Fota: Pavieł Rusak / Tochka.by 

Fota: Pavieł Rusak / Tochka.by 

U žniŭni 2023-ha ŭładalniki kvater pa vulicy Brackaj, 17 adznačyli atrymańnie klučoŭ ad nabytych kvater u ŽK «Minsk Śviet». Admysłovaj jakaści ad zabudovy nie čakali — u rajona ŭ hetym płanie nie najlepšaja reputacyja, ale i prynižanyja płanki atrymałasia apuścić.

Mnohija kvatery doma syryja — padtapiła padčas padačy aciapleńnia, kažuć haspadary. Radyjatary chałodnyja, ścieny nie prasychajuć, a prystupić da paŭnavartasnaha ramontu ŭ takich umovach prosta niemahčyma, adznačajuć «havajcy».

Pa słovach ułaśnikaŭ, u padvale ŭžo źjaviłasia ćvil, pa ścianie pajšła raskolina, a chole doma čas ad času ŭtvarajecca astraŭny piejzaž — pa typie nazvy žyłoha kvartała «Trapičnyja vyspy», dzie i raźmiaščajecca prablemny dom «Havai».

Nabor prablem adnolkavy

Karespandenty Tochka.by pabyvali ŭ dziasiatcy kvater, haspadary jakich zastalisia niezadavolenyja jakaściu rabot zabudoŭščyka Dana. Tym nie mienš, jak havorać uładalniki kvadratnych mietraŭ, dom zdadzieny ŭ ekspłuatacyju. Akty pryjomki padpisali i sami žychary, z uniasieńniem u dakumient zajavak na vypraŭleńnie braku ŭ rabocie śpiecyjalistaŭ. 

Ale nie ŭsie prablemy adkrylisia adrazu, zaznačajuć jany.

Ciapier nabor minusaŭ u kvaterach, jak praviła, adnolkavy. Ślady padtapleńnia na ścienach i padłozie, adsutnaść aciapleńnia i, jak vynik, niemahčymaść prystupić da ramontu.

Uskładniaje praces i toje, što žychary nie viedajuć, kali i jakim čynam vypraviać niedarobki. Bo praduhledžany aktam trochmiesiačny termin vykanańnia hetych rabot užo skončyŭsia, a zabudoŭščyk nie śpiašajecca rastłumačyć, čamu novy dom tak mocna «chvory na niuansy», padkreślivajuć navasielcy.

Na momant vychadu materyjału kampanija nie adkazała i na pytańni našaha partała. Kali infarmacyju ŭsio ž daduć, my apublikujem jaje.

«Naniaŭ pryjomščyka i zaŭvažyŭ prablemu raniej za ŭsich, ale heta nie dapamahło»

Alaksiej zaŭvažyŭ cieču z radyjatara jašče da padačy aciapleńnia.

«Vidać, jany rabili niešta nakštałt pramyvańnia, i tady pad ściažkaj utvaryłasia łužynka. Paśla hetaha ja i pakinuŭ zajaŭku ŭ kirujučuju arhanizacyju» , — apisvaje situacyju małady čałaviek.

Praŭda, heta nie vielmi dapamahło: zaraz padłoha ŭ kvatery ŭsio roŭna ŭ mokrych plamach. Nie ŭratavała ad niepryjemnaj situacyi i toje, što dla pryjomki kvatery Alaksiej zaprasiŭ śpiecyjalista.

«Jon adznačyŭ usie miescy, dzie nieabchodna niešta darabić. Naprykład, voś hetyja maleńkija skoły na voknach — u budučyni vierahodnaje miesca stvareńnia raskolin», — raspaviadaje ŭładalnik kvatery.

Fota: Pavieł Rusak / Tochka.by

Fota: Pavieł Rusak / Tochka.by

Alaksiej nie razumieje, čamu zabudoŭščyki nie śpiašajucca vyrašyć prablemu z žyllom, bo dom, pavodle jaho słoŭ, znachodzicca pad piacihadovaj harantyjaj, a značyć, usie niuansy pavinny vyrašacca (dahavor na kuplu žylla jość u rasparadžeńni redakcyi).

Rachunak za aciapleńnie, jakoha niama

Kvatera Iryny znachodzicca na 11-m z 25 pavierchaŭ doma. U nievialikaj «adnapakajoŭcy» prablem chapaje, kaža novaśpiečanaja haspadynia kvatery.

«Paśla daždžu ścieny namokli. Ja tak razumieju, heta zdaryłasia z-za drennaj izalacyi voknaŭ. Padłoha taksama mokraja: kali dali aciapleńnie, z radyjatara chłynuła vada. Akazałasia, na im nie było probki. Zatym hetuju prablemu vypravili, ale kvatera dahetul chałodnaja, aciapleńnia niama, ścieny vilhotnyja» , — pieraličvaje svaje žyllovyja biedy Iryna.

Pradčuvaje žančyna i pieraŭstaloŭku źmiejevika: na jaje pohlad, padvodka da jaho idzie ad trub ź ličylnikam dla chałodnaj vody. Na pryładzie padliku haračaj zaraz — 0,129.

Irynu taksama ździŭlaje punkt za aciapleńnie ŭ žyroŭcy. U hrafie — Br38,70, choć ciapła ŭ kvatery tak i nie adčuła. «Vielmi cikava, čym kiravalisia ŭ kiroŭnaj arhanizacyi, kali vystaŭlali rachunak» , — ździŭlajecca hierainia.

Pry hetym, jak adznačali śpiecyjalisty ŽKH raniej, kali ŭ domie ŭstanoŭleny hrupavy prybor uliku i indyvidualny ličylnik u kožnaj kvatery, płata naličvajecca pa realnym spažyvańni na padstavie pakazańniaŭ kvaternych pryboraŭ z ulikam doli kvatery i strat u sistemie aciapleńnia budynka i miescaŭ ahulnaha karystańnia.

Zvanki ŭ nikudy

Ułaśniki pryznajucca: čakać adkazu ŭžo stamilisia. Niahledziačy na ​​toje, što ŭ žycharoŭ jość kantakty jak minimum troch adkaznych śpiecyjalistaŭ za ich dom, vyrašyć prablemy pakul nie atrymlivajecca.

«Pa pytańniach, što ŭźnikajuć, nam dajuć usio novyja numary telefonaŭ. Chto hetyja ludzi, čym jany zajmajucca, my nie viedajem. Telefanujem, a tam to zaniata, to abanient niedastupny, to trubku nie zdymajuć», — zajaŭlajuć žychary .

Niekatoryja ŭłaśniki kvater z pytańniami pa žylli jeździli i ŭ ofis Dana. Tak pastupiła i ŭładalnica «havajskich kvadrataŭ» Julija.

Fota: Pavieł Rusak / Tochka.by 

Fota: Pavieł Rusak / Tochka.by 

«Spytała, chto adkazny pa našym domie: jość pytańni, na jakija nichto nie adkazvaje. Mnie dali numar niejkaha Hieorhija, jaki i zaraz trubku nie biare», — adznačaje Julija.

Kvatery topiać susiedzi?

Ciapier padaču vady ŭ luboj z kvater moža rehulavać, pa sutnaści, chto zaŭhodna: raźmieščanyja ŭ kalidory ščytki adkryty, klučoŭ u ŭłaśnikaŭ niama, vientyli ŭstanoŭleny ŭraznaboj, nie pranumaravany — kab zrazumieć, dzie jaki, treba hladzieć akt pryjomki, kažuć uładalniki žylla. Tamu ŭ niekatorych raniej začynieny vientyl zahadkavym čynam akazvajecca ŭ stanoviščy ON, śćviardžajuć «havajcy».

Mnohija ŭładalniki «kvadrataŭ» žyvuć nie ŭ Minsku: niekatoryja z Salihorska, Pinska, Stolina, Mahilova i hetak dalej. U kvaterach byvajuć redka, tamu z-za adsutnaści korka na radyjatary ci inšych niuansaŭ całkam mohuć padtapić susiedziaŭ.

Tak adbyłosia ŭ Alaksandra ŭ kvatery na 19-m paviersie.

«Miarkujučy pa słovach santechnikaŭ, vilhać pryjšła z susiedniaj kvatery. Jak skazali śpiecyjalisty, kali nie było aciapleńnia, u pamiaškańni źniali radyjatary, ale kraniki nie zakryli. Chto heta zrabiŭ, niezrazumieła: ci sami ŭładalniki, ci to jašče niechta. Santechniki nie rastłumačyli. Kali ž dali aciapleńnie, z adkrytych trub pajšła vada. Bolš za toje, pavodle infarmacyi kirujučaj arhanizacyi, z hetaj ža kvatery daciakło až da 13-ha paviercha», — raspaviadaje ŭładalnik kvatery .

Svaich susiedziaŭ Alaksandr ni razu nie bačyŭ, u ahulny čat jany nie ŭvachodziać, u śpisie kantaktaŭ ich numara taksama niama.

U kvatery ŭ chłopca prablemnaja i łodžyja — ciakuć ramy. Z hetaj nahody Alaksandr užo razy čatyry vyklikaŭ akonščykaŭ. Prablema da hetaha času całkam nie vyrašana.

«Pa ich zajavach, ciačy moža i ad susiedziaŭ, i adkul zaŭhodna. Adzinaje, što robiać akonščyki, — mianiajuć humki i zamazvajuć hiermietykam styki. Ale heta nie dapamahaje. Apošni raz ja ŭsio roŭna bačyŭ vilhać paśla daždžoŭ, heta značyć łakalnyja padcioki zastalisia», — dzielicca Alaksandr.

Pavodle jaho słoŭ, prablemy z «Havajami» pačalisia jašče da zdačy doma. Pieršapačatkova klučy ad svaich kvater ułaśniki pavinny byli atrymać u lutym — zdali ž budynak u žniŭni.

«Zasmučaje sam fakt, što my płacim hrošy, a nam padsoŭvajuć niezrazumieła što», — kaža jon.

Vyspy ŭ padvale

Na momant naviedvańnia doma karespandentami padvał «Havajaŭ» papłyŭ: na padłozie — łužyny, z trub kapaje vada, ścieny ŭ mokrych plamach, a dzie-nidzie ŭžo bačnyja ačahi ćvili.

«Asobnaja historyja — našy lifty. Pieršym zdali panaramny: u im i budaŭniki zachrasali, i žychary padali. Što ž budzie, kali dom zasielać? Žychary 25-paviarchoŭki buduć vyklikać lift i padać?» — zapytvajuć uładalniki i viaduć u miascovy «pakoj śmiechu», u choł 14-ho pavierchu, dzie knopki vykliku lifta paprostu niama.

«A navošta?» — užo śmiejučysia, pakazvajuć ułaśniki «havajskich kvadrataŭ».

Fota: Pavieł Rusak / Tochka.by 

Fota: Pavieł Rusak / Tochka.by 

Ale, jak havorycca, historyja śmiešnaja — situacyja strašnaja. Tak, ułaśniki nie hatovy situacyju «spuskać na tarmazach» i, kali najbližejšym časam zabudoŭščyki nie vyjduć z žycharami na suviaź i nie rastłumačać, kali i jakim čynam likvidujuć usie niedachopy, majuć namier skardzicca ŭ dziaržorhany.

«Spačatku ŭ Administracyju Kastryčnickaha rajona, a potym u Ministerstva architektury i budaŭnictva.

Razumiejecie, my čuli pra «Minsk Śviet» i ničoha zvyšnaturalnaha nie čakali. Naadvarot, płanki byli zanižanyja, ale zaraz jany prosta ŭpali nižej niama kudy», — kaža Mikita, sprabujučy adkryć dźviery, jakaja viadzie na łodžyju. 

Ź pieršymi marazami jaje pierakasiła, adznačaje chłopiec.

Na stoli ŭ kvatery Mikity, pavodle jaho słoŭ, ślady armatury ad macavańnia viežavaha krana. Zrabić z hetym choć što-niebudź budzie niaprosta, padkreślivaje ŭładalnik «havajskich» mietraŭ. Mikita vyrašyŭ ustaloŭvać padviesnuju stol, armaturny kvadrat schavajecca za hładkim materyjałam.

Až da suda hatovy iści i Jury. U jaho ŭ kvatery praktyčna pastajanny doždž: skroź płastykavyja vokny prasočvajecca vilhać navat tady, kali na vulicy biez apadkaŭ. Kali ž pryjšoŭ minus, na voknach zastyli vializnyja ledziašy.

«Niadaŭna patelefanavali z kirujučaj arhanizacyi i skazali, što śpiecyjalisty ŭstanavili: ciače z kvatery na 24-m paviersie. Jak jany heta zrabili, kali haspadary hetaha pamiaškańnia nie ŭ Minsku, a klučy ad kvatery ŭ ich z saboj, ja nie viedaju», — sumniavajecca ŭ teoryi śpiecyjalistaŭ Jury.

Fota: Pavieł Rusak / Tochka.by 

Fota: Pavieł Rusak / Tochka.by 

Miarkujučy pa razmovie z žycharami, pytańniaŭ u ich naśpieła niamała. Asnoŭnyja — da zabudoŭščyku. Jakim čynam zdajuć dom, u jakim vialikaja kolkaść niedarobak, i što budzie praz hod, kali ŭžo zaraz žychary zaŭvažajuć raskoliny na ścienach i ćvil u padvale.

UPD: padčas napisańnia materyjału Irynie adnavili aciapleńnie, vialisia pracy i pa liftach, chacia žychary adznačajuć, što padčas ruchu kabinki trasucca.

Što kažuć miascovyja ŭłady

Pryjomka abjektaŭ u ekspłuatacyju rehulujecca pastanovaj numar 716 Saŭmina.

Jak rastłumačyli Tochka.by u Administracyi Kastryčnickaha rajona Minska, da momantu praviadzieńnia pryjomki doma zabudoŭščyk pavinien sabrać daviedki, zaklučeńni ekspłuatujučych arhanizacyj i inšyja nieabchodnyja dakumienty. Tak, kožnaja arhanizacyja adkazvaje za pracesy ŭ domie pa svaim profili.

Rola ŭsich zadziejničanych dziaržarhanizacyj u pracesie pryjomki — pravieryć, ci ŭsie nazvanyja ŭ prajektnaj dakumientacyi raboty zabudoŭščyk vykanaŭ.

«Jakaść paćviardžajecca vykanaŭčaj dakumientacyjaj, jakaja padajecca va ŭsie nahladnyja orhany. Heta pytańni padradnych arhanizacyj i techničnaha nahladu. Usie hetyja papiery farmirujucca pry ažyćciaŭleńni budaŭnictva. Pakiety dakumientacyi pry pryjomcy doma pieradajucca kožnamu nahladnamu orhanu», — rastłumačyli śpiecyjalisty rajonnaj administracyi .

Sama ž pryjomka adbyvajecca z vyjezdam śpiecyjalistaŭ na miesca.

Pytańni pa «Minsk Śviet» ŭ biełarusaŭ uźnikajuć časta: u administracyju pastupajuć zvaroty:

«Miery prymajucca ŭ adpaviednaści z zakanadaŭstvam: my infarmujem zabudoŭščyka i prymušajem da ŭstaranieńnia zaŭvah», — padkreślili ŭ arhanizacyi.

U administracyi adznačyli, što dolščyki majuć prava taksama źviarnucca ŭ sud, kali zabudoŭščyk parušaje abaviazacielstvy, prapisanyja ŭ dahavory, i takim čynam prymusić kampaniju da pryniaćcia mier.

Клас
8
Панылы сорам
4
Ха-ха
17
Ого
2
Сумна
3
Абуральна
20