Scena, ź jakoj pačynajecca sieryja. Kadr ź sieryjała

Scena, ź jakoj pačynajecca sieryja. Kadr ź sieryjała

Sieryja pačynajecca i zakančvajecca absurdnymi pahoniami za pratestoŭcami, ale ŭ łapy «pravasudździa» traplajuć i vypadkovyja ludzi, jak to nieabyjakavaja babula ŭ čyrvona-zialonym kaściumie, jakaja pramaŭlaje znajomyja «tak i treba, fašystam hetym», i dzied, jaki ŭ słuchaŭkach prosta vybivaje svoj dyvan. A ŭ siaredzinie sieryi pakujuć jašče i ślapoha ź bieła-čyrvona-biełym kijočkam. Sud raźbiarecca!

Praź niedachop miescaŭ u turmach kiraŭnictva zahadvaje amapaŭcu, jakoha hulaje akcior Andrej Novik, zabrać zatrymanych na akcyi pratestoŭcaŭ da siabie dadomu na 15 sutak.

Zatrymańnie ślapoha z kijočkam pa «schiemie bčb». Kadr ź sieryjała

Zatrymańnie ślapoha z kijočkam pa «schiemie bčb». Kadr ź sieryjała

Dom siłavika ci Akreścina? Roźnica nievialikaja. Kadr ź sieryjała

Dom siłavika ci Akreścina? Roźnica nievialikaja. Kadr ź sieryjała

Padjezd doma, dzie žyvie amapaviec, da boli nahadvaje kalidory izalatara — tyja ž malavanyja alejnaj kazionnaj farbaj ścieny, tyja ž kraty na leśvicy. Doma paradki nie lepšyja. Razmovy pamiž sužencami zvodziacca da dźviuch fraz «Kocik?» i «Ja ch**iu», jakim žonka vykazvaje ŭsiu hłybiniu svajho abureńnia źjaŭleńniem niečakanych haściej u domie.

Jak kažuć, za kožnym vialikim mužčynam staić vialikaja žančyna. U siamji amapaŭca jana staić chutčej nad im. Jaje rolu vykonvaje kupałaŭka Valancina Harcujeva. Vinavaty ŭ dyskamforcie žonki siłavik sam unačy adbyvaje pakarańnie na padłozie z uklučanym śviatłom. 

Amapaviec prynosić telefon z «pravasudździem» u «kamieru». Kadr ź sieryjała

Amapaviec prynosić telefon z «pravasudździem» u «kamieru». Kadr ź sieryjała

Da absurdu daviedziena i pravasudździe. Sudździa ŭžo pravodzić nie prosta anłajn-pasiadžeńnie, ale viadzie jaho naŭprost z ułasnaj kuchni, papivajučy harbatu i zamacoŭvajučy prysud 15 sutak udaram małatočka dla miasa.

Siamja adpačyvaje, pakul u vannym pakoi čynicca hvałt. Kadr ź sieryjała

Siamja adpačyvaje, pakul u vannym pakoi čynicca hvałt. Kadr ź sieryjała

Troje asudžanych pradstaŭlajuć abahulnienyja typažy. Rolu biełaruskamoŭnaha zmahara vykonvaje paet i muzykant Vital Ryžkoŭ, ajcišnika — fatohraf Hleb Burnašaŭ. Dla ich pakoj dziaciej amapaŭca pieraŭtvarajecca ŭ kamieru, vanny pakoj — u miesca dopytaŭ.

Umovy ŭ impravizavanaj kamiery ŭ paraŭnańni z Akreścina nasamreč kazačnyja: adčyniajucca vokny, narmalny tualet, usiaho try čałavieki na pakoj, nichto nie šmanaje, ciopłaja padłoha, niama kłapoŭ, šmat rečaŭ, niachaj i dziciačych, jakimi možna siabie zaniać, na maleńkich łožkach biez paścieli kudy miahčej spać, čym na mietaličnych «hrylach», i navat na vulicu vyvodziać na prahułku. «Kab ja tak siadzieŭ», padumajuć mnohija, chto prajšoŭ praź inšy dośvied.

Dzieciam cikaviej ź viaźniami, čym z baćkami. Kadr ź sieryjała

Dzieciam cikaviej ź viaźniami, čym z baćkami. Kadr ź sieryjała

Žonka, jak sapraŭdnaja haspadynia, chutka znachodzić praktyčnuju karyść ad aryštantaŭ. Jany prybirajuć, myjuć posud, abirajuć bulbu, dahladajuć dziaciej, rašajuć ź imi chatnija zadańni i hulajuć u moŭnyja hulni.

Zrešty, nie budziem spojlić. 

Chronamietražu sieryi mała dla taho, kab raskryć piersanažaŭ, ichnija pamknieńni, stanovišča ŭ siamji dziaciej, jakija znachodziać siarod aryštantaŭ siabroŭ, dy j postaci samich aryštantaŭ, jakija čamuści ŭvieś čas, kali nie kryčać ad bolu, zastajucca niepraŭdapadobna niamymi. My daviedvajemsia pra ichnija roli tolki z apisańnia. Usio namiečana štrychavymi linijami.

Ciažka niešta skazać i pra hulniu akcioraŭ, jaje tut vielmi mała — akcioram prosta niama dzie i niama kali siabie prajavić. 

Hvałt my čujem, ale prama nie bačym. Kadr ź sieryjała

Hvałt my čujem, ale prama nie bačym. Kadr ź sieryjała

Hvałt u sieryjale pakazany naturalistyčna. U vypadku ź viaźniami, jakich karajuć za sprobu źbiehčy, za niapravilna vyrašanuju zadaču pa matematycy i za abdymki dziaciej, u čyim pakoi ich pasialili, my nie bačym hvałt prama, usio adbyvajecca za začynienymi dźviaryma, ale my vydatna čujem udary i stohny, bačym ruchi za škłom.

Vialikaja kolkaść biełarusaŭ u apošnija hady byli śviedkami hvałtu tak zvanych «siłavikoŭ» abo stali jahonymi achviarami. I hety bol jašče nie zažyŭ, kožny dzień takomu hvałtu padviarhajucca ŭsio novyja i novyja biełarusy. Hetyja sceny nie dajuć zaśmiajacca ad absurdu situacyi, bo abudžajuć tryvohu i vycisnutyja ŭspaminy.

Bol i hvałt čaściakom vyklikajuć, akramia žachu, jašče i śmiech. Niekatoryja psichołahi ličać, što žach i humar u asnovie svajoj majuć adny i tyja ž fienomieny: nieadpaviednaść i parušeńnie normaŭ. Ale ŭ takoj čullivaj, mahčyma, temie varta być bolš dalikatnym.

Siłavik na pravierku nie taki i mocny. Kadr ź sieryjała

Siłavik na pravierku nie taki i mocny. Kadr ź sieryjała

Bieły šum u hałavie siłavika zamianiajuć nastaŭleńni žonki. Kadr ź sieryjała

Bieły šum u hałavie siłavika zamianiajuć nastaŭleńni žonki. Kadr ź sieryjała

Scenka z haradskoha žyćcia ŭ Biełarusi. Kadr ź sieryjała

Scenka z haradskoha žyćcia ŭ Biełarusi. Kadr ź sieryjała

Pieršaja sieryja na kanałach «Biełsata» za dva dni sabrała bolš za 110 tysiač prahladaŭ.

Nastupnyja sieryi, «Patryjatyčnaje praktykavańnie» i «Pryśniłasia», vidać, buduć raźvivać inšyja absurdnyja «pracesy», što adbyvajucca ŭ krainie, a nie historyju siamji amapaŭca. 

Novyja sieryi pakul niedastupnyja da prahladu, ale ŭžo byli pakazanyja na fiestyvali «Bulbamuvi-2023», atrymaŭšy stanoŭčyja recenzii ad kinaahladalnikaŭ. Kinakrytyk Taras Tarnalicki, naprykład, napisaŭ, što «tak pavinna vyhladać biełaruskaje hulniavoje kino zdarovaha čałavieka».

Nam to z adnoj sieryi prymahnicicca da hetaha kino nie ŭdałosia. Mahčyma, varta było b vykładać adrazu niekalki epizodaŭ, kab hladač uciahnuŭsia ŭ hetuju antałohiju biełaruskaj rečaisnaści.

Čytajcie taksama:

Film režysiorki-dakumientalistki Tani Śvirepy «Biełaruś 23.34» staŭ pieramožcam fiestyvalu «Bulbamuvi»

Što hladzieć u listapadzie: novyja sieryjały

«Dzikaje palavańnie karala Stacha» — pieramožca Nacyjanalnaj teatralnaj premii. Paśla 2020-ha z opiery prybrali repliku «Raman, vychodź!»

Клас
13
Панылы сорам
6
Ха-ха
2
Ого
1
Сумна
1
Абуральна
1

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?