyvajuć na dziejnaść pradpryjemstvaŭ, pryvodziać da źnižeńnia popytu na pradukcyju, raboty i pasłuhi jak na źniešnim, tak i na ŭnutranym rynkach.

Pry hetym 89% apytanych adznačyli skaračeńnie abjomaŭ ekspartu, prablemy z praviadzieńniem raźlikaŭ z zamiežnymi partniorami. Usie arhanizacyi, apytanyja Savietam pa raźvićci pradprymalnictva, zajavili taksama pra rost debitorskaj, kredytorskaj zapazyčanaści i skaračeńni ŭłasnych abarotnych srodkaŭ.

Z tym, što kryzis — heta nadoŭha, zhodnyja navat pradstaŭniki dziaržorhanaŭ.

«U druhim i trecim kvartałach budzie adbyvacca narastańnie kryzisnych źjaŭ. Biezumoŭna, urad nastrojeny na toje, kab apieratyŭna na heta reahavać», — zajaviŭ pieršy namieśnik ministra finansaŭ Dźmitryj Kijko na sakavickim dziełavym forumie, arhanizavanym Respublikanskaj kanfiederacyjaj pradprymalnictva.

U suviazi z «kryzisnymi źjavami» dziełavaja supolnaść užo źviarnułasia da dziaržavy z prośbaj ab dapamozie i padtrymcy. Naprykład, bujnyja kampanii, jakija ŭvachodziać u Saviet pa raźvićci pradprymalnictva, prosiać ab źnižeńni fiskalnaj nahruzki i prapanujuć pravieści amnistyju kapitału.

Usie biznes-sajuzy taksama ŭzdymajuć pytańnie ab tym, što ŭ kryzisnyja časy dziaržavie varta padstavić plačo realnamu siektaru ekanomiki.

Antykryzisnyja prapanovy

U liście, jaki nakiravaŭ u Minekanomiki Sajuz pradprymalnikaŭ i najmalnikaŭ imia prafiesara M. S. Kuniaŭskaha, akcentujecca ŭvaha na tym, što «ŭ metach zachavańnia pracoŭnych kalektyvaŭ i apieratyŭnaha reahavańnia na biahučuju situacyju» treba pašyryć pravy najmalnikaŭ i dazvolić im «istotna mianiać umovy pracy».

U pryvatnaści, prapanujecca pradastavić najmalnikam prava ŭ adnabakovym paradku ŭstanaŭlivać «režym hnutkaha pracoŭnaha času asobnych rabotnikaŭ abo kalektyvaŭ strukturnych padraździaleńniaŭ z apłataj pracy za adpracavany čas».

Akramia taho, arhanizacyja prapanuje akazać dapamohu małamajomasnym hramadzianam, a mienavita vyzvalić ich ad vypłaty padachodnaha padatku, a taksama raspracavać «miechanizm pradastaŭleńnia subjektam haspadarańnia rasterminoŭki na vypłatu padatkaŭ».

Z ulikam ciažkaściej z raźlikami, jakija ŭźnikli ŭ biełaruskich kampanij z-za zachodnich sankcyj, Sajuz prapanuje ŭradu dazvolić subjektam małoha i siaredniaha pradprymalnictva najaŭny vid raźlikaŭ «u miežach 5-10 pracentaŭ ad vyručki dla zakupki syraviny i materyjałaŭ dla ŭłasnaj vytvorčaści».

U svaju čarhu, Respublikanski sajuz pramysłoŭcaŭ i pradprymalnikaŭ źviarnuŭsia ŭ Minekanomiki z prośbaj ab

pradastaŭleńni padatkovych kanikuł dla biznesu, a taksama ab admienie šerahu norm u zakanadaŭstvie, jakija praduhledžvajuć kryminalnuju adkaznaść za ekanamičnyja złačynstvy.

Uvohule, biełaruski biznes prosić ułady ab libieralizacyi. Dziełavaja supolnaść papiaredžvaje, što patrebnyja nieadkładnyja miery pa padtrymcy biznesu, bo vialikaja ryzyka bankructva pradpryjemstvaŭ.

Alaksandr Kalinin, staršynia Biełaruskaha sajuza pradprymalnikaŭ:

My napiaredadni surjoznaha kryzisu, jaki pačnie raźvivacca z druhoha kvartała. Va ŭmovach zachodnich sankcyj i z-za devalvacyi dla pradpryjemstvaŭ rastuć ceny na syravinu i kamplektujučyja, pryčym u niekatorych vypadkach u razy.

Na fonie žorstkaj fiskalnaj palityki abarotnyja srodki pradpryjemstvaŭ vymyvajucca, a tannych finansavych resursaŭ siońnia realnamu siektaru ekanomiki nichto nie abiacaje.

My prapanujem uradu pierahledzieć padychody da fiskalnaj palityki. Ciapierašniaja ŭlikovaja palityka pryvodzić da taho, što padatkovyja abaviazacielstvy pradpryjemstvaŭ, jakija pracujuć pa ahulnaj sistemie padatkaabkładańnia, uźnikajuć užo pry adhruzcy pradukcyi, kali apłaty jašče moža nie być. Adpaviedna, u pradpryjemstvaŭ vymyvajucca abarotnyja srodki.

Dadatkovy cisk na «abarotku» vytvorčych pradpryjemstvaŭ akazvajuć vysokija adličeńni ŭ Fond sacyjalnaj abarony nasielnictva (34% ad fondu apłaty pracy). Jašče Dyrektyvaj № 4 u 2010 hodzie praduhledžvałasia pieraraźmierkavańnie piensijnaha strachavańnia z najmalnika na najomnych rabotnikaŭ, ale hetaje pałažeńnie dyrektyvy da hetaha času nie realizavanaje, tamu pry kryzisnych źjavach mahčymyja prablemy nie tolki z vypłataj zarpłaty, ale, adpaviedna, i z vypłataj piensij.

Jašče adzin faktar, jaki vymyvaje abarotnyja srodki pradpryjemstvaŭ, — padatki na nieruchomaść i ziamlu: jany ŭ nas spahaniajucca biez uliku realnaha prybytku pradpryjemstvaŭ. Fiskalnaja sistema, zasnavanaja na takich padychodach, pracavała va ŭmovach ustojlivaj ekanomiki, ale ciapier, na fonie zatrymki raźlikaŭ i padzieńnia vyručki pradpryjemstvaŭ, jana pakaža svaju niedaskanałaść.

Tamu, na naš pohlad, ciapier treba pierahladać fiskalnuju sistemu, patrebnyja apieratyŭnyja miery dziaržavy pa padtrymcy realnaha siektara ekanomiki. Va ŭmovach devalvacyi i rostu cen nieabchodna pryniać miery dla papaŭnieńnia abarotnych srodkaŭ pradpryjemstvaŭ, a dachody biudžetu, jakija vypadajuć, kampiensavać pavyšeńniem akcyzaŭ i časovym pavyšeńniem staŭki PDV. Inakš kraina sutykniecca sa šmatlikimi bankructvami.

Bo vytvorčyja kampanii, jakija pracujuć na impartnaj syravinie, ciapier praz sankcyi, a taksama praz devalvacyju sutyknulisia z bukietam pieraličanych prablem. U suviazi z hetym pytańni zaniataści i zarobkaŭ stanoviacca vielmi vostrymi, tamu biznesu patrebnaja terminovaja padtrymka z boku dziaržavy i razumieńnie, jak my budziem žyć va ŭmovach novaj realnaści.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?