Hramadstva

Pakazańni zasakrečanych śviedak i dopyt mytnikaŭ: prajšli čaćviortaje i piataje pasiadžeńni pa «spravie Viasny»

U sudzie Leninskaha rajona Minska 11 i 12 studzienia praciahnuŭsia sud pa «spravie Viasny», dzie hałoŭny abvinavačany — nobieleŭski łaŭreat Aleś Bialacki. «Viasna» sabrała toje asnoŭnaje, što ŭdałosia pra hetyja pasiadžeńni daviedacca.

Aleś Bialacki i Valancin Stefanovič padčas suda

Čaćviortaje sudovaje pasiadžeńnie: pakazańni zasakrečanych śviedak, chvoryja pravaabaroncy ŭ kajdankach

11 studzienia sud praciahnuŭ znajomicca z pakazańniami śviedak. Ale nivodzin ź ich nie byŭ dapytany asabista pa roznych pryčynach — u asnoŭnym tamu, što znachodziacca za miažoj. Na sudzie začytali ich pakazańni, dadzienyja padčas śledstva. Siarod ich, naprykład, pakazańni mahiloŭskaha pravaabaroncy Barysa Buchiela.

Akramia hetaha, sudździa znajomiłasia z pratakołami dopytu dvuch śviedak sa źmienienymi proźviščami. Ale sudździa Maryna Zapaśnik nie začytvała hetyja pakazańni ŭhołas «u metach biaśpieki» hetych zasakrečanych śviedak.

Troch pravaabaroncaŭ praciahvajuć utrymlivać na sudzie ŭ kletcy ŭ kajdankach, niehledziačy na ich chadajnictvy na papiarednich pasiadžeńniach źniać ich. Uładź Łabkovič, jakomu za dzień da taho vyklikali «chutkuju» na sud, praciahvaje chvareć. Zachvareŭ taksama i Aleś Bialacki.

Piataje sudovaje pasiadžeńnie: dopyt mytnikaŭ i ličby sa stoli

I 12 studzienia na hetym sudzie praciahvali dapytvać śviedak i začytvać ich pakazańni. Na pieršym pasiadžeńni Aleś Bialacki zajaviŭ, što pa spravie ŭsiaho prachodziać kala 100 śviedak i było praviedziena 120 pieratrusaŭ pa ŭsioj krainie.

Maryna Zapaśnik usio ž taki ahučyła pakazańni zasakrečanych śviedak, adnoj ź jakich źjaŭlajecca Karpovič. Valancin Stefanovič na pieršym pasiadžeńni nastojvaŭ, što heta prapahandystka «SB» Alena Krasoŭskaja i prasiŭ vydalić jaje z zali suda. Sudździa nie zadavoliła chadajnictva pravaabaroncy, bo nibyta heta tolki jaho zdahadki. U «metach biaśpieki» proźviščy dvuch śviedak u materyjałach spravy byli źmienienyja.

Taksama 12 studzienia dapytali supracoŭnikaŭ mytnaj słužby. Śpiecyjalist Mytnaha kamiteta na sudzie zajaviŭ, što nibyta z 2011 pa 2021 hod u intaresach PC «Viasna» ŭ Biełaruś było ŭvieziena dva miljony dalaraŭ. Kryminalnaja adkaznaść za ŭvoz najaŭnych hrošaj u bujnym pamiery biez dekłaravańnia była ŭviedzienaja ŭ Biełarusi tolki ŭ 2016 hodzie, tamu ŭ kryminalnaj spravie fihuruje suma kala 250 tysiač dalaraŭ za hety pieryjad. Z pakazańniaŭ mytnikaŭ stała zrazumieła, što hetyja sumy im byli pradyktavanyja inšymi strukturami. Nieviadoma, adkul uzialisia takija ličby i jak abvinavačvańnie budzie paćviardžać ich.

Šostaje sudovaje pasiadžeńnie pryznačana na 13 studzienia na 10:30.

Čytajcie taksama:

Treci dzień suda pa «spravie «Viasny»: pravaabaroncy znoŭ prosiać źniać ź ich kajdanki 

Na sudzie pa «spravie «Viasny» zatrymali rasijskuju pravaabaroncu

Kaśpiarovič, Karpovič… Chto takaja prapahandystka Alena Krasoŭskaja, jakaja śviedčyła suprać viasnoŭcaŭ

Prapahandystka Krasoŭskaja — śviedka abvinavačvańnia suprać viasnoŭcaŭ pad źmienienym proźviščam? A pryjšła na sud pad svaim

Pačaŭsia sud nad «Viasnoj»: pieršyja za paŭtara hoda FOTA i VIDEA Bialackaha i kaleh. Jany patrabujuć, kab sud išoŭ pa-biełarusku

Kamientary

Sa studentki ŭ Sieule ŭ mamu ŭ Minsku. Jak dziaŭčyna adna haduje dačku ad karejca16

Raptoŭna pamior žurnalist i redaktar «Biełarusy i rynak» Andrej Aleksandrovič4

Łukašenka adkazaŭ na pytańnie pra abjadnańnie Biełarusi i Rasii ŭ adnu dziaržavu12

Łukašenka zajaviŭ, što budzie ŭdzielničać u prezidenckich vybarach 2025 hoda76

Hetaja matematyčnaja zadača pra dzień naradžeńnia złamaje vam mozh4

39-hadovaja ŭradženka Irana pieramahła na konkursie «Mis Hiermanija»22

Piatruchin pra siamiejnuju dramu padčas turmy: žonka źmianiła proźvišča sabie i synu6

«Kamiera ŭ Navapołacku mienš kamfortnaja za pryloty rakiet». Jak ciapier žyvuć biełarusy va Ukrainie3

«Kab nadpis na pomniku byŭ na biełaruskaj movie». Biełaruskija dobraachvotniki pra zapaviet na vypadak hibieli 7

«Apišy Biełaruś adnym skrynam». Najlepšyja tvity tydnia3

Dzied Koli Łukašenki byŭ palitviaźniem — atrymaŭ 25 hadoŭ HUŁAHa za dapamohu «banderaŭcam»37

Na rekłamnych ekranach pa ŭsioj Biełarusi pakazali zvarot Śviatłany Cichanoŭskaj28

Julija Navalnaja: Za vajnu va Ukrainie Pucinu treba budzie adkazać43

Zabiŭ kuratara ad KDB, pravioŭ 20 hadoŭ u turmach — historyja žyćcia palitemihranta Siarhieja Panamarova22

«Pravierany ahient «Arefjeŭ»: znojdzienyja dakumienty pra sieksota, jaki sačyŭ za Łarysaj Hienijuš6

Zhaniać za pałovu dnia: što pahladzieć niedaloka ad Minska. Vioska Dubrava3

Rasija za dva hady straciła kala 83 tysiač zabitymi — analiz statystyki8

«Prymušali savakuplacca i spraŭlali na ich małuju patrebu». Jak pasłanyja na śmierć rasijskija sałdaty ździekujucca sa svaich ža tavaryšaŭ pa słužbie14

«Ałkahol paŭpłyvaŭ na jaje rozum»: eks-prezident Manholii vyśmiejaŭ «damu z MZS RF»2

Ukrainski bieśpiłotnik nanios udar pa Navalipieckim mietałurhičnym kambinacie3

Usie naviny →
Usie naviny

Aktyvisty «Jeŭramajdana» vyvalili dźvie tony hnoju pierad viłaj rasijskaha pasła ŭ Varšavie8

Na źbitym u piatnicu rasijskim A-50 byli 10 čałaviek7

Julija Navalnaja: Za vajnu va Ukrainie Pucinu treba budzie adkazać43

«Kab chto raskajaŭsia za heta». Maks Korž u druhija ŭhodki vajny prezientavaŭ pieśniu «Chałodnaja ranica»2

Zabiŭ kuratara ad KDB, pravioŭ 20 hadoŭ u turmach — historyja žyćcia palitemihranta Siarhieja Panamarova22

Zialenski ŭ druhuju hadavinu poŭnamaštabnaha ŭvarvańnia zapisaŭ zvarot z Hastomiela8

«Pravierany ahient «Arefjeŭ»: znojdzienyja dakumienty pra sieksota, jaki sačyŭ za Łarysaj Hienijuš6

Žychar Kiraŭska źbiraŭsia «pastavić schavanuju kamieru na vybarčym učastku»

Pamiatajecie aktyvistaŭ BRSM, jakija nakinulisia na Ordu padčas pikieta za Łukašenku ŭ 2020-m? Voś dzie jany ciapier22

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zatrymali supracoŭnikaŭ kampanii, što absłuhoŭvaje ekrany, na jakich pakazali zvarot Cichanoŭskaj

Hałoŭnaje

Sapraŭdnaja jaŭka na vybarach FOTAFAKT

Dziarždep ZŠA nazvaŭ vybary ŭ Biełarusi fiktyŭnymi2

CVK nazvała kančatkovuju jaŭku na vybarach6

Zialenski pra pravał kontrnastupu: płany Ukrainy byli na stale ŭ Kramli jašče da pačatku3

110 deputataŭ, jakija trapiać u parłamient-2024, — praviercie śpis paśla vybaraŭ16

Karpienka namalavaŭ amal 42% hramadzian, jakija prahałasavali daterminova9

U Breście zaŭvažyli źniknieńnie kiraŭnika adnaho z pradpryjemstvaŭ1

Eks-palitviazień Žamčužny, jaki ahułam adsiedzieŭ 11 hadoŭ, vyjechaŭ ź Biełarusi3

«Apišy Biełaruś adnym skrynam». Najlepšyja tvity tydnia3

Cieła Navalnaha ŭsio ž addali maci14

Dzied Koli Łukašenki byŭ palitviaźniem — atrymaŭ 25 hadoŭ HUŁAHa za dapamohu «banderaŭcam»37

U stałovaj BiełAZa na 23 lutaha razdatčyc abiedaŭ apranuli ŭ vajskovuju formu FOTAFAKT19

«Kali pra heta kazaŭ naš rektar — značyć tak i jość». Žurnalisty pasprabavali znajści biełaruska-rasijski padručnik pa historyi2

«Ja paŭhoda lačyŭ dziaciej pad tatalnym kantrolem KDB. Jany navat chadajničali, kab mianie nie zvalniali» 3

Na rekłamnych ekranach pa ŭsioj Biełarusi pakazali zvarot Śviatłany Cichanoŭskaj28

Žychary Maskvy niasuć kvietki da pomnika Lesi Ukraincy ŭ druhuju hadavinu vajny

Usie naviny →