Volha Filistovič maje adukacyju łahapieda i ŭ charavym i vakalnym mastactvie, ale čytaje lekcyi pa seksualnym vychavańni

Volha Filistovič maje adukacyju łahapieda i ŭ charavym i vakalnym mastactvie, ale čytaje lekcyi pa seksualnym vychavańni

U aktavaj zale škoły baranavickaj škoły №14 pierad dziesiacikłaśnikami vystupaje Volha Filistovič — łahapied i defiektołah. Ale raskazvaje jana školnikam pra kachańnie i seks.

Na ekranie za jaje śpinaju źjaŭlajecca vialikaje fota — złosnyja dzieci ź pierakošanymi tvarami. 

«Vy bačycie ahresiŭnych dziaciej? Vy viedajecie, što jany adkazvajuć za biesparadačnyja pałavyja znosiny? Aŭtyzm — heta mutacyja, jakaja adbyvajecca padčas biesparadačnych pałavych znosin!» — raskazvaje dziesiacikłaśnikam Filistovič. — Kali ŭ vas dzicia z aŭtyzmam, mahčyma, u hetym vinavaty vaš dzied albo pradzied, jaki vioŭ biesparadačnaje pałavoje žyćcio.

Filistovič pazicyjanuje siabie łahapiedam i muzyčnym terapieŭtam. Akramia taho, jana dyrektarka «Centra prykładnoha analizu pavodzinaŭ», dzie zajmajucca dziećmi z prablemami pavodzinaŭ i raźvićcia. 

Filistovič nie tolki pracuje ź dziećmi, a jašče i pravodzić navučalnyja kursy. 

Volha Filistovič raspaŭsiudžvaje psieŭdanavukovuju teoryju, što dzieci atrymlivajuć hieny ŭsich mužčyn, ź jakimi kali-niebudź byŭ seksualny kantakt u žančyny. Na heta nie ŭpłyvaje navat, ci była kantracepcyja! «Załatym stahodździem Biełarusi», na dumku Filistovič, było XVI stahodździe — bo «chryścijanskija kaštoŭnaści byli fundamientam siamji i žyćcia, a nie prosta farmalnaściu».

Ale, mahčyma, Volha prosta nastolki adukavany śpiecyjalist u bijałohii, što dzielicca pieradavymi daśledavańniami?

Zusim naadvarot. U svaich zajavach jana spasyłajecca, naprykład, na Piatra Harajeva, čyje kancepcyi pra «dvuchbakovy enierhainfarmacyjny abmien partnioraŭ na chvalevym uzroŭni DNK» pryznanyja antynavukovymi.

A sama Filistovič atrymała voś takuju adukacyju: «BDPU im. M. Tanka, kafiedra łahapiedyi, Univiersitet kultury i mastactvaŭ, kafiedra charavoha i vakalnaha mastactva».

Jana hastraluje pa ŭsioj Biełarusi: čytaje lekcyi i sieminary dla rabotnikaŭ centraŭ pracy z aŭtyzmam, vystupaje ŭ dziaržaŭnych ustanovach. Taksama čytaje lekcyi ŭ Baranavickim univiersitecie.

Što jana tam raskazvaje — toje, što i piša ŭ svaim instahramie? Tady heta prosta niebiaśpiečna dla našych dziaciej.

«Filistovič [na videa sa škoły] kaža prosta nieadekvatnyja rečy, — kaža «Našaj Nivie» dyrektarka adnaho ź biełaruskich inkluziŭnych centraŭ. Surazmoŭca paprasiła nie ŭkazvać jaje imia. — Jana vykazvaje svaje dadumki, jakija nie majuć nijakaha dačynieńnia da navukovych padychodaŭ».

Akazvajecca, Filistovič daŭno zaŭvažyli ludzi, jakija pracujuć ź dziećmi z aŭtyzmam. I ździvilisia, miakka kažučy.

«Jana navat u instahramie vykładvaje roliki, dzie zahadvaje, naprykład, mamie nie rehavać na kryk dzicia. Ci ŭtrymlivaje dzicia na miescy siłaj, vykarystoŭvaje pakarańni. Ale dzieci na zaniatkach nie pavinny kryčać. I ŭsie sučasnyja mietodyki praduhledžvajuć miakki padychod, supracoŭnictva ź dziciom, pazityŭnaje padmacavańnie, a nie niehatyŭnaje.

Faktyčna, usie mietodyki karekcyi pavodzinaŭ dziaciej aŭtarskija — ale jość tyja, jakija daŭno pravieranyja, jakimi karystajucca va ŭsim śviecie. U takich mietodykach jość pratakoł, jaki harantuje peŭny vynik, — tłumačyć surazmoŭca. — I nichto z praktykujučych śpiecyjalistaŭ nie padtrymaje mietady pracy Filistovič. Jana sama niešta vydumała i heta vykarystoŭvaje».

Zapis svajho vystupu ŭ baranavickaj škole Filistovič vykłała ŭ instahramie. Atrymała taki škvał niehatyvu, što spačatku zakryła kamientary, a paśla zapisała rolik z tłumačeńniem. Praŭda, tam jana paŭtaryła svaje pierakanańni:

«Pryčyny aŭtyzmu — ich šmat. U tym liku sapraŭdy psichafizičnyja nastupstvy roznaha rodu destruktyŭnych znosin. I ja chacieła padkreślić u svaim vystupie heta». Taksama jana paviedamiła, što baćki dziaciej z aŭtyzmam ahresiŭna adreahavali na jaje vystup, bo «mamy nie prymajuć svaich prablemnych dziaciej, u ich unutry hetaje pytańnie nie vyrašanaje». A sama Volha, maŭlaŭ, prosta zhadała dziaciej z aŭtyzmam, kab dać urok moładzi.

Mama dziciaci z aŭtyzmam rastłumačyła «Našaj Nivie», čamu dziejańni i słovy Filistovič jaje šakavali: 

«Ja jak mama školnika, jakaja šmat vysiłkaŭ addała na intehracyju jaho ŭ škołu, na razmovy i tłumačeńni, kab syna pryniali inšyja dzieci, baču, što słovy Filistovič mohuć heta ŭsio ŭziać i pierakreślić. Kali čałaviek viešaje klajmo na dziaciej, školniki nie buduć prymać ani takoje dzicia, ani jaho baćkoŭ. Heta mianie bolš za ŭsio šakavała. My ź dziećmi prajšli ŭsie mahčymyja daśledavańni: hienietyčnyja, nieŭrałahičnyja, paŭsiul. I nichto nidzie navat nie zaikaŭsia, što heta hienietyčnaja mutacyja.

Siońnia aŭtyzm daśledujecca, ale daśledavańni nie paćviardžajuć vysnoŭ pra hienietyčnyja mutacyi, iduć sprečki ŭvohule ci heta psichijatryja, ci nieŭrałohija. I słovy Filistovič prosta antynavuka. Jana kaža pra niejkija danyja — niama takich danych. I heta tranślujecca školnikam! Ja b maryła, kab pierad tymi dziećmi chtości vystupiŭ z abviaržeńniem, kab im nie zabivali hałovy takim dzikunstvam, kab jany nie dumali pra nas jak pra niejkich zahannych ludziej.

Tranślavać takoje dzieciam — heta žudasna, heta niapravilna. Takoha čałavieka ŭvohule nielha padpuskać da dziaciej!»

«Naša Niva» źviazałasia z Volhaj Filistovič. 

Filistovič raskazała, što ŭ škole jaje zaprasiŭ vystupić psichołah: maŭlaŭ, raniej jana vystupała ŭ licei, dzie toj psichołah pracavaŭ, jamu vielmi spadabałasia. Ciapier jon pierajšoŭ u škołu №14 — i pryciahnuŭ tudy Filistovič.

«Naša Niva» pacikaviłasia, ci pravilna lakać školnikaŭ dziećmi z aŭtyzmam.

«Ja nie pałochała, a papiaredžvała, što biesparadačnyja pałavyja znosiny, zaležnaści ŭpłyvajuć na zdaroŭje dziaciej, harmanalnuju sistemu padletkaŭ, — adkazała jana. — Ja pracuju štodnia z takimi dziećmi i na prykładzie hetych dziaciej ja mahu skazać da čaho pryvodziać hulni sa zdaroŭjem, biezadkaznaje staŭleńnie».

Ci jana nie dumaje, što jaje vysnovy antynavukovyja?

«Vy viedajecie, što siońnia mikrapalaryzacyja, šmatlikija mietady taksama šarłatanstva, bo jany nie navukova dakazanyja. Ale jany ŭžyvajucca da dziaciej z aŭtyzmam, ekśpierymienty staviacca na dzieciach z aŭtyzmam, razumiejecie? Heta taksama šarłatanstva, navukaj nie dakazana. Ale jak mietodyka prymajecca, maje miesca być jak padychod da karekcyi, — adkazała jana. — Čamu ja nie maju prava padychodaŭ niejkich prytrymlivacca, spasyłacca na hetyja daśledavańni? Chto b ich nie nazyvaŭ šarłatanstvam, ale heta navukovyja daśledavańni».

Filistovič upeŭnienaja, što pałavyja znosiny ŭpłyvajuć na hienietyčny kod.

«Heta ja budu śćviardžać zaŭsiody, i nichto heta nie nazavie šarłatanstvam, bo heta žyćcio!» — zajaviła Filistovič.

Adkul Volha tak dobra raźbirajecca ŭ hienietycy? Dzie jana vyvučała jaje?

«Viedajecie, ja zaprašaju vas sustrecca i pahavaryć, — adkazała jana «Našaj Nivie». — Pa telefonie zaraz raskazvać pra svaju adukacyju, svoj šlach… Davajcie aficyjna sustreniemsia, vy aficyjna spytajecie, ja aficyjna adkažu».

A pytańnie pra kafiedru charavych śpievaŭ uvohule pryviało da skančeńnia razmovy.

«Davajcie aficyjny zapyt, ja vam budu aficyjna adkazvać. Bo vy šmat pytańniaŭ zadajecie, adbirajecie ŭ mianie masu asabistaha času», — skazała Volha Filistovič. 

Клас
8
Панылы сорам
101
Ха-ха
8
Ого
5
Сумна
11
Абуральна
57