Ujavicie sabie Dubaj: vy, mahčyma, padumajecie pra kidkija chmaračosy, štučnyja vyspy i łabirynty handlovych centraŭ. Ale kali miascovy ŭrad damožacca svajho, emiraty taksama chutka stanuć viadomyja jak niešta kštałtu stratehičny centr pamiž Jeŭropaj i Azijaj, dzie tysiačy addalenych pracaŭnikoŭ puskajuć svaje karani.

Imknučysia pryciahnuć u rehijon novyja talenty, u sakaviku 2021 hoda AAE pradstavili hadavy vid na žycharstva dla tych, chto pracuje addalena. Hetaja viza dazvalaje zamiežnym śpiecyjalistam, takim jak Žuljen Tremblej, 31-hadovy prahramist z Manreala, žyć u Dubai, praciahvajučy pracavać za miažoj.

Jana taksama daje novaprybyłym dostup da paśviedčańnia rezidenta i bolšaści dziaržaŭnych pasłuhaŭ. Tremblej, naprykład, moža lehalna zaarandavać žyllo abo navat adkryć rachunak u banku — i pry hetym jon vyzvaleny ad spłaty miascovaha padachodnaha padatku.

«Kali ja pačaŭ być ličbavym kačeŭnikam (čałaviek, jaki žyvie tam, dzie zručna i zvyčajna pracuje addalena abo fryłansić — zaŭv. NN) piać z pałovaj hadoŭ tamu, było vielmi mała varyjantaŭ viz, — tłumačyć Tremblej, jaki kaža, što takija mahčymaści, jak u AAE, mianiajuć situacyju, — Heta vyvodzić vas z šeraj zony i dazvalaje vam całkam adpaviadać patrabavańniam taho miesca, dzie vy spynilisia. Kali vy chočacie admovicca ad rezidenstva vašaj krainy, to vam budzie značna praściej dakazać, što vy źjechali i stali ekspatam (supracoŭnikam, jaki pracuje ŭ krainie, adroznaj ad toj, dzie fizična znachodzicca kampanija — zaŭv. NN)».

Raniej pravavy status ličbavych kačeŭnikaŭ časta byŭ cmiany. Farmalna im nie dazvalałasia pracavać u inšaj krainie, ale i na miescy žycharstva jany nie byli pracaŭładkavanyja. Novyja vizy dla ličbavych kačeŭnikaŭ stvarajuć bolš tryvały padmurak, vyznačajučy pravavyja miežy, jakija dajuć addalenym rabotnikam i kampanijam, jakija ich najmajuć, bolš spakoju. Pry hetym vizy nie razhladajucca jak niejkaja ščylina dla ŭchileńnia ad padatkaŭ: bolšaść kačeŭnikaŭ ŭsio roŭna płaciać ich u svaich krainach, kab zachavać hramadzianstva abo atrymać dziaržaŭnyja miedycynskija lhoty.

Fota: iconscout.com

Fota: iconscout.com

Pavodle novaj spravazdačy Instytuta mihracyjnaj palityki, bolš za 25 krain i terytoryj užo adkryli vizy dla ličbavych kačeŭnikaŭ (z 27-j pa 31-ju staronku jość poŭny śpis krainaŭ, jakija ciapier dajuć takija vizy z umovami dla ich atrymańnia). Hetaja tendencyja, vyklikanaja pandemijaj, pačałasia ź nievialikich krainaŭ Jeŭropy i Karybskaha basiejna, jakija zaležać ad turyzmu. Zaraz raźvivajuć takija inicyjatyvy i bujnyja krainy, takija jak AAE, Brazilija i Italija.

Dla hetych krain vizy ličbavych kačeŭnikaŭ — heta sposab pryciahnuć novyja idei i talenty na svaje bierahi, a taksama atrymać vyhadu z rostu addalenaj pracy i ŭlić zamiežny kapitał u miascovuju ekanomiku.

Miž tym, dla takich kačeŭnikaŭ, jak Tremblej, vizy prapanujuć stabilnaść i šaniec stać tymi, kaho jon nazyvaje «pavolnymi kačeŭnikami» — ludźmi, jakija addajuć bolej času vyvučeńniu miascovaj kultury, «zamiest taho, kab stavicca da inšych krainaŭ jak da časovych zabavaŭ».

Patrabavańni da viz ličbavych kačeŭnikaŭ adroźnivajucca ad krainy da krainy, ale zvyčajna patrabujecca paćvierdžańnie addalenaj pracy, strachoŭka dla padarožnikaŭ i minimalny štomiesiačny zarobak — dla taho, kab uładalniki vizy mahli ŭtrymlivać siabie, nie adbirajučy pracu ŭ miascovych. Patrebny dastatak varjirujecca ad 5 tysiač dołaraŭ u miesiac u AAE da 2770 dołaraŭ na Malcie abo 1500 dołaraŭ u Brazilii.

Žuljen Tremblej. Fota: bbc.com

Žuljen Tremblej. Fota: bbc.com

Taksama treba zapłacić zbor za padaču zajavy (ad dvuchsot da dźviuch tysiač dołaraŭ), a termin znachodžańnia vahajecca ad šaści miesiacaŭ da dvuch hadoŭ u zaležnaści ad vizy.

Niekatoryja zajaŭniki mohuć viarnuć hetyja hrošy za košt ilhotaŭ: naprykład, Arhiencina płanuje prapanavać ličbavym kačeŭnikam pa novaj vizie dyfierencyravanyja taryfy na žyllo, kavorkinhi i ŭnutranyja rejsy avijakampanii Aerolíneas Argentinas.

Łuka Karabieta, člen italjanskaha parłamienta ad palityčnaj partyi «Ruch 5 zorak», kaža, što Italija abjadnoŭvaje najlepšyja elemienty inšych vizaŭ dla ličbavych kačeŭnikaŭ, kab stvaryć svaju ŭłasnuju, jakaja, pavodle jaho słovaŭ, budzie zapuščana nie paźniej za vierasień biahučaha hoda. Jak adzin z hałoŭnych prychilnikaŭ vizy, jon čakaje, što ŭ pieršy poŭny hod jana pryciahnie piać adsotkaŭ suśvietnaha rynku kačeŭnikaŭ, jaki, pavodle jaho acenak, składaje kala 40 miljonaŭ čałaviek.

«Ličbavy kačeŭnik moža prynieści nam vyhady va ŭsim, ad architektury da inžynieryi, tak što heta dobry sposab adkryć našu krainu dla navykaŭ z-za miažy», — tłumačyć Karabieta. Pakolki ŭ Jeŭropie samaje staroje nasielnictva, jon taksama razhladaje časovuju vizu jak sposab pryciahnieńnia maładych žycharoŭ, jakija mohuć vykarystoŭvać jaje dla probnaha pierajezdu ŭ krainu na pastajannaje miesca žycharstva. «Našaj kančatkovaj metaj moža stać toje, kab jany, tak, choć i byli haściami ŭ Italii, ale taksama, mahčyma, astalavalisia tut».

Pa słovach Karabieta, u miežach padrychtoŭki da ŭviadzieńnia novaj vizy Italija vydatkavała bolš za miljona jeŭra na ŭmacavańnie IT-sietak, palapšeńnie transpartnych znosinaŭ i madernizacyju infrastruktury ŭ sielskich supolnaściach — usio heta ŭ nadziei na toje, što ličbavyja kačeŭniki, jakich pryciahvajuć cichija viaskovyja kutki Italii, zmohuć zrabić uniosak u ich ekanamičnaje raźvićcio.

Miž tym, takija harady jak Vieniecyja i Fłarencyja, užo raspracavali prahramy, jakija dapamahajuć ličbavym kačeŭnikam lahčej upisacca ŭ miascovaje žyćcio.

Prytchviradž Čaŭdchury, čyje daśledavańni ŭ Harvardskaj škole biznesu pryśviečanyja źmienie hieahrafii pracy, kaža, što pieravahi dla takich krain, jak Italija, vielizarnyja. «Pierš za ŭsio, addaleny rabotnik układaje valutu ŭ miascovuju ekanomiku, — tłumačyć jon, — Bolš taho, jany taksama naładžvajuć suviazi ź miascovymi pradprymalnikami».

Fota: Steven Zwerink/flickr.com

Fota: Steven Zwerink/flickr.com

Čaŭdchury ličyć, što abmien navykami — adna z samych vialikich mahčymaściaŭ dla krainaŭ. Jon kaža, što im važna pastaracca pryciahnuć mienavita tych kačeŭnikaŭ, jakija mohuć prynieści karyść miascovaj supolnaści.

U jakaści histaryčnaha prykładu jon pryvodzić prahramu Start-Up Chile. Jaje zapuścili ŭ 2010 hodzie i jana davała vizavyja i hrašovyja stymuły zamiežnym pradprymalnikam, jakija pravodzili hod u Čyli, raźvivajučy svaje ŭłasnyja startapy i hadujučy miascovyja talenty. Na toj čas u Čyli tolki naradžaŭsia rynak startapaŭ. Praź dziesiacihodździe, dziakujučy abmienu idejami, čylijskija pradprymalniki zapuścili «mastadontaŭ» koštam bolš za miljard dołaraŭ, uklučajučy technałahičnuju kampaniju pa vytvorčaści viehanskaj ježy NotCo i prahramu pa dastaŭcy ježy Cornershop.

«Heta dobry prykład taho, jak možna stvaryć ekasistemu, kali zaprasić talenavitych zamiežnikaŭ u svaju krainu navat usiaho na hod», — tłumačyć Čoudchury. Jon dadaje, što bolš za ŭsio ad viz ličbavych kačeŭnikaŭ vyjhrajuć krainy z ekanomikami, jakija tolki stali na šlach raźvićcia, abo nievialikija dziaržavy, jakija tradycyjna sastupali talenty bujnym krainam. «Raniej kampanii zmahalisia za talenty. Zaraz krainy i rehijony zmahajucca za talenty».

Pa prahnozach Čaŭdchury, navat bolš bujnyja ekanomiki mohuć nieŭzabavie prapanavać vizy ličbavych kačeŭnikaŭ, kab zastavacca kankurentazdolnymi. I jon ličyć, što najbolšyja pieravahi atrymajuć tyja, chto stvoryć lepšuju ekasistemu dla addalenych rabotnikaŭ. «Vy pavinny dapamahčy im padčas znachodžańnia ŭ krainie, złučyŭšy ich z adnadumcami i pradprymalnikami, — kaža jon, — Paśla ich adjezdu treba stvaryć prahramu dla «vypusknikoŭ», kab hetyja ludzi mahli zastavacca na suviazi, praciahvać rabić uniosak u raźvićcio supolnaści i viartacca».

Vizy dla ličbavych kačeŭnikaŭ mohuć adkryć šmat pierśpiektyŭnych mahčymaściaŭ, ale mohuć stvaryć novyja prablemy.

Pa słovach Kiejt Chupier i Miehan Bentan, aŭtaraŭ dakładu Instytuta mihracyjnaj palityki, jany mohuć, naprykład, vyklikać rost koštu žyćcia na miescach, uzmacnić kankurencyju za resursy i stvaryć «burbałki pryvilejaŭ». Daśledčyki pryvodziać Bali (Indaniezija) i Hoa (Indyja) u jakaści prykładaŭ isnujučych «haračych kropak» ličbavych kačeŭnikaŭ, jakija ŭ apošnija hady sutyknulisia z hetymi prablemami. Najaŭnaść takoha kłasa rabotnikaŭ, jakija karystajucca miascovaj infrastrukturaj i pasłuhami, ale nie płaciać za ich padatki, taksama moža vyklikać niezadavolenaść žycharoŭ, jakija płaciać padatki.

Niekatoryja ekśpierty taksama sumniavajucca, što vizy dla ličbavych kačeŭnikaŭ naohuł atrymajuć šyrokaje raspaŭsiudžvańnie. Daniš Saomra, zasnavalnik i hienieralny dyrektar bazy dadzienych hłabalnaj mabilnaści visadb.io, kaža, što «najbujniejšy siehmient kačeŭnikaŭ vykarystoŭvaje varyjant troch-šaścimiesiačnaj turystyčnaj vizy pa roznych pryčynach, naprykład, z-za składanaściaŭ z afarmleńniem vizy ličbavaha kačeŭnika».

Pa słovach Saomra, ciažkaja papiarovaja praca, darahija miedycynskija abśledavańni i prablemy z paćviardžeńniem štomiesiačnaha dachodu (asabliva dla fryłansieraŭ) mohuć pryvieści da taho, što mnohija kačeŭniki addajuć pieravahu turystyčnym vizam i chutkamu adjezdu, kali heta nieabchodna. U rešcie rešt, ličbavyja kačeŭniki pa svajoj pryrodzie vandroŭniki.

Adnak, prapracavaŭšy tak piać hadoŭ, Tremblej kaža: jon rady, što źviarnuŭsia pa vizu ličbavaha kačeŭnika ŭ Dubai.

«Vielmi pryjemna, kali da ciabie staviacca jak da rezidenta, niahledziačy na adsutnaść pracy abo inviestycyjaŭ», — tłumačyć jon. Prahramist płanuje vykarystoŭvać Dubaj jak bazu dla žyćcia ŭ ahladnaj budučyni — to bok, pakul biaskoncy vandroŭnik nie znojdzie nastupny dom.

Клас
20
Панылы сорам
3
Ха-ха
2
Ого
3
Сумна
3
Абуральна
3