Siarhiej Kalakin. Fota wikimedia.org

Siarhiej Kalakin. Fota wikimedia.org

Arhkamitet novaj partyi ŭznačalili sam Kalakin, jaho paplečnik, były siabra CK «Spraviadlivaha śvietu» Siarhiej Vaźniak i eks-staršynia likvidavanaj u 2004 hodzie Biełaruskaj partyi pracy Alaksandr Buchvostaŭ.

«Partyja ŭ čarhovy raz skazała: «Treba», — adreahavaŭ Siarhiej Vaźniak na stvareńnie arhkamitetu dopisam u fejsbuku.

Partyjec paviedamiŭ, što idejna-palityčnaj asnovaj dla novaj partyi budzie słužyć marksizm. Ani ŭ zvarocie arhkamitetu, ani ŭ dopisach kiraŭnictva nie tłumačycca, što takaja farmuloŭka aznačaje.

Vidavočny lidar u arhkamitecie — Siarhiej Kalakin.

U fejsbuku palityk napisaŭ, što «novaja levaja demakratyčnaja palityčnaja partyja» stvarajecca dla «ažyćciaŭleńnia i zadavalnieńnia palityčnych, sacyjalnych, ekanamičnych, kulturnych i inšych intaresaŭ u adpaviednaści z pravam, harantavanym Kanstytucyjaj».

Kamunist, jaki vystupaje za demakratyju, svabodu i roŭnaść

Siarhiej Kalakin staŭ kamunistam u dalokim 1977 hodzie, kali ŭstupiŭ u KPSS. Heta partyja ŭ SSSR faktyčna kantralavała dziaržaŭnyja orhany kiravańnia. U toj čas Kalakin byŭ partyjnym funkcyjanieram. Zajmaŭ roznyja pasady ŭ strukturach KPB.

Kali Biełaruś damahłasia niezaležnaści, jon zastaŭsia kamunistam.

U 1994 hodzie ŭznačaliŭ Partyju kamunistaŭ Biełaruskuju, jakaja była ŭ apazicyi da Łukašenki. Na čale partyi Kalakin prabyŭ da 2009 hodu, kali była zasnavanaja partyja levych «Spraviadlivy śviet».

Hetaj partyjaj palityk kiravaŭ da jaje likvidavańnia Viarchoŭnym sudom u vieraśni 2023 hoda.

«Viera ŭ vučeńnie Marksa zastałasia nieparušnaj», —pisała pra Kalakina «Niamieckaja chvala» dva dziasiatki hadoŭ tamu. 

Palityk pieraasensavaŭ marksizm i staŭ adeptam demakratyi, svabody i roŭnaści.

U charaktarystyki Kalakina «Niamieckaja chvala» adznačała, što jon časta ŭžyvaje frazu «praviły hulni».

Palityk u 1996 hodzie padpisaŭ impičmient Łukašenku i nie pajšoŭ u jaho ŭrad, bo toj parušyŭ praviły.

«Jon pierakanaŭ svaich paplečnikaŭ zmahacca nie za kamunizm ci sacyjalizm, a za «buržuaznuju demakratyju», bo jana daje hetyja praviły, — pisała «Niamieckaja chvala». — Jak čałaviek, jaki hłyboka vieryć u prahresiŭnaść sacyjalistyčnych idej, jon pierakanany: «hulnia pa praviłach» budzie aznačać pieramohu kamunistaŭ. I dziela hetaha jon hatovy iści na kampramisy i druhija roli».

Nazyvaŭ Mikałaja Dziemiancieja «dobrym čałaviekam»

Siarhiej Kalakin — plamieńnik staršyni Viarchoŭnaha Savieta BSSR CHII sklikańnia Mikałaja Dziemiancieja, jaki pamior u 2018 hodzie.

Pa słovach samoha Kalakina, jaho maci — rodnaja siastra Dziemiancieja.

27 lipienia 1990 hoda Viarchoŭny Saviet BSSR, kali ŭ im staršyniavaŭ Dziemianciej, pryniaŭ dekłaracyju ab niezaležnaści Biełarusi. Hodam paźniej jon adkryta vystupiŭ u padtrymku putču ŭ Maskvie. 25 žniŭnia 1991 hodu na pazačarhovaj siesii Viarchoŭnaha Savieta Dziemianciej syšoŭ u adstaŭku.

Z 1997 pa 2000 hod Dziemianciej byŭ siabram łukašenkaŭskaha Savieta Respubliki.

«Na moj pohlad, heta byŭ dobry čałaviek, jaki pražyŭ doŭhaje žyćcio. Šmat čaho paśpieŭ zrabić dla respubliki i dla rehijonaŭ, dzie jon pracavaŭ. Doŭhaje i składanaje było žyćcio. Zdaroŭje ŭsio addaŭ radzimie», — kazaŭ pra rodziča Siarhiej Kalakin.

Ličyć Lenina «vialikim čałaviekam», nie padpisaŭ Miemarandum BNR

Siarhiej Kalakin z paplečnikami nie praminaŭ adznačać dzień narodzinaŭ Uładzimira Lenina. Da jaho pomnika jon układaŭ kvietki.

«Dla biełarusaŭ Uljanaŭ-Lenin źjaŭlajecca vialikim čałaviekam, — kazaŭ partyjec u 2012 hodzie. — Kali b jaho nie było, my siońnia źjaŭlalisia b hubierniaj abo Paŭnočna-Zachodnim krajem Rasijskaj Fiederacyi».

Pavodle jaho, Lenin — heta čałaviek, jaki ŭ XX stahodździ «ažyćciaviŭ najvialikšuju revalucyju, zrynuŭ satrapa, likvidavaŭ samadziaržaŭje».

«I siońnia heta aktualna dla Biełarusi. My ruchajemsia da samadziaržaŭja i možam da jaho chutka pryjści. Tamu nam treba vyvučać pracy Lenina i ŭsio, što było źviazana z tym, što jon rabiŭ u 1917 hodzie», — davodziŭ Kalakin.

U 2012 hodzie Biuro CK «Spraviadlivaha śvietu» admoviłasia padpisvać Miemarandum ab abaronie niezaležnaści, prapanavaj Radaj BNR.

«Na naš pohlad, Miemarandum nosić antyrasijski charaktar, što nieprymalna. «Spraviadlivy śviet» vystupaje za raźvićcio adnosin z Rasijaj, za intehracyju pamiž krainami. A taki dakumient hetamu budzie škodzić, i nie siońnia, a ŭ budučyni», — tłumačyŭ Siarhiej Kalakin.

Nazyvaŭ «niahodnikami chto sprabuje padzialić śviet na «ruski», «kitajski» i «biełaruski»

Siarhiej Kalakin u 2019 hodzie zajaviŭ, što jaho partyja padtrymlivaje praviadzieńnie akcyi «Bieśśmiarotny połk», bo jana pryśviečanaja «pamiaci zahinułych u časy Vialikaj Ajčynnaj vajny».

«Tyja, chto pomniać pra VAV, pravilna robiać, a tyja, chto robić na hetym palityku i sprabujuć padzialić na «ruski», «kitajski» i «biełaruski śviet» — heta niahodniki!», — kazaŭ jon.

Na pytańnie, što na «Bieśśmiarotny połk» prychodziać ludzi ź simvolikaj «DNR» palityk adkazaŭ, što heta «ichniaja sprava», bo «važna, jak jany pamiatajuć pra achviaraŭ VAV, a nie pra «DNR».

Pavodle jaho, u časy Druhoj suśvietnaj vajny «nie było ni Biełarusii, ni Ukrainy, ni Rasii, ni «ruskaha», ni «biełaruskaha śvietu», na ščaście».

«Kali ž my budziem iści takim šlacham, to taksama možam pryjści da Danbasa na biełaruskaj ziamli», — kazaŭ jon.

Pra akupacyju Kryma Siarhiej Kalakin kazaŭ, što «Rasija ŭ hetym kanflikcie abaraniaje ludziej, jakich jana ličyć mahčymymi hramadzianami svajoj krainy».

«Rasija zaniała adzin z bakoŭ, jak Zachad zaniaŭ inšy bok, — davodziŭ palityk. — Na žal, heta paciahnie za saboj uskładnieńni mižnarodnaj palityčnaj i inšaj abstanoŭki».

Ličyŭ «Płošču 2010» hłupstvam i złačynstvam

U 2015 hodzie Siarhiej Kalakin vyłučaŭ svaju kandydaturu na prezidenctva. U intervju «Našaj Nivie» palityk skrytykavaŭ pavodziny apazicyi padčas prezidenckaj kampanii 2010 hodu. Tady masavaja akcyja pratestu była razahnanaja siłavikami, a amal usie vyłučency na prezidenctva byli aryštavanyja.

Na Płošču ja nikoha klikać nie budu, heta hłupstva, kazaŭ Kalakin.

«Darečy, u 2010 heta taksama było hłupstvam i spracavała na karyść Łukašenki. Bo zvyčajnych ludziej źbili, i potym jany i sami nie lezuć u palityku, i dzieciam svaim zabaraniajuć. Uvohule, vieści biazzbrojnych ludziej na zachop ułady — złačynstva», — davodziŭ jon.

Padtrymlivaŭ intehracyju z Rasijaj, a Jeŭrasajuz ličyŭ maraj dla Biełarusi

U 2016 hodzie Kalakin zajaŭlaŭ: kali Biełaruś admovicca ad rasijskaha rynku i rasijskaj syraviny, to vielmi chutka pamre. Pavodle jaho, tak histaryčna skłałasia.

«80% syraviny my možam pradać tolki Rasii, Jeŭropie jana nie patrebnaja», — nastojvaŭ jon.

Partyjec davodziŭ, što «ŭ ahladnaj budučyni Jeŭrasajuz bolš nie prymie nivodnaj krainy. Maŭlaŭ, heta dobraja mara — «Biełaruś u ES».

«Kab pierajści nam na standarty ES, nam patrebna niekalki dziasiatkaŭ hadoŭ, — vykazvaŭsia jon. — My nie pavinny byli ŭsie jajki składvać u adzin košyk. Treba imknucca dyviersifikavać svoj ekspart, palityku. Raźvićcio pavinna iści na nie kanfrantacyjnaj asnovie».

Hladzicie taksama: 

Partyja «Spraviadlivy śviet» abviaściła svajoj metaj prychod da ŭłady dla pabudovy sacyjalistyčnaha hramadstva

Siarhiej Kalakin: Heta vydumka! Nichto nie źviartaŭsia da mianie z prapanovaj padtrymać «ŁNR» i «DNR»

Kalakin: Rasija nie zacikaŭlena ŭ inkarparacyi Biełarusi

«Nie bačym supiernikaŭ, aproč Łukašenki»: partyja Kalakina zajaviła pra ŭdzieł u vybarach

Kalakin: My nie možam padpisacca pad praceduraj vyłučeńnia kandydataŭ kanhresa demakratyčnych sił praz zbor podpisaŭ

«Pavinny stajać pobač z Łukašenkam». Hajdukievič vykazaŭsia pra rolu kišennych partyj

Клас
3
Панылы сорам
13
Ха-ха
1
Ого
4
Сумна
3
Абуральна
8

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?