Kaciaryna Duncova. Fota: «Ahienctva»

Kaciaryna Duncova. Fota: «Ahienctva»

Žycharku horada Rževa Ćviarskoj vobłaści Kaciarynu Duncovu vyklikali ŭ prakuraturu praź piać dzion paśla jaje zajavy ab vyłučeńni svajoj kandydatury na vybary prezidenta Rasii 2024 hoda, kab daviedacca ab jaje staŭleńni da vajny va Ukrainie. Pra heta «Ahienctvu» raskazała sama Duncova.

Jak raskazała Duncova, 20 listapada joj patelefanavali z prakuratury i zaprasili abmierkavać jaje publikacyju ab vyłučeńni. Paśla pachodu da palicejskich palityk paviedamiła «Ahienctvu», što ŭ jaje pytalisia ab vyłučeńni i jaje staŭleńni da bajavych dziejańniaŭ va Ukrainie. Paśla razmovy jana padpisała tłumačeńnie, u jakim paćvierdziła, što staronka «UKantakcie» naležyć joj i dała ahulnyja tłumačeńni, dadała Duncova.

Duncova 16 listapada zajaviła ab svaim vyłučeńni, vystupiŭšy za spynieńnie bajavych dziejańniaŭ, praviadzieńnie demakratyčnych reformaŭ i vyzvaleńnie palitviaźniaŭ.

Jaje vyłučeńnie padtrymaŭ prajekt «Naš štab», stvorany hrupaj supracoŭnikaŭ prajekta «Kaŭčeh» u kastryčniku dla padtrymki antyvajennych kandydataŭ u prezidenty. Paśla dopisy rekłamnaha charaktaru ab vyłučeńni Duncovaj vyjšli ŭ dziasiatkach telehram-kanałach, u tym liku ŭ Ateo, Ateo Breaking i «Možiem objaśniť».

Duncovaj 40 hadoŭ i ŭ jaje troje dziaciej. Pavodle jaje bijahrafii UKantakcie, jana z 2003 hoda pracuje ŭ ŚMI Rževa, z 2006 pa 2022 hady była hałoŭnym redaktaram miascovaj telestudyi «RiT». U 2019 hodzie abirałasia deputatam haradskoj dumy, dzie prapracavała da 2022-ha.

Z 2016 hoda jana aktyŭna padtrymlivała hałoŭnaha adzinarosa horada Ramana Kryłova: hałasavała za jaho na prajmieryz partyi padčas vyłučeńnia ŭ abłasnoje zaksabrańnie, jak deputat padtrymała jaho pryznačeńnie kiraŭnikom horada. Akramia taho, jana repościła zaklik Kryłova hałasavać na vybarach prezidenta ŭ 2018 hodzie i zaklikała ludziej u 2020 hodzie prahałasavać pa papraŭkach u Kanstytucyju, jakija abnulili prezidenckija terminy (sama prahałasavała suprać).

Svaju padtrymku adzinarosa Kryłova Duncova patłumačyła «Ahienctvu» tym, što na miascovym uzroŭni dla jaje važniejšaje toje, jakimi suviaziami, kampietencyjami i jakaściami vałodaje čałaviek, a nie toje, da jakoj palityčnaj siły adnosicca.

Jana taksama adznačyła, što ŭ palitycy nieabchodna ŭzajemadziejničać z roznymi partyjami, inakš nie vyrašyć niejkija važnyja dla hramadzian pytańni. Havoračy ab hałasavańni pa papraŭkach u Kanstytucyju, Duncova paviedamiła, što ličyć nieabchodnym udzielničać va ŭsich vybarach i refierendumach.

Prajekt «Naš štab» byŭ stvorany ŭ kastryčniku hrupaj supracoŭnikaŭ «Kaŭčeha». Prajekt hatovy padtrymać lubych kandydataŭ z antyvajennaj pazicyjaj, jakija vystupajuć za demakratyčnyja reformy, nieadkładnaje spynieńnie vajny i vyzvaleńnie palitviaźniaŭ. Kandydatam abiacanaja dapamoha ŭ zbory podpisaŭ, arhanizacyi kampanii i ahitacyi.

Pavodle sajta prajektu, u jaho kamandu akramia zasnavalnicy «Kaŭčeha» Anastasii Burakovaj, uvajšli kaardynatary «Kaŭčeha» Alaksandr Mieniukoŭ, Daryna Majackaja i Andrej Davydaŭ — usie troje ŭ minułym hetak ža, jak i Burakova, udzielničali ŭ prajektach Chadarkoŭskaha.

Kaardynatar «Našaha štaba» nastojvaje na tym, što prajekt ni arhanizacyjna, ni finansava nie źviazany z «Kaŭčeham», Antyvajennym kamitetam Rasii ci asabista z Chadarkoŭskim.

Pavodle jaje słoŭ, pakul u prajekta niama hrošaj, jon pracuje tolki dziakujučy vałancioram, adnak zaraz idzie pošuk pryvatnych donaraŭ. Rekłamnyja dopisy, jakija źjavilisia ŭ bujnych telehram-kanałach, jana nazvała biaspłatnymi i rastłumačyła pracaj dobraachvotnikaŭ, jakija majuć nieabchodnyja suviazi.

Prezidenckija vybary pavinny prajści ŭ Rasii ŭ sakaviku 2024 hoda.

Čytajcie taksama:

«Pravilnyja vykanaŭcy z pravilnym pasyłam». Pierad prezidenckimi vybarami ŭ Rasii ŭ rehijonach projduć kancerty praŭładnych zorak

Pucin sustreŭsia ź Jaŭlinskim. U partyi śćviardžajuć, što prezidenckija vybary jany nie abmiarkoŭvali

Jaŭhien Rojzman taksama admoviŭsia vyłučacca na prezidenckija vybary ŭ Rasii jak adziny kandydat apazicyi

«Heta dziŭnyja idei». Nobieleŭski łaŭreat Murataŭ admoviŭsia iści na prezidenckija vybary ŭ Rasii

Murataŭ i Rojzman — tak; Vieniedyktaŭ, Ziuhanaŭ, Sabčak, Jaŭlinski — nie. Navalny adkazaŭ na pytańnie pra adzinaha kandydata ad apazicyi

Клас
19
Панылы сорам
2
Ха-ха
10
Ого
2
Сумна
0
Абуральна
3