«Bi-2». Fota: sacsietki hurta

Sproby znajści biełaruskaje ščaście na rasiejskaj ziamli

Biełaruskich muzykaŭ zaŭždy pryvablivała Rasieja. A što, napišaš paru chitoŭ — i voś ty ŭžo ŭ biaskoncym tury pa nieabsiažnych prastorach federacyi. Ad Bajkała, jak toj kazaŭ, da Amura. Ad Krasnadara da Krasnajarska. I paŭsiul — rynak. Paŭsiul — šoŭ-biznes! Nu, moža być, ź nie zusim čałaviečym tvaram, ale, prynamsi, čałaviekapadobnym. Nia toje, što ŭ Biełarusi — dziaržaŭnaja estrada, čornyja śpisy, tatalny kantrol. Štości nie spadabałasia kiroŭnamu kłanu — i tady — choć ty sotniami hetyja chity pišy — nichto ich nie pačuje. Prynamsi, ad usich radyjo, televizijaŭ, dziaržaŭnych srodkaŭ masavaje infarmacyi ty adłučany. I vystupać nidzie nielha. Adzin internet, a što z taho internetu — ni hrošaj, ni zachoplenych vodhukaŭ paśla kancertu!

I jašče. Kolki ŭ nas taje aktyŭnaje publiki? Nu, tych ludziej, jakija hatovyja iści na kancert? Tysiačy? Dziasiatki tysiačaŭ? U Rasiei ich — miljony! Tamu papularnaść tut, u Biełarusi, i viadomaść TAM — heta zusim roznyja rečy.

Tamu j chočacca ŭ Rasieju. Tym bolej, što tam i hanarary — nia roŭnia našym, biełaruskim. Atabaryśsia tam, asvojtajeśsia — i ŭsio, jak kažuć u tych samych dziaržaŭnych srodkach masavaje infarmacyi, pastaŭlenaja zadača vykananaja. I ty, i tvaja siamja nadziejna zabiaśpiečanyja. Na doŭhija hady.

Plus jašče — kali ty ŭ Rasiei papularny, dyk i ŭ Biełarusi tabie harantavanyja poŭnyja zały. Bo ty hučyš pa ŭsich rasiejskich kanałach i, naohuł, u nas hladziać na starejšaha brata. Uvažliva. Adsočvajuć. Lubiać. Hladziać filmy, słuchajuć muzyku. Fanaciejuć. Kali ty tam spraŭdziśsia, dyk i ŭ nas stoadsotkava buduć zaŭzieć.

Pryblizna takimi dumkami kiravalisia ajčynnyja muzyki, kali sprabavali znajści svajo ščaście na haścinnaj (jak zdavałasia) rasiejskaj ziamli, dzie, jak usim viadoma, «duša naroschryst», harełka i harbata ljucca rekami, a ikry — jak brudu ŭ Tambovie viasnoju.

Najlepiej było ŭ 1990-ja. Tady ŭ Rasiei aktyŭna kancertavali i, navat, zdavałasia, «prapisalisia» hurty z Ukrainy, Małdovy, Biełarusi, Kazachstanu. Jany vydavali albomy na rasiejskich łejbłach, hrali na festyvalach i karparatyvach, ładzili hastrolnyja tury.

Vykonvajcie nastojlivyja rekamendacyi

I byccam by ŭsio tak viasiołkava j biazvobłačna, ale ŭkrainski hurt «VV» pradusary miakka j nastojliva paprasili ŭklučyć u albom pieśni na rasiejskaj movie — maŭlaŭ, pašyrym aŭdytoryju. I ŭklučyli. Toje samaje adbyvałasia z małdaŭskimi «Zdob şi Zdub». Nu, a što rabić? Jak tam hučyć rasiejskaja prymaŭka pra čužy manastyr i svoj statut? Budźcie łaskavyja vykonvać patrabavańni (nie, biezumoŭna, nie patrabavańni — nastojlivyja rekamendacyi!) terytoryi, na jakoj vy źbirajeciesia zarablać hrošy.

Biełaruskuju «Kramu» pastupova vycisnuli z rynku, bo, vidać, našyja muzyki zanadta dobra hrali ŭ paraŭnańni z rasiejskimi bluz-hurtami. Stvarali niezdarovuju kankurencyju. Napačatku taksama prapanavali častku repertuaru vykonvać pa-rasiejsku, potym — «razbavić» ułasnuju prahramu bluzavymi standartami, urešcie ŭsio źviałosia da redkich klubnych kancertaŭ, i pastupova rasiejskaja karjera «Kramy» zaviaršyłasia.

Tym časam nabiraŭ abaroty «Lapis Trubiacki» sa svaim navastvoranym žanram samairaničnych typu-dvarovych śpievaŭ. Usia Rasieja śpiavała «Au» i «Ty kinuła», pačaŭsia biaskoncy rasiejski tur «Lapisaŭ», kali ty musiš u lubuju hadzinu dnia i načy być napahatovie, bo mohuć raptoŭna patelefanavać i zaprasić užo zaŭtra hrać u Nižniavartaŭsku.

Inšy biełaruski hurt — «Bi-2» zrabiŭ hałavakružnuju karjeru ŭ Rasiei naprykancy 1990-ch — napačatku 2000-ch. Dva lidery hurtu prajšli praz usie koły emihracyi, praź Izrail dy Aŭstraliju, kab urešcie skaryć rasiejskuju publiku…

Što ŭ vyniku

Heta ŭsio było daŭno. U davajennyja viehietaryjanskija travajednyja časy, kali hramadzianam Rasiei tamtejšaje konsulstva Złučanych Štataŭ davała vizy až na dziesiać hadoŭ, jak žycharam demakratyčnaj krainy. Kali nie było zamiežnych ahientaŭ, i Makareviču ŭručali dziaržaŭnyja ŭznaharody. Kali zdavałasia (šmat kamu zdavałasia!), što viartańnie da tatalitaryzmu niemahčymaje, bo pahladzicie, jaki absurd panuje ŭ Biełarusi ź jejnaj kałhasnaj dyktaturaj!

I što ŭ vyniku?

«Lapis Trubiacki» źmianiŭ niekalki składaŭ, bo muzyki nie vytrymlivali biaskoncaje kancertovaje honki i sychodzili z dystancyi. Hurt atrymaŭ šmat roznych prestyžnych rasiejskich premijaŭ dy ŭznaharodaŭ, byŭ na topie, źbiraŭ cełyja areny hledačoŭ, ale paśla ŭvarvańnia Rasiei va Ŭkrainu nazaŭsiody pakinuŭ kaliści (zdavałasia) haścinnuju dy perspektyŭnuju terytoryju.

Ujaŭlaju sabie, jak heta ciažka, jak baluča — łamać napracavanyja schiemy, rvać tryvałyja suviazi, admianiać dziesiacihodździami naježdžanyja maršruty. Ale pa-inšamu nie vypadaje, kali tolki ty nia chočaš paŭtaryć podźvih Sukačova ci jašče jakoha byłoha rasiejskaha rok-muzyki, a ciapier — prapahandysta «ruskaha miru».

A jakoje rasčaravańnie było ŭ našych muzykaŭ, jakija da vajny «paihryvali» ŭ maskoŭskich dy picierskich klubach i spadziavalisia, što ich usio ž taki zaŭvažyć upłyvovy pradusar i pačniecca novaje zornaje žyćcio! A takija biełaruskija muzyki byli, i niamała, paviercie.

«Bi-2» — u kletcy pad adkrytym soncam

Ale što ŭsie hetyja rasčaravańni ŭ paraŭnańni z pačućciami muzykaŭ hurtu «Bi-2», jakija zaraz (ja spadziajusia, kali vy budziecie čytać hetyja radki, usio ŭžo stanoŭča vyrašycca) siadziać u viaźnicy ŭ Banhkoku! Heta ludzi, jakija nieadnarazova byli na viaršyniach muzyčnaha Alimpu (oj, darujcie mnie hety šablonny vyraz!), jakija abjeździli z kancertami ŭvieś śviet, jakich lubiać pa ŭsim hetym śviecie miljony prychilnikaŭ! I voś jany praz padstupnyja dziejańni rasiejskaha konsuła ŭ Tajlandzie musiać zaraz siadzieć u 80-miajscovaj kletcy razam ź inšymi viaźniami. Pad adkrytym soncam. Pry temperatury 35-40 hradusaŭ.

Taki čas. Nie padtrymlivaješ vajnu Rasiei suprać Ukrainy — značycca, ty vorah hetaje Rasiei.

Ale pry čym tut čas? Za rasiejskim styrnom ciapier — tyja ž ludzi, što i dvaccać hadoŭ tamu. Jany ŭsio vyrašajuć, usim kirujuć, usio kantralujuć. Prosta tady nie było mahčymaściaŭ pakazać svoj sapraŭdny tvar. Treba było maskavacca, mimikravać. Tady jany chadzili na kancert «Bi-2» i rabili vyhlad, što im padabajecca. Pa-inšamu tady nie vypadała. A ciapier užo možna ŭsio. Voś jany j karystajucca hetym. I ź nieciarplivaściu čakajuć, pakul muzykaŭ z Tajlandu vyšluć usio ž taki (rasiejskija dyplamaty ŭ Banhkoku robiać usio, kab heta zdaryłasia. A jany, jak vyśviatlajecca, majuć tam upłyŭ!) da ich, u ichnyja łapy, u ichnyja kipci, u Rasieju. Jašče b! Takaja bujnaja zdabyča! Tak i mroicca: pakazalny praces, narodnyja masy — pracoŭnyja, sialanie dy intelihiencyja — patrabujuć suvoraha pakarańnia dla zdradnikaŭ!

I što, nichto ź miljonaŭ rasiejskich fanaŭ hurtu nia vyjdzie na Krasnuju płošču z transparantam «Bi-2 — Be Free!»?

Kajusia, niekalki razoŭ hraŭ tam. Daŭno ŭžo. Ale nikoli nia mieŭ da hetaje terytoryi santymentu dy niejkich tam spadziavańniaŭ. Viedaŭ, što ŭsio adno nie składziecca. I dziakuj Bohu!

Čytajcie taksama:

Ci mohuć u biełarusaŭ, jakija ŭdzielničali ŭ pratestach, uźniknuć prablemy, jak u «Bi-2»? Tłumačyć advakat

Adnaho z muzykaŭ «Bi-2» vyzvalili, jon čakaje samalota ŭ aeraporcie VIDEA

Paśla vizitu rasijskich dypłamataŭ departacyju ŭ Izrail dla «Bi-2» admianili

Piaciora ŭdzielnikaŭ hrupy «Bi-2» admovilisia ad sustrečy z rasijskim konsułam

«Bi-2»: Situacyja z departacyjaj pakul nie vyrašana

Клас
51
Панылы сорам
5
Ха-ха
0
Ого
2
Сумна
6
Абуральна
12