Ci ŭ Biełarusi znachodziacca hetyja słavutaści? Test
Mnohija biełarusy ličać svaju krainu niepaŭtornaj, inšyja — što jana nieadjemnaja častka jeŭrapiejskaj kulturnaj prastory, a jość i tyja, chto nie bačyć roźnicy pamiž Biełaruśsiu i hubierniaj Rasii. Pasprabujcie adhadać, u Biełarusi ci niejkaj zamiežnaj krainie znachodziacca słavutaści.
Startujem
Tak, heta roh vulic Ažeška i Savieckaj u Hrodnie. Zdymak napoŭnieny ścipłaj utulnaściu, tamu moža zdavacca, što heta nie Biełaruś, dzie čaściakom panuje biezhustoŭny kič.
A voś i nie! Heta roh vulic Ažeška i Savieckaj u Hrodnie. Zdymak napoŭnieny ścipłaj utulnaściu, tamu moža zdavacca, što heta nie Biełaruś, dzie čaściakom panuje biezhustoŭny kič.
A voś i nie! Heta roh vulic Ažeška i Savieckaj u Hrodnie. Zdymak napoŭnieny ścipłaj utulnaściu, tamu moža zdavacca, što heta nie Biełaruś, dzie čaściakom panuje biezhustoŭny kič.
A voś i nie, choć vielmi padobna da Vilni! Heta roh vulic Ažeška i Savieckaj u Hrodnie. Zdymak napoŭnieny ścipłaj utulnaściu, tamu moža zdavacca, što heta nie Biełaruś, dzie čaściakom panuje biezhustoŭny kič.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Nie! Heta kaścioł Uniebaŭziaćcia Božaha ŭ Biełastoku, jaki ciapier u Polščy. Ale jon byŭ pabudavany jak kopija bazyljanskaha kaścioła ŭ Bieraźvieččy, što ciapier na ŭskrainie Hłybokaha. Aryhinał byŭ uzarvany kamunistami ŭ 1970 hodzie. Ale palaki nie zmahli ŭ vilenskaje baroka, i biełastocki kaścioł vyhladaje bolš hruvastkim za biełaruski aryhinał.
Nie! Heta kaścioł Uniebaŭziaćcia Božaha ŭ Biełastoku, jaki ciapier u Polščy. Ale jon byŭ pabudavany jak kopija bazyljanskaha kaścioła ŭ Bieraźvieččy, što ciapier na ŭskrainie Hłybokaha. Aryhinał byŭ uzarvany kamunistami ŭ 1970 hodzie. Ale palaki nie zmahli ŭ vilenskaje baroka, i biełastocki kaścioł vyhladaje bolš hruvastkim za biełaruski aryhinał.
Nie! Heta kaścioł Uniebaŭziaćcia Božaha ŭ Biełastoku, jaki ciapier u Polščy. Ale pamylicca było lohka, bo hety kaścioł pabudavany jak kopija bazyljanskaha kaścioła ŭ Bieraźvieččy, što ciapier na ŭskrainie Hłybokaha. Aryhinał byŭ uzarvany kamunistami ŭ 1970 hodzie. Ale palaki nie zmahli ŭ vilenskaje baroka, i biełastocki kaścioł vyhladaje bolš hruvastkim za biełaruski aryhinał.
Tak! Heta kaścioł Uniebaŭziaćcia Božaha ŭ Biełastoku, jaki ciapier u Polščy. Ale pamylicca było lohka, bo hety kaścioł pabudavany jak kopija bazyljanskaha kaścioła ŭ Bieraźvieččy, što ciapier na ŭskrainie Hłybokaha. Aryhinał byŭ uzarvany kamunistami ŭ 1970 hodzie. Ale palaki nie zmahli ŭ vilenskaje baroka, i biełastocki kaścioł vyhladaje bolš hruvastkim za biełaruski aryhinał.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
A voś i nie! Heta draŭlanaja sinahoha ŭ polskim Biłhorai. Vy nie pavierycie, ale hetaja pryhažość — dakładnaja kopija sinahohi, jakaja isnavała da vajny ŭ Voŭpie Vaŭkavyskaha rajona. U Biełarusi nie zastałosia nivodnaj draŭlanaj sinahohi, a muravanyja pieratvarylisia ŭ ruiny. Pakul u našaj krainie niama hrošaj i palityčnaj voli na ich adnaŭleńnie, našu spadčynu adradžajuć susiedzi.
Nam udałosia vas zabłytać! Heta draŭlanaja sinahoha ŭ polskim Biłhorai. Ale vy taksama mieli racyju: hetaja pryhažość — dakładnaja kopija sinahohi, jakaja isnavała da vajny ŭ Voŭpie Vaŭkavyskaha rajona. U Biełarusi nie zastałosia nivodnaj draŭlanaj sinahohi, a muravanyja pieratvarylisia ŭ ruiny. Pakul u našaj krainie niama hrošaj i palityčnaj voli na ich adnaŭleńnie, našu spadčynu adradžajuć susiedzi.
Vy adhadali! Heta draŭlanaja sinahoha ŭ polskim Biłhorai. Vy nie pavierycie, ale hetaja pryhažość — dakładnaja kopija sinahohi, jakaja isnavała da vajny ŭ Voŭpie Vaŭkavyskaha rajona. U Biełarusi nie zastałosia nivodnaj draŭlanaj sinahohi, a muravanyja pieratvarylisia ŭ ruiny. Pakul u našaj krainie niama hrošaj i palityčnaj voli na ich adnaŭleńnie, našu spadčynu adradžajuć susiedzi.
A voś i nie! Heta draŭlanaja sinahoha ŭ polskim Biłhorai. Vy nie pavierycie, ale hetaja pryhažość — dakładnaja kopija sinahohi, jakaja isnavała da vajny ŭ Voŭpie Vaŭkavyskaha rajona. U Biełarusi nie zastałosia nivodnaj draŭlanaj sinahohi, a muravanyja pieratvarylisia ŭ ruiny. Pakul u našaj krainie niama hrošaj i palityčnaj voli na ich adnaŭleńnie, našu spadčynu adradžajuć susiedzi.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Dakładna! Hety damok u Babrujsku pabudavany doktaram u pačatku minułaha stahodździa ŭ styli paŭnočnaha madernu. Hety kirunak byŭ raspaŭsiudžany ŭ Finlandyi, u rasijskim Pieciarburhu, ale na Biełarusi jon dosyć redki, tym bolš u takim charakternym vyhladzie.
Padobna, ale ŭsio ž heta Biełaruś! Damok u Babrujsku pabudavany doktaram u pačatku minułaha stahodździa ŭ styli paŭnočnaha madernu. Hety kirunak byŭ raspaŭsiudžany ŭ Finlandyi, u rasijskim Pieciarburhu, ale na Biełarusi jon dosyć redki, tym bolš u takim charakternym vyhladzie.
Padobna, ale ŭsio ž heta Biełaruś! Damok u Babrujsku pabudavany doktaram u pačatku minułaha stahodździa ŭ styli paŭnočnaha madernu. Hety kirunak byŭ raspaŭsiudžany ŭ Finlandyi, u rasijskim Pieciarburhu, ale na Biełarusi jon dosyć redki, tym bolš u takim charakternym vyhladzie.
Heta Biełaruś! Damok u Babrujsku pabudavany doktaram u pačatku minułaha stahodździa ŭ styli paŭnočnaha madernu. Hety kirunak byŭ raspaŭsiudžany ŭ Finlandyi, u rasijskim Pieciarburhu, ale na Biełarusi jon dosyć redki, tym bolš u takim charakternym vyhladzie.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Sapraŭdy! Heta kaścioł Śviatoha Jazepa ŭ litoŭskaj vioscy Pałuše Ihnalinskaha rajona. Kaliści jon navat byŭ adlustravany na banknocie naminałam 1 lit. Ale ŭ cełym adroźnić biełaruskaje draŭlanaje dojlidstva ad litoŭskaha praktyčna niemahčyma.
Na žal, nie! Heta kaścioł Śviatoha Jazepa ŭ litoŭskaj vioscy Pałuše Ihnalinskaha rajona. Kaliści jon navat byŭ adlustravany na banknocie naminałam 1 lit. Ale ŭ cełym adroźnić biełaruskaje draŭlanaje dojlidstva ad litoŭskaha praktyčna niemahčyma.
Nie. Heta kaścioł Śviatoha Jazepa ŭ litoŭskaj vioscy Pałuše Ihnalinskaha rajona. Kaliści jon navat byŭ adlustravany na banknocie naminałam 1 lit. Ale ŭ cełym adroźnić biełaruskaje draŭlanaje dojlidstva ad litoŭskaha praktyčna niemahčyma.
Nie. Heta kaścioł Śviatoha Jazepa ŭ litoŭskaj vioscy Pałuše Ihnalinskaha rajona. Kaliści jon navat byŭ adlustravany na banknocie naminałam 1 lit. Ale ŭ cełym adroźnić biełaruskaje draŭlanaje dojlidstva ad litoŭskaha praktyčna niemahčyma.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
A voś i nie! Heta Troickaja carkva ŭ Oršy, pabudavanaja ŭ 1620-ja hady pry Kucieinskim Bohajaŭlenskim manastyry. Ciapierašnija daśledčyki vyłučajuć asobny kirunak architektury baroka, t.zv. mahiloŭskaje baroka, da jakoha adnosiać i hetuju carkvu.
A voś i nie! Heta Troickaja carkva ŭ Oršy, pabudavanaja ŭ 1620-ja hady pry Kucieinskim Bohajaŭlenskim manastyry. Z manastyra ŭ svoj čas byli vyviezieny majstry ŭ Maskvu, dzie jany pracavali ŭ Aružejnaj pałacie Kramla, azdablali Kałomienski pałac. Ciapierašnija daśledčyki vyłučajuć asobny kirunak architektury baroka, t.zv. mahiloŭskaje baroka, da jakoha adnosiać i hetuju carkvu.
A voś i nie! Heta Troickaja carkva ŭ Oršy, pabudavanaja ŭ 1620-ja hady pry Kucieinskim Bohajaŭlenskim manastyry. Ciapierašnija daśledčyki vyłučajuć asobny kirunak architektury baroka, t.zv. mahiloŭskaje baroka, da jakoha adnosiać i hetuju carkvu.
Sapraŭdy! Heta Troickaja carkva ŭ Oršy, pabudavanaja ŭ 1620-ja hady pry Kucieinskim Bohajaŭlenskim manastyry. Ciapierašnija daśledčyki vyłučajuć asobny kirunak architektury baroka, t.zv. mahiloŭskaje baroka, da jakoha adnosiać i hetuju carkvu.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Amal! Heta kaścioł Śviatoj Alžbiety ŭ polskim Jutrosinie. Chram byŭ pabudavany Tomašam Pajzderskim u pačatku XX stahodździa. Vyjava kaścioła patrapiłasia na vočy Edvardu Vajniłoviču, jaki zakazaŭ u hetaha architektara budaŭnictva niearamanskaha chrama ŭ Minsku, ciapier viadomaha jak Čyrvony kaścioł.
Dakładna! Heta kaścioł Śviatoj Alžbiety ŭ polskim Jutrosinie. Chram byŭ pabudavany Tomašam Pajzderskim u pačatku XX stahodździa. Vyjava kaścioła patrapiłasia na vočy Edvardu Vajniłoviču, jaki zakazaŭ u hetaha architektara budaŭnictva niearamanskaha chrama ŭ Minsku, ciapier viadomaha jak Čyrvony kaścioł.
Amal! Heta kaścioł Śviatoj Alžbiety ŭ polskim Jutrosinie. Chram byŭ pabudavany Tomašam Pajzderskim u pačatku XX stahodździa. Vyjava kaścioła patrapiłasia na vočy Edvardu Vajniłoviču, jaki zakazaŭ u hetaha architektara budaŭnictva niearamanskaha chrama ŭ Minsku, ciapier viadomaha jak Čyrvony kaścioł. Jutrosinski kaścioł maje anałohii z saboram u niamieckim Bambierhu i chramami ŭ Kiolnie.
Nie adhadali! Heta kaścioł Śviatoj Alžbiety ŭ polskim Jutrosinie. Chram byŭ pabudavany Tomašam Pajzderskim u pačatku XX stahodździa. Vyjava kaścioła patrapiłasia na vočy Edvardu Vajniłoviču, jaki zakazaŭ u hetaha architektara budaŭnictva niearamanskaha chrama ŭ Minsku, ciapier viadomaha jak Čyrvony kaścioł.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Nie adhadali! Heta dom u Vilni. Ale tut možna było tolki adhadać, bo padobnyja pabudovy ŭ cahlanym varyjancie eklektyčnaha stylu ŭzvodzilisia pa ŭsioj zachodniaj častcy Rasijskaj impieryi. Ad rehijona da rehijona jany adroźnivalisia chiba što koleram cehły: na zachadzie jana pieravažna žoŭtaja, na ŭschodzie — pieravažna čyrvonaja.
Nie adhadali! Heta dom u Vilni. Ale tut možna było tolki adhadać, bo padobnyja pabudovy ŭ cahlanym varyjancie eklektyčnaha stylu ŭzvodzilisia pa ŭsioj zachodniaj častcy Rasijskaj impieryi. Ad rehijona da rehijona jany adroźnivalisia chiba što koleram cehły: na zachadzie jana pieravažna žoŭtaja, na ŭschodzie — pieravažna čyrvonaja.
Adhadali! Heta dom u Vilni. Ale tut možna było tolki adhadać, bo padobnyja pabudovy ŭ cahlanym varyjancie eklektyčnaha stylu ŭzvodzilisia pa ŭsioj zachodniaj častcy Rasijskaj impieryi. Ad rehijona da rehijona jany adroźnivalisia chiba što koleram cehły: na zachadzie jana pieravažna žoŭtaja, na ŭschodzie — pieravažna čyrvonaja.
Nie adhadali! Heta dom u Vilni. Ale tut možna było tolki adhadać, bo padobnyja pabudovy ŭ cahlanym varyjancie eklektyčnaha stylu ŭzvodzilisia pa ŭsioj zachodniaj častcy Rasijskaj impieryi. Ad rehijona da rehijona jany adroźnivalisia chiba što koleram cehły: na zachadzie jana pieravažna žoŭtaja, na ŭschodzie — pieravažna čyrvonaja.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Saprady, heta chram u Kałomienskim, carskaj rezidencyi, jakaja ciapier apynułasia ŭ miežach Maskvy. Šatrovyja cerkvy, jak muravanyja, tak i draŭlanyja — vyklučna rasijskaja architekturnaja asablivaść.
Nie, heta nie chram na vulicy Kalinoŭskaha, a ŭ Kałomienskim, carskaj rezidencyi, jakaja ciapier apynułasia ŭ miežach Maskvy. Šatrovyja cerkvy, jak muravanyja, tak i draŭlanyja — vyklučna rasijskaja architekturnaja asablivaść. Nie razumiejučy roźnicy pamiž internacyjanalnymi i rehijanalnymi stylami pravasłaŭnaja carkva ŭparta pieranosić maskoŭskuju architekturu na biełaruskuju hlebu.
Nie, heta chram u Kałomienskim, carskaj rezidencyi, jakaja ciapier apynułasia ŭ miežach Maskvy. Šatrovyja cerkvy, jak muravanyja, tak i draŭlanyja — vyklučna rasijskaja architekturnaja asablivaść. Nie razumiejučy roźnicy pamiž internacyjanalnymi i rehijanalnymi stylami pravasłaŭnaja carkva ŭparta pieranosić maskoŭskuju architekturu na čužuju hlebu.
Nie, heta chram u Kałomienskim, carskaj rezidencyi, jakaja ciapier apynułasia ŭ miežach Maskvy. Šatrovyja cerkvy, jak muravanyja, tak i draŭlanyja — vyklučna rasijskaja architekturnaja asablivaść. Nie razumiejučy roźnicy pamiž internacyjanalnymi i rehijanalnymi stylami pravasłaŭnaja carkva ŭparta pieranosić maskoŭskuju architekturu na čužuju hlebu.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Nie, heta nie paryžski Pier-Łašez. Hetyja katalickija mohiłki raźmieščany ŭ Mahilovie. Akramia skulpturnych nadmahillaŭ miascovaj šlachty tut majecca i niezvačajnaja kaplica-pachavalnia — najredki prykład psieŭdajehipieckaha stylu na Biełarusi.
Nie, heta nie Staryja Pavonzki i nie Rakavickija mohiłki. Hetyja katalickija mohiłki raźmieščany ŭ Mahilovie. Akramia skulpturnych nadmahillaŭ miascovaj šlachty tut majecca i niezvačajnaja kaplica-pachavalnia — najredki prykład psieŭdajehipieckaha stylu na Biełarusi.
Čućcio vas nie padviało! Hetyja katalickija mohiłki raźmieščany ŭ Mahilovie. Akramia skulpturnych nadmahillaŭ miascovaj šlachty tut majecca i niezvačajnaja kaplica-pachavalnia — najredki prykład psieŭdajehipieckaha stylu na Biełarusi.
Nie, heta nie Olšanskija mohiłki. Hetyja katalickija mohiłki raźmieščany ŭ Mahilovie. Akramia skulpturnych nadmahillaŭ miascovaj šlachty tut majecca i niezvačajnaja kaplica-pachavalnia — najredki prykład psieŭdajehipieckaha stylu na Biełarusi.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Nie, heta nie San-Susi. Chutčej za ŭsio vy byli ŭ znakamitym baročnym pałacy Sapiehaŭ u Ružanach, adnym z najbolš turystyčnych abjektaŭ krainy, ale zabylisia. Pra dziŭnyja kolery, jakija jon nabyŭ u čas rekanstrukcyi, my nie tak daŭno pisali na sajcie.
Chutčej za ŭsio vy byli ŭ znakamitym baročnym pałacy Sapiehaŭ u Ružanach, adnym z najbolš turystyčnych abjektaŭ krainy. Pra dziŭnyja kolery, jakija jon nabyŭ u čas rekanstrukcyi, my nie tak daŭno pisali na sajcie.
Nie, heta nie Viersal. Chutčej za ŭsio vy byli ŭ znakamitym baročnym pałacy Sapiehaŭ u Ružanach, adnym z najbolš turystyčnych abjektaŭ krainy, ale zabylisia. Pra dziŭnyja kolery, jakija jon nabyŭ u čas rekanstrukcyi, my nie tak daŭno pisali na sajcie.
Nie, heta nie Pieciarhof. Chutčej za ŭsio vy byli ŭ znakamitym baročnym pałacy Sapiehaŭ u Ružanach, adnym z najbolš turystyčnych abjektaŭ krainy, ale zabylisia. Pra dziŭnyja kolery, jakija jon nabyŭ u čas rekanstrukcyi, my nie tak daŭno pisali na sajcie.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Nie! Heta kaścioł u Smalensku. Ale pryčyny pamylicca byli: kaścioł pabudavany ŭ šyrokaraspaŭsiudžanym styli nieahotyki, u niečužym dla biełarusaŭ horadzie, a jahony aŭtar, Lavon Vitan-Dubiejkaŭski, u budučyni budzie pryznačany hałoŭnym uradavym architektaram Biełaruskaj Narodnaj Respubliki.
Sapraŭdy, siońnia Smalensk heta Rasija. Ale kaścioł, pabudavany ŭ šyrokaraspaŭsiudžanym styli nieahotyki, uźviedzieny biełarusam Lavonam Vitanam-Dubiejkaŭskim, jaki paźniej budzie pryznačany hałoŭnym uradavym architektaram Biełaruskaj Narodnaj Respubliki.
Nie, heta Smalensk. Ale kaścioł, pabudavany ŭ šyrokaraspaŭsiudžanym styli nieahotyki, uźviedzieny biełarusam Lavonam Vitanam-Dubiejkaŭskim, jaki paźniej budzie pryznačany hałoŭnym uradavym architektaram Biełaruskaj Narodnaj Respubliki.
Nie, heta Smalensk. Ale kaścioł, pabudavany ŭ šyrokaraspaŭsiudžanym styli nieahotyki, uźviedzieny biełarusam Lavonam Vitanam-Dubiejkaŭskim, jaki paźniej budzie pryznačany hałoŭnym uradavym architektaram Biełaruskaj Narodnaj Respubliki.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Dakładna! Heta kaścioł Śviatoha Ducha ŭ polskaj vioscy Kodań, na samaj miažy ź Biełaruśsiu. Kali vam padałosia, što heta chram u Synkavičach, Małym Mažejkavie ci ŭ Iškałdzi, to heta prosta vytłumačyć tym, što ŭsie jany pabudavany ŭ styli tak zvanaj "biełaruskaj hotyki". A jašče dla hetaha kaścioła była zakazanaja vielizarnaja hienieałahičnaja tablica z 76 partretami Sapiehaŭ, ułaśnikaŭ Kodani.
Blizka, ale nie! Heta kaścioł Śviatoha Ducha ŭ polskaj vioscy Kodań, na samaj miažy ź Biełaruśsiu. Kali vam padałosia, što heta chram u Synkavičach, Małym Mažejkavie ci ŭ Iškałdzi, to heta prosta vytłumačyć tym, što ŭsie jany pabudavany ŭ styli tak zvanaj "biełaruskaj hotyki". A jašče dla hetaha kaścioła była zakazanaja vielizarnaja hienieałahičnaja tablica z 76 partretami Sapiehaŭ, ułaśnikaŭ Kodani.
Nie! Heta kaścioł Śviatoha Ducha ŭ polskaj vioscy Kodań, na samaj miažy ź Biełaruśsiu. Hety kaścioł padobny da chramaŭ u Synkavičach, Małym Mažejkavie i ŭ Iškałdzi, bo taksama pabudavany ŭ styli tak zvanaj "biełaruskaj hotyki". A jašče dla hetaha kaścioła była zakazanaja vielizarnaja hienieałahičnaja tablica z 76 partretami Sapiehaŭ, ułaśnikaŭ Kodani.
Nie! Heta kaścioł Śviatoha Ducha ŭ polskaj vioscy Kodań, na samaj miažy ź Biełaruśsiu. Hety kaścioł padobny da chramaŭ u Synkavičach, Małym Mažejkavie i ŭ Iškałdzi, bo taksama pabudavany ŭ styli tak zvanaj "biełaruskaj hotyki". A jašče dla hetaha kaścioła była zakazanaja vielizarnaja hienieałahičnaja tablica z 76 partretami Sapiehaŭ, ułaśnikaŭ Kodani.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Pravilna. Heta tak zvanaja Vitaŭtava vieža nad dambaj razburanaj Kachoŭskaj HES, pra jakuju my taksama pisali niadaŭna. Ličycca, što jana moža być uźviedziena ŭ časy ekspansii Vialikaha Kniastva Litoŭskaha da Čornaha mora, a ŭkrainskija daśledčyki adznačajuć jaje padabienstva z Kamianieckaj viežaj.
Nie adhadali! Heta tak zvanaja Vitaŭtava vieža va Ukrainie, što staić nad dambaj razburanaj Kachoŭskaj HES. Pra jaje my taksama pisali niadaŭna. Ličycca, što jana moža być uźviedziena ŭ časy ekspansii Vialikaha Kniastva Litoŭskaha da Čornaha mora, a ŭkrainskija daśledčyki adznačajuć jaje padabienstva z danžonami ŭ francuzskim Lilbonie i biełaruskim Kamiency.
Nie adhadali! Heta tak zvanaja Vitaŭtava vieža va Ukrainie, što staić nad dambaj razburanaj Kachoŭskaj HES. Pra jaje my taksama pisali niadaŭna. Ličycca, što jana moža być uźviedziena ŭ časy ekspansii Vialikaha Kniastva Litoŭskaha da Čornaha mora, a ŭkrainskija daśledčyki adznačajuć jaje padabienstva z danžonami ŭ francuzskim Lilbonie i biełaruskim Kamiency.
Padobna, ale nie! Heta tak zvanaja Vitaŭtava vieža va Ukrainie, što staić nad dambaj razburanaj Kachoŭskaj HES. Pra jaje my taksama pisali niadaŭna. Ličycca, što jana moža być uźviedziena ŭ časy ekspansii Vialikaha Kniastva Litoŭskaha da Čornaha mora, a ŭkrainskija daśledčyki adznačajuć jaje padabienstva z Kamianieckaj viežaj.
Dalej
Pravieryć
Pakažycie vynik
Abyvaciel
Mahčyma, raniej vy nie tak šmat źviartali ŭvahi na ŭłasnuju spadčynu. My pastaralisia pakazać vam, nakolki mocnyja architekturnyja i histaryčnyja suviazi maje Biełaruś z susiednimi krainami, ale pry hetym jana nie pazbaŭlena ŭłasnych admietnaściej.
Pa novaj
Abyvaciel
Mahčyma, raniej vy nie tak šmat źviartali ŭvahi na ŭłasnuju spadčynu. My pastaralisia pakazać vam, nakolki mocnyja architekturnyja i histaryčnyja suviazi maje Biełaruś z susiednimi krainami, ale pry hetym jana nie pazbaŭlena ŭłasnych admietnaściej.
Pa novaj
Amatar
Vy dakładna cikavilisia svajoj spadčynaj, ale hety test prajści było nie tak prosta. My pastaralisia pakazać vam, nakolki mocnyja architekturnyja i histaryčnyja suviazi maje Biełaruś z susiednimi krainami, ale pry hetym jana nie pazbaŭlena ŭłasnych admietnaściej.
Pa novaj
Amatar
Vy dakładna cikavilisia svajoj spadčynaj, ale hety test prajści było nie tak prosta. My pastaralisia pakazać vam, nakolki mocnyja architekturnyja i histaryčnyja suviazi maje Biełaruś z susiednimi krainami, ale pry hetym jana nie pazbaŭlena ŭłasnych admietnaściej.
Pa novaj
Vandroŭnik
Vy šmat pabačyli za svajo žyćcio, kab upeŭniena aryjentavacca ŭ spadčynie i pakručastaj historyi Biełarusi. Vas nie tak lohka abvieści, choć my staralisia. Vy i sami viedajecie, nakolki mocnyja architekturnyja i histaryčnyja suviazi maje Biełaruś z susiednimi krainami, ale pry hetym jana nie pazbaŭlena ŭłasnych admietnaściej.
Pa novaj
Znaŭca spadčyny
Vy ekśpiert va ŭsim, što tyčycca spadčyny i historyi Biełarusi, heta vašaja pryrodnaja stychija! Vy lepš za inšych viedajecie, nakolki mocnyja architekturnyja i histaryčnyja suviazi maje Biełaruś z susiednimi krainami, jak bahata našaja kultura dała inšym, ale nie mienš uziała sabie.
Pa novaj