Fota: Baidu.

Fota: Baidu.

Baidu nie była pieršaprachodcam. Raniej padobnyja pryłady byli raspracavany IBM, Google i inšymi amierykanskimi kampanijami, jakija dahetul źjaŭlajucca technałahičnymi lidarami.

Kampanija Baidu zajaviła, što dostup da jaje kampjutara dastupny biaspłatna praz veb-sajt i mabilnuju prahramu.

«Heta budzie słužyć asnovaj dla taho, kab ludzi daviedalisia bolš pra technałohiju», — kaža Ivona Hao, dacent Centra kvantavych technałohij Nacyjanalnaha ŭniviersiteta Sinhapura.

Pakul što navukoŭcy spračajucca, ci možna budzie pierajści da kamiercyjnaha vykarystańnia kvantavych kampjutaraŭ.

Matematyčnyja madeli pakazvajuć, što realizavanyja kvantavyja kampjutary zmohuć za niekalki siekund vyrašać niekatoryja prablemy, na jakija navat samym sučasnym i chutkim supierkampjutaram spatrebiacca tysiačy ci miljony hadoŭ.

Svaju niezvyčajnuju chutkaść kvantavyja kampjutary majuć dziakujučy vykarystańniu tak zvanych kvantavych bitaŭ, abo kubitaŭ, zamiest ličbavych nuloŭ i adzinak, jakija vykarystoŭvajucca dla pieradačy danych u zvyčajnych kampjutarach.

Bity, jak viadomyja nuli i adzinki, mohuć mieć tolki adno značeńnie. Ale kubity, jakija zakadavanyja ŭ subatamnych i atamnych čaścicach, uklučajučy elektrony, fatony i ijony, mohuć isnavać jak nul i adzinka adnačasova. Heta źjava, viadomaja jak supierpazicyja, robić kubity nadzvyčaj efiektyŭnymi pry apracoŭcy peŭnych vyličeńniaŭ, naprykład, nieabchodnych dla madelavańnia fizičnaha śvietu abo aptymizacyi biznes-pracesaŭ.

Kubity taksama majuć zdolnaściu ŭvachodzić u kvantavuju zabłytanaść, što aznačaje, što dźvie čaścicy na adlehłaści buduć adlustroŭvać pavodziny adna adnoj, jak byccam jany źviazany. Takaja funkcyja moža być vykarystana dla kaardynacyi vyličeńniaŭ.

Nahadajem, troje fizikaŭ, jakija paćvierdzili isnavańnie hetaj źjavy, atrymali apošniuju Nobieleŭskuju premiju pa fizicy. Vyśvietlić, jak kantralavać hetyja ŭłaścivaści, akazałasia vialikaj prablemaj. Kali daśledčykam heta ŭdasca, kvantavyja kampjutary dazvolać vytvorcam akumulataraŭ pradkazvać składanyja chimičnyja reakcyi dla raspracoŭki bolš pradukcyjnych pryład. Anałahična kampjutary mohuć paskoryć raspracoŭku novych lekaŭ, dapamahajučy vytvorcam madelavać zhortvańnie białku. Heta składany praces, z dapamohaj jakoha vialikija bijałahičnyja malekuły prymajuć svaju formu.

Kvantavyja kampjutary taksama mohuć być zdolnyja ŭzłomvać standartnaje šyfravańnie. Hety faktar vyklikaje vialikuju zakłapočanaść jak u finansavych instytutaŭ, tak i va ŭradaŭ.

Kvantavyja kampjutary chutčej, čym tradycyjnyja, znachodziać aptymalnyja varyjanty łancužkoŭ vyličeńniaŭ.

Źleva pakazana, jak pracuje tradycyjny kampjutar. Sprava — kvantavy. Krynica: Google Quantum AI

Źleva pakazana, jak pracuje tradycyjny kampjutar. Sprava — kvantavy. Krynica: Google Quantum AI

Kitaj, ZŠA, Hiermanija, Francyja i Indyja vyłučajuć kałasalnyja hrošy na daśledavańni kvantavych technałohij. U paraŭnańni z ZŠA, Kitaj pozna ŭstupiŭ u «kvantavuju honku».

Pry stvareńni svajho kampjutara Baidu abapirałasia na inavacyi kitajskich univiersitetaŭ. Vašynhton užo imkniecca zapavolić pośpiechi Kitaja. Letaś Ministerstva handlu ZŠA zabaraniła ekspart vysokatechnałahičnaha abstalavańnia vaśmi kitajskim kampanijam i łabaratoryjam.

Bolš šyroki kantrol za ekspartam abstalavańnia dla vytvorčaści čypaŭ taksama paŭpłyvaŭ na kvantavyja kampjutary. Amierykanskija navukoŭcy kažuć, što kitajskim studentam stała ciažej atrymać vizy dla praviadzieńnia kvantavych daśledavańniaŭ u ZŠA.

Ekśpierty śćviardžajuć, što dasiahnieńni Kitaja ŭ halinie kvantavych vyličeńniaŭ prynieśli karyść hetaj halinie va ŭsim śviecie, dadajučy, što novyja abmiežavańni zapavolać tempy navukovaha prahresu. Pałova ŭsich apublikavanych prac pa kvantavych daśledavańniach źjaŭlajecca vynikam mižnarodnaha supracoŭnictva, u tym liku amierykanskich i kitajskich navukoŭcaŭ.

Patrebna pravieści vialikuju kolkaść daśledavańniaŭ, pierš čym kvantavyja kampjutary całkam raskryjuć svoj patencyjał. Daśledčyki miarkujuć, što stvareńnie kvantavaha kampjutara, dastatkova mahutnaha, kab uzłamać isnujučyja pratakoły šyfravańnia danych, zapatrabuje miljonaŭ kubitaŭ. Da hetaha čałaviectvu iści jašče nie mienš za 10 hadoŭ.

Amierykanskaja IBM, lidar industryi, stvaryła kvantavy kamputar z 127 kubitaŭ. Baidu kaža, što jaje kampjutar maje 10 kubitaŭ, i kampanija płanuje vypuścić 36-kubitny kampjutar u nastupnym hodzie.

Zaraz navukoŭcy va ŭsim śviecie šukajuć sposaby stvareńnia bolš daskanałych kvantavych kampjutaraŭ, u tym liku vypraboŭvajuć roznyja čaścicy ŭ jakaści kubitaŭ i vykarystoŭvajuć roznyja mietady dla ich kiravańnia.

Samaja papularnaja technałohija kvantavych kampjutaraŭ, jakuju raspracoŭvajuć IBM, Google, Rigetti i ciapier Baidu, ažyćciaŭlajeca z dapamohaj pryłady, jakaja astudžaje kampjutarny čyp da zvyšnizkich tempieratur, pieravodziačy jaho elektrony ŭ kvantavy stan.

Клас
27
Панылы сорам
2
Ха-ха
2
Ого
9
Сумна
4
Абуральна
9