Biełarusbank

Biełarusbank dla spažyvieckich patreb prapanuje kredyt «Partnior Aptymalny» pa staŭcy 20,75%, z maksimalny terminam na 3 hady. Važna, što kredyt pryznačany vyklučna dla nabyćcia tavaraŭ biełaruskich vytvorcaŭ.

Siaredniestatystyčny biełarus z zarobkam u 1378 rubloŭ (siaredniaja zarpłata nieta pa aficyjnych źviestkach) moža raźličvać na maksimalnuju sumu spažyvieckaha kredytu ŭ pamiery 10 387 rubloŭ (kala 4000 $). Štomiesiačny płaciož u takim vypadku składzie 551 rubiel. Pierapłata za try hady — 4 445 rubloŭ.

Raźlik pa spažyvieckim kredycie ad Biełarusbanka

Raźlik pa spažyvieckim kredycie ad Biełarusbanka

Taksama Biełarusbank vydaje kredyty na kuplu novych aŭto, ale tolki dla Geely. Termin kredytavańnia da 10 hadoŭ, z hrejs pieryjadam (ilhotnym) na 18, 24 i 36 miesiacaŭ. 

U zaležnaści ad płaciežazdolnaści kredytaatrymalnika suma kredytu moža dasiahać 100% ad koštu aŭtamabila.

Kali, naprykład, dla nabyćcia novaha Geely vam nie chapaje 10 tysiač dalaraŭ, to dla atrymańnia kredytu vaš siaredni miesiačny zarobak za apošnija try miesiacy musić by nie mienšym za 2020 rubloŭ. Suma štomiesiačnych vypłat u takim vypadku składzie 717 rubloŭ. Pracenty za ŭvieś pieryjad karystańnia kredytam (10 hod) — 24 455 rubloŭ. Paradak vypłaty pracentaŭ — za faktyčny čas karystańnia kredytam.

Dla tych, chto nie maje prava na atrymańnie kredytaŭ na nieruchomaść pa ilhotnym taryfie, Biełarusbank prapanuje prahramu «Ipateka Ekspres» pa staŭcy 23% hadavych. Hety pracent składajecca sa staŭki refinansavańnia plus 11%, tamu z časam suma vypłat moža źmianicca. Maksimalny termin kredytavańnia — 20 hod.

Dla taho, kab atrymać kredyt na kuplu nieruchomaści ŭ pamiery 20 tysiač dalaraŭ, vaš siaredni zarobak za apošnija try miesiacy musić być nie mienšym za 1735 rubloŭ. Pry hetym štomiesiačny płaciož budzie składać 1 214 rubloŭ. Pierapłata pa kredycie za 20 hod — amal 120 tysiač rubloŭ. 

Biełahraprambank

Bank vydaje spažyvieckija kredyty na kuplu tavaraŭ biełaruskich vytvorcaŭ terminam da 4 hod pad 24%. 

Maksimalnaja suma kredytu, jakuju moža atrymać siaredniestatystyčny biełarus, składaje 11 537 rubloŭ (kala 4 440 $). Štomiesiačny płaciož — 548 rubloŭ. 

Raźlik vypłat pa spažyvieckim kredycie ad Biełahraprambanka

Raźlik vypłat pa spažyvieckim kredycie ad Biełahraprambanka

Biełahraprambank taksama vydaje kredyty na kuplu aŭto marki Geely. Maksimalny termin, jak i ŭ vypadku ź Biełarusbankam, — 10 hod. Pracentnaja staŭka — 8,5-23 %. 

Zhodna z kalkulataram na sajcie banka, čałaviek z zarobkam u 2020 rubloŭ moža raličvać na krydyt u pamiery 30 554 rubloŭ suprać 26 tysiač u Biełarusbanku. Važna: raźliki na kalkulatarach nie harantuć taho, što vy atrymajecie kredyt u pakazanych pamierach.

Kredyty na kuplu nieruchomaści bank časova nie vydaje.

Priorbank

U hetym pytańni Biełahraprambank daleka nie adziny, u kaho majucca časovyja abmiežavańni pa vydačy tych ci inšych kredytaŭ. 
Naprykład, Priorbank praciahvaje vydavać kredyty tolki na budaŭnictva pad zakład ź dziaržaŭnaj padtrymkaj. 

Skrynšot z sajta priorbank.by

Skrynšot z sajta priorbank.by

Biełhazprambank

U adroźnieńnie ad Priorbanku, Biełhazprambank uvohule prypyniŭ vydaču kredytaŭ. 

Skrynšot z sajta belgazprombank.by

Skrynšot z sajta belgazprombank.by

Bielinviestbank

Z nadychodam leta ŭ Bielinviestbanka znoŭ dasiažny spažyviecki kredyt «Asabisty vybar». Z terminam vydačy na 2, 3 abo 5 hadoŭ pad staŭku ŭ pamiery 24,9%. 

Jość jašče i kredyt «Zručny», jaki vydajecca na termin da 12 miesiacaŭ z maksimalnaj sumaj kredytavańnia ŭ 5000 rubloŭ. Pracentnaja staŭka pa im składaje 24,9%. Aproč hetaha, bank viarnuŭ kredytavańnie na kuplu druhasnaj nieruchomaści — terminam da 20 hod pad 24% hadavych. 

BTA Bank

Z kredytami na kuplu aŭto taksama nie ŭsio tak prosta. Adnym ź niešmatlikich bankaŭ, jaki daje hrošy na pakupku aŭto z prabieham, źjaŭlajecca BTA Bank. 

Termin kredytavańnia da 7 hod, staŭka 32%. Prahrama «Aŭtaekspres» praduhledžvaje finansavańnie da 90% ad koštu aŭto, pad załoh aŭtamabila. Abaviazkovym zastajecca strachavańnie pa KASKA. Z pryjemnaha — mahčymaść daterminovaha pahašeńnie kredytu na lubym etapie biez štrafnych sankcyj.

Kredyt «Aŭtapartnior» ad BTA banka praduhledžvaje mahčymaść nabyvać jak novyja aŭto, tak i patrymanyja. Maksimalny termin kredytavańnia, jak i ŭ papiarednim varyjancie, — 7 hod. Pa hetaj prahramie finansujuć da 70% koštu aŭto. Praduhledžany try ovierdraftnyja pieryjady na termin ad 6 da 12 miesiacaŭ sa staŭkaj 9-15 %. Paśla hetaha pieryjadu staŭka ŭzrastaje da 32%.

Jość u hetaha banka i inšyja vidy kredytavańnia, siarod jakich spažyvieckija kredyty i kredyty na kuplu nieruchomaści. 

Spažyvieckija kredyty bank vydaje pad 39,9% na termin da 12 miesiacaŭ. Maksimalnaja suma — 10 tysiač rubloŭ. 

Aproč hetaha, bank finansuje kuplu druhasnaj nieruchomaści pad 30% hadavych z terminam da 7 hod. 

Čytajcie taksama:

«Źnižka ad Łukašenki». Kolki ciapier kaštujuć novyja Geely?

Клас
0
Панылы сорам
8
Ха-ха
2
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0