Słožnaja niejronnaja sieť v mozhu Complex neural network in the brain Składanaja niejronavaja sietka ŭ hałaŭnym mozhu

Raśsiejany skleroz paražaje składanyja niejronnyja sietki ŭ hałaŭnym mozhu. Fota: www.gettyimages.com

Raśsiejany skleroz — heta aŭtaimunnaje chraničnaje zachvorvańnie centralnaj niervovaj sistemy, jakoje paškodžvaje hałaŭny i śpinny mozh, a taksama zrokavyja niervy. Pakolki hetaje paškodžańnie pieršapačatkova dla pacyjentaŭ nie zaŭvažnaje, jano časta raspaznajecca zanadta pozna. U vyniku hublajecca kaštoŭny čas dla svoječasovych adekvatnych terapieŭtyčnych mierapryjemstvaŭ.

Pakolki rańniaje vyjaŭleńnie i prahnazavańnie ciačeńnia zachvorvańnia majuć vyrašalnaje značeńnie dla praduchileńnia surjoznych nastupstvaŭ hetaha zachvorvańnia, takich jak parušeńni ruchu, ustojlivaści, zroku, navukoŭcy ŭžo daŭno viaduć pošuk lepšych mietadaŭ.

Z vykarystańniem novaha mietadu vymiareńnia taŭščyni słoja siatčatki voka, jaki ŭžo dastupny va ŭniviersiteckaj klinicy miedycynskaha ŭniviersiteta Vieny i vienskaj balnicy ahulnaha profilu, možna na rańnich etapach vyjavić zachvorvańnie i bolš dakładna acanić jaho raźvićcio. Heta značna pavialičvaje šancy pacyjenta na bolš spryjalnaje praciakańnie zachvorvańnia. Vyniki daśledavańnia byli niadaŭna apublikavanyja ŭ śpiecyjalizavanym časopisie «Nieŭrałohija».

U ramkach daśledavańnia naziralisia 267 pacyjentaŭ z raśsiejanym sklerozam (siaredni ŭzrost 31,3 hoda, 69% žančyn) na praciahu ŭ siarednim 59 miesiacaŭ (dyjapazon skłaŭ ad 13 da 98 miesiacaŭ). Vučonyja abapiralisia na svaje papiarednija vyniki, jakija pakazali, što paškodžańnie siatčatki voka, vyklikanaje recydyvami raśsiejanaha sklerozu, adlustroŭvaje stupień paškodžańnia mozhu pacyjenta.

Vučonyja vyjavili, što strata kala 5 mikron taŭščyni siatčatki paśla nieŭrytu zrokavaha nierva padvojvaje ryzyku pastajannaj invalidnaści paśla nastupnaha abvastreńnia.

U chodzie novaha daśledavańnia vialikaj hrupy pacyjentaŭ z raśsiejanym sklerozam udałosia vyjavić, što taŭščynia słoja siatčatki voka taksama moža być vykarystana ŭ jakaści dakładnaha dyjahnastyčnaha markiera dla rańniaha vyjaŭleńnia raśsiejanaha sklerozu.

Taŭščynia słoja siatčatki była vymieranaja daśledčykami z dapamohaj aptyčnaj kahierentnaj tamahrafii (AKT). Heta mietad vizualizacyi, jaki vykarystoŭvaje infračyrvonaje śviatło dla stvareńnia trochmiernych vyjavaŭ z vysokaj jakaściu vielmi tonkich słajoŭ tkanak u mikramietrovym dyjapazonie (1 mikramietr = 1 tysiačnaja milimietra).

AKT užo vykarystoŭvajecca pry takich zachvorvańniach vačej, jak hłaŭkoma, u jakaści instrumientu dla dyjahnostyki i acenki ciačeńnia chvaroby. Jak zaŭvažajuć aŭtary daśledavańnia, pry vykarystańni aptyčnaj kahierentnaj tamahrafii ŭ dadatak da sučasnych kryteryjaŭ dyjahnostyki raśsiejanaha sklerozu možna atrymać značna bolš dakładnyja vyniki, da taho ž značna raniej.

Heta aznačaje, što terapieŭtyčnyja mierapryjemstvy mohuć być pačatyja raniej, što istotna palapšaje doŭhaterminovy prahnoz pacyjenta.

Na nastupnych etapach budzie vyvučanaja važnaść taŭščyni słoja siatčatki dla vymiareńnia adkazu na terapiju raśsiejanaha sklerozu.

Čytajcie jašče:

Novaje adkryćcio moža sadziejničać lačeńniu starečaj demiencyi i chvaroby Parkinsana

Skleroz. Jak raspaznać jaho pieršyja prykmiety

Miedyki raspaznajuć raśsiejany skleroz na rańnich stadyjach z dapamohaj niejrasietki

Клас
3
Панылы сорам
0
Ха-ха
1
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
1

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?