Adzin z samych papularnych sieryjałaŭ na płatformie Netflix ciapier — «Prystanak zła» («Resident Evil»)

Adzin z samych papularnych sieryjałaŭ na płatformie Netflix ciapier — «Prystanak zła» («Resident Evil»)

Padpisny bum servisa adbyŭsia padčas pandemii: 18 młn novych klijentaŭ pa ŭsim śviecie tolki za 2021 hod. Ciapierašnija straty kampanija tłumačyła sychodam z rasijskaha rynku i pavyšeńniem cen. Adnak jość i inšyja pryčyny źnižeńnia cikavaści da stryminhu ŭ hledačoŭ.

Samaja vialikaja strata

Jašče da pačatku vajny z Ukrainaj rasijskija ŭłady abaviazali Netflix pakazvać fiederalnyja telekanały — heta patrabavańnie pavinna było ŭstupić u siłu ŭ sakaviku 2022 hoda. Kampanija vykonvać hetyja pradpisańni admoviłasia, a paśla ŭvarvańnia rasijskich vojskaŭ va Ukrainu zajaviła, što całkam sychodzić z rynku «z ulikam akaličnaściaŭ».

Pavodle zajavy kampanii, paśla hetaha jana straciła 700 tys. padpisčykaŭ. Jašče 600 tys. čałaviek pierastali karystacca jaje pasłuhami ŭ ZŠA i Kanadzie paśla pavyšeńnia cen

Paśla paviedamleńnia Netflix pra stratu padpisčykaŭ u krasaviku akcyi kampanii na ńju-jorkskaj biržy ŭpali bolš čym na 20%, i jaje rynkavy košt źniziŭsia bolš čym na 30 młrd dalaraŭ. Pačali padać u canie akcyi i inšych firmaŭ, źviazanych z kinaindustryjaj, u tym liku Disney.

Adnak rasijskija straty — tolki častka biady. Ličby, ahučanyja kiraŭnictvam Netflix u aŭtorak na hetym tydni, stali samym mocnym padzieńniem za ŭsiu historyju kampanii. Bolš za ŭsio padpisčykaŭ pakinuli jaje ŭ ZŠA i Kanadzie, na druhim miescy — Jeŭropa.

Pa słovach Haja Bisona z analityčnaj kampanii Ampere Analysis, strata kantrolu nad rynkam dla Netflix niepaźbiežnaja. «Kali vy tak doŭha trymajciesia ŭ lidarach, jość tolki adzin napramak ruchu, asabliva kali zapuskajucca mnostva kankurentaŭ. Heta jak raz toje, što adbyvajecca z Netflix apošnija dva hady», — ličyć Bison.

Cana akcyj Netflix upała bolš čym na 60% u hetym hodzie, tak jak inviestary niezadavolenyja jaje pierśpiektyvami. «Strata padpisčykaŭ Netflix była čakanaj, ale heta zastajecca balučym pytańniem dla kampanii, dachody jakoj całkam zaležać ad kolkaści padpisak», — tłumačyć analityk Insider Intelligence Ros Bienieš.

Kudy sychodziać hledačy

Brytanskija ekśpierty adznačajuć, što ŭsio mienš ludziej hatovyja apłačvać padpisku ŭślapuju, nie budučy ŭpeŭnienymi, što znojduć niešta da spadoby. Niekatorym sieryjały pierastali zdavacca pryvabnymi va ŭmovach, kali siamiejny biudžet skurčyŭsia na fonie pandemii, inflacyi i rostu cen na enierhanośbity. Dy i kankurenty nie dremluć, vyšukvajučy novyja cikavyja prapanovy dla hledačoŭ.

26-hadovy brytaniec Džejms Lejpier — adzin z tych, chto adpisaŭsia ad Netflix u apošnija miesiacy. «U minułym hodzie ja kupiŭ dom, — tłumačyć małady čałaviek. — I ciapier starajusia zrezać svaje traty, tamu naohuł admianiŭ usie štomiesiačnyja padpiski».

Paŭpłyvaŭ na heta, sa słoŭ Lejpiera, jašče i rost cen na haz i elektryčnaść u Brytanii. «U niejki momant u mianie byli padpiski až na čatyry stryminhavyja servisy, jakija ja tołkam i nie hladzieŭ, a heta istotnyja hrošy. Netflix pajšoŭ pad nož pieršym, pakolki mianie tam mała što pryciahvała», — kaža jon. I dadaje: «Piać ci šeść hadoŭ tamu ja hladzieŭ amal usie na Netflix, a ciapier tam mała kantentu, i mnie mała što z hetaha cikava».

Ź Lejpieram zhadžajecca jaho adnahodak Mećju Roŭz. Jon kaža, što hladzić televizar našmat mienš z-za taho, što kantent niedastatkova dobry. «U Netflix jość vydatnyja sieryjały, takija jak «Vielmi dziŭnyja spravy» («Stranger Things»), «Hulnia ŭ kalmara», ale jość šmat prahram nie samaj vysokaj jakaści, — miarkuje Roŭz. — Hety brend bolš nie zdajecca premijalnym, i ja saču tolki za bujnymi chitami, bo ŭsie ich abmiarkoŭvajuć».

Zaraz Roŭz płacić tolki za Disney+, pakolki lubić «Zornyja vojny», admianiŭšy ŭ minułym hodzie padpiski na inšyja stryminhavyja servisy, uklučajučy Spotify. Praŭda pryznajecca, što imi jon časam karystajecca, z dapamohaj pasłuhi probnaha biaspłatnaha času dla novych klijentaŭ.

Dla prahladu Netflix małady čałaviek vykarystoŭvaje akaŭnt svajoj siastry, ale adznačaje, što kali b jana jaho zakryła, sam by jon na płatformu nie padpisaŭsia.

Bolšuju častku videa Roŭz, pavodle jaho słoŭ, hladzić na YouTube, «tamu što jon karaciej i padobny na doŭhi TikTok» z «sapraŭdy cikavymi karotkimi dakumientalnymi filmami», za jakija nie treba płacić.

«Hłupstva i šedeŭry»

Pa danych kampanii pa daśledavańni rynku Kantar Group, usio bolš brytancaŭ dumajuć hetak ža, jak Džejms Lejpier. U paraŭnańni ź minułym hodam kolkaść chatnich haspadarak, u jakich jość padpiska choć by na adzin stryminhavy servis, pamienšyłasia na 700 tysiač. Čaściej za ŭsio sychodziać maładyja hledačy pryčym tyja, kamu mienš 24 hadoŭ, usio čaściej karystajucca alternatyŭnymi płatformami, takimi jak BBC iPlayer (dastupny tolki ŭ Brytanii stryminhavy servis Bi-bi-si) abo ITV Hub (anałahičny servis brytanskaha kamiercyjnaha telekanała ITV).

«Hulnia ŭ kalmara», «Vielmi dziŭnyja spravy» i «Brydžertany» prynieśli Netflix vielizarny pośpiech, adnak jaje novaja stratehija vytvorčaści jak maha bolšaha abjomu kantentu pryviała da niepažadanaha vyniku, ličyć telekrytyk Chejli Kempbeł.

«Dumaju, Netflix hublaje padpisčykaŭ, tamu što praciahvaje vypuskać biaskoncyja šou zamiest taho, kab na siekundu spynicca i acanić ich jakaść», — tłumačyć jana.

Na dumku Chejli, «suadnosiny hłupstva i šedeŭraŭ» u Netflix nie vytrymlivaje nijakaj krytyki, choć ciapier kampanija imkniecca pracavać bolš staranna, vypuskajučy takija šoŭ, jak moładzievaja drama pra ŁHBT-padletkaŭ «Z zamirańniem serca» («Heartstopper»).

«Ciapier samaje cikavaje miesca dla telešou Apple TV+, tamu što, zdajecca, jany sapraŭdy ryzykujuć i ŭkładvajuć hrošy ŭ stvareńnie takich rečaŭ, jak «Zichatlivyja» [Shining Girls — fantastyčny kryminalny mini-sieryjał] abo «Padzieł» [Severance — fantastyčny sieryjał Bena Stylera], — ličyć Kempbeł.

Pa dadzienych kampanii Kantar Group, samaja vialikaja kolkaść novych padpisčykaŭ u Vialikabrytanii za apošnija try miesiacy pryciahnuŭ servis Amazon Prime. Chejli Kempbeł tłumačyć hety pośpiech tym, što najbolš cikavyja šou na hetaj płatformie zrobleny nie samaj kampanijaj Amazon, a takimi studyjami, jak HBO.

«Skačuć padpiski» i rekłama

Stryminhavy servis źbirajecca zmahacca z sumiesnym vykarystańniem akaŭntaŭ, miarkujučy, što heta źnižaje rost kolkaści padpisčykaŭ. «Sumiesnaje karystańnie» kaštuje kampanii, pa niekatorych acenak, 6 młrd dalaraŭ štohod.

Adnak vyrašeńnie hetaj prablemy kiraŭnictvu Netflix nie ŭdavałasia znajści hadami. Kampanija ŭviała dadatkovuju płatu za sumiesnaje karystańnie akaŭntami ŭ Łacinskaj Amierycy i spadziajecca paŭtaryć hetuju madel u inšych rehijonach.

Akramia taho, stryminhavyja płatformy sutykajucca ź fienomienam «skačučych» padpisak — hledačy adpisvajucca ad adnych i padklučajucca da inšych servisaŭ, u zaležnaści ad taho, što jany chočuć pahladzieć u dadzieny momant.

Netflix spadziajecca pryciahnuć hledačoŭ novymi tannymi servisami, jakija buduć finansavacca za košt rekłamy. Zapuścić ich kampanija płanuje ŭ pačatku nastupnaha hoda.

Na dumku Haja Bisona, servis z rekłamaj patencyjna moža pryciahnuć jak isnujučych klijentaŭ, schilnych sychodzić z-za rostu cen, tak i tych, chto aścierahajecca afarmlać doŭhaterminovuju padpisku.

I, mahčyma, ličyć Bison, dyviersifikacyja dachodu i atrymańnie jašče adnaho kanała prybytku, akramia padpiski, dazvolić Netflix zachavać uzrovień svajoj vyručki ci navat atrymlivać bolš.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?