Fota: BBC Food

Fota: BBC Food

Kab zhatavać kurycu z syram, viandlinaj i kabačkami, vam treba:

  • 1 kurynaja hrudka biez skury, razrezanaja ŭzdoŭž napałovu
  • 2 łusty ćviordaha syru, typu hałandskaha ci šviejcarskaha, takoj ža daŭžyni, jak i kurynaja hrudka
  • 2 łusty viandliny takoj ža daŭžyni, jak i kurynaja hrudka
  • 2 halinki śviežaha razmarynu takoj ža daŭžyni, jak i kurynaja hrudka — abo trochi sušanaha razmarynu, kali śviežaha niamašaka
  • troški muki prysypać
  • 10 hramaŭ masła
  • 5 stałovych łyžak aleju — najlepš aliŭkavaha, ale možna i inšaha
  • sol i mołaty čorny pierac
  • čverć šklanki biełaha vina
  • 2 kabački, narezanyja kruhlikami
  • 2 pamidory, narezanyja łustačkami
  • zdrabnionaje liście ź dźviuch halinak majaranu (abo čajnaja łyžka sušanaha majaranu)
  • 2 stałovyja łyžki ciortaha syru — najlepš parmiezanu
  1. Razahrejcie duchoŭku da 230 hradusaŭ.
  2. Zdymicie liście z razmarynu i drobna jaho narežcie. Vaźmicie hołaje ściabło razmarynu i zavastrycie jaho toŭsty kaniec, kab atrymałasia špažka (možna zamianić zubačystkami ci inšymi špažkami).
  3. Trochi adbicie kavałki kurycy małatkom dla miasa abo kačałkaj, potym prypraŭcie kurycu sollu i čornym piercam, pasypcie razmarynam.
  4. Na kožny kavałak kurycy pakładzicie spačatku pa łuście syru, a potym pa łuście viandliny.
  5. Pratknicie kuracinu z syram i viandlinaj ściabłom razmarynu ci špažkaj, kab strava nie razvaliłasia. Kali vy brali sušany razmaryn, dla hetaha možna vykarystać špažku ci zubačystku
  6. Kab zhatavać kabački, vaźmicie nievialikuju formu dla zapiakańnia i vyšmarujcie jaje dźviuma stałovymi łyžkami aleju.
  7. Vykładvajcie ŭ formu pa čarzie łusty kabačkoŭ i pamidoraŭ tak, kab kožny novy kavałak harodniny krychu prykryvaŭ inšy. Prypraŭcie sollu i piercam.
  8. Palicie źvierchu adnoj stałovaj łyžkaj aleju, pasypcie majaranam i parmiezanam.
  9. Pastaŭcie harodninu ŭ duchoŭku na 4—5 chvilin, pakul syr nie pačnie płavicca i nie stanie załacistym.
  10. Tym časam absypcie hołuju častku kurycy mukoj i strasicie liški.
  11. Razahrejcie ŭ patelni na siarednim ahni masła i 2 stałovyja łyžki aliŭkavaha aleju. Kali masła pačnie pienicca, pakładzicie ŭ patelniu kurycu. Spačatku smažcie jaje na siarednim ahni miakaćciu ŭniz prykładna dźvie chviliny ci da załacista-karyčnievaha koleru, potym pieraviarnicie kurycu i piačycie jaje adnu chvilinu na baku viandliny da załacistaha koleru.
  12. Znoŭ pieraviarnicie kurycu i dadajcie ŭ patelniu vino. Nahravajcie, pakul vino nie zakipić, potym źmienšycie ahoń i hatujcie kurycu, pakul vadkaść amal całkam nie vyparycca. Praviercie, ci hatovaja kuryca, potym dastańcie jaje i pierakładzicie na talerku.
  13. Dadajcie ŭ hetuju ž patelniu trochi masła i rastapicie jaho, kab masła źmiašałasia z reštkami vina i atrymaŭsia sous.
  14. Dastańcie z duchoŭki kabački i pamidory i apyrskajcie ich aliŭkavym alejem pierad padačaj na stoł.
  15. Palicie kurycu sousam i adrazu ž padavajcie jaje z zapiečanaj harodninaj.

Recept na vychadnyja. Piačeńnie z šakaładam — lohki i smačny chatni desiert

Recept na vychadnyja. Kleftyka — sakavitaja baranina z hrečaskim kałarytam

Recept na vychadnyja. Šakaładny mus z aliŭkavym alejem — dalikatnaja strava dla viačery z haściami

Клас
5
Панылы сорам
1
Ха-ха
1
Ого
2
Сумна
1
Абуральна
2