Vasil «Atam» Hrudovik: były ofisny rabotnik staŭ vuličnym muzykam, a paśla kulamiotčykam

Uradženiec Pinska, Vasil Hrudovik vychodziŭ na pratesty ŭ žniŭni 2020 hoda. Tady ŭ Pinsku adbyłosia adno z samych haračych supraćstajańniaŭ ź siłavikami. 

«Pa adukacyi ja antykryzisny kiraŭnik, ale pracavaŭ namieśnikam dyrektara ŭ biełaruska-polskaj transpartnaj kampanii ŭ Pinsku. Raniej byŭ apalityčny, ale 2020-y ŭsio źmianiŭ. U pieryjad pieradvybarnaj ahitacyi ja aktyŭna ŭklučyŭsia ŭ praces: dapamahaŭ arhanizoŭvać mitynhi ŭ padtrymku Cichanoŭskaj, raspaŭsiudžvaŭ ulotki, — raskazvaŭ Vasil. — Potym praz hramadzianskuju pazicyju mianie zvolnili z pracy.

26 lipienia ja pryjšoŭ u ofis u majcy z nadpisam «Kraina dla žyćcia» i staŭ ahitavać za Cichanoŭskuju. Dyrektar paprasiŭ spynicca, kab nie ŭźnikła prablem. A potym naohuł paprasiŭ zvolnicca. Ja pakłaŭ zajavu na stoł 29 lipienia, choć budavaŭ dom i ŭ mianie byli kredyty. Ale ja nie chaču pracavać u krainie, dzie tvaju pracu nie ceniać, płaciać kapiejki i pastajanna sprabujuć zrabić vinavatym».

U noč paśla vybaraŭ u Pinsku ludzi aburylisia falsifikacyjami: vyjšli da vykankama, usio pierasło ŭ sutyčki ź milicyjaj. Byŭ tam i Vasil Hrudovik. Paśla jon chavaŭsia ŭ baćkoŭ, zatym adsiadzieŭsia ŭ vioscy i źjechaŭ ź Biełarusi, bo mieŭ infarmacyju, što jaho šukajuć nibyta jak kaardynatara pratestaŭ. Vasil kala miesiaca prabyŭ va Ukrainie, zatym pierabraŭsia ŭ Varšavu. 

U Polščy Hrudovik padaŭsia na prahramu Kalinoŭskaha — chacieŭ skončyć mahistraturu. Zarablaŭ tym, što pradavaŭ samarobnyja śviečki, hraŭ na vulicach — spačatku sam, paźniej z hurtom Belarusian Truestory.

Kali Rasija pačała vajnu z Ukrainaj, Hrudovik spačatku dapamahaŭ z zakupkaj i adpraŭkaj amunicyi i humanitarki dla kalinoŭcaŭ, a potym vyrašyŭ pajechać vajavać sam. Prajšoŭ siamidzionny kurs maładoha bajca pry BYPOL i pajechaŭ va Ukrainu. Kazaŭ, hublać jamu niama čaho: baćki pamierli ad karanavirusa, siastra zastałasia ŭ Biełarusi, ale adnosiny ź joj Vasil nie padtrymlivaŭ. U Polščy Hrudovik pakinuŭ dziaŭčynu.

«Jana płakała, uhavorvała nie jechać, piša mnie. Ja nie lublu ŭsiaho hetaha nyćcia, tamu ŭ mianie pazicyja takaja: chočaš dapamahčy — idzi vałancioryć, zajmisia čymści karysnym. Ale, naohuł, lepš by jana mianie nie čakała. Ci mała što sa mnoj što moža adbycca — heta ž vajna. Tamu lepš, kab čałaviek žyŭ svaim žyćciom, — žorstka tłumačyŭ jon žurnalistam KUKU. — Ale nie treba dumać, što ja biessardečny i mnie na ŭsich plavać. Prosta ciapier ja bolš pieražyvaju za ŭkraincaŭ, jakich zabivajuć, a nie za svajakoŭ u Biełarusi, u jakich i tak usio dobra.

Čamu vyrašyŭ pajechać? Tamu što nie mahu inakš. Tak, ja razumieju, što mianie mohuć zabić, ale i z saboj ja zabiaru niamała vorahaŭ. U mianie ničoha nie zastałosia, akramia złości, bo hetyja nieludzi zabivajuć mirnych ludziej. Mnie siabie nie škada — ja siabie pachavaŭ jašče ŭ 2020 hodzie, kali ŭbačyŭ, što čynili siłaviki. I zaraz u mianie jość šaniec adpomścić.

Ciapier biełaruskich siłavikoŭ niama va Ukrainie, ale kali jany vyrašać siudy sunucca, ja hatovy ŭ ich stralać. I nie važna, svajak jon mnie ci adnakłaśnik — kali hety čałaviek vyrašyŭ vajavać na baku zła, jon mnie vorah. Tamu chłopcy, jakija ciapier ź biełaruskaha boku, kali vam pastupić zahad iści va Ukrainu — raju deziertyravać albo razhortvać aŭtamaty ŭ bok svaich aficeraŭ. Vas va Ukrainie, akramia śmierci, ničoha nie čakaje».

U pałku Kalinoŭskaha Vasil byŭ kulamiotčykam. Kali rasijskija vojski pakinuli Buču, jon byŭ adnym z tych, kaho adpravili na zadańnie ŭ sumna viadomy pryharad Kijeva — była niebiaśpieka, što akupanty mohuć viarnucca. U Bučy Hrudovik na svaje vočy pabačyŭ trupy na vulicach, toje, jak horad vyhladaŭ paśla ruskich sałdat. 

10 červienia 2022 hoda Vasilu spoŭniŭsia 31 hod.

Vasil «Siabro» Parfiankoŭ: biełaruski palitviazień, vieteran ATA

Parfiankoŭ viadomy biełaruski aktyvist, jaki emihravaŭ va Ukrainu jašče ŭ 2014 hodzie. 

Vasil naradziŭsia i vyras u Minsku. Skončyŭ 9 kłasaŭ škoły, paśla zarablaŭ ślesaram u aŭtaparku. Byŭ aktyvistam niezarehistravanaj Biełaruskaj partyi Svabody.
Parfiankoŭ pastajanna prymaŭ udzieł u akcyjach: abaraniaŭ Kurapaty jašče ŭ 2002 hodzie, udzielničaŭ u akcyjach «Maładoha Frontu» i ruchu «Zubr», za što niekalki razoŭ traplaŭ na sutki. 

U 2010 hodzie Vasil dałučyŭsia da štaba Uładzimira Niaklajeva, byŭ na Płoščy-2010. U pačatku 2011 hoda Parfiankova zatrymali i asudzili na 4 hady kałonii (ale ŭžo ŭ žniŭni jaho pamiłavali i adpuścili na volu).

Paźniej Parfiankoŭ pravioŭ u kałonii jašče 6 miesiacaŭ — za parušeńnie previentyŭnaha nahladu. Paźniej za toje ž samaje jaho sudzili jašče dvojčy: spačatku nakiravali na prymusovaje lačeńnie ad ałkahalizmu ciaham 12 miesiacaŭ, zatym asudzili jašče na hod kałonii strohaha režymu. Siadzieŭ u Horkach, jaho pazbavili pieradač i spatkańniaŭ, bolšaść času Vasil uvohule pravioŭ u pamiaškańni kamiernaha typu i štrafnym izalatary. Pravaabaroncy pryznali Vasila palitviaźniem.

Paśla vyzvaleńnia ŭ 2014 hodzie Parfiankoŭ pierabraŭsia va Ukrainu. Tam pajšoŭ u vojska, z 2015 hoda vajavaŭ. U bajach kala vioski Piaski pad Danieckam Vasil byŭ paranieny. U tym ža 2015 hodzie jon atrymaŭ ukrainskaje hramadzianstva.

Parfiankoŭ kazaŭ, što chacieŭ zapisacca ŭ bataljon «Pravaha siektaru», ale «praz papiarovuju vałakitu» ŭ vyniku dałučyŭsia da dobraachvotnaha bataljona Arhanizacyi ŭkrainskich nacyjanalistaŭ, dzie byŭ adzinym biełarusam.

U ATA Vasil paznajomiŭsia z budučaj žonkaj. Jana ŭkrainka, taktyčny miedyk i ŭ 2014-2015 hadach pravodziła instruktažy dla vajskoŭcaŭ na Danbasie, niejki čas była frantavym lekaram. Ciapier jany razam hadavali dvaich dziaciej.

U lutym 2016 hoda Parfiankoŭ razam ź inšymi bajcami AUN udzielničaŭ u razhromie ofisa Alfa-banku i Śbierbanku ŭ Kijevie, u mai 2017 hoda ŭdzielničaŭ u napadzie na ŭdzielnikaŭ šeścia «Bieśśmiarotny połk». Parfiankoŭ dvojčy traplaŭ pad chatni aryšt. Uvosieni 2017 hoda padčas suda nad lidaram Arhanizacyi ŭkrainskich nacyjanalistaŭ Mikołam Kachanoŭskim paplečniki apošniaha budavali barykady prosta ŭ zali suda i bilisia z palicyjaj. Byŭ siarod ich i Vasil Parfiankoŭ. Tady jaho zatrymali, ale ŭ toj ža dzień adpuścili.

Kali Rasija ŭvarvałasia va Ukrainu, Parfiankoŭ ustupiŭ u bataljon Kalinoŭskaha. Praz heta biełaruskija siłaviki ŭ krasaviku 2022 hoda prymusili pažyłuju maci Vasila źniacca ŭ videa, dzie jana kaža, što asudžaje syna. Žančynu zdymali na fonie litary Z. Sam Vasil kazaŭ: nie kryŭduje na maci, bo razumieje, što jaje prymusili heta zrabić.

Vasilu Parfiankovu było 38 hadoŭ.

Vadzim «Papik» Šatroŭ: baćka traich dziaciej

Uradženiec Oršy, Šatroŭ žyŭ va Ukrainie bolš za 20 hadoŭ. Asieŭ u Dnieprapiatroŭskaj vobłaści, hadavaŭ traich dziaciej. 

«Pazyŭny «Papik» jon uziaŭ, bo vielmi lubiŭ adnajmienny sieryjał, — raskazvaje pra jaho «Radyjo Svaboda». — Paplečniki kažuć, što «Papik» vielmi dziviŭsia vializnaj kolkaści biełarusaŭ, jakija pryjechali na vajnu va Ukrainu. «Ja baraniu svoj dom, a vy što tut robicie?» — časam žartam, a časam usurjoz kazaŭ jon svaim siabram.

Pry hetym Šatroŭ nikoli nie ŭłaziŭ ani ŭ palityčnyja pytańni, ani va ŭnutranyja prablemy pałku — byŭ zasiarodžany vyklučna na vykanańni bajavych zadač».

Vadzimu Šatrovu było 44 hady.

Клас
20
Панылы сорам
5
Ха-ха
5
Ого
6
Сумна
153
Абуральна
17