Frahmient raskładu suda Dobrušskaha rajona

Frahmient raskładu suda Dobrušskaha rajona

Jak raniej paviedamlaŭ «Fłahštok», adnym ź fihurantaŭ hetaj spravy staŭ eks-načalnik upraŭleńnia sielskaj haspadarki i charčavańnia Dobrušskaha rajvykankama Jaŭhien Ihnacienka. Sudovy raskład pakazaŭ maštab kryminalnaj spravy: pad sud trapiła amal usia sielhaselita rajona.

Razam ź Ihnacienkam pierad sudom paŭstali kiraŭniki miascovych haspadarak. U pryvatnaści, heta Rusłan Sakałoŭ, jaki ŭ 2019 hodzie na pasadzie dyrektara sielhaspradpryjemstva «Cierachoŭka-Ahra» byŭ nazvany pieramožcam u naminacyi «Kiraŭnik hoda».

Rusłan Sakałoŭ. Skrynšot videa ANT

Rusłan Sakałoŭ. Skrynšot videa ANT

U liku abvinavačanych — i inšyja kiraŭniki haspadarak. Jość siarod ich i dziejnyja deputaty miascovych savietaŭ, a akramia taho — delehat na «Usiebiełaruski narodny schod» ad Dobrušskaha rajona. Heta dyrektar AAT «Kalininski» Viktar Bajdaŭ.

«Pracuje vyklučna pradukcyjna i efiektyŭna, nievialikimi vydatkami pracy dasiahaje značnych vynikaŭ. Adroźnivajecca dyscyplinavanaściu, vykanaŭčaściu, pryncypovaściu, patrabavalny da siabie i padnačalenych. Vałodaje dobrymi arhanizatarskimi zdolnaściami», — takuju charaktarystyku jamu davali ŭ 2020 hodzie.

Viktar Bajdaŭ. Fota: «Dobrušski kraj»

Viktar Bajdaŭ. Fota: «Dobrušski kraj»

Taksama siarod fihurantaŭ spravy — kiraŭnica sielhaspradpryjemstva «Žhunskaje» Natalla Ściapanava, dyrektarka AAT «Čyrvonaja Buda» Iryna Biazdolnaja i inšyja abvinavačanyja.

Iryna Biazdolnaja. Skrynšot videa STB

Iryna Biazdolnaja. Skrynšot videa STB

Pa viersii śledstva, ahraryi zajmalisia prypiskami z metaj prademanstravać vysokija pakazčyki vytvorčaści i realizacyi małaka. U vyniku realnyja abjomy vytvorčaści małaka ŭ Dobrušskim rajonie byli zavyšanyja na 5 tys. ton.

Fihurantam prypisvajuć złačynnuju dziejnaść u pieryjad za 2019-2022 hady — jakraz u toj čas, kali niekatorym ciapier abvinavačanym davali hanarovyja zvańni, stanoŭčyja charaktarystyki, adpraŭlali na UNS.

«Eks-kiraŭnikam pradjaŭlena abvinavačvańnie ŭ davańni i vykanańni niezakonnych ukazańniaŭ na afarmleńnie fiktyŭnaj dakumientacyi, jakaja ŭpłyvaje na vysokija pakazčyki pa vytvorčaści i realizacyi małaka. Rabotniki sielhaspradpryjemstvaŭ biassprečna vykonvali niezakonnyja ŭkazańni vyšejzhadanaha pradstaŭnika orhana ŭłady», — havaryłasia ŭ paviedamleńni Śledčaha kamiteta.

Što tyčycca byłoha namieśnika staršyni rajvykankama, to ŭ jaho «zonie intaresaŭ znachodzilisia aŭtamabilnaje paliva, budaŭničyja materyjały — šyfier, ścienavyja błoki, jakija naležać haspadarkam»:

«Hetyja materyjały byli vykarystanyja pry budaŭnictvie łaźni dla jaho patreb. Darečy, pasłuhi rabočych pa jaje budaŭnictvie apłačanyja taksama za košt srodkaŭ adnaho ź sielhaspradpryjemstvaŭ. Vykradalisia i inšyja materyjalnyja kaštoŭnaści, jakija naležać jurydyčnym asobam. Naprykład, namieśnik staršyni rajvykankama sistematyčna ładziŭ bankiety, dla jakich sumiesna z dyrektaram adnoj z haspadarak rehularna vykradaŭ pradukcyju ŭłasnaj vytvorčaści sielhaspradpryjemstva», — udakładniali ŭ SK.

Pavodle infarmacyi viedamstva, padčas śledstva abvinavačanyja pakryli amal 100 tys. rubloŭ škody. Na adras sielhaspradpryjemstvaŭ Homielskaj vobłaści, miascovych orhanaŭ ułady i kiravańnia, orhanaŭ statystyki i słužbaŭ, jakija adkazvajuć za vieterynarny nahlad, było ŭniesiena 17 pradstaŭleńniaŭ. Pa vynikach ich razhladu da dyscyplinarnaj i materyjalnaj adkaznaści pryciahnuta 49 słužbovych asob i inšych rabotnikaŭ.

Čytajcie taksama:

U Homielskaj vobłaści prachodziać biesprecedentnyja čystki ŭ ahrarnym siektary

Za atrymańnie chabaru zatrymali dyrektara Dobrušskaha farforavaha zavoda

Ministr, asudžany za chabar na 7,5 hoda, vierahodna, vyjšaŭ praz paŭtara — Biełsat

Клас
3
Панылы сорам
6
Ха-ха
14
Ого
1
Сумна
3
Абуральна
4