Woman undergoing MRI scan

Fota: Luis Alvarez / Getty Images

U śviecie źjaŭlajucca dziasiatki klinik, jakija śpiecyjalizujucca na prafiłaktyčnym skanavańni ŭsiaho cieła i prapanujuć MRT, KT, a taksama DEXA-skanavańnie, z dapamohaj jakoha možna vyznačyć stupień ščylnaści kostak. Kliniki, jakija prapanujuć prafiłaktyčnaje skanavańnie cieła, — paśpiachovy biznes ci adzinaja mahčymaść vyjavić surjoznaje zachvorvańnie? — zadajecca pytańniem The Wall Street Journal.

Pavodle słoŭ śpiecyjalistaŭ achovy zdaroŭja, popyt na takija pracedury rezka vyras, asabliva siarod zabiaśpiečanych słajoŭ nasielnictva. Ludźmi ruchaje strach śmierci. U klinikach zajaŭlajuć, što jany mohuć dapamahčy pacyjentam vyjavić prablemy sa zdaroŭjem na rańnich stadyjach, naprykład, rak abo anieŭryzmu. Kim Kardašjan niadaŭna padzialiłasia publikacyjaj u instahramie, rekłamujučy skanavańnie, zroblenaje joj kampanijaj, jakaja zajmajecca prafiłaktyčnaj MRT.

Ale, akramia niepatrebnych i niemałych vydatkaŭ, hetyja skanavańni mohuć vyklikać dadatkovy niespakoj, kažuć niekatoryja renthienołahi i siamiejnyja lekary.

Vyjaŭleńnie novaŭtvareńniaŭ moža pryvieści da nieabchodnaści šmatlikich nastupnych abśledavańniaŭ i pracedur — navat kali novaŭtvareńni dabrajakasnyja.

Akramia taho, choć u mnohich skanavańniach vykarystoŭvajecca mahnitny rezanans, jaki nie abpramieńvaje pacyjenta radyjacyjaj (MRT), kali čałaviek robić kampjutarnuju tamahrafiju (KT), nievialikaja doza radyjacyi ŭsio ž vydzialajecca. Takim čynam, čym bolš čałaviek znachodzić u siabie parušeńniaŭ i čym čaściej pačynaje rabić skanavańnie cieła, u tym liku prafiłaktyčnaje, tym bolš pavyšaje ryzyku ŭskładnieńniaŭ, bo, jak viadoma, uździejańnie radyjacyi moža paŭpłyvać na raźvićcio raku.

Niekamiercyjnaja arhanizacyja «Amierykanski kaledž prafiłaktyčnaj miedycyny» apublikavała aficyjnyja parady, jakija nie rekamiendujuć pravodzić skanavańnie ŭsiaho cieła ŭ bieśsimptomnych pacyjentaŭ. U krasaviku Amierykanski kaledž radyjałohii apublikavaŭ zajavu pra toje, što niama dakumientalnych dokazaŭ taho, što tatalny skryninh cieła efiektyŭny dla pradaŭžeńnia žyćcia.

Radyjołahi ź Niderłandaŭ, jakija praviali mietaanaliz daśledavańniaŭ prafiłaktyčnych MRT usiaho cieła, vyjavili, što skanavańnie davała łžyvastanoŭčyja vyniki ŭ siarednim u 16% vypadkaŭ.

Pa słovach daktaroŭ, jany časta sutykajucca ź situacyjami, kali pacyjenty prychodziać u balnicu z-za vypadkovaha vyjaŭleńnia takich puchlin i chočuć ich lačyć — pry hetym sami lekary čuchajuć patylicu i dumajuć: a ci sapraŭdy heta nieabchodna?

Pry hetym śpiecyjalisty achovy zdaroŭja pryznajuć, što prafiłaktyčnaje skanavańnie nie źniknie i, mahčyma, stanie jašče bolš papularnym siarod bahatych pacyjentaŭ, jakija ličać, što vyjaŭleńnie luboha zachvorvańnia, jakoje źmianiaje žyćcio, varta dadatkovych kłopataŭ i vydatkaŭ.

MRI Brain Scan

Fota: haydenbird / Getty Images

WSJ pryvodzić rezanansny prykład Tejłar Dźjuks — 33-hadovaj miedsiastry sa štata Techas, jakaja ličyć, što jaje skanavańnie cieła ŭ 2022 hodzie stała vyratavańniem. U toj čas, pa słovach žančyny, jana nie adčuvała nijakich simptomaŭ i nie čakała, što MRT pakaža «niejkija važnyja rečy». Dźjuks była na plažy sa svaimi dvuma maleńkimi synami, kali adkryła anłajn-spravazdaču. U jaje mozhu vyjavili puchlinu, i adnym z patencyjnych dyjahnazaŭ było toje, što hetaja puchlina moža być śmiarotnaj. Nastupny skan pakazaŭ, što puchlina akazałasia nie takoj ahresiŭnaj, jak mierkavali napačatku, ale ŭsio adno jana patrabavała nieadkładnaha lačeńnia, bo, kali b zastałasia niezaŭvažanaj, taksama mahła b z časam vyklikać epileptyčnyja prypadki i pryvieści da śmierci.

Pa słovach Tejłar, rańniaje vyjaŭleńnie chvaroby litaralna vyratavała joj žyćcio.

Klinika, dzie žančyna rabiła skanavańnie, padzialiłasia jaje historyjaj u sacyjalnych sietkach i zaachvociła da rozdumu mnohich ludziej. Viadoma, što časta rak dyjahnastujuć na apošnich stadyjach, kali šancy na vyžyvańnie istotna pamianšajucca. Tamu, z hetaha punktu hledžańnia, skanavańnie vyhladaje sapraŭdy šmatabiacalnym.

Kamu rajać rabić skanavańnie cieła

Niekatoryja lekary rajać skanavańnie cieła bieśsimptomnym pacyjentam z peŭnymi faktarami ryzyki, u tym liku z hienietyčnaj schilnaściu da ŭtvareńnia puchlin.

Metavaja hrupa prafiłaktyčnych słužbaŭ ZŠA raić štohod rabić skryninh lohkich z dapamohaj kampjutarnaj tamahrafii darosłym ad 50 da 80 hadoŭ, jakija vykurvali ekvivalent pački cyharet za dzień na praciahu 20 hadoŭ i kurać ciapier (abo kinuli kuryć na praciahu apošnich 15 hadoŭ).

Taksama lekary, jakija śpiecyjalizujecca na prafiłaktycy i daŭhalećci, rekamiendujuć MRT usiaho cieła ludziam ź siamiejnym anamniezam, abciažaranym peŭnymi złajakasnymi novaŭtvareńniami abo anieŭryzmami.

Čytajcie jašče:

«Vy nie tak zrazumieli». Łukašenka zapatrabavaŭ adpraŭlać u «prezidenckuju kliniku» ludziej z čarhi na MRT — žurnalisty pasprabavali tudy zapisacca

Miedyki raspaznajuć raśsiejany skleroz na rańnich stadyjach z dapamohaj niejrasietki

U Biełarusi raspracoŭvajuć vakcynu ad ałkahalizmu

Клас
20
Панылы сорам
3
Ха-ха
2
Ого
6
Сумна
4
Абуральна
5