Pit Paŭłaŭ na kancercie dla biełaruskich dobraachvotnikaŭ z pałka Kalinoŭskaha. Fota: instagram.com/pitpawlaw

Pit Paŭłaŭ na kancercie dla biełaruskich dobraachvotnikaŭ z pałka Kalinoŭskaha. Fota: instagram.com/pitpawlaw

Vypraŭlacca da vajaroŭ biez haścincaŭ nie chacieli, kaža Pit Paŭłaŭ. Za dva miesiacy sabrali 8,5 tysiačy dalaraŭ na nieabchodny kalinoŭcam vajskovy ryštunak. Źbirańnie srodkaŭ praciahvajecca dahetul (dla achvotnych dałučycca rachunak tut).

«Nabytyja rečy ličacca na froncie raschodnymi, bo chutka znošvajucca. Heta taktyčnyja palčatki, akulary, nakaleńniki, bałakłavy. Z važnych dla vajaroŭ prysmakaŭ pryvieźli žełacinavyja cukierki i miasnyja čypsy. U kalinoŭcaŭ heta ŭsio jość, ale kali my skazali, što budziem nabyvać niešta dla ich, to kamandziry paraili, što im treba», — tłumačyć lidar hurta N.R.M.

Tak skłałasia, što da kalinoŭcaŭ pajechaŭ tolki Pit Paŭłaŭ. Pra svajo padarožža jon vioŭ videabłoh. Prabyŭ muzyka va Ukrainie amal tydzień: adyhraŭ dva kancerty z novymi pieśniami, pabačyŭ na ŭłasnyja vočy, što narabili rasijanie vajnoju.

Pieršy kancert adbyŭsia na bazie kalinoŭcaŭ.

«Na im było šmat vajaroŭ. Heta byli ludzi roznaha ŭzrostu. Šmat dziaŭčat. Bahata było ŭžo stałych mužčyn, majho vieku i, jak mnie padałosia, starejšych za mianie. Usie hodnyja simpatyčnyja ludzi. Atmaśfiera mnie spadabałasia, u joj adčuvaŭsia duch tavarystva», — raskazvaje Pit Paŭłaŭ.

Były desantnik Pit Paŭłaŭ na advajavanym ukraincami rasijskim BTRy. Fota: asabisty archiŭ Pita Paŭłava

Były desantnik Pit Paŭłaŭ na advajavanym ukraincami rasijskim BTRy. Fota: asabisty archiŭ Pita Paŭłava

Pa słovach muzyki, asabliva spadabałasia kalinoŭcam pieśnia «Pałaje», napisanaja padčas vajny.

«U pałku adbyłasia jaje premjera. Kalinoŭcy navat prapanavali źniać na jaje videa. Chutčej za ŭsio, u im buduć vykarystany zdymki z pałka, — raskazvaje muzyka, a zatym napiavaje prypieŭ pieśni:

Pałaje trava,
Haryć
Miaža
U niebiaśpiecy.
Ścianoj idzie połymia.
Pałaje trava.
Pałaje dzień.
Pałaje serca.
Pałaje ziamla maja».

Pierad druhim vystupam u vučebcy dla navabrancaŭ muzyku samoha zrabili rekrutam dy adpravili na zaniatki.

Rekruta Paŭłava vučyli, jak karystacca amierykanskaj vintoŭkaj M-16, kidać hranaty, zrabili ŭvodziny ŭ taktyku viadzieńnia sučasnaha boju.

Lidar hurta N.R.M na zaniatkach pa karystańni zbrojaj. Fota: instagram.com/pitpawlaw 

Lidar hurta N.R.M na zaniatkach pa karystańni zbrojaj. Fota: instagram.com/pitpawlaw 

«Ja sam siaržant-desantnik i pravodziŭ padobnyja zaniatki, ale, jak vyśvietliłasia, saviecki dośvied nie adpaviadaje sučasnym realijam viadzieńnia boju», — dzielicca ŭražańniami muzyka.

Sam ža kancert prachodziŭ prosta ŭ akopie.

«Ja hraŭ u vajskovaj formie i tolki M-16 pamianiaŭ na hitaru. Jana niby pieraŭvasobiłasia sa zbroi. Ludziej na im było, zrazumieła, mienš, ale pryjom byŭ takim ža ciopłym, jak i ŭ čaści, dzie dysłakujucca kalinoŭcy», — kaža biełaruski muzyka.

Pit Paŭłaŭ na kancercie dla navabrancaŭ. Fota: instagram.com/pitpawlaw

Pit Paŭłaŭ na kancercie dla navabrancaŭ. Fota: instagram.com/pitpawlaw

Dla Pita Paŭłava i inšych svaich haściej vajary arhanizavali zaniatki na advajavanym u rasijan BTRy.

Spačatku mašynu haniali polem, a zatym nakiravali asfaltavanaj darohaj da supiermarkieta.

«Heta była sastarełaja, u kiepskim stanie vajskovaja machina. Ale było kruta. Ja siadzieŭ na brani, jak niekali ŭ vojsku. Ludzi nas u pasieliščach vitali», — apaviadaje muzyka.

La kramy Pita Paŭłava prymali za vajskoŭca.

Da jaho padyšła maładaja žančyna z synam i paprasiła sfatahrafavacca na fonie vajskovaj mašyny z ukrainskim ściaham.

«Žančyna raskazała, jak pieražyvaje vajnu, jak ratujecca ad bambardzirovak. Kranalna było, jak syn žančyny prynios z kramy piečyva. Tady na mianie nakacili takija mocnyja pačućci», — zhadvaje muzyka.

Jon kaža, što va Ukrainie adčuvańnie vajny va ŭsim.

Kijeŭ vyhladaje mirnym horadam, ale šmat vajskoŭcaŭ. Na haradskich vulicach bahata procitankavych «vožykaŭ», na abjaznych darohach błokpasty. Na ściežkach da pasadak tablički — «Miny».

Vazili biełaruskaha muzyku i ŭ Buču.

Horad adnaŭlajuć, ale ślady bajavych dziejańniaŭ prykmietnyja. Bahata ŭščent razvalenych mastoŭ, razburany cełyja kvartały damoŭ, jak havoryć Pit Paŭłaŭ.

Błohier Šura Bałahanaŭ ź Pitam Paŭłavym la razburanaha ŭ Baradziancy doma. Fota: asabisty archiŭ Pita Paŭłava

Błohier Šura Bałahanaŭ ź Pitam Paŭłavym la razburanaha ŭ Baradziancy doma. Fota: asabisty archiŭ Pita Paŭłava

«Błohier Šura Bałahanaŭ vaziŭ nas u znakamituju Baradzianku. Na hety horad rasijanie skidvali avijacyjnyja bomby. Paśla taho, jak jany traplali ŭ zvyčajnyja šmatpaviarchovyja damy, jakich u Minsku tysiačy, ad ich zastavałasia tolki pałova. Takija bomby razburajuć prykładna dva padjezdy, a astatnija stajać. Pabačyŭšy źniaviečanyja budynki, pieražyvaješ mocnyja emocyi», — adznačaje Pit Paŭłaŭ.

Muzyka kaža, što jamu raskazvali šmat historyj hieraizmu ŭkrainskich sałdat.

«U mianie była hutarka z «Psichołaham» (Alaksiej Nazaraŭ. — «NN»), adnym z šaści biełarusaŭ, jakija vajujuć z 2014 hoda ŭ lehiendarnym «Azovie». Maładym, pryhožym čałaviekam. Hierojem. Jon kazaŭ, što ŭ adnym z bajoŭ jamu adsiekła nahu, a ruku paraniła. Jamu ŭdałosia acalełaj [rukoj] pieraciahnuć žhuty. A kali adpaŭzaŭ, dyk adsiečanaja naha čaplałasia za ŭsio, što traplałasia na šlachu. Niahledziačy na ranieńnie, «Psichołah» viarnuŭsia ŭ połk, kab pieradać svoj nievierahodny dośvied inšym», — raskazvaje Pit Paŭłaŭ.

Pit Paŭłaŭ z «Psichołaham». Fota: instagram.com/pitpawlaw

Pit Paŭłaŭ z «Psichołaham». Fota: instagram.com/pitpawlaw

Muzyka davodziŭ ukraincam i miascovym žurnalistam, što vina za toje, što terytoryju Biełarusi rasijanie vykarystali dla napadu na Ukrainu, lažyć na Łukašenku i jaho pamahatych. Pra toje ž lidar N.R.M havaryŭ i na ahulnaŭkrainskim telemarafonie, kudy jaho zaprasili.

«Ja kazaŭ, što pieravažnaja bolšaść biełarusaŭ usprymajuć vajnu va Ukrainie jak svaju. Jany na baku ŭkraincaŭ usimi svaimi sercami. Ja zaklikaŭ ukraincaŭ adździalać biełarusaŭ ad łukašystaŭ», — adznačaje Pit Paŭłaŭ.

Jon ličyć, što biełarusy ŭ 2020 hodzie pratestami zrabili ŭsio mahčymaje, kab adstajać svabodu.

Pit Paŭłaŭ zastavaŭsia ŭ Biełarusi dva hady, kali ŭ krainie ŭžo panavali represii.

«Ja kožny dzień čakaŭ, što mianie zabiaruć. I strach pierasiliŭ maju tryvałaść. U niejki momant ja adčuŭ, što bolš nie mahu i treba źjazdžać, — raskazvaje muzyka.

Jon pryznajecca, što na jaho nie było niepasrednaha cisku.

«Nie było kryminalnaha artykuła. Dachodzili źviestki ad inšych ludziej, što na dopytach, kali ŭ ich znachodzili moj kantakt, to vypytvali, adkul jon», — pryznajecca surazmoŭca.

U emihracyi Pit Paŭłaŭ z hurtam N.R.M ładzić kancerty. Z hetych srodkaŭ žyvie.

Najbližejšym časam, jak kaža muzyka, N.R.M vypravicca ŭ jeŭrapiejski tur, jaki budzie nazyvacca «Mroja jak zbroja».

Na čužynie z hurtam «Pit Paŭłaŭ» užo vydadzieny albom «Zbroja.Zołata.Kabiety». Jon pisaŭsia 13 hadoŭ, na jaho ŭžo źniata čatyry klipy. Heta materyjał pra padziei ŭ Biełarusi stahadovaj daŭniny, apaviadaje muzyka.

«U im adčuvajucca matyvy «Narodnaha alboma». Tam plon majho daśledavańnia taho pieryjadu. Pačaŭ pisać scenar da sieryjała pra hety čas», — anansuje Pit Paŭłaŭ.

Jon ličyć, što viarnucca ŭ Biełaruś treba sa zbrojaj.

«Heta prosty i zrazumieły scenar», — padsumoŭvaje Pit Paŭłaŭ.

Hladzicie taksama:

Ukraincy za piać tydniaŭ vyzvalili amal stolki terytoryi, kolki rasijanie zachapili za paŭhoda

Zialenski: Nie chaču jechać u Vilniu dziela zabavy, Ukraina pavinna atrymać harantyi biaśpieki

Dobraachvotnik «Janki»: Płan pa siłavym vyzvaleńni Biełarusi — kazačny zamak. Dla hetaha treba 250 tysiač bajcoŭ

Клас
56
Панылы сорам
1
Ха-ха
2
Ого
0
Сумна
1
Абуральна
5

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?