Na hetyja i inšyja pytańni adkazaŭ ekśpiert hrupy kampanij AVÈNUE Bahdan Paremski ŭ efiry instahram-kanała kufar.official.

Aktualnaja situacyja

U apošnija hady zaŭvažnyja źmieny na rynku. Mianiajucca inviestycyi, jakija na jaho pastupajuć, kanjunktura arendy, ekanomika.

Pa mierkavańni ekśpierta, paśla peŭnych padziej zjaviŭsia barjer dla ŭvachodu na rynak mižnarodnych jeŭrapiejskich kampanij. Ale hety siehmient zamianiŭsia rasijskimi i kitajskimi inviestycyjami.

«Adbyvajucca vielmi bujnyja ździełki na dziasiatki miljonaŭ dalaraŭ z boku rasijskich inviestaraŭ. Skupajucca cełyja zavody, nabyvajucca abjekty nieruchomaści, adkryvajucca novyja napramki biznesu. Heta pryvodzić da raźvićcia kamiercyjnaj nieruchomaści. Ździełki nie spynilisia. Jany zaklučajucca. Źmianiŭsia ich ekanamičny składnik».

Paremski adznačaje, što dla rasijan najbolš cikavy taki siehmient kamiercyjnaj nieruchomaści, jak ofisnaja nieruchomaść. Ale spačatku zruchi byli zaŭvažnyja ŭ siehmiencie VIP-žylla ŭ suviazi ź pierajezdam top-mieniedžmientu i ŭłaśnikaŭ biznesu, jakija stali adkryvać filijały kampanij, što ŭ asnoŭnym pracujuć u śfiery mižnarodnaha handlu i łahistyki.

Ekśpiert dzielicca nazirańniami za tym, što značnyja inviestycyi ŭ kamiercyjnuju nieruchomaść iduć z boku kitajskich dziaržaŭnych karparacyj:

«U niejki momant jany apynulisia na paŭzie, ale paśla apošniaha vizitu kiraŭnictva našaj krainy ŭ Kitaj usio adnaviłasia. Jany vielmi šmat budujuć, skuplajuć niezavieršanyja abjekty, damy. Heta ŭsio nieabchodna dla hramadzian Kitaja, kolkaść jakich uvieś čas raście. Jany pačynajuć kamiercyjnuju dziejnaść. Heta adbivajecca na takich siehmientach, jak handlovaja nieruchomaść i hramadskaje charčavańnie.

Za apošnija paŭhoda adkryłasia kala 30 kitajskich restaranaŭ. U asnoŭnym u Minsku. Heta ŭpłyvaje na kamiercyjnuju madel hetaha biznesu ŭ Biełarusi. Handlovyja pamiaškańni nabyvajucca ŭ asnoŭnym ad 200 da 300 mietraŭ».

Što adbyvajecca z cenami

Ekśpiert adznačaje, što pierachod arendnych adnosin na pryviazku vyklučna da biełaruskaha rubla surjozna paŭpłyvaŭ na pabudovu partniorskich adnosin pamiž arendadaŭcami i arandatarami. Heta doŭhaterminovyja adnosiny. Zjavilisia novyja miechanizmy.

«U suviazi z tym, što ŭ damovach nielha paznačać ekvivalent u dalarach, treba pamiatać pra toje, što jość peŭnaja vałacilnaść biełaruskaha rubla. Tamu toje, što zafiksavana ŭ peŭny momant u damovie, nie zjaŭlajecca finalnaj arendnaj staŭkaj, jakaja budzie dziejničać uvieś pieryjad pracy.

Šmat chto z ułaśnikaŭ praciahvaje znachodzicca ŭ tym stanie, u jakim jany znachodzilisia da peŭnych źmienaŭ u zakanadaŭstvie i kanjunktury rynku. Jany praciahvajuć ličyć u valutnym ekvivalencie. Heta adbyvajecca z-za taho, što šmat jakija abjekty kamiercyjnaj nieruchomaści pabudavanyja ci rekanstrujavanyja za košt bankaŭskich ci lizinhavych resursaŭ. Časta ich košt ličycca ŭ valucie».

Bahdan Paremski źviartaje ŭvahu na toje, što ciapier čas razumnych ździełak pamiž ułaśnikami i arandatarami. Ułaśniki i arandatary paviny damovicca pamiž saboju. Jość abjekty kamiercyjnaj nieruchomaści, ceny na jakija trymajucca. Heta abjekty ŭ handlovych centrach z vysokim trafikam, miedycynskija centry, VIR-apartamienty.

«Ale ŭ cełym nadyšoŭ momant, kali ŭłaśnikaŭ i arandataraŭ pastavili ŭ situacyju, kali im treba pamiž saboj damaŭlacca. Kanjunktura rynku skłałasia takim čynam, što jość ekanamičnaje abhruntavańnie arendnaj staŭki, jakuju moža płacić arandatar. Tamu ŭ pracesie pieramoŭ nieabchodna znajści kampramis, abhruntavać pamier arendnaj staŭki. Adnak nielha havaryć, što jana ŭpała. Jana źmianiłasia. Bo zjavilisia novyja miechanizmy: pryviazka da abarotu arandatara, zaklučeńnie karotkich kantraktaŭ na arendu i nastupnaja ich prałanhacyja».

Ekśpiert adznačaje, što najbolš da novych umovaŭ vymušanyja byli pryzvyčajvacca ŭładalniki ofisnaj nieruchomaści. Sychod bujnych kampanij, u pieršuju čarhu ŭ IT-śfiery, pryvioŭ da zjaŭleńnia na rynku vialikaj kolkaści nieruchomaści bujnoj kvadratury. Ułaśnikam treba było niešta rabić. Častka ź ich pajšła na značnuju źnižku na praciahły pieryjad i pastupovaje jaje pavyšeńnie ź ciaham času. Častka ŭłaśnikaŭ, u suviazi z najaŭnaściu ŭ ich kredytaŭ, zastavałasia ŭ svajoj byłoj madeli. Ale ź ciaham času i jany vymušanyja byli źmianić svaje padychody.

«U lubym vypadku, arendnyja staŭki pavinny hruntavacca nie na padstavie pryciahnutaha finansavańnia na ich pabudovu ci rekanstrukcyju, madernizacyju i ŭkamplektavańnie. Jany pavinny hruntavacca na biahučaj ekanamičnaj situacyi, na tym, kolki arandatar moža płacić. Taksama jany hruntujucca na kankurentnym asiarodździ. Chto pieršy pierabudavaŭsia pad źmienu tendencyj, toj i zabraŭ da siabie najlepšych arandataraŭ», — adznačaje Bahdan Paremski.

Na rynku vyjhraje toj, u kaho jość niejkaja pieravaha. Tamu niekatoryja ŭładalniki stali prapanoŭvać całkam ukamplektavany ofis. U papiaredniaj ekanamičnaj madeli kankurencyja była ŭ tym, što ofisy zdavalisia pustyja. Heta tłumačyłasia tym, što było značna mienš vakantnych płoščaŭ. I ŭładalniki ŭtrymlivali ceny.

Što na rynku ofisnaj nieruchomaści

Ekśpiert adznačaje, što ŭ apošnija hady bolš stała raspaŭsiudžvacca praktyka kavorkinhaŭ. U ich syšli tyja kampanii, jakija, istotna skaraciŭšy skład supracoŭnikaŭ, imknucca zastacca na rynku. Ale im nie patrebnyja vialikija płoščy. U takim vypadku kampanii arandujuć niekalki kabinietaŭ u kavorkinhu. Heta dazvalaje aptymizavać vydatki i zachavać pracoŭnuju ofisnuju prastoru dla klijentaŭ.

U cełym na rynku ofisnaj nieruchomaści, na dumku śpiecyjalista, pamienšyłasia zapatrabavanaść bujnych ofisaŭ (ad 500 kvadratnych mietraŭ). Samy zapatrabavany varyjant — nievialikija ofisy. Jany ŭ luby čas, niezaležna ad ekanamičnaj situacyi, buduć zdavacca. Aptymalnaja płošča — 30-100 kvadratnych mietraŭ.

«Kali płoščy bolšyja, to ŭładalnikam treba raspracoŭvać niejkuju kancepcyju, prapanoŭvać peŭny servis dla arandataraŭ. Niekatoryja arandatary dzielać svaje płoščy na asobnyja pamiaškańni da 100-150 mietraŭ i robiać u ich premium-ramont, stvarajuć dadatkovy servis u vyhladzie kanśjerža, jakasna prybranaj terytoryi, videanazirańnia, uvachodu pa propuskach, raspracavanaj ekasistemy ofisnaha budynka, najaŭnaści parkovačnych miescaŭ. Takija ofisy zaŭsiody dobra zdajucca», — zaŭvažaje Paremski.

Jakija źmieny zakranuli rynak pamiaškańniaŭ dla hramadskaha charčavańnia

Ekśpiert dzielicca svaim nazirańniem ab tym, što adjezd vialikaj kolkaści ajcišnikaŭ istotna źmianiŭ rynak hramadskaha charčavańnia. 

«Prajšli tyja časy, kali na Zybickaj staŭki arendy byli 50-70 dalaraŭ. Adnak novyja ŭstanovy praciahvajuć stvaracca. Tam, dzie stvoranaja ekasistema, dzie šmat ludziej, hety vid biznesu budzie pracavać zaŭsiody. Što b ni adbyvałasia, ludziam patrebna zaŭsiody niekudy schadzić. Naprykład, na spatkańnie, prosta adpačyć, źmianić abstanoŭku ci prosta paabiedać», — adznačaje Paremski.

Na hetym siehmiencie taksama arendnyja staŭki pačynajuć raŭniacca ekanamičnaj zdolnaści, tamu, kolki realna moža płacić arandatar. Raniej, da viadomych padziej, ułaśnik mieŭ mahčymaść vybirać arandataraŭ, bo viedaŭ, što isnuje peŭnaja kolkaść spažyŭcoŭ u dadzienaj łakacyi.

«Ciapier situacyja, jakuju možna nazvać «razumny brokierynž», kali zaklučajucca praciahłyja kantrakty. Naprykład, kłub «Dazary» (kala 1500 kvadratnych mietraŭ), jaki dva hady stajaŭ pusty, byŭ paśpiachova zdadzieny ŭ arendu. Šmat ździełak adbyłosia ź sietkavymi arandatarami — piceryjami, piakarniami, fastfudam, abjektami charčavańnia ŭ ofisnych centrach. I staŭki arendy raŭniajucca tamu, što mohuć płacić arandatary. Biezumoŭna, najbolš ustojlivymi zjaŭlajucca sietkavyja kampanii», — dzielicca ekśpiert.

Ciapier u hetym siehmiencie ceny zaležać ad ekanamičnaj metazhodnaści. Ekśpiert źviartaje ŭvahu na toje, što, pavyšajučy arendnuju staŭku ŭ suviazi ź inflacyjaj, nieabchodna ŭličvać, ci zdolny restaran pavysić ceny na svaju pradukcyju, ci znojducca klijenty, jakija buduć płacić za abied pa novych cenach.

«Heta nie budzie pracavać. Ciapier hramadskaje charčavańnie amal usio pierajšło na pryviazku arendnaj płaty da pracenta ad abarotu. Najaŭnyja miechanizmy dazvalajuć ułaśniku pravieryć ličby abarotu ŭstanovy. Ciapier u kamiercyjnaj nieruchomaści ŭ nas usio stanovicca na svaje miescy. Jość unikalnaja mahčymaść adkryć paśpiachovuju ŭstanovu pry piśmiennym pieramoŭnym pracesie z uładalnikam. My na starcie niejkaj novaj realnaści,» — padvodzić vynik Bahdan Paremski.

Čytajcie jašče:

«Vietraź», «karabliki» i navat Zybickaja. Jakija ofisy pradajucca ŭ Minsku

Ekśpiert: košt kvadratu ŭ novabudoŭlach stalicy dasiahnuŭ stoli

U Minsku zdajuć pamiaškańni ŭ arendu zadarma, ale ich mała chto choča brać

Клас
2
Панылы сорам
0
Ха-ха
4
Ого
0
Сумна
2
Абуральна
1