Fota: pixabay.com

Fota: pixabay.com

Jak časta sustrakajecca prastatyt

Kala 25% mužčyn na praciahu žyćcia adčuvajuć simptomy, jakija dazvalajuć pastavić im hety dyjahnaz.

Kožny dziasiaty mužčyna maje takija simptomy prastatytu, jakija im realna pieraškadžajuć žyć.

Kala 75% mužčyn, jakija pamierli raptoŭna ad roznych pryčyn, u tym liku i paśla DTZ, jak pakazała vykryćcio, mieli simptomy prastatytu, choć skarhaŭ u ich nie było.

Adenoma prastaty čaściej sustrakajecca ŭ mužčyn paśla 50. Prastatyt ža čaściej byvaje ŭ maładych mužčyn i ŭ mužčyn siaredniaha ŭzrostu.

Jakija byvajuć vidy prastatytu

Isnuje čatyry vyhladu prastatytu.

Bieśsimptomny prastatyt. Hety vid prastatytu zvyčajna vyjaŭlajecca ŭ dvuch vypadkach: pry abśledavańni na biaspłodździe i pry anatamiravańni.

Vostry bakteryjalnaj prastatyt. Sustrakajecca nadzvyčaj redka. Supravadžajecca vysokaj tempieraturaj, vostrymi bolami ŭ vobłaści małoha taza i inšymi simptomami. Lečać jaho ŭ stacyjanary.

Chraničny bakteryjalny prastatyt. Simptomy nahadvajuć simptomy adenomy prastaty: jość prablemy z močavypuskańniem, moža być dyskamfort u žyvacie, pachvinie, pajaśnicy. Pryčyny čaściej za ŭsio — pryrodžanyja abo nabytyja anatamičnyja abo fizijałahičnyja defiekty močavyvodziačych šlachoŭ. Časam — infiekcyi, jakija majuć miesca ŭ ludziej ź imunadeficytam, aŭtaimunnymi zachvorvańniami, jak uskładnieńnie pry suchotach nyrak.

Bakteryjalnyja prastatyty (jak vostry, tak i chraničny) sustrakajucca vielmi redka, u 2—5% usich vypadkaŭ prastatytu. 95% prastatytaŭ nie majuć nijakich adnosinaŭ da infiekcyi. I prastatyt, darečy, nie adnosicca da zachvorvańniaŭ, jakija pieradajucca pałavym šlacham.

Chraničny abakteryjalny prastatyt. Jaho nazyvajuć sindromam chraničnaha tazavaha bolu. Heta samy raspaŭsiudžany vid prastatytu, na jaho prypadaje kala 95% usich vypadkaŭ hetaj chvaroby. 

Asnoŭny jaho simptom — boli ŭ pachvinie, tazie, pałavym orhanie i h.d. Boli chvalujuć pry im mužčynu bolš, čym prablemy z močavypuskańniem.

Prykładna ŭ čverci chvorych na chraničny prastatyt jość chraničnyja zapalenčyja zachvorvańni kišačnika, prablemy z mačavym puzyrom abo ŭ siemiavynosiačaj pratocy.

Pryčyny chraničnaha prastatytu

Jak časta byvaje ź vielmi raspaŭsiudžanym zachvorvańniem, miedycynskaja navuka nie daje vyraznaha adnaznačnaha adkazu na pytańnie, u čym jaho pryčyna. Pieraličvajecca mnostva faktaraŭ, jakija mohuć pryvodzić da chraničnaha prastatytu, ale pry hetym sam miechanizm da kanca nie zrazumieły.

Možna pravieści asacyjacyju ź mihreńniu, jakuju składana apisać i rastłumačyć. Tut niešta padobnaje, tolki ŭ nižniaj častcy cieła. I taksama vialikaje značeńnie maje stan niervovaj sistemy, praca sasudaŭ. Tamu ŭ prastatytu jość suviaź sa stanam niervovaj sistemy: u razumnych, refleksujučych mužčyn, a taksama kali čałaviek niervujecca, adčuvaje stresy, prastatyt vyjaŭlajecca čaściej.

Taksama značnymi faktarami raźvićcia chvaroby razhladajucca pieraniesienyja infiekcyi močavyvodziačych šlachoŭ i inšyja infiekcyi — nyrak, parapraktyt. Surjoznym faktaram ryzyki ličycca katetaryzacyja mačavoha puzyra jak mahčymaha sposabu zaniasieńnia infiekcyi.

Asablivaści dyjahnazavańnia

Prastatyt — dyjahnaz vyklučeńnia. U chvoraha, jaki skardzicca na chraničnyja tazavyja boli, treba vyklučyć najaŭnaść inšych niebiaśpiečnych zachvorvańniaŭ — šukajuć rak mačavoha puzyra, zapalenčyja pracesy ŭ močavyvodziačych šlachach, zapalenčyja pracesy ŭ nyrkach, rak prastaty, rak pramoj kiški i h.d. I kali ničoha nie znachodziać, zastajecca dyjahnaz vyklučeńnia — chraničny prastatyt. Chvoramu robiać UHD, palcavaje rektalnaje daśledavańnie dla detalizacyi dyjahnazu.

Lačeńnie

Prastatyt sustrakajecca davoli časta, a pryncypy dyjahnostyki hetaj chvaroby davoli raspłyvistyja, tamu niadobrasumlennyja farmaceŭty dobra zarablajuć na šyroka razrekłamavanych i nieefiektyŭnych preparatach, čamu spryjajuć i mužčynskija asablivaści charaktaru (nieluboŭ da miedycyny i niedyscyplinavanaść u vykanańni pryznačeńniaŭ daktaroŭ).

Pry bakteryjalnych prastatytach, što vidavočna, vypisvajuć antybijotyki. Adnak mnohija miedyki pišuć, što navat kali havorka idzie pra ŭpieršyniu dyjahnazavany chraničny abakteryjalny prastatyt, antybijotyki taksama šmat kamu dapamahajuć. Tamu jość zdahadka, što isnuje niejki infiekcyjny ahient, jakoha miedycyna da hetaha času nie identyfikavała i jaki moža mieć da hetaha dačynieńnie.

Antybijotyki pry lačeńni chraničnaha prastatytu vykarystoŭvajuć doŭhim kursam, jak praviła, nie mienš za 6—12 tydniaŭ.

Jašče adna reč. Kali ŭ mužčyny ŭźnikajuć prablemy močapałavoj sistemy, jon pačynaje siabie nakručvać, časta raźvivajucca paničnyja nastroi, depresija, tamu, jak heta ni dziŭna, antydepresanty — adna z samych efiektyŭnych hrup preparataŭ pry lačeńni chraničnaha prastatytu.

Ź niemiedykamientoznych sposabaŭ lačeńnia mała što zjaŭlajecca abjektyŭna efiektyŭnym.

Na dumku mnohich miedykaŭ, realna dapamahaje masaž prastaty, jaki robiać u kabiniecie śpiecyjalista. Ale słuchajcie svoj arhanizm. Kali vam realna ad jaho lahčej, možacie praciahvać, kali tołku niama — spyniajcie.

Toje ž tyčycca ciopłych vannaŭ.

U navukovaj litaratury niama daśledavańniaŭ, jakija b pakazvali na pramuju suviaź simptomaŭ chraničnaha prastatytu z rehularnaściu pałavoha žyćcia, ale praktyčna ŭsie ŭrołahi nastojvajuć na tym, što rehularnaja ejakulacyja — najvažniejšaja ŭmova ŭ prafiłaktycy i lačeńni chraničnaha prastatytu.

Hetak ža staviacca śpiecyjalisty i da taho, što nieabchodna pić dastatkovuju kolkaść vadkaści. A voś ałkahol, vostraja ježa, kafiein — nie iduć na karyść. Chacia tut nie abaviazkova całkam ich vyklučać, dastatkova nie złoŭžyvać.

Faktary ryzyki

Akramia ŭžo zhadanych faktaraŭ, jakija spryjajuć raźvićciu prastatytu, važnym pravakacyjnym faktaram zjaŭlajecca padniaćcie ciažaraŭ z poŭnym mačavym puzyrom, a taksama doŭhaje siadzieńnie na miescy, asabliva ŭ spałučeńni ź vibracyjaj. Heta tyčycca dalnabojščykaŭ i viełasipiedystaŭ.

Jašče adzin važny faktar ryzyki — niasvoječasovaje mačavypuskańnie. To-bok nie varta, jak kažuć, tryvać.

Atłuścieńnie — taksama adnosicca da faktaraŭ ryzyki.

Mif

Nie isnuje niepasrednaj suviazi pamiž prastatytam i impatencyjaj. Inšaja sprava, što chraničny bol pry prastatytach, jaki prosta adciahvaje, chvaluje čałavieka, pryvodzić da prablem z patencyjaj.

Čytajcie taksama:

Ci karysna spać u škarpetkach? Doktar nie sumniajecca

«Na pusty straŭnik» — heta kali? Kolki času ježa pravodzić u nas u straŭniku?

Paznohci mohuć być prykmietaj hroznaj chvaroby. Jak heta zaŭvažyć?

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?