Pavodle infarmacyi partała biometricupdate.com, abjom płaciažoŭ z vykarystańniem novych technałohij čatyry hady tamu składaŭ 228 młrd dołaraŭ, a da nastupnaha hoda vyraście da 2,5 trłn dołaraŭ. Ich dola siarod usich takich apieracyj dasiahnie 60 pracentaŭ.

Hetyja technałohii pastupova atrymlivajuć raźvićcio i ŭ Biełarusi. Pra heta ŭ svaim artykule raspaviadaje vydańnie «Biełarusy i rynak»

Jak paviedamlaje ilex.by, u Nacyjanalnym banku ŭžo pratestavali bijamietryčnyja płaciažy. Piłotny prajekt realizavali ŭ stałovych i bufiecie centralnaha aparata rehulatara, dzie možna było raźličycca «tvaram».

Usio bolš prajektaŭ z vykarystańniem bijamietryčnych danych u pradpryjemstvach handlu, servisu, hramadskaha transpartu. Biełaruskija banki nie stajać na miescy. Adzin sa śviežych prykładaŭ — u mabilnym dadatku «RRB Banka» dastupna bijamietryčnaje paćvierdžańnie płaciežnych apieracyj z dapamohaj adbitka palca abo raspaznańnia asoby. Čałavieku nie treba kožny raz čakać sms-kod ci ŭspaminać parol pry ździajśnieńni płaciažu.

Dla paŭnavartasnaha ŭkaranieńnia bijamietryi nieabchodny ŭdzieł orhanaŭ-rehulataraŭ. Naprykład, nieabchodno vyrašyć pytańnie z uchvaleńniem raźmiaščeńnia bijamietryčnych danych u vonkavych schoviščach profilaŭ karystalnikaŭ, adznačaje źniešni kansultant sistemy elektronnych płaciažoŭ WEBPAY Vital Rubanaŭ.

Nacbank Biełarusi, jak rehulatar, na padstavie praviedzienaha piłota i bankaŭskaj praktyki «šlifuje» zakanadaŭstva, kab uličyć roznyja niuansy.

Adnym z asnoŭnych napramkaŭ raźvićcia bijamietryčnych technałohij u bližejšaj pierśpiektyvie stanie vykarystańnie ŭ sistemach dystancyjnaha bankaŭskaha absłuhoŭvańnia i ŭ mižbankaŭskaj sistemie identyfikacyi (MSI) bijamietryčnych dakumientaŭ, u liku jakich ID-karta, paviedamiŭ namieśnik staršyni praŭleńnia Nacbanka Dźmitryj Kalečyc.

«Sapraŭdnaj prablemaj siońnia źjaŭlajecca adsutnaść sčytvalnika ŭ kožnaha hramadzianina, jaki atrymaŭ ID-kartu. Dla zabieśpiačeńnia dastupnaści hramadzianam dystancyjnych servisaŭ ciapier nieabchodnaja raspracoŭka mabilnaha dadatku, jaki zabiaśpiečyć atrymańnie danych z ID-karty hramadzianina abo bijamietryčnaha dakumienta nierezidenta dla praviadzieńnia ich identyfikacyi, vieryfikacyi i aŭtentyfikacyi», — adznačyŭ Kalečyc.

Akramia taho, pašyracca mahčymaści pa vykarystańni ŭ hetych metach mižbankaŭskaj sistemy identyfikacyi jurydyčnymi asobami.

«Adnak lubaja vydalenaja identyfikacyja nierezidentaŭ našaj krainy nie moža być paŭnavartasnaj bieź jakasnaj vieryfikacyi piersanalnych danych. Z hetaj metaj praciahniecca praca pa ŭzajemadziejańni sistem identyfikacyi krain — udzielnic JEAES» — dadaŭ namieśnik staršyni Nacbanka.

Što jašče chvaluje biźnies i spažyŭcoŭ

Adna ź pieravah bijamietryčnych płaciažoŭ — chutkaść, prastata i zručnaść bieskantaktavaj apłaty dla karystalnika. Možna zabycca na biaskoncyja paroli i nie mieć pry sabie bankaŭskuju kartku.

Daśledavańnie Mastercard pakazała, što 64% apytanych spažyŭcoŭ hatovy vykarystoŭvać bijamietryčnyja płaciažy praz zručnaść, ale majuć aściarohi nakont taho, chto maje dostup da ich danych. Ludzi taksama niepakojacca, što ich unikalnymi charaktarystykami skarystajucca złamyśniki ŭ vypadku ŭciečki infarmacyi ci tyja danyja, što trapiać u sistemu, nielha budzie źmianić u vypadku nadzvyčajnaj situacyi.

Ekśpiert finansavaha rynku Anastasija Łuzhina ličyć, što bijamietryja dazvalaje skaracić dolu machlarskich apieracyj. Vykarystańnie asoby abo inšych bijaparamietraŭ u jakaści identyfikatara abmiažoŭvaje mahčymaści złamyśnikaŭ. U toj ža čas jana adznačaje, što karystalniki nie zastrachavany ad taho, što ŭ samy niazručny momant moža «zavisnuć telefon, adbycca zboj u pryładach abo źmianicca tvar čałavieka, naprykład, z-za alerhii». Tady ciažka budzie pravieści płaciož. Tamu śpiecyjalisty rajać mieć dla takich vypadkaŭ alternatyŭny varyjant apłaty.

Anastasija Łuzhina ličyć, što chutkaść ukaranieńnia bijamietryi budzie zaležać i ad taho, nakolki biźniesu — tym ža kramam — heta budzie ekanamična vyhadna.

«Treba paraŭnoŭvać vydatki na abstalavańnie, taryfy, kolkaść pakupnikoŭ, i pa vyniku jaki efiekt atrymajuć», — rastłumačyła ilex ekśpiert.

Vital Rubanaŭ taksama adznačaje, što dla biźniesu ŭ novaj technałohii jość jak stanoŭčyja, tak i niehatyŭnyja momanty. Da prykładu, sučasnyja smartfony, jakija prymianiajucca dla praviadzieńnia padobnych tranzakcyj, mohuć być u try razy tańniejšymi, čym zvykłyja POS-terminały i značna zručniejšyja ŭ absłuhoŭvańni. Adnak dla bijamietryi dziejničajuć pavyšanyja staŭki absłuhoŭvańnia apieracyj.

Ekśpierty miarkujuć, što na pieršym etapie ŭkaranieńnie bijamietryčnych płaciažoŭ stanie imidžavymi akcyjami, jak heta adbyvałasia z zapuskam kas samaabsłuhoŭvańnia. Pastupova rytejł ubačyŭ u hetym vyhadu.

Čytajcie taksama:

Jeŭrasajuz dumaje ŭvieści ličbavyja šenhienskija vizy z mahčymaściu atrymańnia ich anłajn

ES abaronić hramadzian ad štučnaha intelektu zakonam: nijakich «sacyjalnych rejtynhaŭ», raspaznavańnie tvaraŭ tolki pa rašeńni suda

Клас
3
Панылы сорам
4
Ха-ха
0
Ого
3
Сумна
0
Абуральна
4