«Pracy stała ŭ paŭtara raza bolš, čym da vajny»

Naš pieršy surazmoŭca nie pieršy hod zajmajecca pryhonam aŭto ź Jeŭropy i pamiataje roznyja časy, pačynajučy ad šalonaha bumu ŭ 2010-2011 hadach (pierad pavyšeńniem mytnych pošlin da rasijskaha ŭzroŭniu) da amal poŭnaha vymirańnia biznesu ŭ 2015-2016-m. Ciapier ža, pa jaho słovach, u aŭtapryhonnym ramiastvie daleka nie samy horšy čas.

«Ciaham apošnich troch hod cikavaść biełarusaŭ da kupli patrymanych aŭto z krain ES tolki raście. Biezumoŭna, hetamu spryjaje 140-y ŭkaz, jaki dazvalaje razmytnivać aŭto z 50% źnižkaj, ale heta daloka nie adziny čyńnik, jaki hraje na karyść jeŭrapiejskamu kirunku.

Paśla taho, jak u 2015 hodzie adbyŭsia abvał rasijskaha rubla, usie pierakinulisia na kuplu aŭto ŭ Rasii, bo vieźci ź Jeŭropy abo ZŠA stała nie vyhadna. Ale prajšło 2-3 hady, i bolšaść zrazumieła, što lepš nie mieć spraŭ z «beuškaj» z Rasii, bo tam našmat horšyja ŭmovy karystańnia aŭto, horšy servis i šmat padmanu», — dzielicca nazirańniami śpiecyjalist.

Z pačatkam vajny va Ukrainie, pakolki ludzi akazalisia ŭ poŭnaj razhublenaści, na niejki čas rynak faktyčna spyniŭsia.

«U sakaviku dakdadna možna było sychodzić u adpačynak, pryčym adrazu miesiaca na paŭtara. Ciaham miesiaca nie było novych zamoŭ, prodažy taksama spynilisia. Davodziłasia zakryvać vyklučna raniej raspačatyja spravy.

Pieršaja pałova krasavika taksama była amal «nulavoj», ale ŭžo bližej da kanca miesiaca pačalisia niejkija ruchi, jak pa prodažy myšyn u najaŭnaści, tak i pa pošuku aŭto pad zamovu.

U mai ŭvohule pačaŭsia ažyjatažny popyt. U vyniku pracy stała prykładna ŭ paŭtara raza bolš, čym było da vajny, pieršy miesiac leta taksama trymajecca ŭ takim tempie», — pryznajecca surazmoŭca.

Samaja prostaja «Łada» kaštuje, jak hodnaja «beuška» ź ES

Na «beušku» vymušany byli pieraklučycca i tyja, chto chacieŭ nabyć novy aŭtamabil.

«Novych pastavak amal niama, a ceny na tyja, što jość, — prosta kosmas. Pry hetym pa canie biudžetnika ŭ kamplektacyi «baraban» možna pryhnać 3-5 hadovuju mašynu kłasam vyšej z našmat bahaciejšaj kamplektacyjaj i, pry žadańni, małym prabieham», — zaŭvažaje pryhonščyk. 

Paśla abvału na rynku novych aŭto źjaviłasia bolš žadajučych kuplać patrymanuju mašynu ŭ canavym siehmiencie daražej za 30 tysiač dalaraŭ.

Pa-raniejšamu popytam karystajucca VW Passat, VW Touran, a taksama raznastajnyja madeli francuzskich vytvorcaŭ Peugeot\Citroen i Renault.

«Siarod najbolš dastupnych aŭto dobra kuplajuć Ford Focus. Takija mašyny ŭ zaležnaści ad prabiehu i kamplektacyi abychodiazcca ŭ 11-13 tysiač dalaraŭ. Heta košt samaj tannaj novaj «Łada Hranta», a kali brać novy VW Polo, to jon užo kala 20 tysiač kaštuje, tamu vybar dla mnohich vidavočny. 

Pa cenach u 13-15 tysiač papularnymi zastajucca Renault Megan. Taksama karystajecca popytam Renault Talisman, ale tam ceny ŭžo kala 15-17 tysiač.

Raniej cenavy siehmient da 15 tysiač byŭ samym zapatrabavanym, ciapier ža ŭsio čaściej ludzi zamaŭlajuć darahija aŭto. Roznyja parkietniki, Audi, BMW i h.d.

Vyznačyć niejki top siarod darahich aŭto składaniej, bo, jak praviła, majučy vialikija hrošy, ludzi majuć i bolšy vybar. Niechta choča Alfa Romeo, a inšy Jaguar», — dzielicca surazmoŭca.

Kala traciny aŭto kuplajuć na RF

Šmat mašyn u Biełarusi skuplajuć rasijanie. Pa nazirańniach śpiecyjalista, u RF źjazdžaje nie mienš za tracinu śviežapryhnanych aŭto.

«Paśla stabilizacyi kursu rasijanie pačali vielmi aktyŭna pierakuplać pryviezienyja ź Jeŭropy mašyny», — dadaje jon. 

Niahledziačy na plusy ŭ vyhladzie pavialičanaha popytu, vajna i sankcyi prynieśli svaje składanaści.

«Praz zabaronu na pracu biełaruskich transpartnych kampanij u ES padaražeła dastaŭka aŭto. Ale heta ŭžo nie pieršaje padaražeńnie ciaham apošniaha hoda. Za hod dastaŭka aŭto z toj ža Hiermanii da Biełarusi vyrasła ŭ canie pryblizna na 300-400 jeŭra.

U jeŭrapiejskich pieravozčykaŭ byvajuć čerhi na dastaŭku, tamu častka aŭto ciapier pierahaniajecca svaim chodam, sa źniaćciom kavidnych abmiežavańniaŭ z hetym stała praściej. Tym bolš, što ź ES u 90% vypadkaŭ pryhaniajuć cełyja aŭto, jakija mohuć sami dajechać da Biełarusi.

Jość składanaści z praviadzieńniem apłaty, niekatoryja pradaŭcy admaŭlajucca pradavać aŭto siudy. Ale biznes na toje i biznes, kab być hnutkim i chutka prystasoŭvacca da pracy ŭ novych umovach», — padsumoŭvaje pradprymalnik.

«Tannyja aŭtamabili amal pierastali zamaŭlać»

Naš inšy surazmoŭca zajmajecca vyklučna aŭtamabilami z ZŠA. Jahonaja kampanija adnaviła pryjom zamoŭ tolki ź siaredziny maja.

«Pierad pačatkam vajny my mieli kala 30 aktyŭnych damoŭ na pošuk aŭto ŭ Štatach. Bolš za 2/3 klijentaŭ vyrašyli pastavić pošuk na paŭzu, ale byli i tyja, chto nie pabajaŭsia i nabyŭ aŭto ŭ sakaviku. Ludzi ryzyknuli, ale ŭ vyniku vyjhrali, bo tady značna prasieŭ popyt i možna było nabyć mašynu na niekalki tysiač tańniej, čym płanavałasia. Tamu navat z ulikam usich składanaściej i zatrymak jany akazalisia ŭ plusie, bo ŭzrosšyja vydatki na transparciroŭku byli značna mienšymi, čym suma sekanomlenaja na kupli».

Uvieś transpart, jak i raniej, idzie praź Litvu. Aŭto na aŭkcyjonach firmy kuplajuć z amierykanskich akaŭntaŭ, apłatu pravodziać praz Hruziju, a mašyny z Kłajpiedy ciapier dastaŭlajuć nie biełaruskija pieravozčyki, a litoŭskija.

«Naturalna, što vydatki na transparciroŭku pavialičylisia, ale za košt taho, što ceny na samich aŭkcyjonach krychu źnizilisia, to vychodzić pryblizna toje samaje, što i raniej. Pa vialikim rachunku dla kančatkovaha klijenta ničoha nie źmianiłasia, jon jak atrymlivaŭ svajo aŭto praz 2-4 miesiacy, tak i atrymlivaje, a znachodzić novyja mietady pracy ŭ źmienlivych umovach — heta ŭžo naš hałaŭny bol, za jaki my i biarem hrošy, jak pasiaredniki», — kaža śpiecyjalist.

Pa nazirańniach surazmoŭcy, z nadychodam leta popyt na kuplu aŭto sa Štataŭ viarnuŭsia na davajenny ŭzrovień i navat pieravysiŭ jaho. Raniej siarod najbolš papularnych varyjantaŭ byli nastupnyja marki i madeli: VW Jetta, Ford Escape, Buick Encore, Chevrolet Cruze, Chevrolet Malibu. Heta ŭsio aŭtamabili, jakija kaštujuć da 15 tysiač dalaraŭ z ulikam usich vydatkaŭ. 

«Samy tanny varyjant dla pryhonu sa Štataŭ — heta Ford Focus ź litrovym ruchavikom, tam lohka možna ŭkłaścisia ŭ biudžet kala 9000$, ale vialikim popytam jon nie karystajecca. 

Siarod bolš darahich aŭto dobra kuplali Shevrolet Jequinox. Z masłkaraŭ samym papularnym zastajecca Ford Mustang.

Adnak asnoŭny trend apošniaha času — heta aŭto pa cenach ad 20-30 tysiač dalaraŭ. Apošnimi dniami było šmat zamoŭ na Audi Q7, Chevrolet Comaro, Dodge Chelenger. Uvohule tannyje aŭto (da 15-20 tysiač) amal nie zamaŭlajuć», — dzielicca pradprymalnik.

«Na aŭto koštam kala 25-30 tysiač možna sekanomić 5-7 tysiač»

Navat pry pryhonie samych tannych madelaŭ na zamovu čałaviek ekanomić minimum 2000 dalaraŭ ad cany aŭto ŭ Biełarusi.

«Naprykład, VW Jetta apošniaha pakaleńnia «pad kluč» abydziecca ŭ 11,5-13 tysiač, u toj čas, jak u Biełarusi jany pradajucca pa cenach ad 15 da 17 tysiač. Toj ža «Pasat» lohka abychodzicca ŭ 14-15 tysiač, kali ŭ nas jany kaštujuć pa 17-18. 

Uvohule, čym daražej mašyna, tym bolšaja ekanomija. Na aŭto koštam kala 25-30 tysiač možna lohka sekanomić ci, kali vy bieracie na prodaž, zarabić 5-7 tysiač», — padsumoŭvaje ekśpiert.

Pa jaho słovach, ludzi schilajucca da kupli aŭto sa Štataŭ nie tolki praź vialikuju roźnicu ŭ canie, ale i praz małyja prabiehi (adnosna jeŭrapiejskich aŭto) i prazrystuju historyju. Da taho ž, jość šerah madelaŭ, jakija nie pradajucca ŭ Jeŭropie.

«U nas jość davoli šmat klijentaŭ, jakija kuplajuć praz nas užo druhoje, treciaje i navat piataje aŭto. Niekatoryja paśpieli pryzvyčaicca da taho, što hod jeździać na mašynie, a potym pradajuć jaje z navaram u 2000-5000 dalaraŭ. Ź jeŭrapiejskimi aŭto tak nie atrymajecca.

Ale varta razumieć, što kupla aŭto sa Štataŭ — heta choć i vyhadny, ale praciahły pa časie praces. 99% aŭto z ZŠA kuplajuć paśla DTZ ci inšych zdareńniaŭ, bo inakš u hetym nie budzie sensu. Voś i atrymlivajecca, što navat u samym lepšym vypadku, vy siadziecie za rul svajho aŭto nie raniej, čym praz 2,5-3 miesiacy z momantu kupli na aŭkcyjonie.

Bo minimum 2 miesiacy spatrebicca na dastaŭku da Biełarusi, plus treba vydatkavać čas na ramont».

Čytajcie taksama: 

Rynak novych aŭtamabilaŭ ruchnuŭ. Napieradzie — deficyt

Pa zakonie možna, a pa fakcie — nie. Čamu ŭ Biełaruś niemahčyma ŭvieźci elektramabil biez spłaty myta?

«Źnižka ad Łukašenki». Kolki ciapier kaštujuć novyja Geely?

Клас
8
Панылы сорам
6
Ха-ха
3
Ого
3
Сумна
3
Абуральна
3