Fota: sacsietki

Fota: sacsietki

Svoj bar «Kalinoŭski» Alaksiej pradaŭ u 2020-m z-za finansavych prablem. 

«Raźvioŭsia, a jašče da hetaha pandemija, nie moh prosta jaho ŭtrymlivać, — kaža jon.

— Pa sutnaści, u pačatku pandemii bar znachodziŭsia na subsidyjach, nie akuplaŭ siabie absalutna. U 2020-m pačalisia pratesty, ludziam taksama było nie da zabaŭ, baraŭ, Zybickaja stajała pustaja. Pryjšłosia pradać. Atrymałasia damovicca zachavać nazvu, kancept da taho, jak tudy niekatoryja pryjšli jaho denacyjanalizavać. Potym užo novy ŭłaśnik jaho pierajmienavaŭ, ciapier nazyvajecca «Sumierki»». 

Adkryćcio bara kaštavała Alaksieju kala 100 tysiač dalaraŭ. Pradaŭ bar jon našmat tańniej. 

«Nielha pradać MAZ, jaki hienieruje straty, za paŭmiljarda dalaraŭ. Heta ž biznes, — tłumačyć jon. —

Hrošy, jakija byli ŭkładzienyja, adbić nie atrymałasia, ale i pieršapačatkova heta byŭ nie kamiercyjny prajekt. Žyćcio pakazała, što ŭ cełym dla bara ja niaŭdała abraŭ miesca. Ciapier jaho zrabiŭ by na Kastryčnickaj.

Alaksiej ŭ bary «Kalinoŭski». Fota: Relax.by

Alaksiej ŭ bary «Kalinoŭski». Fota: Relax.by

Mnohija prychodzili, pytalisia, chto taki Kalinoŭski. Moža być, heta i była rola bara, kab niekatoryja daviedalisia pra jaho. Publika tudy prychodziła dziela adpačynku, zrabić ź jaho kancepcyju nacyjanalnaj kultury nie ŭdałosia. Śpiecyfika Zybickaj pakazała, što heta nie pracuje. Pryjšłosia karektavać niekatoryja rečy: naprykład, uklučać ruskuju muzyku, bo hetaha chacieli ludzi (vialikuju dolu naviednikaŭ Zybickaj składali turysty z Rasii. — «NN»). Kali chočaš, kab biznes choć niejak isnavaŭ, treba padładžvacca pad zapyt, jaki jość.

Fota: TUT.by

Fota: TUT.by

U mianie byli dumki ab tym, kab jaho pierarabić, zrabić bar, jaki budzie padychodzić pad Zybickuju. A «Kalinoŭski» zrabić asobna, davieści da rozumu. Dumaŭ navat pra sietku takich baraŭ».

Ciapier Alaksieju prapanoŭvali adkryć «Kalinoŭski» ŭ Dubai. Ale jon admoviŭsia. 

«U Biełarusi nie znajšłosia dastatkovaha puła ludziej, jakija zachacieli b chadzić u taki bar, bo heta pra našu krainu, a ŭ Dubai budzie jašče bolš składana i daražej».

«Va mnie ŭnutrany biełarus byŭ zaŭsiody»

Ci sutykaŭsia biznesmien ź ciskam z boku ŭład, kali adkryvaŭ «Kalinoŭski»?

«Mahčyma, kali b ja heta anansavaŭ zahadzia, to atrymaŭ by. Prosta ŭ apošni momant, kali pryjšoŭ uzhadniać nazvu, jany, chutčej, uvohule nie viedali, što heta za proźvišča. Mahčyma, paśla adkryćcia heta niedzie abmiarkoŭvałasia, ale na mianie nijak nie cisnuli. Uspomnicie tyja hady: Makiej navat sprabavaŭ u toj bok niejak hnuć, u vyšyvancy chadziŭ.

Ab pretenzijach z boku ŭład paśla 2020-ha nie mahu vam raskazvać, kab heta nie paŭpłyvała na siamju.

Nam usio ž treba dziejničać u tradycyjach partyzan. Zanadta my naiŭnyja i dobryja. Nie atrymajecca ŭ nas z adkrytym sercam, dušoj, biełymi kvietkami. Treba być chitrejšymi», — razvažaje surazmoŭca.

Jašče ŭ 2020-m Alaksiej pierajechaŭ ź Minska ŭ Maskvu. Jaho zaprasili na pasadu kiraŭnika departamienta zamiežnaj nieruchomaj majomaści ŭ adnym z samych vialikich ahienctvaŭ u Rasii. 

«Ale hety pierajezd byŭ navat bolš źviazany z asabistymi abstavinami, bo raźvioŭsia z žonkaj», — kaža jon. 

Pierajechaŭ u Dubaj mužčyna ŭ kancy 2021-ha. 

Fota: sacsietki

Fota: sacsietki

«Zrabili prapanovu stać dyrektaram pa prodažy samaha bujnoha zabudoŭščyka ŭ Dubai, — raskazvaje jon. — Źjechaŭ z Rasii svoječasova, viadoma. Ale ŭ cełym pracu ŭ Maskvie razhladaŭ jak pramiežkavy etap. Daloka źjazdžać nie chacieŭ, tamu što ŭ Minsku ŭ mianie dzieci, było važna ź imi časta bačycca. A jechać u Jeŭropu tady nie było mahčymaści z-za pandemii».

«U Dubai niama karupcyi, tamu što čynoŭniki nie ŭdzielničajuć u biznes-pracesach»

Alaksiej paraŭnoŭvaje ŭmovy viadzieńnia biznesu ŭ AAE i Biełarusi.

«U Dubai vielmi zručny biznes-klimat. I heta asnoŭny tryhier dla rostu hetaha horada. Vielmi prosta atrymać dazvoł na žycharstva, adkryć kampaniju, znajści svaju nišu. 

Tut u mianie ciapier pieršy dośvied pracy ŭ bujnoj transnacyjanalnaj kampanii, jakaja buduje pa ŭsim śviecie. Sama kraina šmatnacyjanalnaja, musić, navat bolš, čym ZŠA. Padabajecca razmaŭlać ź ludźmi z roznych krain. Nie škaduju, što ja ciapier u Dubai. Atrymlivaju vielmi kłasny dośvied, ja naohuł tut pieršy ruskamoŭny top-mieniedžar siarod zabudoŭščykaŭ.

Ale nie padabajecca mnie tut klimat, uletku vielmi horača. Ciapier užo plus sorak. Choć zimoj narmalna, prosta zaŭsiody soniečna», — raskazvaje jon. 

Pa nazirańniach Alaksieja, u AAE dziaržava nijakim čynam nie ŭdzielničaje ŭ spravach biznesu. 

«Jana ŭvohule niedzie daloka znachodzicca ad usich biznes-pracesaŭ. Adziny orhan, ź jakim kantaktuješ, — heta ziamielny departamient, jaki adkazvaje za ŭzhadnieńnie, rehistracyju. Ale hety ziamielny departamient pabudavany na kamiercyjnaj asnovie, heta kampanija, jakaja akazvaje kansałtynhavyja pasłuhi. Takim čynam stvorana samaje sapraŭdnaje kankurentnaje asiarodździe. U Biełarusi ž samaja hałoŭnaja prablema — heta čynoŭniki, jakija pieraškadžajuć raźvićciu biznesu», — tłumačyć Alaksiej. 

Fota: asabisty archiŭ

Fota: asabisty archiŭ

Jašče adzin ź jaŭnych plusoŭ, jakija nazyvaje Alaksiej, — adsutnaść karupcyi.

AAE zaniali 21-je miesca siarod 180 krain śvietu ŭ mižnarodnym rejtynhu ŭsprymańnia karupcyi, składzienym arhanizacyjaj Transparency International.

«I heta dziakujučy tamu, što ŭ spravach biznesu niama čynoŭnikaŭ. 

U Biełarusi čynoŭniki štučna stvarajuć prablemy, a potym namiakajuć, što ich mohuć dapamahčy vyrašyć. Zakanadaŭstva vielmi niajasna zroblena, sami čynoŭniki nie viedajuć adkazaŭ na tyja ci inšyja pytańni. Heta stvaraje mahčymaść dla manieŭraŭ: nie biaruć adkaznaść za svaje rašeńni, a kali i biaruć, to namiakajuć, što heta nie za biaspłatna. Praviły nieprazrystyja, niezrazumiełyja. Dziŭna ŭvohule čuć, što ŭ nas zmahajucca z karupcyjaj. Zroblena jakraz advarotnaje, karupcyja stymulujecca. I voś apošnija spravy biznesmienaŭ, jakich abvinavačvajuć u niavypłacie padatkaŭ, — heta šantaž na dziaržaŭnym uzroŭni (naprykład, pahrom miedycynskich centraŭ, zatrymańnie ŭładalnikaŭ sietki kram «Moda Maks» i inšyja spravy. — NN).

Fota: sacsietki

Fota: sacsietki

Naš biełaruski padychod: my prystasoŭvajemsia, chacia čamu pavinny? Sami niejak vyrašyli, što heta narmalna. Mnie padajecca, heta nasamreč prablemy našaha hramadstva, mientalitetu. My dazvolili heta», — ličyć Alaksiej.

«Kazaŭ pra apalityčnaść, kab nie pryciahvać uvahi»

U raniejšym intervju ŭ 2019 hodzie Alaksiej kazaŭ, što jon čałaviek maksimalna apalityčny, «palityka mocna raźjadnoŭvaje». Pacikavilisia, jak źmianilisia jaho pohlady z taho času. 

«Tady ja kazaŭ toje, što treba było kazać, kab nie pryciahvać uvahi, — tłumačyć jon. — Meta bara — nahadać ludziam, što ŭ nas jość svaja historyja, hieroi. Moh by złavić vialiki chajp na ŭsim hetym, ale, musić, ja mnoha kamu nie spadabaŭsia svaimi vykazvańniami, ale ŭ mianie była takaja meta. Partyzaniŭ, skažam tak.

Va mnie ŭnutrany biełarus byŭ zaŭsiody. Najbolšy ŭpłyŭ na mianie akazała maja nastaŭnica historyi Biełarusi. Pryščapiła luboŭ da radzimy. A sama cikavaść była ŭ mianie zaŭsiody». 

Biznesmienaŭ, jakija zastalisia ŭ Biełarusi, Alaksiej nie krytykuje i ničoha im nie raić. «Jany niejak vyžyvajuć», — kaža jon. 

Jon ličyć, što prava kožnaha — vyrašać, što jamu rabić u hetaj situacyi ŭ Biełarusi, zychodziačy sa svaich pryncypaŭ. 

«Dumaju, što ŭ kožnaha čałavieka na pieršym miescy spačatku staić jaho siamja, radzima, a potym usio astatniaje. Asabista ja prymaŭ rašeńnie, zychodziačy z hetych faktaraŭ.

Mnie va ŭsioj hetaj situacyi kryŭdna inšaje: biełarusy, pa sutnaści, pahadzilisia z tym, što ich možna vyhnać ź ich doma. 

Nikoli nivodnaha prava čałaviek nie atrymlivaŭ prosta tak. Jano było zdabyta kryvioj i baraćboj. Nie treba čakać, što niechta pryniasie jaho. U Zachodniaj Jeŭropie, ZŠA ludzi tak žyvuć, tamu što jany hetaha dabilisia.

Nam pavinna stać usim soramna za toje, što my raźbiehlisia», — raskazvaje jon. 

Na pytańnie, kudy ciapier biełarusam varta inviestavać hrošy, Alaksiej uzhadvaje vykazvańnie Džona Rakfielera: «Inviestavać treba tady, kali pa vulicach ciače kroŭ».

«Z punktu hledžańnia biznesu, ciapier idealny čas dla inviestycyj u Biełarusi. Usie aktyvy znachodziacca na maksimalna nizkaj canie, možna kupić nieruchomuju majomaść dastatkova tanna. Voś tak pracuje biznes. Viadoma, ciapier dynamika dla biznesu admoŭnaja, ale pryjdzie čas i jana stanie stanoŭčaj», — padsumoŭvaje jon.

Čytajcie taksama:

Na miescy bara «Kalinoŭski» adkryŭsia novy — z ruskamoŭnaj nazvaj

«Bar «Kalinoŭski» — usio». Łukašenkaŭcy pryjšli z rejdam na Zybickuju

«Vydatki atrymalisia kałasalnyja». Biełarusy adkryli džyn-tonik bar u Varšavie — tam možna jeści ikru łyžkami

Biełarusy adkryli ŭ Vilni karčmu ŭ domie, dzie Kalinoŭski źbiraŭsia z paŭstancami

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?