Skryn videa

Skryn videa

Jak sakretnaja praca stała startapam

Rusia raspaviadaje, što apošnija 15 hadoŭ jana zajmajecca tym, što pracuje jak pryvatny trenier hołasu. Ale tak jak asnoŭnymi jaje klijentami spačatku byli apazicyjnyja palityki, to jana nie mahła heta «mocna vyvodzić u publičnuju prastoru: heta była sakretnaja praca, za jakuju mahli pasadzić».

Spačatku jana rabiła jutub-kanał, pryśviečany hołasu, potym zrazumieła, što ŭ jaje jość sistemnaje bačańnie trenirovak hołasu, jak heta ŭsio možna źviazać ź psichałohijaj, psichaanalizam, seksałohijaj, psichasamatykaj, nieśviadomaj kamunikacyjaj. Tak źjaviŭsia dadatak Vocal Image. Jon dazvalaje daviedacca pra słabyja miescy hołasu i prapracavać ich.

Dadatak stvaryli ŭ 2020 hodzie: z dvuma Mikałajami jana adkryła startap-kampaniju ŭ Estonii. Ciapier jany vyjšli na amierykanski, ispanski rynak i sprabujuć zaniać tam svajo miesca.

Siarod inšych mahčymaściaŭ, jakija daje prahrama, tam jość modul dla adnaŭleńnia maŭleńnia paśla insultaŭ, a taksama modul dla transhiendarnaha hołasu, kali mužčyna stanovicca žančynaj, i treba źmianić hołas.

Rusia ŭ startapie — suzasnavalnik, aŭtar sistemy, kantent-dyrektar. Dadatak płatny. «Ja chaču manietyzavać svaju pracu. Utrymlivać dadatak kaštuje vializnych hrošaj. Apošnim časam u miesiac u nas bolš za 20 tysiač jeŭra sychodzić tolki na rekłamu», — raspaviadaje Rusia.

U jaje jość jutub-kanał, tyktok, instahram, jakija nie manietyzujucca, choć tam jość videa na miljon prahladaŭ. «Heta prosta miecenactva, jak kažuć maje dva Mikałai», — havoryć Rusia.

Kali pačałasia vajna, trenierka stała vypuskać videaroliki na biełaruskaj movie, kab pavysić cikavaść da jaje, «nasycić linhvistyčnaje pole novymi terminami pra hołas. My ž nie havorym pra horła, źviazki i hetak dalej štodnia».

Jana raspaviadaje, što kali pačała publikavać biełaruskamoŭny kantent, to «złaviła stolki chiejtu» ad rasijskich nieadekvatnych karystalnikaŭ, jany «tak smačna pa-impiersku vykazvalisia, što «navošta nam hetaja ŭkrainskaja», — tam vielmi žorstka było».

Rusia kaža, što jaje partniory ŭhavorvali pierajści na ruskuju movu, ale jana paśla takoha pryncypova admoviłasia.

«Kali łaska, masa ruskamoŭnaha kantentu ŭ biaspłatnym dostupie. Kali rasijanam nie padabajecca maja biełaruskaja mova, to jany mohuć pajści da ruskamoŭnych trenieraŭ, jakich taksama vielmi šmat na rynku na luby kašalok i luby ŭzrovień».

Kolki ciapier zarablaje

Rusia kaža, što zarobak zaležyć ad taho, nakolki dazvalaje pracavać psichałahičny stan.

«Kali ja ŭpadaju ŭ depresiju, u apatyju, to ja naohuł nie mahu pracavać. Ja prosta ŭsio ŭkładaju ŭ toje, kab viarnuć sabie dobry stan. Kali ja ŭ resursie, usio ŭ žyćci dobra, to taksama zaležyć ad žadańnia: mahu zarabić u miesiac ad 1000 da 8—10 tysiač [dalaraŭ], zaležyć ad taho, jakija jość prajekty».

Skryn videa

Skryn videa

Jaje pryvatnaja kansultacyja kaštuje ad 50 da 150 dalaraŭ za hadzinu. Kali heta vialikija prajekty, zamiežnyja kampanii, kali treba naładzić hołas jak brend, kab, umoŭna, u kampaniju telefanavali klijenty — i ŭsie supracoŭniki adkazvali adnolkavym hołasam z peŭnym pasłańniem pra ŭpeŭnienaść, biaśpieku, davier i hetak dalej (Rusia kaža, što takija nieśviadomyja pasłańni hałasoŭ brenda pavialičvajuć efiektyŭnaść prodažu).

Kali heta praca dla vialikaj kampanii, to tam možna i 15 000 u miesiac zarabić, ale «heta ciažkaja štodzionnaja praca, tamu što natreniravać, skažam, 600 čałaviek za miesiac — heta nie prosta».

Na pytańnie, kolki joj treba dla žyćcia, Rusia adkazvaje:

«Ja naohuł rychtujusia stać jeŭramiljanierkaj. Ja chaču mieć šmat hrošaj, kab bolšuju častku nakiroŭvać na kulturu. Ja chaču być miecenatam biełaruskaj kultury».

Pakul prahrama-minimum — kupić jakuju-niebudź kvateru. «Tamu što ŭ mianie jość kompleks taki: usie ŭžo maje siabry-siabroŭki vyraśli, va ŭsich damy, mašyny, a ŭ mianie ničoha niama».

Dla žyćcia ŭ Polščy minimum joj treba «dzieści 3—4 tysiačy» [dalaraŭ], kab apłacić kvateru, dziciačy sad dački, ježu, jakuju jana lubić, pachod na masaž, da psichaterapieŭta, da fizijaterapieŭta, apłacić svajo navučańnie, usiakija zadavalnieńni, chobi.

Pra sakrety finansavaj udačy i adnosiny z hrašyma

Na pytańnie, nakolki jaje startap blizki da adzinaroha (tak nazyvajuć kampanii, košt jakich pieravyšaje 1 młrd dalaraŭ), Rusia adkazvaje: «Jon blizki, tamu ja ŭžo prymiaraju na siabie rolu miljanieršy i źniała sabie kvateru, jakaja adymaje bolšuju častku majho dachodu, ale akazałasia, što heta vielmi kruta pracuje».

Jana tłumačyć, što kali čałaviek dumaje, jak zarabić bolš, treba nie bajacca pa maksimumie ŭkłaści ŭ toj stan, u jakim vy znachodziciesia ciapier, — źniać kłasnuju kvateru, tady, naprykład, kali pračynaješsia ŭ takoj kvatery, jakaja tabie pa dušy, vyrastaje ŭpeŭnienaść u sabie, vyrastaje pracazdolnaść.

«Jak my budziem siabie adčuvać u budučyni, zaležyć ad taho, nakolki śmieła my hatovyja ŭkłaścisia ŭ siabie ciapier. Pravierana na sabie: ja źniała darahuju kvateru, i moj dachod vyras — dziŭna», — kaža Rusia.

Jana raspaviadaje, što «arhanična» prajšła šlach ad rołtanaŭ i tannych ciahnikoŭ da ŭładalnicy startapa. «Jość psichaterapija, dzie možna papracavać z ustanoŭkami, jakija nam pryvivaje biednaja siamja, niaŭpeŭnienaść u sabie», — kaža jana.

U jaje ciapier spakojnaje staŭleńnie da hrošaj. Ale heta praca nad saboj. Rusia raspaviadaje, što jana z haradskoha pasiołka sa šmatdzietnaj siamji, dzie tata piŭ. «Ujaŭlaješ, kolki tam u hałavie prusakoŭ: heta nielha, hetaha ja nie vartaja, hetaha ja nikoli nie dabjusia. U terapii ŭsio heta možna prapracavać i pazbavicca ad hetych kajdanoŭ — biadniackich ustanovak».

Jana kaža, što ŭ karcinu śvietu dački ŭvodzić dumku, što hrošy — «heta naš vialiki siabar».

«Kali ja atrymlivaju niejki dobry kantrakt, u mianie jość taki punkcik, što ja jak byccam by płaču padatak na paśpiachovaść: ja niejkuju sumu vydzialaju svaim siabram, skažam, siabroŭcy, jakaja vyharała ad maciarynstva, ja mahu apłacić dzień spa, hatel, masažy, ježu, pasłać 200-300 dalaraŭ prosta, kab jana źviarnuła ŭvahu na siabie i paradavałasia, jak by napoŭniłasia. I kali ja rablu takija voś «padatki za dobryja kantrakty», mnie prybyvaje jašče bolš», — raskryvaje tajamnicy svajho finansavaha pośpiechu Rusia.

Jana kaža, što i dačku pryvučaje nie bajacca hrošaj, nie saromiecca ich, a ŭsprymać ich jak žyvuju ciakučuju enierhiju, dzialicca imi śmieła, tamu što, jak i ŭ luboj enierhii, varta nam spynicca, i enierhija taksama spyniajecca.

«Tamu ja starajusia nie spyniacca praz voś hetyja padarunki svaim blizkim ludziam, jak mahčymaść padzialicca radaściu ad taho, što ŭ mianie atrymałasia zarabić».

Rusia kaža, što ŭ mnohich ludziej jość durnaja ŭstanoŭka: ja ničoha nie varty ci mnie treba mocna staracca, kab zasłužyć kachańnie, što prosta mianie niedastatkova. «Heta vielmi taki kłasičny i mocna žyvučy prusak u hałavie mnohich ludziej. Heta kryŭdna, tamu što ludzi viaducca na hetuju ideju, što ja nie vartaja, u mianie nie atrymajecca. Usio heta śmiećcie z hałavy treba vyčyścić i dać prastoru novym, bolš žyćcieśćviardžalnym idejam. Tamu maja rekamiendacyja — heta pierš za ŭsio lubić siabie i chadzić na psichaterapiju, kali svaich sił nie dastatkova».

Клас
77
Панылы сорам
10
Ха-ха
3
Ого
5
Сумна
3
Абуральна
5