Ilustracyjnaje fota: Belarus Security Blog

Ilustracyjnaje fota: Belarus Security Blog

Kodeks prapanujecca dapoŭnić artykułam 29-1 nastupnaha źmiestu:

«Hramadzianskija bieśpiłotnyja latalnyja aparaty padlahajuć dziaržaŭnamu ŭliku ŭ bazie danych dziaržaŭnaha ŭliku hramadzianskich bieśpiłotnych latalnych aparataŭ.

Ekspłuatacyja hramadzianskich bieśpiłotnych latalnych aparataŭ biez ažyćciaŭleńnia ich dziaržaŭnaha ŭliku zabaraniajecca.

Dziaržaŭny ŭlik hramadzianskich bieśpiłotnych latalnych aparataŭ ažyćciaŭlajecca śpiecyjalna ŭpaŭnavažanym orhanam u halinie hramadzianskaj avijacyi».

Jak mienavita budzie vieścisia ŭlik, budzie vyznačana avijacyjnymi praviłami. Imavierna, u ich budzie kankretyzavana, jakija mienavita BPŁA padlahajuć uliku.

U prajekcie taksama źmieniena aznačeńnie BPŁA. Jon akreślivajecca jak «pavietranaje sudna, pryznačanaje dla vykanańnia palotaŭ biez ekipaža na borcie, kiravanaje apierataram bieśpiłotnaha latalnaha aparata z punkta (pulta) kiravańnia, u tym liku bieź jaho vizualnaha kantaktu z pavietranym sudnam, abo ŭ zadadzienym aŭtanomnym režymie, abo spałučeńniem nazvanych sposabaŭ».

Akramia taho, uvodzicca novy termin — hramadzianskaje bieśpiłotnaje pavietranaje sudna, pad jakim majecca na ŭvazie «pavietranaje sudna biez ekipaža na borcie, jakoje znachodzicca pad kiravańniem kamandzira bieśpiłotnaha pavietranaha sudna, jaki źjaŭlajecca źniešnim piłotam, pryznačanaje dla vykanańnia palotaŭ pa maršrutach absłuhoŭvańnia pavietranaha ruchu».

Jašče adno novaŭviadzieńnie kodeksa — artykuł 100-1 pad nazvaj «Admova ŭ zaklučeńni damovy pavietranaj pieravozki pasažyru, uniesienamu ŭ rejestr (bazu danych) asob, pavietranaja pieravozka jakich abmiežavanaja pieravozčykam». Im prapanujecca dapoŭnić kodeks.

Hety artykuł nadzialaje pieravozčyka abo asobu, upaŭnavažanuju pieravozčykam na zaklučeńnie damovy pavietranaj pieravozki pasažyra, pravam admović pasažyru ŭ zaklučeńni damovy na pieravozku, kali jon znachodzicca ŭ adpaviednym rejestry pieravozčyka.

U jaho možna budzie trapić u vypadku najaŭnaści pastanovy ab administracyjnym spahnańni abo prysudu suda pa artykułach za dziejańni, učynienyja na borcie pavietranaha sudna:

  • art. 18.5 KaAP (parušeńnie praviłaŭ pavodzin na pavietranym sudnie,
  • art. 19.1. KaAP (drobnaje chulihanstva),
  • art. 311 KK (vykradańnie albo zachop z metaj vykradańnia čyhunačnaha ruchomaha sastavu, pavietranaha abo vodnaha sudna),
  • art. 321 KK (parušeńnie praviłaŭ, jakija zabiaśpiečvajuć biaśpiečnuju pracu transpartu),
  • art. 339 KK (chulihanstva),
  • 340 KK (zahadzia łžyvaje paviedamleńnie ab niebiaśpiecy).

Pry hetym jość pieralik vyklučeńniaŭ, admović u pieravozcy pasažyru z rejestra nielha, kali jon

viartajecca ŭ Biełaruś z punkta adpraŭleńnia, adziny sposab transpartnych znosin ź jakoha z Respublikaj Biełaruś — heta pavietranaja pieravozka;

padlahaje departacyi pry ŭmovie, što adzinym sposabam transpartnych znosin pamiž Respublikaj Biełaruś i punktam adpraŭleńnia abo punktam pryznačeńnia jość pavietranaja pieravozka;

nakiroŭvajecca da miesca akazańnia miedycynskaj dapamohi abo nazad, što paćviardžajecca dakumientalna;

supravadžaje niepaŭnaletnich, invalidaŭ i (abo) inšych asob z abmiežavańniami žyćciadziejnaści da miesca akazańnia miedycynskaj dapamohi abo nazad, što paćviardžajecca dakumientalna;

nakiroŭvajecca na pachavańnie člena siamji ci blizkaha svajaka ci nazad, što paćviardžajecca dakumientalna.

Клас
1
Панылы сорам
1
Ха-ха
2
Ого
0
Сумна
1
Абуральна
0