Archiŭnaje fota: Viktar Šejman z prezidentam Zimbabve 

Archiŭnaje fota: Viktar Šejman z prezidentam Zimbabve 

«Ja pra ich dziejnaść ničoha nie čuŭ», — skazaŭ «Našaj Nivie» pra «HardServis» značny minski pradprymalnik. Heta vodhuk na kamiercyjnyja masštaby i zaŭvažnaść u biznes-kołach, a nie na častatu zhadvańniaŭ u presie. 

«HardServis», pra jaki dumali, što jon stanie novaj PVK «Vahnier», u realnaści biznes-karlik. 

«Naša Niva» z dapamohaj «Biełpoła» atrymała vyniki pieršaha za try hady ich aŭdytu, jaki daje ŭjaŭleńnie pra maštaby dziejnaści pravobrazu biełaruskaj PVK. 

Nakolki razumieje «Naša Niva» i našy surazmoŭcy, «HardServis» zadumvaŭsia jak častka składanaj schiemy.

Pradajučy ŭ krainy Afryki zbroju ci techniku, Biełaruś nie zaŭsiody moža raźličvać na apłatu valutaj. U afrykanskich režymaŭ mała hrošaj, jany płaciać nie imi, a dostupam da radoviščaŭ i dazvołami na zdabyču kaštoŭnych mietałaŭ ci kamianioŭ.

U niestabilnych afrykanskich krainach isnuje patreba achoŭvać toje, što tabie vydzielili. Ale rehularnaha vojska tudy nie pašleš, tamu i Rasija, i, śledam za joj, Biełaruś, prybiahaje da pasłuh farmalna pryvatnych, a faktyčna kvazidziaržaŭnych kampanij sa štatam najomnikaŭ. 

Maštaby dziejnaści «HardServisu» raniej składana było acanić, tamu što ich spravazdačnaść zasakrečanaja ŭkazam Saŭmina. 

Aŭdyt, praviedzieny ipešnicaj Łarysaj Kvasavaj, heta pieršy aŭdyt kampanii. Pieryjad, jaki praviaraŭsia,— «z 2020 pa 30.09.23».

Z aŭdytu možna zrabić niekalki važnych vysnoŭ. Hałoŭnyja ź ich — pamiery vyručki i abjom zamiežnaekanamičnaha patoku. 

Za try hady vyručka «HardServisu» składaje ŭsiaho 2,83 miljona rubloŭ. Heta mienš za miljon dalaraŭ. Mienš, čym «Linija Stalina» pravaročvaje za hod.

Zamiežnaekanamičnych pastupleńniaŭ za hety čas u «HardServisu» abo niama zusim, abo jany niaznačnyja. Heta adkaz na pytańnie, ci ŭdajecca Alaksandru Łukašenku zaviazacca z afrykancami pa rasijskaj schiemie — imavierna, nie ŭdajecca. 

U toj ža čas padatkaŭ «HardServisam» spłočana na 1,83 miljona rubloŭ. Padatki kampanija płocić nie tolki z abarotu abo prybytku. Asnoŭnaja hrafa padatkovych vydatkaŭ pry vielmi ścipłych siarednich zarobkach supracoŭnikaŭ — padatki na ziamlu. 

Na abaviazkovyja padatki (ziamielny padatak, padatak na nieruchomaść, PDV, z zarobkaŭ) u «HardServisu» syšło 1,2 miljona rubloŭ. 

Na abaviazkovyja padatki (ziamielny padatak, padatak na nieruchomaść, PDV, z zarobkaŭ) u «HardServisu» syšło 1,2 miljona rubloŭ. 

Častku prybytku taksama źjeŭ padatak na dabaŭlenuju vartaść, jašče častku — padatki pry vypłacie zarobkaŭ. 

Da studzienia 2020 hoda kampanija «HardServis» mieła nazvu «BiełSiekjuryciHrup» i jaje adzinaj ułaśnicaj była kampanija «Hłobałkastam-mieniedžmient», jakoj vałodali dźvie hramadzianki Ukrainy — Hanna Puškarova i Hanna Chmialeŭskaja. Jak raniej vyśvietlili žurnalisty Biełaruskaha rasśledavalnickaha centra, Puškarovu ź Viktaram Šejmanam źviazvajuć daŭnija adnosiny. A voś Hanna Chmialeŭskaja zjaŭlajecca žonkaj plamieńnika byłoj žonki Šejmana.

U červieni 2020 hoda Łukašenka zrabiŭ «HardServis» pieršaj u historyi Biełarusi pryvatnaj achoŭnaj arhanizacyjaj z pravam nabyćcia, zachoŭvańnia i vykarystańnia słužbovaj i hramadzianskaj zbroi.

Viktar Šejman u chodzie pieršych prezidenckich vybaraŭ u 1994 hodzie adkazvaŭ za asabistuju biaśpieku Łukašenki. Paśla vybaraŭ jon staŭ dziaržaŭnym sakratarom Rady biaśpieki. U 2000 hodzie Šejman, čałaviek bieź jurydyčnaj adukacyi, staŭ hienieralnym prakuroram. Paźniej jon uznačalvaŭ Administracyju prezidenta, znoŭ zajmaŭ pasadu dziaržsakratara Rady biaśpieki, byŭ pamočnikam Łukašenki pa asabistych daručeńniach, kiraŭnikom spraŭ. Ciapier jon zajmaje pasadu śpiecpasłańnika Łukašenki pa pytańniach supracoŭnictva z krainami Afryki.

Viktar Šejman Viktor Šieman Victor Sheman

Viktar Šejman na sustrečy z Alaksandram Łukašenkam. Skryn videa ont_by / YouTube

Suviaź «HardServisa» z Kiraŭnictvam spraŭ prezidenta

Sa žniŭnia 2020 hoda adzinym zasnavalnikam «HardServisa» staŭ Alaksandr Miatła — kiraŭnik fondu «Pamiać Afhana» i dyrektar «Linii Stalina». Ale Miatła tolki jurydyčna ŭznačalvaje kampaniju. De-fakta hetaja firma afilavanaja z Kiraŭnictvam spraŭ Łukašenki i naŭprost padparadkavanaja Viktaru Šejmanu.

8 žniŭnia 2020 hoda Łukašenka padpisaŭ rasparadžeńnie, pavodle jakoha biełaruskaje fizkulturna-spartyŭnaje tavarystva «Dynama» (BFST «Dynama») pavinna było pieradać «HardServisu» čatyry budynki pa vulicy Karvata ŭ minskaj Ściapiancy.

Jak vyśvietliŭ «Biełpoł», štatny raskład «HardServisa» naličvaje 64 adzinki, ź ich administracyja składaje 9 čałaviek. Pryčym šarahovyja supracoŭniki nie abłaskanyja hrašyma — zarpłatny fond u kampanii ŭsiaho 149,7 tysiačy rubloŭ (ź jakich 49 tysiač — padatki). Što daje ścipłyja paŭtary tysiačy rubloŭ siaredniaha zarobku. 

«HardServis» ad svajho zasnavańnia nie maje dyrektara. Na hety momant jaho abaviazki vykonvaje namieśnik dyrektara Alaksandr Kułakievič. Jon kuryruje achoŭnuju dziejnaść firmy i maje akład 4150 rubli 39 kapiejek. Taki ž akład maje i inšy namieśnik, pra jakoha ŭžo zhadvałasia, Uładzimir Arech.

U firmie na pasadzie načalnika kantrolna-revizijnaha adździeła (u jakim adsutničajuć padnačalenyja), z tym ža niakiepskim akładam pracuje syn naminalnaha zasnavalnika «HardServisa» Michaił Miatła.

Zvyčajnyja strałki, jakich u firmie 11 čałaviek, majuć akład u 1162 rubli, staršyja strałki (ich usiaho 16) — 1395 rubloŭ. Čatyry inśpiektary adździeła achovy pryvatnych asobaŭ majuć akład 2325 rubloŭ i adzin staršy inśpiektar — 2558 rubloŭ.

Na ŭzbrajeńni znachodziłasia 34 pistalety MR 71 «Bajkał», 2 pistalety Glock 17, 3 pistalety Makarava, 3 aŭtamaty AKS-74U, 4 hładkastvolnyja karabiny i adzin karabin z naraznym stvałom.

Klijenty «HardServisa»

Rasśledavalniki «Biełpoła» śćviardžajuć, što pasłuhami achovy, jakija nadaje «HardServis» fizičnym asobam, karystaŭsia jak minimum adzin čałaviek. Heta Viktar Šejman. Ad jaho imia ŭ listapadzie 2021 hoda byli zaklučanyja dźvie damovy. Adna na asabistuju achovu, druhaja — na achovu majomaści. Ź listapada 2021 had pa vierasień 2022 hoda pa damovach było zapłačana 1 033 000 rubloŭ, ci pa 45 tysiač rubloŭ štomiesiačna. Hrošy ŭnosilisia najaŭnymi.

Druhim klijentam zjaŭlaŭsia adzin z nabližanych da Łukašenki biznesoŭcaŭ Alaksiej Aleksin. Jon zaklučyŭ damovu na achovu siadziby «Radavoje hniazdo» płoščaj 3,7 ha. Štomiesiac biznesmien pieraličvaje za pasłuhi «HardServisu» 9016 dołaraŭ najaŭnymi praz davieranuju asobu.

Pavodle damovy, pa 100 bazavych vieličyń štrafu pavinna zapłacić firma «HardServis» u vypadku, kali stanie publična viadomy jaki-niebudź fakt pra siadzibu Aleksina, aŭtamabili, rodzičaŭ i asobaŭ, jakija majuć dostup na terytoryju. U achovie zadziejničanyja 8 strałkoŭ. Asobna z kožnym Aleksin zaklučyŭ damovy ab vykošvańni i kompleksnaj pryborcy terytoryi. Za heta jany štomiesiac dadatkova atrymlivajuć 854 rubli.

Novy biznes «HardServisa»

Siaredniaja miesiačnaja kolkaść akazanych pasłuh — 10—11. 

Asnoŭnyja kontrahienty, jakija płociać naminału Šejmana, Alaksandru Miatle, heta łahistyčnyja kampanii «JeŭrazijaSeler» i «Alekśvit». A taksama «Viektor Kapitał Hrup» i budaŭničaja kampanija, pastaŭščyk uciaplalnikaŭ «Mejnšyp Ryełci».

Takim čynam, u «HardServisa» ŭsiaho dziasiatak klijentaŭ i płaciažy nie pakryvajuć vydatkaŭ. Ale dla taho, kab «HardServis» atrymaŭ vializnyja hrošy, była prydumanaja chitraja schiema.

2 červienia 2021 hoda ad BFST «Dynama» «HardServisu» pieradali jašče dva budynki, jakija znachodziacca pobač z tymi, dzie raźmiaščajecca firma na vulicy Karvata. Adzin z budynkaŭ doŭhi čas znachodziŭsia ŭ arendzie ŭ inšaj pryvatnaj firmy. Arendnaja płata składała dziasiatki tysiač rubloŭ. Ciapier jany stali prychodzić na rachunak «HardServisu».

Ale ŭ dalejšym, jak śviedčać dakumienty, što trapili ŭ ruki «Biełpoła», na terytoryi, na jakoj raźmiaščajucca hetyja dva budynki, było vyrašana pabudavać žyły dom. Dla hetaha była znojdziena kampanija, jakaja ŭziała na siabie vykup budynkaŭ i budaŭnictva doma. Joj stała adna ź firmaŭ hrupy kampanij «Tapas». Adnak zatrymańnie ŭładalnika kampanii Paŭła Biełaha, chakieista kamandy Alaksandra Łukašenki, moža źmianić płany.

HrandSiervis HrandSiervis GrandService

Skryn videa osbbelpol / YouTube

Jak śćviardžajecca ŭ materyjale, navat kali zabudoŭnik źmienicca, pamier vypłaty dla «HardServisa» zastaniecca tym ža. Jak vynikaje z dakumienta, jaki majecca ŭ rasparadžeńni «Biełpoła», zabudoŭnik pavinien padzialicca z «HardServisam» pałovaj čystaha prybytku pa kamiercyjnaj zabudovie žylla (kala 4,4 miljona dołaraŭ) i zapłacić kampanii kampiensacyju za znos starych budynkaŭ (zvyš 1,1 miljona dołaraŭ). 5,5 miljona dalara — fantastyčny dachod na roŭnym miescy. Jaho mahła b atrymać dziaržava, a atrymaje pryvatnaja struktura — «svaje ludzi».

Čytajcie jašče:

«Maje dastatkova šyroki funkcyjanał». Belpol zapuściŭ ułasny sajt

Byli milicyjanierami, a stali dalnabojščykami ŭ ES

U centry Minska pabudavanaja rezidencyja staršyni Usiebiełaruskaha narodnaha schodu? Tam jon zmoža nie tolki pracavać i žyć, ale i lačycca

Клас
2
Панылы сорам
5
Ха-ха
1
Ого
2
Сумна
0
Абуральна
11