Dyzajnieram treba było vycisnuć maksimum z adnosna nievialikaj kvatery. Jaje płošča składaje 53 «kvadraty».

«Klijentka — maładaja dziaŭčyna, jakaja na toj momant rychtavałasia stać mamaj. Tamu adnym z hałoŭnych patrabavańniaŭ było praduhledzieć u spalni miesca dla dziciačaha łožka. Kab pakoj atrymaŭsia kamfortnaha pamieru, nam daviałosia admovicca ad asobnaj kuchni na karyść sumieščanaj z haścinaj», — adznačaje kiraŭnik studyi Alaksiej Vasiluk.

Žyllo trapiła ŭ ruki śpiecyjalistaŭ z čarnavym azdableńniem ad zabudoŭščyka i peŭnaj kolkaściu pieraharodak. Niekatoryja ścieny daviałosia pasunuć, kab płaniroŭka stała bolš zručnaja i funkcyjanalnaja. Dyzajniery praduhledzieli navat P-padobnuju harderobnuju, što istotna pašyryła zonu zachoŭvańnia rečaŭ.

Ale pierš čym pravieści virtualnuju ekskursiju pa dvuchpakajoŭcy, varta krychu pahavaryć pra materyjały, jakija vykarystoŭvalisia ŭ ramoncie na pieršapačatkovych etapach. Ścieny tut vyraŭnavanyja i vyfarbavanyja farbaj Derufa ŭ taŭpavym adcieńni, jakoje nahadvaje sumieś šeraha i bežavaha, — hladzicca davoli ciopła i ŭtulna.

Tak jak dyzajn było vyrašana rabić u nieakłasičnym styli, u jakaści dekoru dadali mołdynhi i frezieravanyja elemienty — naprykład, kala šafy ŭ piarednim pakoi imi ŭpryhožanyja niekatoryja fasady.

Na padłozie praktyčna va ŭsioj kvatery (akramia piaredniaha pakoja i sanvuzła, dzie vykarystoŭvajecca plitka z kieramahranitu brenda Marazzi) vykładzieny parkiet z naturalnaha dreva ad firmy Finex. Pryčym raskładka ŭ jaho nietypovaja — francuzskaj jełačkaj (ad anhlijskaj jana adroźnivajecca bolš vostrymi kutami).

Stoli zroblenyja z hipsakartonu. Źvierchu i źnizu niama zvykłych plintusaŭ, jany zamienienyja cieniavymi. Hety pryjom dazvalaje stvaryć u kvatery efiekt ścienaŭ, jakija łunajuć, dy i stol prymykaje da ich idealna — niama bačnych švoŭ. Usio heta dadaje interjeru niekatoraj strohaści i hrafičnaści.

Mižpakajovyja dźviery tut schavanaha mantažu (usiaho ich try), vyšynioj 2,35 mietra. Ich vybar abumoŭleny dvuma faktarami. Pa-pieršaje, vizualna jany robiać i biez taho kampaktnaje žyllo krychu šyrejšym i hłybiejšym. A pa-druhoje, praktyčna całkam źlivajučysia sa ścienami, dźviery nie pryciahvajuć na siabie zanadta šmat uvahi.

Pa kankretnych zonach pachod pačynajecca ź piaredniaha pakoja. Kab raźmiaścić u im usio nieabchodnaje, dyzajnieram pryjšłosia prybrać vierchniuju pieramyčku i padoŭžyć ścianu — tak u kalidory stała bolš pavietra i volnaj prastory. Dziakujučy hetamu, na supraćlehłym baku ŭdałosia paviesić lusterka i nievialikuju palicu, a taksama pastavić miakki puf, abciahnuty karetnaj ściažkaj, — heta jašče adna adsyłka da kłasiki.

«My chacieli, kab fasady šafy maksimalna źlivalisia sa ścienami. A niepryhožy tarec my vyrašyli schavać z dapamohaj vitryny z padśvietkaj, dzie možna zachoŭvać jakija-niebudź rečy abo dekor».

Jašče adzin taki stełaž sa šklanymi stvorkami ŭbudavali ŭ nišu, jakaja ŭtvaryłasia ŭ chodzie pierapłaniroŭki pamiž kalidoram i kuchniaj-haścioŭniaj. Tam raźmiaščajecca posud.

«Takim čynam nam udałosia dadać niekatoruju pierajemnaść pamiž pamiaškańniami i kanceptualna złučyć ich u adno cełaje. Hetuju ž funkcyju vykonvaje adnolkavy zialony koler pufa i niekalkich kanapavych modulaŭ». 

U zonie TB ścieny ŭpryhožanyja nie tolki mołdynhami, ale i rejkami ad padłohi da stoli. Jany vyrablenyja z hipsu, a nie z MDF, jak heta zvyčajna byvaje. Usio dziela ekanomii.

«Kali my tolki stvarali dyzajn-prajekt, to raźličvali na adzin biudžet — kala 55 000 dalaraŭ. Ale kali my prystupili da realizacyi, košt niekatorych materyjałaŭ pavialičyłasia adsotkaŭ na 30. Niekatoryja kamplektujučyja i zusim źnikli z rynku, tak što my byli vymušanyja šukać novyja varyjanty i pažadana tańniejšyja».

Jašče adzin udały prykład ekanomii možna ŭbačyć na kuchni — fartuch razam z pracoŭnaj pavierchniaj zrobleny z kieramahranitu ad usio toj ža kampanii Marazzi. Hetuju akcentnuju plitku dyzajniery vykupili prama z ekspazicyi ŭ sałonie, dzie jana pradavałasia, — naturalna, z dobraj źnižkaj. Plitku litaralna adadrali ad ściany, a paśla advieźli na vytvorčaść, dzie jaje razrezali, kab dapoŭnić kuchonny harnitur.

Sami fasady źbiralisia z MDF (ułasna, jak i ŭsia korpusnaja mebla ad firmy «Ałan mebla»). Jany davoli spakojnych adcieńniaŭ — akcent naŭmysna zrušany na teksturu fartucha. Pad samaj stollu praduhledžanyja nievialikija vitryny dla posudu. Usia technika, jak i naležyć sučasnaj kvatery, ubudavanaja: chaładzilnik, duchoŭka, plita, mikrachvalevaja pieč — jość usio samaje nieabchodnaje.

Cikavym dadatkam da interjeru na kuchni słužyć viertykalny radyjatar. Z adnaho boku, jon daje bolš ciapła, z druhoha — słužyć dekoram i dadaje aryhinalnaści hetaj zonie.

«My zaŭsiody mianiajem radyjatary ad zabudoŭščyka, a taksama ŭsie padvakońni (ciapier jany sa štučnaha kamieniu) i adchony, bo jany nie zaŭsiody naležnaj jakaści».

Spalniu zamoŭca chacieła zrabić bolš jarkaj, tamu ścieny vyfarbavanyja ŭ travianisty koler, a miakkaje padhałoŭje łožka ŭzdymajecca prosta da stoli. (Darečy, usia miakkaja mebla ŭ dvuchpakajoŭcy dyzajnierskaja, ad Studio Furniture.)

Pa bakach ad padhałoŭja ŭstanoŭlenyja paneli z naturalnaha šponu — usio razam vyhladaje davoli harmanična. Dreva tut vydatna spałučajecca z załatymi padviesnymi lampami. Apošni štrych u kampazicyi — tumbački z zakruhlenymi bakami, jakija jak byccam łunajuć u pavietry.

«Na supraćlehłym ad łožka ścianie niama televizara, tamu što haspadyni nieabchodna było miesca dla maksimalnaha rassłableńnia i spakoju. Zamiest jaho my paviesili karciny i bra».

Sanvuzieł, jak užo zhadvałasia, «zakatany» ŭ plitku, pryčym jana ciahniecca adnoj sucelnaj pałasoj ź piarednim pakojem — tak śpiecyjalna zadumana, kab nie razryvać prastoru. Stalnica taksama ablicavanaja kieramahranitam, pryčym pieršapačatkova płanavałasia, što jon budzie šyrokafarmatnym. Ale z metaj ekanomii adbyłasia zamiena na drobnuju plitku, z-za čaho na stalnicy zastałosia bačnym švo.

Usia korpusnaja mebla ŭ sanvuźle zroblena sa šponu. U šafkach možna zachoŭvać bytavuju chimiju, taksama ŭ ich schavanyja pralnaja i sušylnaja mašyny. Na ścianie visić lusterka z padśvietkaj, takoje ž ubudavanaje śviatło jość i pad vannaj, što dazvalaje stvaryć dosyć intymnuju atmaśfieru ŭ vypadku nieabchodnaści. Jašče ŭ vannaj majecca pieraharodka ź mietału i zahartavanaha bronzavaha škła, kab chutka prymać duš. Što pa santechnicy? Jana ad italjanskaha vytvorcy Paffoni (ličycca biudžetnym).

U kvatery jość i łodžyja. Jaje dyzajniery ŭciaplili, kab tam možna było pravodzić čas kruhły hod. Atrymałasia ŭtulnaja zona adpačynku z kresłam, maleńkim kavavym stolikam i stełažom dla ŭsialakich drobiaziaŭ.

Ramont zaniaŭ u studyi Limit Form try miesiacy. Usie ŭzhadnieńni z uładalnicaj prachodzili ŭ anłajn-farmacie: uvieś hety čas jana žyła za miažoj. Vynikovyja vydatki skłali 75 000 dalaraŭ pa kursie. Daražej za ŭsio abyšłasia korpusnaja mebla — na jaje ź biudžetu vydzielili kala 17 000 u. a.

Čytajcie taksama:

U Minsku pradajecca idealnaja kvatera dla tych, chto sumuje pa SSSR. Vid z akna — na manumient Pieramohi, mebla — vintažnaja

U Novaj Baravoj prezientavali novy kvartał sa śviacilniami i dyvanom u dvary. Što z cenami?

Sučasnyja leciščy kala Minska. Jak vyhladajuć i kolki kaštujuć

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?