Fota: vecteezy

Fota: vecteezy

Što vynajšli biełaruskija navukoŭcy

U 2017 hodzie supołka biełaruskich navukoŭcaŭ prapanavała na konkurs SciHackathon prajekt pad nazvaj Mawimbi. U prezientacyi jon byŭ nazvany «WiFi-dyjahnostyka žyćciova važnych funkcyj čałavieka».

Raspracoŭščyki prapanoŭvali vykarystoŭvać techničnyja asablivaści sihnału WiFi, kab addalena pryhladać za pažyłymi ludźmi. Jany bralisia stvaryć adpaviednuju sistemu źbirańnia fizijałahičnych danych z dapamohaj WiFi-sihnału.

Ich dovady abapiralisia na toje, što ŭsie fizičnyja abjekty, u tym liku čałaviek, adbivajuć radyjosihnały, što dazvalaje vyznačać adlehłaść da inšych abjektaŭ, ich chutkaść i hieamietryčnyja paramietry.

Fizičnyja abjekty adbivajuć radyjosihnały. Skrynšot z prezientacyi prajekta Mawimbi

Fizičnyja abjekty adbivajuć radyjosihnały. Skrynšot z prezientacyi prajekta Mawimbi

Vučonyja dakazvali, što vykarystoŭvajučy dadatkovyja anteny i śpiecyjalnyja ałharytmy apracoŭki adbitaha sihnału, možna detektavać asobnyja elemienty cieła, a taksama sačyć za fizijałahičnymi paramietrami čałavieka: sercabicciem, dychańniem i navat emocyjami dy ruchami palcaŭ nad kłavijaturaj.

Ekśpierymient biełaruskich navukoŭcaŭ: WiFi-sihnały mohuć raspaznavać, dzie što znachodzicca ŭ arhaniźmie. Skrynšot z prezientacyi prajektu Mawimbi

Ekśpierymient biełaruskich navukoŭcaŭ: WiFi-sihnały mohuć raspaznavać, dzie što znachodzicca ŭ arhaniźmie. Skrynšot z prezientacyi prajektu Mawimbi

«Kali čałaviek išoŭ pamiž dvuma kampjutarami z WiFi, ustalavanymi ŭ roznych bakach ofisu, jasna identyfikavalisia jaho ŭnikalnyja ruchi, — zhadvaje ekśpierymienty kaleh navukovy kuratar prajekta navukoviec Siarhiej Biesarab. — My tady žartavali, što voś, znajšli dadatkovy bijamietryčny pakazčyk, pa jakim možna adčyniać dźviery ŭ kvateru: «chatni roŭter identyfikuje haspadara».

Adzin z raspracoŭščykaŭ «mabilnaha śpiektromietra dla vyznačeńnia narkatyčnych rečyvaŭ u arhaniźmie čałavieka» fizik Andrej Andrejeŭski (źleva). Pobač Siarhiej Biesarab. Fota: devby.io

Prajekt Mawimbi ŭ finał konkursu SciHackathon nie prajšoŭ, bo žury paličyła bolš pierśpiektyŭnymi miedyčnyja prajekty.

Pieršaje miesca dastałasia kamandzie lab-in-fiber, jakaja brałasia raspracavać mabilny śpiektromietr dla vyznačeńnia narkatyčnych rečyvaŭ u arhaniźmie čałavieka.

Što prydumali amierykanskija navukoŭcy

Kamanda navukoŭcaŭ z Univiersiteta Karniehi — Miełana zajaviła, što vynajšła novy mietad vyjaŭleńnia trochmiernaj formy i ruchu čałaviečych cieł, vykarystoŭvajučy tolki WiFi-roŭtary.

Im udałosia stvaryć novuju sistemu sačeńnia, jakaja vyklučna pry dapamozie WiFi moža adlustroŭvać adrazu niekalkich čałaviek u farmacie sapraŭdnych trochmiernych vyjaŭ.

Kampjutarnaje bačańnie i raspaznavańnie vyjaŭ pry dapamozie Wifi razam z prahramaj DensePose. Fota: vizualny prykład z daśledavańnia Univiersiteta Karniehi — Miełana, arxiv.org/abs/2301.00250

Kampjutarnaje bačańnie i raspaznavańnie vyjaŭ pry dapamozie Wifi razam z prahramaj DensePose. Fota: vizualny prykład z daśledavańnia Univiersiteta Karniehi — Miełana, arxiv.org/abs/2301.00250

Navukoŭcy vykarystoŭvali DensePose — sistemu dla adlustravańnia ŭsich piksielaŭ na pavierchni čałaviečaha cieła pa fatahrafijach. Zatym u chod pajšła navastvoranaja niejrasietka, zdolnaja supastaŭlać sihnały WiFi-roŭtara z kaardynatami čałavieka.

Siarhiej Biesarab źviartaje ŭvahu na toje, što daśledavańni amierykanskich kaleh padobnyja na tyja, jakimi zajmalisia biełaruskija navukoŭcy i jakija zastalisia nie ŭkaranionymi.

«Tady nie znajšłosia tych, chto paličyŭ by hety prajekt pierśpiektyŭnym i padtrymaŭ jaho. Niama ž prarokaŭ u svajoj Ajčynie», — adreahavaŭ jon na publikacyju ŭ «Našaj Nivie» pra vynachodnictva navukoŭcaŭ z Univiersiteta Karniehi — Miełana.

Raspracoŭkami biełaruskich navukoŭcaŭ cikavilisia zamiežnyja kampanii

Pra padziei, źviazanyja z prajektam Mawimbi, Siarhiej Biesarab zhadvaje z nastalhijaj. Jon kaža, što tady ŭ Parku vysokich technałohij byŭ praviedzieny pieršy ŭ Biełarusi «Navukovy chakaton». Pakul jon zastajecca pieršym i adzinym.

Forum byŭ zadumany, kab abjadnać śfieru IT i navukoŭcaŭ krainy dla raspracoŭki inavacyjnych, karysnych i važkich rašeńniaŭ u roznych halinach žyćcia. Tady i byŭ abvieščany konkurs SciHackathon.

Jaho ŭdzielnikam padrychtavali 16 navukovych zadač u śfierach hienietyki, farmakahienietyki, chimii, bataniki, miedycyny i inšych kirunkach. Na konkurs zaprasili dyzajnieraŭ, prahramistaŭ, raspracoŭščykaŭ mabilnych prahram, inžynieraŭ i śpiecyjalistaŭ pa UX.

Udzielniki «Navukovaha chakatona». Fota: devby.io

Udzielniki «Navukovaha chakatona». Fota: devby.io

Pavodle Siarhieja Biesaraba, niekatorymi raspracoŭkami cikavilisia zamiežnyja kampanii.

Naprykład, na multyśpiektralnuju naładu dla smartfona (prajekt HyperEye) źviarnuŭ uvahu Huawei.

Pryhlanuŭsia jon zamiežnikam jak mahčymy varyjant dla sensaraŭ ich mabilnych devajsaŭ. Na prezientacyi ŭdzielniki demanstravali jak z dapamohaj mabilnaha telefona možna vymiarać arteryjalny cisk pa źmianieńni intensiŭnaści koleru skury (fiksacyja t. z. «pulsavaj chvali»).

Paźniej HyperEye staŭ paŭfinalistam konkursu Huawei Innovation Contest 2019, ale nie było hrošaj jechać na spabornictva.

Jašče adzin prajekt Mimica prajšoŭ u finał konkursu Intercontinental Startup Battle u Kremnievaj dalinie ŭ San-Francyska ŭ 2017 hodzie. Pradstaŭniki na spabornictva taksama nie pajechali z-za niedachopu hrošaj. 20 000 dalaraŭ na darohu sprabavali źbirać kraundfandzinham, ale taho nie ŭdałosia.

«Adčuŭ siabie ŭnutry Masačuseckaha technałahičnaha ŭniviersiteta»

Paźniej arhanizatary «Navukovaha chakatona» stvaryli placoŭku SciTech, na jakoj publikavali vyniki navukovych prac, dysiertacyj, daśledavańniaŭ, pierakazvajučy ich prostaj i zrazumiełaj movaj.

Zajaŭlałasia, što prajekt abjadnoŭvaje nie tolki vučonych, ale i startapy navukovaj tematyki. Ciapier sajt prajekta nie pracuje.

Kuratarka prajekta Alena Palakova i Siarhiej Biesarab na «Navukovym chakatonie». Fota: z archivu Siarhieja Biesaraba

Kuratarka prajekta Alena Palakova i Siarhiej Biesarab na «Navukovym chakatonie». Fota: z archivu Siarhieja Biesaraba

«Unikalnaje dziejstva, kaniečnie, było. Ja na niekatory čas adčuŭ siabie ŭnutry Masačuseckaha technałahičnaha ŭniviersiteta ci adnym z hierojaŭ sieryjału «Kremnijevaja dalina», — padsumoŭvaje jon. — Ale minuŭ čas, i ŭžo amal nijakaj infarmacyi nie znajści. Paźnikała i šmat apisańnia prajektaŭ».

Ciapier vizualna sačyć za ludźmi možna vyklučna pa sihnale WiFi, nie vykarystoŭvajučy nijakich kamier. Raskazvajem, jak takoje stała mahčymym

Daśledčyki vyśvietlili, jaki elemient muzyki najbolš matyvuje ludziej tancavać

Demanstracyja pratatypa «pieršaj ŭ śviecie štučnaj matki» vyklikała abureńnie

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?